En

צור קשר

checked

האם תביעת מזונות אישה גרושה מהווה ויתור על זכאותה לתקבול החודשי מתוך קצבת הפנסיה של בעלה?| תמש 20342-03-12 פ' נ' פ'

החלטה  20342-03-12 פ נגד פ

 

 

הזכות לשיתוף בפנסיה אל מול הזכות למזונות אישה –    מקורותיהם שונים. כפי שהבהיר בית המשפט המחוזי בתל-אביב מזונות האשה מבוצעים מכח דיני החיובים האישיים ואילו זכותה של האשה בחלקה בקצבת הפנסיה מקורה בדיני    השיתוף הזוגי, בין אם לפי הלכת השיתוף, ובין אם לפי חוק יחסי ממון.

 

טענות הבעל:  מעת שביכרה גרושתו לעתור לחיובו בתשלום מזונות זמניים, יש לראותה כמי שבחרה במסלול של חיובו במזונות וכמי שזנחה, למשך תקופת תשלום המזונות הזמניים, את העתירה לחייבו בתשלום הפנסיה. כך לשיטת הבעל הדין, וכך גם ההגיון. שכן ספק בעיניו אם גרושתו היתה בוחרת להשיב לו את ההפרש, אילו היה קובע האקטואר כי חלקה בפנסיה שלו נמוך יותר מסכום המזונות הזמניים. 

טענות האישה:  יש להבחין בין מקורות הזכות לחלקה בפנסיה ובין זכאותה למזונות אישה וכי מעולם לא ויתרה על זכאותה לחלקה בפנסיה של בעלה הגרוש. האישה התובעת טוענת כי מקורות החיוב שונים, ולמעשה הנתבע עצמו עיכב את ההכרעה בשאלת זכותה לקבלת חלקה בקצבת הפנסיה שלו. היא אף מבהירה כי איננה עותרת לכפל תשלום והיא אך עותרת לתשלום ההפרש שבין סכום הפנסיה החודשי המגיע לה בגין התקופה שלעבר ובין סכום המזונות הזמניים שנקבע.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה האם תביעת מזונות אישה גרושה מהווה ויתור על זכאותה לתקבול החודשי מתוך קצבת הפנסיה של  בעלה?| תמש 20342-03-12 פ' נ' פ': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד