En

צור קשר

checked

האם ניתן לחייב אב לממן גן פרטי לילדיו במסגרת תשלומי המזונות?

כאשר אב (הורה לא משמורן) לא מסכים לשלוח ילד לגן פרטי, הוא לא יהיה חייב לממן אלא אם כן יש סיבות מיוחדות הנוגעות לרווחת הילד. כאשר יש אלטרנטיבה באיזור המגורים של מסגרת ציבורית –ההוצאה אינה נכללת ב"צרכים ההכרחיים" של קטין בגיל הרך (מתחת לגיל 6) בהם מחויב האב.
 
 
 
המקרה
האיש והאישה התחתנו, נולדו להם 3 ילדים (11, 7, 3), והתגרשו.

כשהיו נשואים, ההורים שלחו את הילד הצעיר לגן פרטי, שעולה יותר מהגן הציבורי.

אחרי הגירושין, האב סירב להמשיך לממן את הגן הפרטי לילדם הצעיר (בן 3).

בית-משפט השלום פסק שעל האב לממן מחצית מעלות הגן הפרטי. האב ערער על פסיקה זו לבית המשפט המחוזי.

אחריות האב על הילדים מתחת לגיל 6 – "חזקת הגיל הרך"

לפי "חזקת הגיל הרך", האב חייב לממן את ה"צרכים ההכרחיים" של ילדיו עד גיל 6 (לאחר שהם מגיעים לגיל 6, חלוקת החובה במזונות הילדים בין האב לבין האם נעשית רק על פי מצבם הכלכלי – זאת בעקבות פסיקת בית המשפט העליון מ-2017 ⇐ בבע"מ 919/15 ).

האם גן פרטי נחשב ל"צרכים הכרחיים" של ילד מתחת לגיל 6?
כב' השופטת פלאוט קובעת שחינוך במסגרת פרטית – כאשר יש אלטרנטיבה באיזור המגורים של מסגרת ציבורית – אינה נכללת ב"צרכים ההכרחיים" של קטין בגיל הרך (מתחת לגיל 6) בהם מחויב האב.

מתי בית המשפט יחייב הורה לשאת בהוצאות לא הכרחיות?
באופן עקרוני, הוצאות שאינן בגדר ה"צרכים ההכרחיים" של הילד דורשות הסכמה משותפת של שני ההורים. במקרה שאחד מההורים מבטל את הסכמתו להוצאה כזו – יש לבחון את הנסיבות, ולפיהן בית המשפט יחליט אם יש לחייב את הצד הזה בעלויות ההוצאה.
ההחלטה – לא ניתן לחייב את האב במימון הגן הפרטי
 
החלטת בית המשפט
במקרה שלנו, האב הסביר שההסכמה שלו לממן את הגן הפרטי, כשהיו נשואים, הייתה בנסיבות אחרות מהותית: כשהם היו נשואים הם קיבלו תמיכה כלכלית מהורי האם, אבל היום, אחרי הגירושין, אין לו תמיכה כלכלית והוא צריך לשאת בתשלומי מזונות ומתקיים מדמי אבטלה.

כב' השופטת פוסקת שלפיכך בנסיבות העניין אין לחייב את האב בעלות של הגן הפרטי, אלא רק במחצית העלות של גן ציבורי.

לצפייה/ הורדת פסק הדין (PDF)
מספר תיק: רמ"ש 53042-08-20 בית המשפט המחוזי מרכז-לוד – כב' השופטת ורדה פלאוט
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם ניתן לחייב אב לממן גן פרטי לילדיו במסגרת תשלומי המזונות?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד