En

צור קשר

checked

ידועים בציבור יוכרו כשארים לצורך קבלת הפנסיה של בן הזוג המנוח

ידועים בציבור ירושה של פנסיה

 

ידועים בציבור:  שינוי הלכה שניתנה על ידי בית המשפט העליון לפני כ- 34 שנים אשר מנעה מבני זוג שאינם נשואים להיות מוכרים כשארים

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע קיבל את עמדת המדינה וסטה מהלכה שניתנה על ידי בית המשפט העליון לפני כ- 34 שנים. הלכה זו מנעה מבני זוג שאינם נשואים להיות מוכרים כשארים, ובכך לא יכלו לקבל את קצבת הפנסיה של בן הזוג המנוח.
התביעה הוגשה לבית הדין לעבודה על ידי שרה עוגן, שביקשה להיות מוכרת כשאירה של בן זוגה, אריק ניסן, שנפטר לפני כחצי שנה. ניסן היה סגן ראש עיריית באר שבע לשעבר, וקיבל מהעירייה פנסיה תקציבית מכוח החוק. אולם, בני הזוג לא נישאו לעולם אלא היו ידועים בציבור.

בן-זוגו של הנפטר כולל ידועים בציבור
מכוח חוק זה התקבלה החלטה של הכנסת בה נקבע, כי שאיר הזכאי לקצבה לפי החוק, הוא "בן-זוגו של הנפטר" – ולא נכתב בבירור האם בן-זוג כולל ידועים בציבור או לא, לכן הורה בית הדין כי משרד הפנים יביע את עמדתו ביחס לשאלה האם החוק וההחלטה חלים על זוגות ידועים בציבור.

החלת זכויות של נשואים על ידועים בציבור בכל הנוגע לזכויות סוציאליות
על פניו נדמה היה שמדובר בשאלה פשוטה, שכן "בני-זוג" יכולים להיות  גם ידועים בציבור. אבל, פסיקה ישנה של בית המשפט העליון בסוגיה זו משנות ה- 80 קובעת כי "בן זוגו של הנפטר" לא כולל ידועים בציבור לעניין קצבת שאירים. זאת בניגוד לפסיקה עדכנית בתחומים אחרים, אשר החילה זכויות של נשואים על ידועים בציבור בכל הנוגע לזכויות סוציאליות.

הזכות לשוויון, אין מקום לבצע הבחנה בין בני-זוג נשואים לבני-זוג ידועים בציבור
הפרקליטות החליטה להגיש עמדה, לפיה לאור השינויים החברתיים שעברו על החברה הישראלית יש מקום לבחון מחדש את ההלכה של בית המשפט העליון בנושא זה. בכך ניתן יהיה לאפשר לגברת עוגן לקבל את קצבת השאירים. בנוסף, נטען  כי לאור הזכות לשוויון, אין מקום לבצע הבחנה בין בני-זוג נשואים לבני-זוג ידועים בציבור לעניין זה, וכי מתחייבת פרשנות של החוק באופן שלא מביא להפליה.

הידועה בציבור זכאית לתשלום קצבת שאירים
בית הדין קיבל את עמדת המדינה וקבע כי גברת עוגן זכאית לתשלום קצבת שאירים. מפרקליטות מחוז דרום נמסר כי: "בזכות יוזמה ואכפתיות התחולל כאן שינוי נורמטיבי, וזה מה שהופך את עבודתנו, בין השאר, למשמעותית ולחשובה. יעד העל של הפרקליטות בדבר שמירה על זכויות אדם ושוויון בפני החוק קיבל במקרה זה ביטוי הולם".

 

הידועה בציבור הגישה לתביעה הסכם לחיים משותפים - הסכם ממון בין ידועים בציבור, בינה לבין המנוח וכן הגישה תצהירים ומסמכים המאשרים, כי התובעת והמנוח ניהלו משק בית משותף.

 

 

מקור: https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Publications/OnTheAgenda/Pages/11-11-18-01.aspx

https://www.justice.gov.il/Units/StateAttorney/Departments/DA-BSH-civil/Pages/default.aspx

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד