En

צור קשר

checked

בקשה להורות על ביצוע בדיקת אבהות | תמש 9831-08-17 ש' נ' ש' ואח'

בקשה לבדיקת אבהות

 

האפוטרופא לדין המייצגת את הקטין כאמור מתנגדת לביצוע בדיקת אבהות (בדיקת רקמות DNA) שאין בה כדי לקדם את טובת הקטין ובהתבסס על הידוע לה, יש בה כדי לפגוע בקטין ולחבל ביציבות חייו. בנסיבות אלה היא מבקשת לדחות את התביעה.

 

האפוטרופא לדין סבורה כי אין מדובר במקרה פשוט לבדיקת אבהות, כאשר בחינת טובת  הקטין בנסיבות הספציפיות, מביאה למסקנה כי אין לקיים את הבדיקה. אמנם אין חולק  כי לכל ילד הזכות לדעת מיהו אביו מולידו, אולם אל מול אותה זכות קיימים אינטרסים  נוספים וזאת לא רק במקרה של ממזרות. יכול ובית המשפט ישתכנע כי גם אם תערך  בדיקה ותקבע זהותו של האב, לא יווצר כל קשר בין האב לבין הילד ולעיתים תוצאותיה לא  ישפיעו לטובה על מילוי צרכיו של הילד, אלא אף יגרמו לו נזק.

 עמדת ב"כ היועמ"ש משרד הרווחה.  

לעמדתו, ככלל זכותו של קטין לדעת מי אביו וזכותו של אב לדעת מי בנו. זכותו הבסיסית של הקטין לבירור זהות אביו תיסוג בפני זכויות אחרות רק במקרים חריגים של פגיעה קיצונית בטובת הקטין, הכרוכה בעצם בירור האבהות ובעצם קביעת האבהות ולא בזכויות הנלוות להורות. כך למשל במקרים בהם יתברר חשש לממזרות או במקרים בהם קיים חשש כי התמודדות הקטין עם עצם הבירור או עם שינוי שם אביו יגרמו לו נזק משמעותי.

 במקרים אלה תיסוג הזכות לבירור הזהות בפני האינטרס של טובת הקטין. בנסיבות דנן, אמו של הקטין רווקה ולא מתעורר חשש לפגיעה במעמדו האישי. כן מדובר בקטין שהינו תינוק רך ובירור האבהות אינו כרוך בהבנה שלו או בקשיים עבורו. התנגדות האפוטרופא לדין כורכת בין קביעת האבהות לבין הזכויות הנלוות לאבהות.

לעמדת ב"כ היועמ"ש יש להבחין בין תהליך בירור וקביעת האבהות לבין ההשלכות הנלוות לקביעה כגון זכויות משמורת, ביקורים וכו'. לא ניתן לומר כי בשל טענה שהאב חסר מסוגלות הורית או אפילו אלים ופוגע, טובת הקטין מחייבת שלילת הזכות לבירור האבהות כדי למנוע מאותו אב נטען נקיטת הליכים הטבעיים למימוש זכויותיו ביחס לקטין. לעמדת ב"כ היועמ"ש אין מניעה מביצוע בדיקה גנטית לבירור זהות אביו של הקטין כאשר בהתאם לתוצאות הבדיקה, ניתן יהיה לשקול המשך דרכי הטיפול.

קבלת התביעה לבירור אבהות 

לא מצאתי מקום להיעתר  לבקשת האפוטרופא למינוי מומחה. נוכח גילו של הקטין שהינו כבן שנה, ברור כי לא ניתן  להפנותו לאבחון פסיכולוגי או דיאגנוסטי. חוות דעת מומחה בנסיבות אלו לא תעלה ולא  תוריד, שכן המומחה אינו יכול לשוחח עם הקטין ולבחון את ההשלכות הפסיכולוגיות של  בירור התביעה עליו. מינוי מומחה בנסיבות תביעה לבירור אבהות לא נעשה כדי לבצע  חקירה ובדיקה אודות המסוגלות ההורית של האב הנטען.

 

שיקול טובת הקטין

הדעת לא סובלת שלילת הזכות לבירור האבהות בטענה כי הפעלת הזכויות הצמודות להורות עלולה לפגוע  בטובתו של הקטין.

בטוחני כי ככל שיתברר כי התובע הינו אביו של הקטין והתובע יבקש  למצות את זכויותיו ההוריות במסגרת הליך מתאים תשקל טובת הקטין על ידי הערכאה המוסמכת.

טובתו של הקטין הינו עמוד האש לאורו יהלכו כל הערכאות, לרבות ערכאה  שתדון בנזקקות הקטין או בזכויות המשמורת של האב הנטען.

הותרת הקטין חסר אב על  מנת למנוע מצב עתידי שבו האב הנטען עשוי לפעול למיצוי זכויותיו, לטעמי מנוגדת לטובת  הקטין ופוגעת בזכויותיו.

.על אף הנסיבות המורכבות של המשפחה, בפני בית המשפט עדיין עומדת שאלה  פשוטה והיא שאלת בירור האבהות. כשם שהקטין נשוא ההליך יודע מי היא אמו על אף  שהיא סובלת מלקות נפשית, כך זכאי הוא לדעת מי הוא אביו, באשר הוא.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה להורות על ביצוע בדיקת אבהות | תמש 9831-08-17 ש' נ' ש' ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד