En

צור קשר

checked

מהו הסכם ממון מדורג?

הסכם מדורג כשקיעת השמש

לא משנה עד כמה בני זוג מאמינים שנישואיהם יחזיקו מעמד לנצח, תמונת המצב בשנת 2021 היא ששיעור הגירושין בישראל, הנמדד לפי לשכת הסטטיסטיקה , אורך השנים הוא לפחות שליש בנישואין ראשונים. אחוז הגירושים נוטה להיות גבוה עוד יותר לנישואין שניים (פרק ב') וכן הלאה.

 

זוגות נשואים רבים עורכים הסכמי טרום נישואין, שהם הסכמי ממון לפני נישואין לטיפול בחלוקת הנכסים וההתחייבויות העתידית וסוגיות הקשורות במזונות במקרה שיחליטו אחר כך להתגרש. אמנם תכנון גירושין לפני הנישואין הוא נושא רגיש, אך הוא נותן לבני הזוג אפשרות ללמוד ביתר יסודיות אילו נכסים יש לכל אחד מהם ולהיות כנים זה עם זה. זה גם מאפשר להם לתכנן כיצד לחלק נכסים בעתיד בזמן שהם עדיין אוהבים ודואגים זה לזה.

הסכמי ממון שכיחים יותר בנישואין שניים כאשר כל צד עשוי לרצות לשמר נכסים לילדיו שלו. בתי המשפט בדרך כלל יכירו בתוקפו של הסכם ממון, אלא אם, בעת חתימת החוזה, בין השאר, הייתה מרמה של צד אחד, לחץ לחתום, כפייה עושק תוך חוסר ייצוג משפטי של צד אחד .

הסכם ממון יכול לכסות כמעט כל אירוע. ניתן להסכים עם סעיפים לקבוע מי ישמור על חיית המחמד בגירושין, או מי ישמור על בית או נכס שהוא רכושו הפרטי. סעיף אחד לא כל כך נפוץ מכונה "סעיף השקיעה" ההופך את הסכם הממון למדורג.

 

דירוג הסכם ממון sunset clause

מהו סעיף שקיעה?
סעיף שקיעה (sunset-clause) בסיסי הוא תניה בהסכם עצמו הקובעת זמן שבו הסכם הממון כבר לא יהיה תקף או יתבטל באופן מדורג.

 

בדרך כלל ישנם שני סוגים של סעיפי שקיעה או אי תקפות ההסכם בהדרגה או לאחר מספר שנים קבוע. אחת מהן כוללת שפה שאומרת שההתחלה תהיה פסולה אם הנישואין נמשכים מספר מסוים של שנים. הסוג השני מתנה את תקפות הסכם הממון לפרק זמן מסוים.

 

 

 

סעיף הקובע התפוגגות ההסכם לאחר מספר מסוים של שנים
לסוג זה הנפוץ בהסכמי טרום נישואין תהיה התניה שתגדיר תאריך בעתיד, אם הזוג עדיין יהיה נשוי, תוקף הסכם הממון שנחתם טרם החתונה יפוג. כגון, "אחרי חמש שנות נישואין, הסכם הממון כבר לא יהיה תקף." אם הזוג עדיין נשוי בתאריך זה, תוקף הסכם קדם הנישואין יפוג והנכסים וההתחייבויות יחולקו על פי עקרון איזון המשאבים בחוק יחסי ממון בין בני זוג. במצב זה, בניסוח משפטי ספציפי, המשמעות כאילו מעולם לא נחתם הסכם ממון.

 

הפסיקה בנוגע לאכיפת תנאי הסכמי הממון והאפשרות לביטולם משתנים. ישנם מעט מאוד פסקי דין, העוסקים בסוגיית הסכם ממון פג תוקף על פי סעיף השקיעה או תנאים מדורגים. במקרה מתועד בהסכם בינלאומי בו חתמו בני זוג על הסכם שהתנה כי אם הזוג עדיין נשוי ביום השנה השביעי שלהם, תוקפו של הסכם קדם הנישואין יבוטל.

 

ארבעה חודשים לפני יום השנה הבעל הגיש בקשה לגירושין, אך הם עדיין היו נשואים בתאריך יום הנישואין. הבעל טען שמכיוון שהגיש בקשה לגירושין לפני יום השנה, יש לאכוף את הסכם טרום הנישואין. במקרה זה ערכאת הערעור לא הסכימה ובית המשפט סבר כי סעיף השקיעה היה בתוקף כלשונו, והסכם הממון נותר תקף, חלוקת הנכסים נעשתה בהתאם לחוק יחסי ממון, על פי כללי איזון המשאבים כאילו מעולם לא היה הסכם ממון.

 

הסכם ממון מדורג: הסכם שמתפוגג עם הזמן
סעיפי שקיעה המופעלים לאורך זמן משמשים לעתים קרובות כאשר לצד אחד יש נכסים משמעותיים יותר מהצד השני. ככל שעובר הזמן, ונראה כי הנישואין מסתדרים טוב ויחזיקו מעמד, יותר נכסים משותפים עם הצד העשיר פחות. דוגמאות לסוגים אלה כוללים:

  • בן הזוג (או בת הזוג) עם פחות ממון ונכסים יקבל סכום כסף חד פעמי אם הזוג יתגרש לאחר מספר מסוים של שנים, כאשר הסכום יגדל מעת לעת עד שבסופו של דבר, יש חלוקה של 50-50 נכסים ותוקף הסכם הממון-פג.
  • בן הזוג העשיר פחות יקבל סכום כסף מסוים עבור כל שנה שהנישואין נמשכים עד למועד מסוים בו יפוג תוקף הסכם הממון.
  • הסכם הממון יתבטל בתאריך מסוים, אך רכוש והכנסה מסוימים שיפורטו לעולם לא יהפכו לרכוש זוגי.
  • בטלות הסכם הממון לאחר לידת ילדים משותפים.

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד