תביעה לביטול מזונות נוכח ניכור הורי.
En

צור קשר

checked

ניכור הורי - תביעה לביטול מזונות - ביטול מזונות האב

 

ניכור הורי וביטול/ הפחתת מזונות

בית המשפט נדרש לבחון האפשרות להקטין ו/או לצמצם חיוב האב במזונות הבת ונוכח ניכור הורי, והואיל והחיוב במזונות בגיל זה של האב הינו מדיני צדקה, והואיל ויש לבחון שלא תבוא הבת לידי מחסור ואם יצומצמו ו/או יבוטלו המזונות, יש לבחון גם מצבם הכלכלי של ההורים.

 

סמכויות בית המשפט בתביעה לביטול מזונות האב נוכח ניכור הורי

התובענה עוסקת בעתירה לבטול חיוב האב במזונות הקטינה אולם סמכות מוקנית היא לבית המשפט ונוכח הוראות סעיף (א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב – 1962 ,לנקוט אמצעים זמניים או קבועים הנראים לו לשמירת ענייניו של קטין.

מתן הזדמנות לטיפול בניכור הורי וסרבנות הקשר

בנסיבות העניין ונוכח הצורך להגן על טובתה של הבת ונוכח הסיכון האמיתי והממשי לפגיעה   בבריאותה הנפשית של הקטינה ואם יימשך מצב הניכור ההורי כלפי האב דהיום ואם לא ייעשה טיפול ענייני ממשי ומהותי לשינוי תפיסת דמות האב אצל הבת וסרבנות הקשר עלול הדבר לגרום לבעיות ממשיות בהתפתחותה של הבת.

ההליך הטיפולי טרם מוצה וביטול חיוב האב במזונות באופן אבסולוטי לא ירפא הנדרש להבטחת שלום הקטינה והואיל וכיום, עת האב מקבל קצבת נכות, זכאי הוא   לתוספת תלויים בגין החיוב במזונות הבת , בית המשפט מוצא לנכון להעניק לאם ולקטינה הזדמנות נוספת ואחרונה לפעול לחידוש הקשר בין הקטינה לאביה.

ניכור הורי: אי חידוש הקשר עלול לפגוע בהתפתחות הבת

סתימת הגולל על אפשרות חידוש הקשר בין הקטינה לאביה, בטרם מיצוי ההליך הטיפולי יש בה כדי לפגוע בטובת הבת, שכן, כפי שעולה מדו"ח האבחון של מכון "פסגות", העדר דמות האב בחיי הקטינה כבר נותנת בקטינה את אותותיה.

שיתוף פעולה של ההורה המשמורן בטיפול בניכור הורי וסרבנות הקשר

מצופה מהאם לשתף פעולה עם ההליך הטיפולי ולעודד את חידוש הקשר בין הקטינה   לאביה. חובתו של כל הורה הינה להנחיל לילדו קטין את חשיבות ההורה השני בעולמו,   לרבות במחיר עימות עם הקטין ואובדן הבלעדיות של הקשר עמו. על האם, כמי שמשמשת   ההורה המשמורן במקרה זה, מוטלת חבות מוגברת בנדון, דווקא לנוכח הבלעדיות שיש לה   בקשר עם הקטינה .

 

 
דרג את הכתבהדירוג כתבה ניכור הורי - תביעה לביטול מזונות - ביטול מזונות האב: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד