En

צור קשר

checked

הגנה על זכויות קטינה שינוי הסכם גירושין

3/03/2021

תיק 1045761/4

בבית הדין האזורי באר שבע

לפני כבוד הדיין:

הרב אברהם הרוש

המבקשת:     פלונית

המשיב:        פלוני

הנדון:דחיית בקשה לשינוי הסכם גירושין לאור פגיעה בזכות הקטינה

פסק דין

 

הופיעו המבקשים.

הצדדים התגרשו עפ"י הסכם גירושין שקיבל תוקף פס"ד בביה"ד ביום י"ב באב תש"פ(02.08.2020).

בסעיף 10.1.7 להסכם נכתב כי:

"כמו כן מוסכם על הצדדים כי ככל, והבעל יימכור את הדירה, מן התמורה שתתקבל יפקיד הבעל סך של 300,000 ש"ח (שלוש מאות אלף ש"ח) לחשבון ייעודי שייפתח על שם הקטינה ויהא לשימושה רק בהגיעה לגיל 21. סעיף זה תוקפו יפה, רק במידה והבעל לא ישתמש במלוא התמורה לרכישת דירה אחרת."

כעת המבקשים הגישו הסכם גירושין מתוקן ומבקשים להשמיט את הסעיף הנ"ל.

מאחר ובסעיף הנזכר ישנה זכות לילדה שהינה קטינה, לא ניתן לשנות הטבה המוקנית לה במסגרת הסעיף הנ"ל אלא בהסכמתה.

באופן טבעי ההורים משמשים כאפוטרופוסים על הקטינה, אולם במקרה שלפנינו ישנו ניגוד אינטרסים בין רצון ההורים לזכויות המוקנות לילדה במסגרת הסעיף.

הצעד הנכון לפעול בו הוא למנות אפוטרופוס להליך שייצג את הקטינה במסגרת הליך זה.

ההורים סירבו להצעה זו.

לפיכך ביה"ד מנוע מלדון בתיק זה ומורה על סגירת התיק.

פסק הדין ניתן לפרסום בהשמטת פרטי הזיהוי של הצדדים.

ניתן ביום י"ט באדר התשפ"א (03/03/2021).

הרב אברהם הרוש

דרג את הכתבהדירוג כתבה הגנה על זכויות קטינה שינוי הסכם גירושין: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד