En

צור קשר

checked

עדכונים חישוב מזונות ילדים חוקים חדשים - מחשבון 2021

מחשבון להורים גרושים
סכום המזונות שיפסוק בית משפט בכל מקרה גירושין עם ילדים עשוי להיות שונה מהסכום שהמחשבון מעריך. המחשבון נותן ממוצע משוער של מזונות ילדים על סמך מקרים קודמים ונתונים חיצוניים. עם זאת, מומלץ תמיד לבדוק פסקי דין עדכניים בפועל לפני קבלת החלטה.

לרוב, מחשבונים לחישוב תשלומי מזונות מניחים שכל הילדים מתגוררים בעיקר אצל הורה אחד. הם לא נועדו להעריך את מזונות הילדים למשמורת פיזית משותפת לכמה ילדים או להסדרי משמורת מפוצלים.

מחשבונים אלה אינם לוקחים בחשבון התאמות אפשריות לילדים שאינם כפופים לצו המשמורת, אלא המתגוררים אצל אחד ההורים. לבסוף, מחשבונים אלה עשויים להתבסס על הנחיות או חישובים של חוק המזונות ההלכה החדשה, ואינם יכולים לקחת בחשבון את השלכות המס בגינם. הקפידו לבדוק מטעם המדינה כדי לדעת מה הם העדכונים האחרונים.


חוק חדש מזונות: מחשבון אונליין מעודכן שנת 2021
חישוב דמי מזונות ומדור 2021
חישוב דמי מזונות צמוד למדד 2021

 

online

אפליקציה לניהול תשלומים עבור הוצאות נוספות לילדים כגון רפואה, חינוך, טיפול בילדים או כל הוצאה אחרת הקשורה לילדים.

 

גם אם תשלומי הבסיס שלך מגיעים דרך המדינה הורה גרוש זקוק לפיתרון לניהול, מעקב ותשלום כל הוצאות הילדים - תוך מתן היסטוריה מלאה ורשומה.

מחשבון מזונות

 
מחשבון מזונות ילדים מעודכן 2019

המחשבון 
ניתן להשתמש במחשבון זה כדי לחשב את גובה מזונות הילדים שהורה צריך לשלם. מחשבון המזונות הנו כלי עזר, המשמש לקביעת גובה דמי מזונות ילדים בהתאם לפסיקה העדכנית בתחום מזונות הילדים.
 
הנתונים נשלחים למשרדנו ולא מועברים לאף גורם אחר. צוות עורכי הדין של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג שלנו יחשב את סכום המזונות המוערך על פי ההלכה החדשה בעליון (משרדנו ייצג את האב בתיק שקבע את ההלכה בעליון). המחשבון: נותן לך את הסכום כדי לחשב ולהסכים עם ההורה השני כמה כל אחד מההורים יישא בנטל המזונות.

מחשבון מזונות ילדים
מחשבון מזונות ילדים מעודכן בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון (הלכת בע"מ 919/15) פס"ד בו נקבע שלגבי ילדים מעל גיל 6 סכום המזונות יקבע בהתאם ליחס ההכנסות שני ההורים וחלוקת זמני השהות, חישוב מזונות במשמורת משותפת כך שהאב אינו משלם מזונות לאם.

יתרונות מחשבון מזונות הילדים שלנו על פני מחשבונים אחרים
החישוב מאומת על ידי עו"ד מומחה במזונות ילדים: עו"ד מאיה רוטנברג הנה מומחית מובילה בתחום מזונות הילדים, למעשה עורכת דין מאיה רוטנברג קבעה את ההלכה החדשה כאשר ייצגה את האב בהליך בע"מ 919/15.
 
מחשבון למתגרשים: אם יש לכם מחלוקת על גובה המזונות, השתמשו במחשבון לקבלת חוו"ד של עורך דין גירושין מומחה למזונות. למעשה מדובר במחשבון הכי מדויק כיום כיוון שהוא מתבסס על הפסיקה המשפטית האחרונה.

גיל הילדים:
 מחשבון זה מתייחס לכל גיל ללא הגבלה מוגבל לילדים מתחת לגיל 6 אליו מתייחסת ההלכה החדשה לחישוב מזונות ילדים. 

חישוב הוצאות שאינן תלויות שהות ודמי טיפול: בניגוד למחשבונים אחרים, מחשבון זה לוקח בחשבון גם הוצאות שאינן תלויות שהות ודמי טיפול, סכום המזונות לתשלום מחושב בצורה מדויקת ונותן מענה להתפתחות הפסיקתית לאחר הלכת 919.
 
חישוב דמי מדור: חישוב דמי המדור באופן מדויק הנו מורכב ודורש מומחיות, במיוחד כאשר יש להביא לביטוי את חלוקת זמני השהות בין ההורים, משמורת משותפת והצמה למדד.

הכנסות ההורים: פרמטר זה חשוב לקביעת חלוקת תשלום מזונות הילדים בין ההורים, לעיתים קרובות נתוני השכר של ההורה ופוטנציאל ההשתכרות אינם מחושבים כפי שבית המשפט רואה לנכון לקבוע את ההכנסות של כל הורה. במחשבון זה תוכלו להזין את תלושי המשכורת (לצרף כמסמך) והם ייבדקו על ידי עורך דין והערך הנכון של מרכיב השכר יחושב בצורה הנכונה לקביעת גובה דמי המזונות כפי שבית המשפט יפסוק.

הפחתה או הגדלה של מזונות: מחשבון זה מאפשר לכם להזין את סכום המזונות אותו אתם משלמים נכון לרגע זה בצירוף הנתונים הרלוונטיים, החישוב ייתן לכם אינדיקציה האם אתם משלמים מעל לסכום המזונות לפי ההלכה החדשה והאם כדאי לכם להגיש תביעה להפחתת מזונות, או לחילופין לתבוע הגדלת המזונות אם אתם מקבלים מתחת לסכום המקובל לפי הפסיקה בהתאם לנתונים הרלוונטיים.

שינוי נסיבות מהותי: במחשבון זה ניתן באופן ייחודי להזין תיאור של שינוי נסיבות כגון: שינוי מצב כלכלי (רלוונטי למשבר הקורונה), פיטורין, שינוי בתנאי המשמורת וזמני השהות, ולקבל אינדיקציה האם שינוי הנסיבות יכול לשנות את מזונות הילדים שאתם משלמים כיום, בהתאם לפסיקה בנושא שינוי נסיבות מהותי.


הלכה החדשה למזונות ילדים – מחשבון מזונות
חוק חדש בחישוב מזונות ילדים נולד בעקבות פסק הדין תקדימי בהישג משרדנו. לא מדובר בחוק מזונות שחוקק בכנסת אלא בהלכה חדשה שנקבעה למזונות ילדים מעל גיל 6. ביום 19.07.2017 זכה משרדנו בפסק הדין של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 ובאותו היום נקבעה נוסחה חדשה לחישוב מזונות ילדים במשמורת משותפת, בחישוב נלקח בחשבון יחס זמני שהות הילד עם ההורים, יחס השתכרות ההורים (האב מול האם), מול צרכי הילד. אך כל מקרה תמיד נבחן לגופו, וכמובן לא ניתן ליצור מחשבון מזונות שמיושם בדיוק בבית משפט ללא בדיקה של עורך דין מומחה למזונות ילדים.

 

עקב התקדים שקבע משרדנו בבית המשפט העליון ובעקבות הביקוש הרב לחישוב נכון של דמי המזונות על פי ההלכה החדשה, משרדנו יצר כלי עזר - מחשבון אונליין. זהו מחשבון מקוון בהתאם להלכה החדשה במזונות שבעזרתו ניתן להזין את הפרטים הרלוונטיים הנדרשים לחישוב תשלום מזונות ואנו נספק לכם תחשיב מעודכן בהתאם לפסיקה הנכונה להיום (פסקי דין במזונות ילדים שנתנו בשנים 2017,2018,2019,2020). 

 

מה נקבע בפסק הדין שקבע את ההלכה החדשה?

פסק הדין של בית המשפט העליון קבע שחישוב סכום המזונות עבור ילדים מעל גיל 6 ועד 18 יחושב בהתאם לפרמטרים של יחס ההכנסות הפנויות של שני ההורים והסדרי הראיה של הילדים - חלוקת זמני השהות.

 

בפסק הדין נקבע כי בגילאי 15-6 חבים שני ההורים במזונות ילדיהם מדין צדקה. פרשנות זו של הדין העברי הובילה לכך שבגילאים 15-6 תחושב החבות במזונות באופן שווה על שני ההורים.

 

המשמעות היא שחלוקת החיוב בין האב לאם תחושב על סמך בחינת יכולותיהם הכלכליות היחסיות של ההורים מכלל המקורות שלרשותם (ההכנסה הפנויה) בכך נכלל שכר עבודה, נכסים, הסדר משמורת הילדים הפיזית שנקבע בהסכם או בפסק דין, ובנוסף התחשבות ביתר הנסיבות הרלוונטיות למקרה.

 

מידע נוסף: כיצד לחשב מזונות ילדים?

 

האם אני משלם מזונות מעל הנדרש לפי ההלכה וכיצד ניתן להפחית ?

מכיוון שההלכה בעליון התייחסה בפסק הדין לילדים מעל גיל 6, נותרה ההלכה על פי הדין העברי הקובעת כי תשלום המזונות עבור הצרכים ההכרחיים של הילדים עד גיל 6 חלים על האב. עם זאת, במקרים מסוימים הפסיקה כיום מיישמת חישוב של פחתה בסכום המזונות בהתאם להסדרי המשמורת. בהתאם לנסיבות,  נכללים בחישוב זמני השהות עם הילדים בבתי הדין הרבניים וכן בבתי המשפט למשפחה. ראו בנושא זה דפים באתר - הפחתת מזונות, כיצד נקבעים מזונות ילדים ופסקי דין רבים מצורפים.

 

 

מחשבון מזונות : ההלכה החדשה בעניין מזונות ילדים, אשר קבע בית המשפט העליון ביולי 2017, ( פס"ד בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית ) מחייבת לאמץ נוסחה חדשה של חישוב דמי המזונות בהם יחויב כל הורה. עורכת דין מאיה רוטנברג ייצגה את האב לאורך הליך הגירושין ועד לקביעת התקדים בעליון, עורכת דין מאיה רוטנברג נחשבת כיום  כעו"ד המובילה בתחום . 

 

במאמר זה מוצגים הפרמטרים המרכזיים שעל פיהם ייקבע סכום דמי המזונות במשמורת משותפת: זמני השהות, סך ההכנסה של כל הורה והיקף ההוצאות של הילדים. תוכלו לשלוח פרטים דרך מחשבון המזונות, אודות המקרה שלכם ועורכת דין תחזור אליכם עם תחשיב מעודכן בהתאם למומחיותה והתפתחות הפסיקה בעקבות הלכת 919/15.

 

איך מחשבים מזונות ילדים? מהם הפרמטרים שיש לבחון טרם קביעת סכום המזונות? ומה השתנה מאז קבע בית המשפט העליון, שוויון בנטל המזונות במשמורת משותפת.

 

חלוקה בנטל

בחודש יולי 2017, נתן בית המשפט העליון פסק דין תקדימי אשר קבע הלכה חדשה בכל הנוגע לתשלום מזונות ילדים. על פיה, לאחר גיל 6, כאשר הילדים הנם במשמורת משותפת, החיוב במזונות מוטל על שני ההורים ולא על האב בלבד. חלוקת החיוב ביניהם תיעשה בהתאם ליכולת הכלכלית.

 

כיצד הדבר שונה מן המצב שהיה קודם? ובכן, טרם ניתן פסק דין זה, האב היה נושא בחובת מזונות הילדים לבדו, גם כאשר בחרו ההורים במשמורת משותפת. משמעות הדבר היא כי האב היה משלם כפל תשלום, גם עבור הוצאות הילדים כאשר הם אצל האם וגם כאשר הם עמו. לכל היותר, יכול היה האב לקבל הפחתה בסכום דמי המזונות של עד 50% מסכום המזונות של משמורת מלאה. בית המשפט העליון סבר כי מצב זה איננו ראוי וקבע אפוא חלוקה בנטל בין ההורים.

 

מזונות ילדים במשמורת מלאה

למרות העלייה הניכרת במספרם של הזוגות הגרושים הבוחרים במשמורת משותפת, במרבית מקרי הגירושין, הילדים עוברים למשמורת מלאה של האם. במצב זה, נטל המזונות נותר כולו הלכה למעשה על האב היות והאם נושאת במרבית הוצאות הילדים, שהרי הם שוהים עמה מרבית הזמן.

 

גובה דמי מזונות לילד אחד - הבסיס לחישוב דמי מזונות במשמורת מלאה הוא בדרך כלל 1,250 ₪ המהווה את סכום המזונות המינימלי לילד ועל סכום זה מתווסף תשלום המדור (ניתן להזין במחשבון המזונות).

 

כמובן שבבואו של בית המשפט לענייני משפחה, לקבוע את גובה דמי המזונות, מתחשב הוא בנתונים הספציפיים של המקרה שלפניו. כך למשל, כאשר רמת ההכנסה של האב או האם גבוהה מאוד, או כאשר לאחד ההורים רכוש רב, סביר להניח שכך בהתאם יגדל או יפחת סכום המזונות, על מנת לשמור על רמת החיים אליה הורגלו הילדים.


מחשבון גירושין

גירושים אינם מתמצים בגט או תעודת הגירושין מבית הדין הרבני, חישובים נכונים ומדויקים הם חשובים למשא ומתן בנושאים פיננסיים ובמיוחד כאשר מדובר בהורים גרושים. כדי להגיע להסכמה על חלוקת הרכוש,  מזונות אישה ומזונות הילדים, מומלץ להיעזר בגורם מקצועי מוסמך, עו"ד גירושין בעל ניסיון בתחום המזונות וחלוקת הרכוש, שעובד בשיתוף פעולה עם רו"ח, שמאים מומחים ואקטוארים בקיאים בתחום ובעלי נסיון בחישובים הקשורים בדיני המשפחה. צוות מומחים שיבצעו את החישובים הפיננסיים, חישוב היוון מזונות, תוך התחשבות בהלכות המשפטיות המשתנות מעת לעת. לדוגמא: הלכת ורד מזונות, מחשבון מזונות 2018, אינו תואם את ההלכה לגבי תשלום מזונות 2019 לכן כדאי לעשות שימוש במחשבון מעודכן לשנת 2020. חישוב המזונות משתנה לפי חלוקת זמני השהות ולא בהכרח הגדרת המשמורת, ההורה המשמורן במשמורת משותפת או הורות משותפת, מעודכן לפי ההלכה החדשה במזונות. 


ניתן לעשות שימוש במחשבון מזונות חינם, בו יכולים הורים גרושים לבצע חישוב מזונות במקרים שונים: במשמורת משותפת, משמורת מלאה, משמורת אב, מזונות לתאומים, סכום מזונות מקסימלי, לפי ההורה המשמורן בהסדרי ראיה שונים, הוצאות חריגות במזונות וכד' לשלוח את הטופס ולקבל תחשיב מזונות ילדים מעודכן אותו ניתן לכלול בהסכם גירושין, או הסכם מזונות שייחתם בסיום הליך גירושין.מזונות במשמורת משותפת

עד למתן פסק הדין של בית המשפט העליון, לא היה למעשה כל הבדל בין אופן חישוב מזונות הילדים במשמורת מלאה, לבין משמורת משותפת. כאשר בני זוג היו מחליטים על משמורת משותפת, מחשבון המזונות של בית המשפט היה מחשב מהו סכום מזונות הילדים אותו היה על האב לשלם לו היה מדובר במשמורת מלאה ומסכום זה היה בית המשפט מבצע הפחתה, בהתאם לנסיבות המקרה.

 

במגמה ההולכת וגוברת כיום, כאשר ההורים נושאים באופן שווה בנטל המזונות בהסדרי משמורת משותפת, יש צורך בחשיבה מחודשת באשר לאופן חישוב מזונות הילדים ושימוש במחשבון מזונות הורות משותפת. אנו נציג להלן את הפרמטרים העיקריים שיש להביא בחשבון בעת פסיקת מזונות ילדים במשמורת משותפת.

 

סכומי מזונות מקובלים בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון

בטרם נקבעה ההלכה החדשה במזונות הלכת בע"מ 919/15  בתי המשפט למשפחה נהגו לאמוד את צרכיו החודשיים של קטין בשיעור של כ – 1,400 ש"ח אך הערכה זו נגעה אך ורק באשר לצרכיו ההכרחיים של ילד אחד.

 

מאז שניתנה הלכת 919/15 חישוב גובה המזונות השתנה, חישוב המזונות המקובל הוא לאמוד את הצרכים בכללותם ולא לחלק בין צרכים הכרחיים לאלו שאינם הכרחיים.

 

חשוב לציין כי צרכיו של קטין המתגורר בשני בתים בהתאם להסדרי הראיה והמשמורת בין ההורים, עולים על צרכיו של קטין המתגורר בבית אחד חישוב מזונות לילד אחד אינו דומה לחישוב מזונות ל2 ילדים או 3 ילדים, חישוב מזונות הורות משותפת משתנה נוכח הכפילויות הנדרשות מטבעם של דברים בחלק מהוצאותיו, כיום המגמה היא לחשב את גובה המזונות לילד בסך של 2,250 ש"ח לחודש חישוב לקטין, לא מזונות ילד בגיר.

 

חישוב מזונות בהתאם לזמני שהות

הפרמטר הראשון לחישוב מזונות ילדים הוא זמני השהות, כאשר מקובל לקבוע זמני שהות במחזוריות של 14 יום בזמן שגרה. במחשבון המזונות יש כמובן גם לקחת בחשבון את זמני השהות של הילדים אצל כל הורה בחופשות ובחגים. כמו כן, כאשר ישנם ימים בהם הילדים שוהים אצל הורה מסוים אך אינם ישנם בביתו, כדאי לעשות חישוב ולו כללי של מספר השעות.

 

הכנסתו הכוללת של כל הורה

כאמור מעלה, חלוקת הנטל בין ההורים בדבר חובת מזונות הילדים, תיעשה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל הורה. על מנת לדעת מהי, יש לקחת את סך ההכנסה של כל אחד מן הצדדים כפי ולהזין במחשבון נתונים אלו נשלחים אלינו ומחושבים בהתאם לפסיקה המעודכנת. הכנסה זו כוללת לא רק את השכר מעבודה, אלא גם כל הכנסה נוספת אחרת. אחת הדוגמאות הנפוצות היא הכנסה המגיעה משכר דירה של דירה מושכרת הנמצאת בבעלות אחד מן הצדדים.

 

הוצאות ישירות וחריגות

במשמורת משותפת, כל הורה יישא בהוצאות הישירות של הילדים כאשר הם בחזקתו ומדובר למעשה בהוצאות התלויות זמני שהות. כאשר ישנן הוצאות חריגות של הילדים כגון שיעורי עזר, טיפולים רפואיים, חוגים וכיו"ב, ההורים יחלקו את העלות, בהתאם להכנסתם הפנויה. ומה בדבר תשלום מדור? כל הורה מלין את ילדיו בביתו שלו ולכן דואג הוא ישירות למדור שלהם.

 

כל מקרה לגופו

הרכיבים שפורטו לעיל, הם המשמשים את הבסיס לחישוב דמי מזונות ילדים. אולם חשוב לזכור כי פסיקת מזונות תיעשה תמיד בהתחשב במכלול הנסיבות של הצדדים. בית המשפט לענייני משפחה יבחן אפוא את הנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה וזאת כדי להבטיח חלוקת נטל הולמת של תשלום המזונות, תוך שמירה על טובת הילד ורווחתו אצל שני הוריו.

 

עקרון זה, משמעותו גם כי פסיקת המזונות איננה דבר מוחלט והיא נתונה לשינוי, בהתאם לנסיבות. ועל כן מחשבון המזונות מאפשר לכם לשלוח נתונים לעורך דין מומחה ולבצע חישוב מזונות פרטני למקרה שלכם בהתאם להלכה החדשה והשפעותיה.

איך משתמשים במחשבון המזונות: יש להזין את הנתונים לטופס וללחוץ שלח. חישוב אוטומטי- משרדנו יבדוק את כל הפרמטרים ויצור קשר לגבי תוצאות.

 

מחשבון מזונות ילדים

חישוב מזונות ילדים לפי מרכיבי העלויות
פרטים להזנה בטופס מחשבון המזונות:
עורכת דין מאיה רוטנברג תחזור אליכם לצורך תשאול לגבי פרמטרים נוספים לפי המקרה.
 
הוצאות הילדים
 • מדור: הוצאות שכ"ד / משכנתא
 • הוצאות ארנונה
 • הוצאות מים
 • הוצאות חשמל
 • גז

רכישות / מכשירים / כלים / ריהוט וציוד לבית
מנקה/ חומרי ניקוי / כלי ניקוי
ועד בית

 • תקשורת: הוצאות טלפון
  הוצאות טלויזיה/כבלים
  הוצאות אינטרנט
 • מספר ילדים מתחת לגיל 6:
 • מספר ילדים מעל גיל 6:עד גיל 15 
 • מספר ילדים בין גיל 15 ל 18
   
 • מספר ילדים בין גיל 18 ל 21
 
צרכים מיוחדים לילד: פרט/י.

 

 • צרכי כל ילד (ללא מדור והוצאות חריגות):

אנא פרט/י את כל הוצאה בנפרד תוך ציון אם ההוצאה תלוית שהות/לא תלוית שהות:

 

חלוקת זמני השהות :

 • לציין עבור כל ילד מי ההורה המשמורן:
 • מספר ימים בשבוע שהילד שוהה אצל האב:
 • פרט/י חלוקת חגים וחופשות: (השתמשו בטבלת חלוקת זמני שהות, תכנית הורות).

  נתונים כלכליים

 • פרט/י עבודת ההורה:
 • השכלה.
 • אפשרויות תעסוקה.
 • פרט/י הכשרות מקצועיות ופוטנציאל השתכרות
 • פרט/י הכנסות מנכסים, שכירות, השקעות וכד':
 • פרט/י הכנסות מתא משפחתי והאם ההכנסה קבועה או לא
 • שכר חודשי של האב ברוטו
 • שכר חודשי של שכר האם ברוטו
כיצד עובד המחשבון?
ניתן להעלות את הפרטים בטופס להלן ולצרף מסמכים.
עורכת דין מאיה רוטנברג תחזור אליכם עם תחשיב מעודכן על פי הפסיקה האחרונה.
 
* יש להכניס נתונים ככל הניתן לטופס וללחוץ שלח
נציגנו יחזור אליכם לאיסוף פרטים נוספים לקבלת חישוב מדויק של מזונות הילדים במידת בצורך.
*
*
טען קובץ

 
 
 
 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל      

 

מיקוד :  6971915 

 

טלפון :   03-6161535

 

פקס :  03-6161913   

 

נייד :     0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 
*
*
טען קובץ

 
 
 
מחשבון מזונות ילדים אפליקציה
 
מחשבון מזונות עד גיל 6
 
מחשבון מזונות אישה ומזונות ילדים
 
חישוב דמי מזונות מינימליים
 
המלצות:
מחשבון גירושין ומזונות
כלי שימושי להעריך את מזונות בני הזוג והילדים וחישוב חלוקת הנכסים והחובות.
חשוב לזכור כי מחשבון זה מיועד לשמש רק ככלי כללי להערכת הפרדה של רכוש ותשלומים פוטנציאליים.
 
פענוח הנוסחה לקביעת מזונות ילדים הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר איתם מתמודדים ההורים בדרכם בתהליך הגירושין. הערכה נכונה של אומדן (הדמיה של בית משפט) כמה כל הורה צריך לשלם יכולה להקל על חוסר הבהירות ולתת תמונה ברורה יותר איך ייראה מצבו הכלכלי לאחר גירושין.
 
שינוי נסיבות: מחשבון המזונות לילדים יכול גם להיות שימושי לאחר סיום הגירושין אם הנסיבות הכלכליות שלך ישתנו. לעתים קרובות, שינוי בנסיבות במצב הכלכלי או בהסדר משמורת ילדיך יכול לגרום לשינוי מזונות ילדים. (הפחתה או הגדלה של מזונות)
 
ניתן לחזור למחשבון המזונות לאחר פסיקת המזונות זמניים, כדי לקבוע אם יש צורך בשינוי או לא של למזונות ילדים.
 
 "היתרון של מחשבון זה שהוא מעודכן בפסיקה האחרונה של בתי המשפט ובתי הדין הרבניים ולוקח בחשבון את ההלכה החדשה המפחיתה מזונות בהסדרי משמורת משותפת"
 
פרמטרים נוספים לחישוב מזונות הילדים
מחשבון גירושין, חישוב מזונות ילדים - חישוב של אומדן דמי מזונות 
כדי שהשימוש במחשבון המזונות יהיה יעיל ומדויק יותר, ניתן להזין באופן מפורט מידע נוסף בשדה הטקסט החופשי.
 
נא לציין האם משמורת משותפת
 
הכנסות התא המשפחתי
הזנ/י נתונים על התא המשפחתי:  הנתונים משמשים לחישוב כמה כל הורה אמור לשאת על פי יחס סה”כ הכנסות.
 
כדי לקבל חישוב מדויק של המזונות יש לציין סך הכל הכנסות מכל מקור ופירוט על מדור שנושא כל הורה. 
מחשבון מזונות צמוד למדד
 
כאשר מדובר במזונות לבן/בת זוג בית המשפט מתחשב במספר נושאים כספיים ועבודה הנוגעים לשני הצדדים בגירושין. בהתאם למשך הנישואין, רמות ההכנסה של הצד פוטנציאל השתכרות והיסטוריית העבודה, בית המשפט עשוי להחליט (או אולי לא) לכלול מזונות בן זוג (אישה/גבר) במסגרת הסדר הגירושין - הסכם הגירושין הסופי.
 
פרטים שיש לציין לגבי הכנסה:
במידה והאב או האם עצמאים יש לציין במחשבון את סה"כ ההכנסה שנתית החייבת במס חלקי.
 
הורה שכיר - לצורך חישוב מדויק יותר, לשכר החודשי של האב/האם יש להוסיף גם הכנסות שוטפות החייבות במס. הכנסות שאינן מוגדרות מיגיעה אישית כשכר חודשי משוערך ברוטו לפני מס.
 
בטופס המחשבון נא להזין למחשבון הכנסה של כל הורה
הורה 1 אב/אם -  בעל הכנסה גבוהה (לפי חישוב נטו)
הורה 2 אב/אם  - בעל הכנסה נמוכה (נטו)
 
צרכי הילדים
ציינו את צרכי הילד 1 או מספר ילדים  יש להזין נתונים ללא הוצאות חריגות  
 
הוצאות מדור ילדים
בהזנת הנתונים במחשבון מומלץ לציין הוצאות מדור חודשיות מלאות
 • הוצאות שכ"ד
 • הוצאות משכנתא (ההורה המשלם)
 • ועד בית
 • הוצאות חשמל
 • תשלומי גז 
   • הוצאות טלויזיה/כבלים/ מנויים
    • הוצאות אינטרנט 
     • הוצאות ארנונה 
      • הוצאות מים וביוב 
       • הוצאות טלפון 
       • רכישות עבור הבית:  מכשירים / כלים / ריהוט וציוד לבית 
 
הוצאות ניקיון: מנקה/ חומרי ניקוי / כלי ניקוי 
 
החישוב דמי המדור משוערכים עבור הילדים
 
חלוקת משמורת ילדים/קטינים
 
מספר ילדים במשמורת האם
 
מספר ילדים במשמורת האב
 
השפעת גיל הילדים על חישוב המזונות במחשבון: 
עבור כל קבוצת גיל שיערוך דמי המזונות וכן חישוב החלק היחסי של תשלום המדור מסך הוצאות המדור המלאות של ההורים יהיה יחסי ושונה בהתאם לפסיקה הרלוונטית - יחוס ההוצאות יחושב מחשבון מזונות ומדור לפי הפסיקה  המקובלת בבתי המשפט לענייני משפחה ועל פי העקרונות שקבע בית המשפט העליון בהלכה החדשה (בע"ם 919/15).

 

כאשר שופט/ת נדרש להחליט על הסדר המזונות לילדים, הוא או היא יפעל לפי נוסחת שאושרה בפסיקה האחרונה. השתמשו במחשבון שלמעלה כדי לחזות כמה מזונות יפסקו לפי נוסחה זו.

 

לאחר שההורים מסדירים את התשלומים המותאמים, ציינו בתוכנית ההורות שלכם (המצורפת להסכם) הסכמתכם לחלוק עלויות כל הורה בסכום מזונות הילדים (וכמה).


מספר הילדים עד גיל 6
 
מספר ילדים גיל 6 עד גיל 15 

מספר ילדים בין גיל 15 ל 18 

מספר ילדים בין גיל 18 ל 21 
 
נתוני זמני שהות (הסדרי הראיה)
כדי לחשב כמה הורה נושא בפועל בזמני השהות יש להזין מידע:
זמני שהות אצל הורה 1, זמני שהות אצל הורה 2:  כמה ימים הילד שוהה אצל ההורה מתוך 14 יום. בהתאם לכך יתבצע חישוב של יחס זמני השהות.

 
שיערוך דמי מזונות
המחשבון מחשב את ההפרש בין החוב החודשי לדמי מזונות (כולל הצמדה) לבין התשלום בפועל
יש להזין:
 
סכום המזונות החודשי: 

תאריך תשלום ראשון: 

חודש תשלום אחרון (שנה/חודש): 

תאריך החישוב: 

תדירות ההצמדה: 

חודש
הצמדה שלילית כשנמוך מהבסיס: לא/ כן
 
תשלומים קבועים
 
כל תשלום: 
* יש להקליד את תאריכי עידכון התשלומים ואת סכומיהם
מחודש (שנה/חודש):סכום:
חישוב
 
* הערה: מחשבונים אלה תוקנו לאחרונה כדי לספק אפשרויות נוספות.

המדד המתפרסם ב-15 בחודש מתייחס לחודש הקודם.
לדוגמא: חישוב הצמדה, המתייחס לתאריכים שבין ה-16 ביולי וה-15 באוגוסט, נעשה על פי מדד חודש יוני, שפורסם ב-15 ביולי.
המחשבון מיועד לשמש ככלי עזר לציבור. תוצאותיו אינן מחייבות. לחישובים בעלי חשיבות כלכלית, כספית או אחרת, יש לבצע חישוב ההצמדה שלא באמצעות המחשבון.
השימוש בכלי זה הינו באחריות המשתמש.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מחשבון מדד מזונות | מדד המחירים לצרכן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה סכומי הקצבה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה מחשבון שכר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה מחשבון מס: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה Child Support Calculator: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
מחשבון מזונות ילדים חינם: ניתן לעשות חישוב אונליין, במקרים שסכום דמי המזונות שחושב במחשבון הנו נמוך מהסכום שנקבע בפסק הדין למזונות, ישולם ההפרש לאחר שיגבה מההורה הזוכה את מלוא הסכום שנקבע בפסק הדין.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה חישוב סכום דמי מזונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

נושאים קשורים

זמני שהות: כיצד לחשב כמה זמן אני מבלה עם ילדיי

 

אחת השיטות לחישוב אחוזי משמורת על ילדים היא באמצעות מספר ימי השהות של כל אחד מההורים עם הילד. כדי לקבל את האחוז, הוסף את מספר הלילות הכולל שילדך מבלה איתך במהלך השנה, חלק את המספר ב 365 כדי לקבל את האחוז שלך.

 

כמה לילות הם 70 30?
לוח זמנים למשמורת 70/30 לילדים פירוש בדרך כלל 2 ביקורי לילה בשבוע או, בפועל 4 לילות בשבועיים . שני לילות מתוך כל 7 הם זמן ביקור של 29%, קרוב מאוד לחלוקה של 70/30 אחוזים.

כמה כסף צריך אב לשלם עבור מזונות ילדים

כיצד מחשבים הוצאות מזונות ילדים

כמה אבא משלם עבור מזונות ילדים בשנת 2021

מחשבון מזונות פשוט

 

מחשבון מזונות משמורת משותפת מעודכן

כמה עולה מזונות ילדים לילד אחד

מחשבון מזונות מקוון

מחשבון מזונות ומזונות ילדים

מחשבון מזונות לילדים בישראל

חישוב מזונות ילדים באופן מקוון
השתמש/י במחשבון זה כדי לאמוד תשלומי מזונות לילד ולהפיק טפסים לשימוש בבית המשפט. ניתן להזין מידע אודות ילדים, הכנסה, זמן הורות, שירותי בריאות ועלויות אחרות וליצור טפסים להגשה בבית משפט. שמירת חישובים בצורה מאובטחת לשימוש מאוחר יותר או שיתוף אותם עם גורמים הקשורים לתיק, מגשרים, עורכי דין או יועצים משפטיים.

קבלת עזרה משפטית מעו"ד
גם אם אינך שוכר עורך דין לטיפול בתיקך, ייתכן שתרצה לשוחח עם עורך דין לפני שתגיש מסמכים משפטיים (או ניירות) לבית המשפט. באתר זה תוכלו למצוא מידע לקבלת עזרה משפטית להליכי גירושין.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד