עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

מה זה משמורת משותפת?

מדריך משפטיי מה זה משמורת משותפת

 

בעת גירושין עם ילדים, עומדת על הפרק סוגיית המשמורת. אצל מרבית הזוגות, יעברו הילדים למשמורת מלאה של האם, אך חשוב לדעת כי ישנה גם אפשרות אחרת: משמורת משותפת. במאמר זה נסביר מהי משמורת משותפת, באלו מקרים הסדר זה הוא מתאים ומה בין משמורת משותפת ותשלום מזונות הילדים.

 

מה זה משמורת משותפת?

במרבית מקרי הגירושין, עם פרידת ההורים, עוברים הילדים למשמורת מלאה של האם. פירוש הדבר הוא כי הילדים שוהים מרבית הזמן עם האם והיא זו המקבלת את מרבית ההחלטות לגביהם. ומה באשר לאב? לו נקבעים הסדרי ראייה, זהו המונח המשפטי למועדים בהם יפגוש האב את ילדיו, כאשר ישנם הסדרי ראייה מקובלים ומורחבים. לצד הסדר של משמורת מלאה, קיימת גם אפשרות אחרת והיא משמורת משותפת, אשר פירושה הוא כי אין עוד הורה משמורן אחד, אלא ההורים חולקים את הזמן עם הילדים שווה בשווה ונושאים יחד באחריות שווה לגידולם.

 

על פניו נראה כי משמורת משותפת היא הבחירה האידיאלית, המאפשרת לילדים לשהות זמן שווה עם הוריהם ואלו יהיו מעורבים במידה שווה בחייהם. כמו כן, כך גם הילדים אינם חווים את הנתק הקיצוני  מן האב המתרחש במצב שבו עוברים הם למשמורת מלאה של האם. אולם, למעשה, משמורת מלאה לא מתאימה בכל מקרה של גירושין ובהתאם לכך, בתי המשפט לא מאשרים הסדר זה, אלא אם סברו כי מתקיימים כל התנאים הרלוונטיים.

 

משמורת משותפת - מתי זה מתאים?

בשונה ממשמורת מלאה, אז הקשר בין ההורים יכול להיות מצומצם יחסית, שהרי ישנו הורה משמורן אחד, במשמורת משותפת המצב הוא שונה. שני ההורים אחראים במידה שווה לילדים ולכן נדרש מהם קשר כמעט יומיומי ושיתוף פעולה פעיל והדוק. משמעות הדבר הוא כי מערכת היחסים בין ההורים חייבת להיות כזו שתאפשר להם לקבל החלטות משותפות באופן יעיל ורגוע. משכך, במקרים של גירושין קשים אשר הותירו משקעים עמוקים בין בני הזוג, משמורת משותפת לא תהיה לטובת הילדים.

 

פרמטר נוסף לעניין זה הוא כמובן המסוגלות ההורית. לצד הרצון של שני ההורים לשהות כמה שיותר עם ילדיהם, לא תמיד ישנה יכולת וזו נבחנת הן ברמה הרגשית של סובלנות וטיפוח הילדים והן ברמה המעשית של שעות עבודתם ואורח חייהם של ההורים. כמו כן, ישנו גם הפן הפרקטי שחייב להיבחן. כלומר, משמורת משותפת תוכל להצליח רק אם ההורים מתגוררים בקרבה גאוגרפית סבירה זה לזו ולמסגרות החינוכיות של הילדים. ככל שהמרחק הוא רב מדי, המעבר של הילדים מהורה להורה יהווה מטרד וטרטור גם עבורם וגם עבור הילדים.

 

מזונות ילדים במשמורת משותפת

כל דיון על הסוגיה של משמורת משותפת אינו שלם ללא התייחסות למזונות הילדים, מן הטעם כי יש קשר הדוק בין הסדר המשמורת לבין תשלום המזונות. בחודש יולי 2017, קבע בית המשפט העליון (בע"מ 919/15) כי במקרה של משמורת משותפת, נושאים ההורים יחדיו בחבות מזונות הילדים. מצב דברים זה מתיישב עם משמעותו ומהותו של הסדר זה, אשר במסגרתו חולקים ההורים את זמני השהות עם הילדים ומקבלים יחד במשותף החלטות באשר לאופן גידולם.

 

פסק דין זה, אשר משרדנו היה שותף לו, היווה תקדים משפטי היות שעד אותה עת, החבות במזונות ילדים הייתה מוטלת כולה על האב בלבד גם כאשר בחרו ההורים במשמורת משותפת ללא התחשבות ברמת ההשתכרות של האם. פועל יוצא הוא כי האב שילם למעשה כפל תשלום כאשר נשא בהוצאות ילדיו כשהיו במשמרתו ונאלץ להעביר לאם את תשלומי המזונות בנוסף.

 

 השינוי היחיד לעומת משמורת מלאה לעניין מזונות הילדים היה כי האב יכול היה, באישורו של בית המשפט, לקבל הפחתה של דמי המזונות, אולם גם במקרה כזה, היה עדיין משלם ביתר. בית המשפט העליון שינה כאמור מצב דברים זה ושינה את הקשר שבין משמורת משותפת למזונות. 

 

 

עבור לתוכן העמוד