En

צור קשר

checked

פרוצדורה: שאלות נפוצות על הליך הסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים ולפני נישואים

כיום זוגות נשואים רבים וזוגות דה פקטו (כולל זוגות חד מיניים) מעוניינים לארגן את עניינם הכספי בעצמם ביחס לחלוקה לרכוש ותמיכה פיננסית של בני זוג במקרה של פרידה מבלי להידרש בהתדיינות משפטית שעלולה בסופו של דבר להיות גם קשה וגם יקרה. הסכם יחסי ממון הוא הדרך היעילה ביותר להגדיר כיצד יחולקו נכסיהם של בני זוג נשוי עם סיום חיי הנישואים שלהם. מומלץ להסתייע בעורך דין או לפחות להתייעץ בעריכת הסכם ממון, לפני חתימה אם אינך מיוצג.

 

מתי אוכל להתקשר בהסכם ממון מחייב עם בן זוגי או שותף לחיים?
זוגות נשואים וזוגות דה פקטו כאחד יכולים להתקשר בהסכמי ממון מחייבים (המכונים גם במונח הפופולרי "הסכמי קדם נישואין" או "הסכמי טרום נישואין", לאחר נישואין במקרה של זוגות נשואים. בין זוגות לא נשואים ידועים גם בשם הסכמי מגורים משותפים, הסכמי חיים משותפים והסכמי זוגיות, הסכמי ידועים בציבור במקרה של זוגות דה פקטו) בני זוג יכולים לערוך את הסכם הממון לפני נישואיהם או במהלך הנישואים, ולמעשה בכל שלב במערכת היחסים שלהם. ניתן להתקשר בהסכמי ממון מחייבים על פי דיני החוזים לפני נישואין או מגורים משותפים, במהלך נישואין או מגורים משותפים או לאחר גירושין או פרידה.

 

מה בדבר בני זוג שאינם נשואים אך חיים ביחד?

בני זוג שגרים ביחד תקופה, ומעוניינים לערוך הסכם המסדיר את מערכת היחסים הכלכלית ביניהם, יכולים לעשות כן על ידי הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור.

 

לסיכום: הצדדים יכולים להסכים לחלוקת נכסיהם באופן פרטי ומהיר בכל שלב במערכת היחסים שלהם במקרה שהקשר שלהם יתפרק.

 

מדוע עלי להתקשר בהסכם ממון מחייב עם בן/בת זוגי?
1. הסכמי ממון מחייבים הם מועילים במיוחד בנישואין או מערכות יחסים שנייה או לאחר מכן, כאשר אנשים צברו נכסים משמעותיים עליהם הם רוצים להגן וכדי להבטיח שילדים, בדרך כלל מנישואים או יחסים קודמים, ירשו אותם.

 

2. הסכם הממון מגן על הנכסים שנרכשו על ידי צד אחד לפני תחילת הקשר ובמקום שיש הבדל משמעותי בעושר בין הצדדים.

 

3. הסכם יחסי ממון נותן וודאות ושליטה רבה יותר בענייניהם הכספיים של הצדדים במקרה של פרידה מבלי לפנות לבית המשפט אם מתעוררים מחלוקת או אי הסכמה.

 

4. לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג בעת פטירה או גירושין כל אחד מבני הזוג זכאי למחצית מהרכוש והממון המשותף שצברו במהלך נישואיהם. במידה וזוג נשוי מעדיפים כי במקרה של גירושין או סיום נישואין, הנכסים שצברו במשך השנים יופרדו, ולא יחולקו על פי חוק יחסי ממון או בהחלטת שופט, הסכם ממון ערוך מנוסח באופן מפורש וברור, הוא כלי משפטי יעיל מוכר ומעוגן בחוק.

 

5 . הסכם יחסי ממון בין בני זוג,  מבהיר את התרומות הכספיות הראשוניות והמתמשכות של הצדדים.

 

6. הסכם יחסי ממון מגן על נכסים שעשויים לעבור בירושה לאחד מבני הזוג או שניהם במהלך הקשר. הסכם הממון בהסדרתו כיצד יחולקו בין בני הזוג נכסיהם, מהווה תמיכה לקביעת היקף עיזבונו של בן/בת זוג, כאשר קיים סכסוך ירושה, בתי המשפט נעזרים בהסכם יחסי ממון לפרשנות  צוואה שאינה חד משמעית לגבי חלוקת העיזבון.

 

7. הסכם יחסי  ממון עשוי למנוע מחלוקות בדבר שווי הנכסים עם תחילת הקשר או במועד הסכם הגירושין.

 

8. הסכם הממון מאפשר פיתרון מהיר יותר של עניינים כספיים בסוף הקשר.

 

 


מהו הקשר בין לצוואה או ירושה להסכם ממון?


ניתן להוריש בעזרת צוואה או בירושה על פי דין, רק נכסים וכספים שיש לאדם בעלות רשמית עליהם. אם יש לאדם חלק  בנכסים משותפים, הוא רשאי להוריש רק את החלק השייך לו.

 

האם ניתן לבצע עסקאות בירושה של אדם באמצעות הסכם?

כל עסקה על עזבונו של אדם לפני מותו בטלה ואינה ניתנת לאכיפה. ניתן להוריש רכוש או להורות מה ייעשה בו לאחר מותו אלא בצוואה בלבד.

 


כדי שהסכם יחסי הממון  יהיה רשמי דרוש אישור של בית דין דתי, רושם נישואין, בית משפט לענייני משפחה, או נוטריון.

 

  • כאשר מדובר בהסכם לפני חתונה (הסכם טרום נישואים), ואין חובה לאשרו בבית הדין הדתי של בני הזוג או בבית המשפט לענייני משפחה,  ניתן לאשרו גם  אצל רשם נישואין או אצל נוטריון.

לאחר שבני הזוג נישאו: הסכם יחסי הממון בין בני הזוג נדרש לקבל אישור של בית המשפט לענייני משפחה או בית דין דתי

  • בית הדין הרבני במקרה של יהודים.
  • בית הדין השרעי במקרה של מוסלמים.
  • דרוזים: בתי הדין הדתיים של העדה הדרוזית
  • נוצרים: בתי דין נוצריים


הגורמים המוסמכים: נוטריון, בית משפט, בית דין רבני, רושם נישואין, ייתנו אישור להסכם, רק לאחר שהשתכנעו כי בני הזוג ערכו את ההסכם ללא כפיה, עושק, לחץ, ומרצונם החופשי וכי הם מבינים את משמעות סעיפי ההסכם ותוצאותיו. ייצוג צד על ידי עו"ד יגביר את אמונתו של בית המשפט בהגינות חתימת ההסכם.


 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד