En

צור קשר

checked

5 דברים שלא ניתן לכלול בהסכם טרום נישואין


הסכמי טרום נישואין הם חוזים ברי אכיפה, כל עוד אינם חורגים מכמה דרישות חוקיות וצורניות. במאמר זה נדבר על סוגי הדברים שלא ניתנים להתניה בהסכם טרום הנישואין, ומה יכול לגרום להסכם להיות בלתי ניתן לאכיפה.


הסכמי טרום נישואין הם סוג של הסכמי ממון, בהם נעשה שימוש נפוץ להפרדת החובות והנכסים האישיים של בן /בת זוג  מאלה של בן / בת הזוג לעתיד. הסכמי ממון לאחר נישואין או הסכמי גירושין יכולים לכלול תנאים כגון מזונות / תמיכה בבן זוג; חלוקת נכסים, השקעות ועסקים; תכנון עיזבון; ומשא ומתן כספי ורכוש אחר.

יתרונם של הסכמי טרום נישואין משמשים גם כמתווה לפתרון קונפליקטים עתידיים, ומנטרלים החלטות מוטות לחץ ורגש במקרה של גירושין או פרידה. הם יכולים לכלול אפילו תנאים ביחס לאופן בו יש לפתור סכסוכים כלשהם (כגון באמצעות גישור או בוררות), וניתן לתקן אותם או אפילו לבטל אותם.

הסכמי ממון לפני הנישואין חשובים לכל זוג מתחתן, אך הם מומלצים במיוחד ליחידים ולזוגות הנמצאים בנסיבות הבאות:

 • נישואים בפרק ב: אנשים שנכנסים לנישואיהם השניים (או יותר).
  הסכם טרום נישואין

 • ילדים מבני זוג קודמים: אנשים שיש להם ילדים ממערכות יחסים קודמות.
   

 • כסף:  אנשים שיש להם חובות גדולים, עסקים או השקעות אישיות.
 • פערים: זוגות שיש להם הבדלים משמעותיים בגיל או בהכנסה

למרות שהסכמי ממון טרם נישואין אכן מכסים מגוון תנאים פיננסיים ונושאי בעלות רכוש וחובות , עדיין ישנם מספר נושאים שלא ניתן לכלול בהם כחוק.

מה לא מכוסה בטרום נישואין:
אם אתם חושבים לחתום על הסכם טרום נישואין, זה ידרוש הרבה היתדיינויות בין בני הזוג. לא רק שעליכם להבין מי זכאי למה במקרה של פרידה, אתם גם צריכים לחשוב על העתיד. הולכים להביא ילדים לעולם? מה תעשו אם אחד מכם יהפוך למובטל? מתי כדאי ואיך לבצע תיקונים בהסכם לפני הנישואין?

 מה לא ניתן לכלול בהסכם טרום הנישואין:

1) זמני שהות ולינה, מזונות ומשמורת על ילדים
בתי משפט נוהגים לדון בנושאים אלו באופן פרטני, תוך שיקולים של טובת הילד ומסוגלות ההורים. מכיוון שכל כך הרבה דברים גורמים משפיעים על משמורת, חלוקת זמני שהות ומזונות ילדים, כמעט בלתי אפשרי לנסות לחזות מה אולי יהיה הסדר נכון במקרה של גירושין.


עם זאת, צד להסכם רשאי לכלול הוראות להגנה על ילדים קודמים שיש לו ממערכות יחסים קודמות. המשמעות היא שאם יש לאחד הצדדים נכס, השקעה או סוג אחר של רכוש שירצה לתת לילד / ילדים במקרה של מוות או גירושין, הוא יוכל לכלול את הפירוט הזה בהסכם.

ניתן גם להסכים על תנאים כגון יחס שכל אחד מהצדדים יתרום לחינוך הילד /ים או לתמיכה פיננסית העתידית שלהם.

2) תנאים לא חוקיים
כמו ברוב החוזים המשפטיים, כל דבר שאינו חוקי, כגון תנאים לא חוקיים, פעולות אסורות ברכוש, דרישות שכוללות הפרת חוק, העלמת מס וכד' אינם יכולים להיכלל בהסכם טרום הנישואין. לא ניתן לדרוש מבן / בת הזוג לבצע מעשה לא חוקי, ואף לא ניתן לדרוש ממך.


3) תנאים בלתי הוגנים
תנאים לא הוגנים הם דרישות בלתי צודקות, חד צדדיות או רמאות. תנאים נחשבים בדרך כלל כבלתי הוגנים במקרה של ניצול, כפיה, עושק, סחיטה וכד'.


דוגמה יכולה להיות אם צד מתחתן עם בן/בת זוג הזכאי/ת לירושה גדולה עם מעט או ללא הכנסה אחרת. אם אותו צד מכתיב כי בן/בת הזוג יוותרו על הירושה שלהם ויעבירו אותה אליו עם הגירושין, תוך הותרת בן /בת הזוג ללא יכולת לפרנס עצמו, סביר להניח כי אלו תנאים בהסכם שיחשבו בלתי הוגנים באופן חריג.

 

4) דרישות לא פיננסיות
הסכמי ממון לפני חתונה הכולליםדרישות פיזיות הקשורות למראה גופני, משקל, צבע שיער, ביגוד  וכד' בדרך כלל אינם נלקחים ברצינות.


דוגמא לתנאי בהסכם שנפסל בו נאמר שהאישה אמורה לשקול לא יותר מ -65 ק"ג במהלך מערכת היחסים ביניהם, וכי הוא יהיה זכאי לבונוס עבור כל ק"ג  שנצבר מעבר לכך.

 

הסכמי ממון לפני נישואין הכוללים תנאים בדבר תדירות יחסי מין, מפגשים עם החמה ותנאים אחרים המבוססים על קשר אישי אינם נחשבים תקפים.


מוצע כי כל ההעדפות הפיזיות או המבוססות על היחסים יידונו לפני הנישואין. יש לנהל משא ומתן ולהסכים באופן פרטי (ניתן לנסח הסכם נפרד אך אינו ניתן לאכיפה משפטית) על סוגים אלה של נטיות בין הצדדים המעורבים.

 

5) הסכמות מילוליות
הסכמי ממון טרום נישואין אינם נחשבים תקפים אם הוסכמו רק בעל פה. נדרש מסמך חתום, מאושר בבית משפט נוטריון או בפני רושם  נישואין על מנת שהסכם ממון יהיה בר אכיפה בבית משפט. כל הסכמה בעל פה המתייחסת ליחסי הממון הכלולים בהסכם טרום הנישואין, יש להעלותה על הכתב, לעדכן את נוסח ההסכם תוך אישורו כנדרש.

 

מתי הסכם טרום נישואין אינו תקף:

 כאשר בני זוג בשלב קדם הנישואין, ודנים בנוסח הסכם טרום הנישואין עליכם להיות מודעים לא רק למה שלא ייחשב כמקובל משפטית ברמה החוזית, אלא אילו תנאים ניתנים לביצוע באופן פרקטי ומחויבי המציאות.

 

 אי עמידה בתנאי ההסכם או התעלמות מתנאיו, עשויה להוביל לביטול ההסכם או חלקו כאשר בית המשפט נדרש לפסוק על סמך התנהגות הצדדים וביצוע החוזה. להלן כמה דברים שכדאי להיזהר בכדי להבטיח שהסכם טרום הנישואין שלכם יתקיים במקרה המצער של גירושין או פרידה.

 • אי גילוי כל הנכסים והונאות

הסתרת נכסים: כאשר אחד מהצדדים להסכם או שניהם לא חושפים את כל הנכסים הקיימים בעת יצירת הסכם טרום הנישואין, קיימת עילה לכאורה לבטל את החוזה.


רכוש שאינו בבעלות חוקית: באותו אופן, אם אחד מן הצדדים טוען לבעלות על נכס הנכלל בהסכם תוך הונאת הצד השני, תקפות הסכם טרום הנישואין תהיה מוטלת בספק במהלך הפרידה של בני הזוג.

 

 • חוסר הוגנות ו / או עושק / דחק

חוסר הוגנות, כאמור לעיל, פירושה כי צד אחד חויב תוך אי שוויון במועד עריכת החוזה. באופן כללי, זה כאשר צד אחד ניצל את חולשת הצד השני באופן קיצוני. אמנם עקרון חופש החוזים תקף גם בהסכמי ממון, אך במקרים קיצוניים ובפרט כשהצד הנפגע לא מיוצג ניתן לפסול סעיפים בהסכם.

עושק נחשב לסוג של כפייה תוך הפעלת לחץ שאינו פיזי, המשמעות היא שהסכמת צד אחד למסמך נתקבלה תוך אילוץ מכורח הנסיבות וניצול חולשה על ידי הצד המתוגמל. אם יש עדויות לעושק או כפייה ביחס להסכם טרום הנישואין, סביר להניח שהוא יבוטל.

 

תנאי אשר כביכול מקדם גירושין או פרידה

 • הסכם ממון לא יתנה פרידה או גירושין בתנאיו: המשמעות היא ששפה כגון, "אם את/ה _____, אני יכול להתגרש", אינה מותרת.

דרישות משפטיות:

כדי שהסכם ממון ייחשב תקף וחוקי, עליו להיות בכתב ולהיחתם על ידי שני הצדדים וגורם מוסמך יאשר אותו. אם אינכם בטוחים כיצד לחתום על הסכם טרום הנישואין שלכם ולהבטיח את תוקפו, עיינו במדריך שלנו לחתימה על הסכם ממון.


הסכם ממון טרום נישואין שלא נחתם על ידי שני הצדדים ואושר על ידי בית משפט, רושם נישואין או נוטריון לא יוכר.

קריאה מוקדמת המכילה את הנקודות לעיל שאינן מומלצות להתניה בהסכם ממון טרום נישואין עשויה למנוע פסילת ההסכם בחלקו או במלואו.

לאלו שאינם מעוניינים להתחתן אך עדיין רוצים להפריד בין הכספים והנכסים שלהם לבין אלו של בן זוגם, כדאי לשקול הסכם חיים משותפים .

כאשר הם נעשים כראוי, הסכמי ממון טרום נישואין יכולים להיות דרך מועילה ופשוטה להימנע מסכסוך עתידי אפשרי. הם מציעים גם דרך מצוינת לנהל שיחה מתמשכת ופתוחה עם בן / בת הזוג לעתיד שלך לגבי הכספים הנפרדים והמשותפים שלכם. ככל שתדונו יותר בכספים שלכם, בעתידכם הפיננסי ובחיים שאתם רוצים לקיים יחד, יקל עליכם להבין אם אתם נמצאים בהתאמה לקיום תא משפחתי בריא ונכון.

הגנה על נכסים וחלוקת חובות יכולה אפילו לעזור לכם להימנע מוויכוחים על חובות וכספים אישיים במהלך הנישואין, ולאפשר לכם להיות זוג מאושר ובריא יותר.

דרג את הכתבהדירוג כתבה 5 דברים שלא ניתן לכלול בהסכם טרום נישואין: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד