En

צור קשר

checked

ערעור למחוזי על קביעת גובה מזונות הילדים | (עמ"ש 26409-10-18)

ערעור על גובה המזונות

לאחר בחינת את פסק דינו של בית משפט לענייני משפחה קבע בית המשפט המחוזי כי יש לדחות את הערעור ברובו, ולקבלו בסוגייה מצומצמת ביותר - חלוקת זמני השהות, במובן זה כי בית משפט לענייני משפחה יקבע כיצד מתקיימת בפועל חלוקה זו, ולאחר שציין בפסק  דינו כי לא הוצגה לפניו תמונה ברורה ממנה ניתן לקבוע כך או אחרת, ועל כן מצא לאמץ את המלצות התסקיר.

 

במקרה שלפנינו, למעט נושא חלוקת הזמן ההורי, לא מצאתי כי נפלה שגגה מלפני בית משפט למשפחה המצדיקה את התערבות ערכאת הערעור בבית המשפט המחוזי. ככל שימצא בית משפט לענייני משפחה כי חלוקת הזמן ההורי שונה מזו שקבע  בפסק דינו יתן את דעתו לשיעור הנשיאה של כל אחד מההורים במזונות הילדים, לאור חלוקת הזמן ההורי.

 

יחד עם זאת, אין בכך כדי לפתוח מחדש את הדיון לפני בית משפט משפחה באשר לצרכי הקטינים וגובה השתכרותם של ההורים ופוטנציאל הכנסתם, ולאחר שהכריע בהן באופן סדור ובהיר על בסיס הראיות שהוצגו בפניו, כאשר אותן קביעות וחלוקת  הנשיאה במזונות עליה הורה מקובלת עלי ולא מצאתי כל הצדקה להתערב בה, זאת כאמור בכפוף  להכרעה בשאלת חלוקת זמני השהייה.

 

ערעור על גובה המזונות

 

 ..

 

חלוקת זמני השהות, משמורת יחידנית או משותפת

לאחר הגשת התסקיר של העו"ס קבע כי המשמורת הזמנית תהא אצל האם, וכי לאחר שלושה חודשים תיעשה הערכה מחודשת של הקשר תוך בחינת שיתוף הפעולה של שני ההורים ותינתנה המלצות להמשך.  בית משפט לענייני משפחה הורה לעו"ס לסדרי דין להגיש תסקיר משלים תוך ימים במסגרתו תינתן המלצה לעניין משמורתם הקבועה של הקטינים לרבות אפשרות קיום משמורת משותפת כפי שמבקש האב, וכן חלוקת זמני שהות הקטינים עם שני ההורים.

 

מחלוקת על חלוקת זמני השהות בפועל

לאור המחלוקת העובדתית סביב זמני השהות המתקיימים בפועל, והפער המשמעותי בין הגרסאות שנשמעו בשלב ההוכחות ואי הגשת תסקיר משלים, לא עמדה בפניו תמונה ברורה ומדויקת בנוגע לחלוקת זמני השהות המתקיימת בפועל. למרות האמור, קבע בית משפט למשפחה כי הוא מאמץ את המלצות התסקיר והופך את ההסכמות הזמניות של הצדדים מאותו מועד לפסק דין קבוע.

 

עולה בבירור כי ההורים חלוקים ביניהם בנוגע לזמני השהות שמתקיימים בפועל בין האב לבין הקטינים, ופערי הגרסאות הוא משמעותי.  היקף זמני השהות המתקיימים בפועל עם האב אינו ידוע, ונדמה כי אין מחלוקת על כך שזמני השהות עליהם הומלץ בגדרי התסקיר אינם מתקיימים בפועל – האם טוענת מצד אחד כי זמני השהות מצומצמים יותר ונתונים לשינויים שלא על בסיס תיאום מראש בין הצדדים, ואילו האב טוען מצד שני כי זמני השהות רחבים בהרבה מאלה שבתסקיר.

 

השפעת חלוקת זמני השהות על גובה המזונות

במקרה כגון זה כאשר לסוגיה השלכות על נושאים שונים וממנה יש לגזור גם מחשבון לישוב גובה המזונות, ובית המשפט מתקשה להכריע במחלוקת העובדתית על פי עדויות ההורים בלבד, כי אז עליו להיעזר בגורמים מקצועיים חיצוניים וניטרלים כדוגמת עו"ס לסדרי דין אשר תבחן בעין מקצועית אופן חלוקת זמני השהות בפועל.

 

תוכן הדברים שייכתבו בגדרי התסקיר המשלים והדיווח על חלוקת זמני השהות המתקיימים בפועל, אמורים לסייע בקבלת ההכרעה בדבר הסדר המשמורת – הפיכת המשמורת הזמנית לקבועה או מעבר למשמורת משותפת של שני ההורים. .סיכומו של דבר - בית משפט לעניני משפחה לא יימנע מפניה במקרה כזה לגורמים מקצועיים חיצוניים או לכלים אחרים ומסייעים לשם קבלת הכרעה נכונה, כאשר אין באפשרותו להסיק מסקנה ברורה מעדויות ההורים בנוגע לזמני השהות.

 

גובה המזונות

קביעת גובה מזונות הילדים נגזרת מנסיבותיו של המקרה הקונקרטי, ולפיכך התערבות  ערכאת הערעור בהחלטות הערכאה הדיונית, אשר לה הכלים לבחון סוגיות מעין אלו, מצומצמת  ביותר. במסגרת  ההחלטה בעניין שיעור המזונות יש לתת את הדעת לשיקולים שונים, ובין היתר, צרכי הילדים  ויכולתם הכלכלית של שני בני הזוג. רק כאשר האיזון בין אלה לא נעשה כהלכה ואינו ראוי, תתערב ערכאת הערעור בהחלטת הערכאה הדיונית.   

 

בית משפט למשפחה קבע את גובה המזונות ההכרחיים והעלויות העודפות בהתאם לסמכות הנתונה לו ועל פי ניסיונו, ולא נמצא כי עמדו בפניו ראיות ונסיבות אשר הצדיקו חריגה מקביעה זו ומאותם סכומים.   

 

ההמלצה היא לדחות את הערעור בכל הנוגע לגובה המזונות ופירוט רכיביהם. יחד  עם זאת, ככל שלאחר השבת התיק להשלמת מלאכתו של בית משפט לענייני משפחה בחיפה, וככל שיקבע הסדר משמורת וחלוקת זמני שהות השונים מאלה שקבע בגדרי פסק דינו, כי אז יידרש להכריע מחדש בשאלת גובה המזונות וחלוקת הנשיאה בהם.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור למחוזי על קביעת גובה מזונות הילדים | (עמ"ש 26409-10-18): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד