En

צור קשר

checked

אכיפת הסכמי ממון בחו"ל ובמדינות שונות

האתגר באכיפת הסכם ממון במדינות שונות  

כיום בעידן הגלובלי, נישואים או חיים משותפים בין בני זוג בעלי אזרחות שונה אינה דבר חריג ייתכן אף שלבן/בת הזוג יש נכס בבעלותו בחו"ל מלפני הנישואין או שרכש/ירש את הנכס תוך כדי מערכת היחסים.

 

אכיפת הסכם ממון מתבצעת על פי עקרונות דיני החוזים ודיני המשפחה המשתנים במדינות שונות. ככל חוזה הנתון לפרשנות, נבחן אומד דעתם של הצדדים לחוזה כאשר חוקים מתחום דיני המשפחה לדוגמא בארץ: חוק יחסי ממון ו/או חוק המזונות מהווים מסגרת לאכיפת ההסכם.

 

הכרה בהסכם ממון בחו"ל - לא מובן מאליו

חתמתם על הסכם ממון בארץ, הסכם טרום נישואין או הסכם לחיים משותפים (ידועים בציבור) אך אם תביעת הגירושין תוגש במדינה שלא מכירה בתוקפו של הסכם הממון עליו חתמתם בישראל. באותו רגע כל הונכם, רכוש, נכסים וזכויות, חשוף לתביעה לחלוקת הרכוש שמגיש/ה בן/בת הזוג, הסכם הממון הפך לחוזה ללא יכולת אכיפה, ויש להוכיח את טענותיכם לבעלות על הרכוש בבית משפט לפי דין זר.

 

הסכם ממון הכולל תניית שיפוט

מומלץ להבטיח מראש את יכולת האכיפה על ידי ביסוס תוקפו ומעמדו של הסכם הממון שנחתם בישראל גם במדינה שאיננה מכירה בהסכמי ממון. ניתן לבצע זאת על ידי עורך דין מומחה בדיני המשפחה הבינלאומיים ובדיני המשפחה הפנימיים של המדינות הרלוונטיות. במקרים בהם בן הזוג זר או בעל תושבות זרה עורך הדין יכול לבצע פעולות משפטיות במדינה בחו"ל במקביל לחתימה על הסכם הממון בישראל. במקביל יש לנסח סעיף מיוחד הקובע כי הדין התקף בכל הקשור בעניינים המוסדרים בהסכם הממון יהיה הדין הישראלי.

 

אנו מנוסים מאוד בייעוץ ללקוחות עשירים ויזמים ולמשפחותיהם בנושאים כאלה, כמו גם לזוגות בינלאומיים הדורשים הגנה מיוחדת לאור מגוריהם הבינלאומיים או האינטרסים העסקיים שלהם.

 

אנו מאמינים כי קיים צורך ממשי עבור זוגות בינלאומיים המתכננים להתחתן לשקול לערוך הסכם ממון בינלאומי, המכונה לפעמים הסכם טרום נישואין או נישואין או חוזה נישואין.

 

אמנם ישנם יתרונות רבים של הסכמי ממון לנישואין קונבנציונליים, אך בדרך כלל הצורך של חתימה על הסכם הוא קריטי כאשר הצדדים הם ממדינות שונות או שיש להם נכסים מעבר לים או מתגוררים מעבר לים.

 

יתרון מרכזי לזוגות בינלאומיים הוא שהסכם ממון עשוי לפשט בצורה דרסטית גירושין עתידיים שאחרת עשויים להיות מורכבים או מתישים ויקרים בצורה מופרזת.

 

האם הסכם ממון שנערך בישראל תקף גם בחו"ל?

 

הסכם ממון לזוגות בינלאומיים מחייב עו"ד הסכמי ממון בכיר ומנוסה

הסכמי ממון לפני הנישואין עלולים ליצור מלכודים משפטיים בלתי נראים עבור  עורכי דין חסרי זהירות או שאינם יודעים מספיק על התחום. הם חשובים ביותר ללקוחות, אך עליהם להערך בזהירות רבה על ידי עו"ד דיני משפחה בינלאומיים בעלי ידע ונסיון.

 

אין להניח שהסכם ממון שתקף במקום הנישואין או מקום התושבות הנוכחית יהיה תקף באותה מידה במקומות אחרים שעשויים להיות בעלי סמכות על הליכי הגירושין בעתיד.

 

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג  

לרבים מלקוחותינו הבינלאומיים רכוש משמעותי או שהם בני משפחות עם עסקים בינלאומיים והון רב.

 

כאשר אנשים המתגוררים בתחומי שיפוט שונים או מתכננים להתחתן חל צורך מוגבר להתקשר בהסכם ממון, על יועציהם לבחון את החוק בכל תחומי השיפוט.


אנו עורכים הסכמים לפני נישואין ואחרי נישואין ללקוחות בינלאומיים, ולעתים קרובות פועלים בשיתוף פעולה עם עורכי דין במדינות אחרות.

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד