En

צור קשר

checked

עילות לביטול הסכם ומבחניהן | תיק 1056189/2 פלונית נגד פלוני בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו

שינוי או ביטול הסכם ממון
לפעמים הנסיבות משתנות ומובילות את בני הזוג הנשואים לשנות, או אפילו לבטל, את הסכם הנישואין. ניתן לשנות או לבטל הסכם ממון, בתנאי שזה מה ששני הצדדים רוצים. זכרו, בן זוג יחיד בנישואין אינו יכול לשנות או לבטל את הסכם הנישואין לבדו - בין בני הזוג צריכה להיות הסכמה וחתימה של הצד השני.

תיקון להסכם הנישואין

כל עוד בני זוג מסכימים, ניתן לשנות את הסכם הנישואין לפני גירושין. כאשר המצב הכלכלי  משתנה, ייתכן שיש צורך לשנות את ההסכם שלכם. ייתכן שתרצו לשנות את ההסכם שלכם אם לך ולבן/בת זוגך נולדים ילדים משותפים, לשם כך יהיה עליכם להוסיף תיקון בכתב להסכם ולאשרו בפני גורם המוסמך לפי חוק יחסי ממון.

 

 זה נקרא תיקון והוא בדרך כלל יכללו כדף תוספת, או דפים, המצורפים בסוף ההסכם. התיקון מנוסח בשפה משפטית כדי לשנות את חלקי ההסכם שבני הזוג מעוניינים לעדכן. התיקון נכתב בדרך כלל על ידי עורך דין הסכם ממון בגלל אופיו המשפטי. למתן תוקף לשינוי יהיה עליכם לחתום על כל ההסכם ולאשר אותו בפני בית משפט למשפחה או בית דין רבני בכדי להפוך את השינויים לתקפים.

 

התרת הסכם הנישואין או ביטול הסכם ממון שנחתם לאחר נישואין

אם מסיבה כלשהי בני הזוג מחליטים לבטל את הסכם הממון שנחתם לפני הנישואין, תוכלו להיעזר בעורך דין שיבצע זאת באופן רשמי, מסמך ביטול ההסכם יייחתם על ידי שני הצדדים ויאושר כדין.

ביטול הסכם ממון עשוי לשנות משמעותית את הזכויות החוקיות שנקבעו עבור אחד הצדדים, או שניהם. ישנם חוקים ופסיקה המתווים כללים לביטול הסכם ממון, כללים אלה בדרך כלל דומים לאלה ליצירת הסכם לפני הנישואין או לאחר הנישואין.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד