En

צור קשר

checked

גירושים

 גירושים
 
גירושים (גירושין)

כאשר בני זוג נישאים ומתחייבים זה לזו, בוודאי אינם חושבים על הליכי גירושים, הם בטוחים כי יחיו יחד לנצח, אולם המציאות לעיתים מכתיבה סיפור אחר. למעשה, על פי הסטטיסטיקה, אחד מתוך שלושה זוגות בישראל מתגרש.

 

הבשורה המעודדת היא כי גירושים אינם חייבים להיות קשים ויקרים, גירושים שנעשים בהסכמה ושיתוף פעולה אינם חייבים להיות מלווים במשבר גדול עבור בני הזוג ועבור הילדים - ניתן לעשות את זה אחרת.

 

איך להתגרש נכון? האם מומלץ לעבור הליכי גירושים ללא עורך דין? מדוע כדאי לפנות לעורך דין גירושין שהוא גם מגשר מנוסה? אלו שאלות נפוצות של לקוחות סיוע משפטי למתגרשים ונדון בהן בהמשך.

כיצד תתכוננו להליך גירושים?

 

מה זה גירושים?

גירושים/ גירושים (באנגלית: divorce) הם תהליך משפטי שבו שני בני זוג נשואים מסיימים את מערכת היחסים המשפטית והפיננסית שלהם באופן פורמאלי.

 

פירוט מורפולוגי

 

גירושים בדרך כלל כרוכים בביטול או בארגון מחדש של החובות המשפטיים והמחויבויות של קשר הנישואין. במדינות בהן אסורה ביגמיה, ובהן ישראל, בני זוג אינם רשאים להינשא לאחר לפני אישור פורמאלי על סיום קשר הנישואין – תעודת הגירושים.

 

הליך הגירושים הוא הליך קשה ומורכב, לא רק משפטית אלא גם רגשית, לא משנה כמה זמן בני זוג היו נשואים או כמה נכסים צריך לחלק, קשה להפריד את הרגשות שנצברו במהלך הנישואין ומערכת היחסים הזוגית מהפרוצדורה הכרוכה בלהתגרש ולפרק תא משפחתי.

 

מהצד המשפטי, הגירושים כרוכים בתהליך משפטי, שעשוי לכלול סוגיות של חלוקת רכוש, חלוקת חובות, משמורת ילדים, תשלום דמי מזונות – מזונות ילדים , מזונות אישה.

 

נושאים הכרוכים בגירושים יכולים להיקבע בהסכמה בין בני הזוג, בניסוח הסכם גירושים או הסכם ממוני שנחתם לפני או במהלך הנישואין (הסכמה בנושא גירושים כפופה לאישור בית המשפט/ בית דין דתי).

במקרה של חוסר הסכמה בין הצדדים נקבעים ענייני הגירושים על ידי פסיקה של בית דין או בית משפט מוסמך.

 

גירושים בהסכמה / בשיתוף פעולה

הצעד הראשון לגירושים קלים יותר הוא להחליט על גירושים בהסכמה. פירוש הדבר הוא, כי בני הזוג בוחרים באלטרנטיבה של ⇐ גירושים בהסכמה  וזו מהווה תחליף למאבק המשפטי המתיש אשר מאפיין רבים מהליכי הגירושים. משמעות הדבר הלכה למעשה: ניהול משא ומתן בין הצדדים על נושאי הגירושים, גיבוש הסכמות וחתימה על הסכם גירושים מאוזן והוגן.

 

במידה וישנה הסכמה בין בני הזוג בכל הסוגיות הרלוונטיות, יוכלו לפנות אל עורך דין גירושין משותף, אשר ינסח עבורם הסכם גירושים. במקרים בהם טרם גובשו הסכמות בין הצדדים, כדאי כי כל אחד מהצדדים יהיה מיוצג על ידי עורך דין מטעמו וכך יתנהל משא ומתן עד לגיבוש הסכם. 

 

 

  

הליך הגירושים

איך מתחילים הליך גירושים? עד לא מזמן הליך גירושים היה מתבצע בבית משפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני, אולם החל מיולי 2016 נכנס לתוקף חוק גישור חובה (הנקרא גם חוק הגירושים החדש או חוק המהו"ת) טרם פתיחת הליכים חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה}, התשע"ה-2014.

 

אם עד לכניסת החוק לתוקף הליך גירושים היה נפתח בתביעת גט לבית הדין הרבני ויתר הסוגיות המשפטיות כגון: משמורת ילדים וחלוקת הרכוש היו נידונות בערכאה שרכשה סמכות לכך (מרוץ הסמכויות).

 

גירושים תהליך

 

כיום הליך גירושים נפתח בבקשה ליישוב סכסוך, אשר במסגרתה מוזמנים בני הזוג (הצדדים) להליך גישור ביחידת הסיוע שנמצאות בסמוך לבתי המשפט לענייני משפחה או לבתי הדין הרבני.

 

תביעת גירושים - כאשר הגירושים אינם בהסכמה ואחד מבני הזוג מעוניין להתגרש עליו להגיש תביעת גירושים בבית הדין הרבני באזור מגוריו, לא ניתן להגיש תביעת גירושים בבית משפט לענייני משפחה שכן נושא זה הינו בסמכות בית הדין הרבני בלבד.

כמה עולה עורך דין גירושין בישראל?

 

עילת הגירושים

בהגשת תביעת גירושים יש להוכיח את הסיבה להפסקת הנישואין, הגשת תביעת גירושים לבית הדין הרבני ללא סיבה עלולה להוביל לדחיית התביעה על ידי בית הדין. לעילת הגירושים משמעות רבה שיכולה להשפיע על נושא המזונות או הכתובה והתנהלות ההליך.

גם אם בני הזוג חילונים והגירושים נראים כמובנים לבני הזוג על פי דיני המשפחה בישראל הכפופים לדין הדתי, בהליך הגירושים חובה לציין עילה לגירושים. מומלץ להתייעץ עם עורך דין גירושים בנושא בטרם מציינים את עילת הגירושים.

 

מה צריך כדי לפתוח תיק ברבנות?

 

פתיחת תיק גירושים ברבנות כמה עולה ?

 

חתימה על הסכם גירושים

בני זוג אשר הגיעו להסכמות בענייני הגירושים, יחתמו על הסכם גירושים מסודר, אשר יעגן באופן מלא, וברור את טיבן של ההסכמות הללו. יודגש כי על ההסכם להיות מנוסח על ידי עורך דין גירושין, אשר יבנה הסכם המותאם באופן אישי לצדדים.

נציין כי בשל משמעותיו הרבות של הסכם זה, הוא טעון את אישורה של ערכאה משפטית: ⇐בית המשפט לענייני משפחה או ⇐בית הדין הרבני.

תפקידה של הערכאה המשפטית היא לוודא כי בני הזוג מבינים את השלכותיו של ההסכם וכי הם חתמו עליו ללא שהופעל עליהם לחץ כלשהו, אלא מרצון חופשי וכנה.

מה כולל הסכם גירושים? ההסכם יתייחס לכל סוגיה רלוונטית אשר עולה בעקבות הגירושים, למשל:

 • אם בני הזוג צברו רכוש בתקופת הנישואין, יש לבצע ⇐חלוקת רכוש;

 • היה ולבני הזוג יש ילדים, יש להתייחס לנושא של ⇐משמורת ילדים ודמי המזונות;

 • כאשר בבעלותם של בני הזוג דירת מגורים, יש לבצע פירוק שיתוף בדירה.

גירושים וחלוקת רכוש

חלק ניכר מהזוגות המתגרשים, הספיקו לצבור רכוש בתקופת נישואיהם. על כן, כחלק מהליך הגירושים, יש לבצע חלוקת רכוש בין בני הזוג. סוגיה זו יוצרת במקרים רבים, מחלוקת גדולה בין בני הזוג משכל צד מבקש לדאוג לאינטרס הכלכלי שלו.

 

על מנת להימנע ממאבק משפטי בעניין זה, חשוב כי בני הזוג ינסו להגיע לעמק השווה ולכלול את הסוגיה של חלוקת הרכוש בהסכם הגירושים. עורך הדין אשר ינסח את ההסכם, יקפיד לערוך פירוט מדויק של כלל הרכוש אשר בבעלות בני הזוג ולהגדיר במפורש את אופן החלוקה.

 

גירושים ומזונות

הסוגיה של דמי מזונות ילדים, גם היא עלולה ליצור סכסוך בין הצדדים ולהוביל לתביעה משפטית. הדרך להימנע מכך ולהתגרש בצורה קלה יותר, היא כאמור, להגיע להסכמה. על בני הזוג לנהל משא ומתן כנה ופתוח, בדבר גובה המזונות המתאים, אשר צריך מחד לשקף את צרכי הילדים ומאידך, להיות תואם לרמת ההכנסה של האב.

 ⇐לחצ/י כאן למדריך מלא על מזונות

 

במסגרת הסכם הגירושים, חשוב לפרט את סכום המזונות החודשי, את מועד התשלום וצורת התשלום, זאת בכדי להימנע מאי הבנות ומהיווצרות מחלוקת בעניין זה. עוד נציין כי במקרה של משמורת משותפת, ראוי להפחית את דמי המזונות היות שההורים חולקים את החזקה על הילדים, בשונה ממשמורת מלאה, בה שוהים הילדים מרבית הזמן אצל הורה אחד.

 

זכויות האישה במהלך תהליך גירושים

ישנם שיקולים רבים במהלך הגירושים לגבי זכויות האישה וחשוב שתקבל סיוע משפטי על מנת לממשן. מומלץ לקבל ייעוץ ולשקול את בחירת הערכאה השיפוטית: האם להגיש תביעה בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני. קיים מרוץ סמכויות בין שני הערכאות ולגבי מי מהן תדון בנושא המזונות וחלוקת הרכוש, האם נושאים אלו יידונו כרוכים לערכאה השיפוטית אשר תדון בתביעת הגירושים.

 

זכויות האישה בתחום משמורת על הילדים, חזקת הגיל הרך בגיל 0-6 של הילדים כאשר לאישה זכות כי הילדים יישארו בחזקתה, למעט נסיבות מיוחדות בדרך כלל על פי זכות האישה הקמה לפי חזקת הגיל הרך, לבעל לאחר הגירושים יש זכויות לזמני שהות עם הילדים אשר נקבעים על ידי בני הזוג או על ידי בית המשפט.

 

זכות האישה למזונות ילדים ניתנת לאכיפה באמצעות הוצאה לפועל או דרך המוסד לביטוח לאומי. כאשר האב מחויב בהתאם לחוק המזונות בתשלום מזונות חודשי (עבור: חינוך וצרכים בריאותיים, מזון, ביגוד והנעלה, מדור). תשלום המזונות מועבר לזכות האם המשמורנית בעבור ילדיו הקטינים. בגילאים 6-15בהתאם לזמני השהות ויחס ההכנסות בין ההורים, תבוצע חלוקה שוויונית של תשלומי המזונות, בהתאם לפסיקה תקדימית (בע"מ 919/15) של בית המשפט העליון.

 

הזכות למזונות אישה: הכלל במזונות אישה הוא שעל הבעל לשמור על אותה רמת חיים אליה הורגלה האישה בזמן חייהם המשותפים. האישה זכאית על פי חוק לקבל מזונות אישה מבעלה (כולל: ביגוד והנעלה, צרכים רפואיים, אחזקת רכב, בילויים ועוד.) הזכות קיימת לאישה בזמן הליך הגירושים ועד לסיום התביעה וסידור הגט.

 

מלבד זאת לזכות האישה כלים משפטיים וסעדים זמניים עד התבררות תביעת הגירושים בבית משפט. כגון: תפיסת נכסים, צו הגנה, צו עיכוב יציאה מהארץ, צו עיקול, צו הגבלת שימוש בנכסים, כינוס נכסים ועוד.


 

גירושים – איך מספרים לילדים? 

גירושים עם ילדים קטנים, כיצד להתגרש בלי לפגוע בילדים? מן האמור לעיל אנו למדים כי ניתן לצלוח את הפן המשפטי של הליך הגירושים בצורה קלה ונכונה יותר, באמצעות הסכם גירושים.

הליך הגירושים כאשר לבני הזוג ילדים, טומן בחובו קושי מרכזי נוסף מלבד הפן המשפטי והוא איך לספר לילדים על הגירושים. ראשית, חשוב מאוד כי ההורים יקיימו יחד שיחה מסודרת עם הילדים, בה הם מבשרים להם על הפרידה. על ההורים להיות מאוחדים בדעתם וברורים מאוד ומנגד, יש להקפיד בשיחה זו על מתן תחושת ביטחון לילדים ולהבהיר להם כי הוריהם נפרדים זה מזו אך לא מהם.

 

שנית, יש להבין כי תגובת הילדים לגירושים, יכולה להיות קשה יש לתת להם זמן להסתגל. הילדים יכולים להפגין שינויים מסוימים בהתנהגות בתקופת הגירושים עצמה ולאחריה, אך חשוב להיות סבלניים ופתוחים בעניין זה. יחד עם זאת, יש לשמור על ערנות ובמקרה של קשיי הסתגלות שאינם חולפים, לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי.

 

גירושים עם ילדים קטנים
כיצד מתגרשים כשיש ילדים קטנים ועל מה כדאי לשים לב? בני זוג העוברים תהליך גירושים עם ילדים קטנים, חווים תהליכי גירושים מורכבים יותר מהליכי גירושים ללא ילדים, הליכי גירושים אלו דורשים התייחסות רבה לפרטים רבים.

 

גירושים עם ילדים עד גיל חמש שונים מגירושים עם ילדים בוגרים. בגירושים עם ילדים קטנים, נדרשת הסכמה בין ההורים שתתורגם להסכם גירושים (או פס"ד) המסדיר את חלוקת החובות והזכויות של ההורים, כדי ליצור תיאום חלוקת זמני השהות, חינוך וגידול הילדים, התנהלות כלכלית במחשבה על טובת הילדים, תיאום ותקשורת מול מוסדות חינוך, נסיעות, חו"ל, הסעות וכד'.

 

חשיבות הפרטים בהסכם בין ההורים על גידול הילדים הקטנים: כאשר הילדים קטנים קשה לאמוד את הצרכים שיתהוו לאחר הגירושים, פרטים קטנים שנראים זניחים יכולים להפוך למחלוקות שיובילו לסכסוכים משפטיים ועתירות בעתיד.

 

לכן חשוב ומומלץ כי עורך דין לגירושים בעל ניסיון בתיקי גירושים מורכבים ינסח את ההסכם בין ההורים או לחילופין יתעקש על הדברים הנכונים בבית המשפט.

 

חשוב לזכור! בעת הכנת הסכם גירושים עם ילדים קטנים גם אם ההורים בהליך גישור גירושים, כדאי להיעזר בייעוץ עורך דין גירושין.

 

למגשר שאינו עו"ד בעל ניסיון בייצוג בבתי משפט אין את הכלים לבנות הסכם שלוקח בחשבון את מגמות הפסיקה האחרונה וכך יישמטו פרטים שיובילו את ההורים למאבק משפטי חוזר עם הוצאות נוספות ופגיעה בטובת הילדים. הפרטים הקטנים בהסדר בין ההורים הם אלו שעלולים להוביל למשברים גדולים בעתיד, כשהילדים הקטנים יגדלו.

 

מה ההבדל בין גירושים עם ילדים קטנים לגירושים כאשר הילדים בגיל שהם עצמאיים? ילדים קטנים עד גיל 5 עדיין אינם עצמאיים בענייני היום ויש ללוות אותם באופן שוטף.

 

ההורים המתגרשים נדרשים ליצור מנגנון תיאום הדוק ולשתף פעולה בצורה מוסכמת ברורה ואחראית בכל הקשור לגידולם של ילדים קטנים.

 

כאשר מדובר בילדים אשר מבחינת בגרות מנטאלית מסוגלים להתנהל באופן עצמאי, לתקשר עם ההורים ובכך להקל על התקשורת והתיאום בין ההורים. מצב זה מקל על ההורים להתנהל במציאות היום יומית עם ילדים לאחר הגירושים.

 

עו"ד המלווה את ההורים בגירושים ישים דגש כבר במהלך המו"מ לניסוח הסכם הגירושים, למציאת פתרון מגשר על השינויים הצפויים לאחר הפרידה וייצור מנגנון נכון לכל שלב בחייהם של הילדים, החל מהיותם קטינים וגדילתם לגיל בגירים - מגויסים לצבא ובלימודים גבוהים.

 

ייעוץ הגירושים חשוב להורים שילדיהם בגיל הרך ואין להם ניסיון קודם בגידול ילדים.

 

הורים לילדים קטנים יתקשו לקחת בחשבון את כל הצרכים שישתנו עם התבגרותם של הילדים ללא ייעוץ. סכסוכים רבים לאחר הגירושים מתפתחים כשהילדים גדלים ונכנסים למסגרות כגון צבא ואוניברסיטה וצרכיהם משתנים.

 

בהסכמה על תנאי הגירושים, יש לקחת בחשבון כי מצבם הכלכלי של ההורים יכול להשתנות לטובה או לרעה. ייתכנו גם שינויים בנסיבות שבהם הורה נישא בשנית או יעבור לגור בחו"ל לאחר הגירושים.

 

חשוב שעורך הדין יפעל ליצירת מנגנונים נכונים לגידול הילדים- יצירת הסכם אחיד שלא לוקח בחשבון את השינויים הכרוכים בגדילת הילדים, ערכו מועט ויגביר את החיכוך בין ההורים בעתיד.

 

אם אתם עומדים בפני הליך גירושים, חשוב שתדעו - אפשר להתגרש נכון וחכם, ללא מאבקים משפטיים מיותרים. זאת באמצעות גירושים בשיתוף פעולה וחתימה על הסכם גירושים.

 

הליך הגירושים (Divorce) הוא הליך מורכב מבחינה משפטית והוא דורש התנהלות זהירה ושקולה, על מנת שזכויות הצדדים לא יפגעו. לשם כך, יש לפנות בשלב מוקדם לייעוץ משפטי אצל עורך דין גירושין, אשר יבחן את נסיבות המקרה ובהתאם, יחליט על אופן ניהול התיק.

 

הפתרון הטוב ביותר במידה ומחליטים לסיים חיי נישואין הינו להגיע לידי חתימה על הסכם גירושים , כאשר לעיתים לשם הגשמת מטרה זו, פונים הצדדים להליך של גישור גירושים .

 

קבלת יעוץ משפטי לגירושים

התנהלות נכונה בהליך הגירושים, דורשת קודם כל, פנייה מוקדמת לייעוץ משפטי. כך יכול עורך הדין לתכנן את האסטרטגיה המשפטית של הליך הגירושים על פי שיקול דעתו וניסיונו המקצועי, ללא כל מגבלה אשר הציב בפניו עורך הדין שכנגד.

 

הדבר חשוב במיוחד בשל⇐ מרוץ הסמכויות בין בית הדין הרבני לבין בית המשפט לענייני משפחה. במה דברים אמורים? כאשר הלקוח מגיע אל עורך הדין בשלב מוקדם, יכול עורך דין גירושין , להחליט בהתאם לנסיבות, לאיזו ערכאה להגיש את תביעת הגירושים. אולם כאשר הצד השני הקדים לעשות והגיש תביעה לערכאה מסוימת, הרי שבכך רכשה אותה ערכאה, סמכות לדון בעניין שהובא בפניה.

 

על כן, בין אם קיבלתם החלטה להתגרש ובין אם אתם עדיין מתלבטים, חשוב שתפנו אל עורך דין גירושים, על מנת שתדעו מהן האפשרויות המשפטיות העומדות בפניכם: הגשת תביעה, גירושים בהסכמה , גישור גירושים וכיו"ב.

 

בחירת עורך דין גירושין

בישראל, עורכי דין רבים העוסקים בדיני משפחה וגירושים ולבחירה נכונה של עורך הדין, משמעות מכרעת על הצלחתו של ההליך. על כן, בבואנו לבחור עורך דין לגירושים, ניתן את הדעת לשלושה פרמטרים מרכזיים:

 1. מומחיות בתחום : יש לוודא כי עורך הדין הוא מומחה לגירושים באופן ייחודי, בעל ניסיון רב שנים בייצוג לקוחות בהליך זה. כמו כן, רצוי מאוד לפנות לעורך דין אשר משמש גם כמגשר בהליך גישור גירושים.

  הסיבה לכך היא כי עורכי דין בעלי ניסיון בגישור גירושים, הם בעלי כישורי משא ומתן יוצאי דופן, יצירתיים וחדי מחשבה.
 2. טיפול משפטי מתאים : בפגישת הייעוץ הראשונה, יפרט עורך דין הגירושים בפני הלקוח, את האסטרטגיה שלו לטיפול בתיק. הלקוח צריך להרגיש כי גישתו של עורך הדין מתאימה לו.
 3. כימיה וביטחון : הלקוח צריך להרגיש תחושת ביטחון ואמון כלפי עורך דינו וניתן כבר בפגישה הראשונה, להתרשם מעורך הדין ולהרגיש האם קיימת כימיה בין הלקוח לעורך הדין, אשר תאפשר תקשורת פתוחה ונוחה.

הסכם גירושים | גירושים בהסכמה

בשנים האחרונות, רבים מהליכי הגירושים בישראל, מתנהלים בדרך של גירושים בהסכמה : הצדדים חותמים על הסכם גירושים  ואינם נדרשים להגיש תביעות משפטיות בערכאות השונות. במצב זה, מרוץ הסמכויות אינו מכתיב את הדרך ובני הזוג יושבים עם עורכי דינם ומגיעים לפשרות בכל העניינים העומדים על הפרק.

 

למידע נוסף על הסכם גירושים

 

הסכם גירושים צריך לכלול כל עניין רלוונטי העולה בעקבות הפרידה, כאשר ככלל, עוסק הוא בשלושה נושאים עיקריים : משמורת ילדים , תשלום מזונות ילדים ו חלוקת הרכוש .

הדרך לחתימה על הסכם גירושים, אינה תמיד קלה ובמקרים רבים, פונים הצדדים אל גישור גירושים .

 

למאמר בנושא סעיפים מרכזיים בהסכם גירושים

 

גישור גירושים (Divorce Mediation)

חתימה על הסכם גירושים , דורשת ניהול דיאלוג פתוח ואפקטיבי, על מנת לגבש הסכמות בנושאים השונים. לעיתים קרובות, זקוקים הצדדים לעזרה בהגעה לפשרות ועל כן פונים אל גישור גירושים .

 

במסגרת הליך הגישור, יושב המגשר עם הצדדים, מתעמק בנסיבות המקרה ומאתר את מוקדי המחלוקות המרכזיים. המגשר , אשר אינו מייצג אף אחד מן הצדדים והוא ניטרלי לחלוטין , מציע פתרונות מתאימים לכל סוגיה, אשר מצד אחד ידרשו פשרה מסוימת, אך מאידך ישביעו את רצון שני הצדדים. על מנת שהליך של גישור גירושים יהיה פורה, חשוב שהמגשר יהיה עורך דין המתמחה בדיני גירושים  ובעל ניסיון רב בהליכי גישור.

 

מה קורה לאחר הגירושים?

טקס הגירושים ברבנות תם ונשלם, אך מהי הפרוצדורה לאחר שבני הזוג יוצאים מהרבנות?

לאחר מספר ימים, בני הזוג יקבלו בדואר שני מסמכים:


מעשה בית דין: במהלך טקס הגירושים ברבנות קלף הגט נקרע על ידי הדיין. הגט אינו נשמר ואין מסמך המהווה ראיה לגירושים כדין. כתחליף לגט בית הדין כותב מסמך "מעשה בית דין" שהוא למעשה האישור על הגירושים וחתומים עליו שלושה דיינים. העתק ממסמך זה ממנו יישלח לידי הגרוש והגרושה.

 

תעודת גירושים:

תעודת הגירושים היא המסמך הרשמי המהווה אסמכתא חוקית והלכתית לסיום הנישואין. בישראל, קיים איסור הלכתי להיות בקשר עם אדם אחר טרם הגירושים, ולכן עד לטקס הגירושים ושלאחריו מתקבלת תעודת הגירושים , בני הזוג עדיין מחויבים לקשר הנישואין. כאשר אדם מתחתן עם אדם אחר, בעודו נשוי/נשואה מבחינה חוקית מעשה זה אינו חוקי בישראל והוא נקרא ביגמיה.

 

תעודת גירושין
מאת Chief Rabbinate of Israel - ארכיון עין השופט, נחלת הכלל
 

מרגע קבלת התעודה, בני הזוג באופן רשמי אינם מחויבים זה לזו. הצגת תעודת גירושים מאפשרת לשנות את הסטטוס המשפחתי ברישומי מנהל האוכלוסין (משרד הפנים) . העתק של תעודת הגירושים אפשר ניתן במזכירות בית הדין הרבני שבוצע בו הגט.

 

פוליגמיה וגירושים
נִשּׂוּאֵי כֶּפֶל או רב-זוגיות, הפוליגמיה (באנגלית: Polygamy) מוגדרת כנישואין ליותר מבן זוג אחד היא ההפך מנישואים עם בן זוג אחד - מונוגמיה monogamy. מקרי הפוליגמיה הנפוצים ביותר הם מסוג פוליגיניה, גבר אשר לו מספר בנות זוג. הפוליגמיה אסורה על פי החוק הפלילי בישראל. במדינות בעולם בהן מותרת הפוליגמיה, יש השפעה על תהליכי הגירושים ומחקרים מראים כי בנישואים מפוליגמיים שיעור הגירושים עולה.

 

משרד עורכי דין רוטנברג

 עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון רב בניהול תיקי גירושים וצוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

 

שאלות ותשובות בנושא גירושים | Divorce Q&A
 
באיזה שלב צריך לפנות אל עורך דין לגירושים? 
בשל
מרוץ הסמכויות, הצד אשר פותח ראשון בהליך משפטי, זוכה במקרים רבים ליתרון טקטי. על כן, כדאי לפנות לייעוץ משפטי מוקדם ככל האפשר על מנת לשמור על הזכויות בהליך הגירושים.

 

אני שוקל גירושים אך לא בטוח. מה עלי לעשות?
ראשית, כדאי לשקול פנייה לייעוץ זוגי על מנת לבדוק אפשרות לשיקום היחסים. היה ואפשרות זו אינה רלוונטית עבור בני הזוג, מומלץ לבחור בדרך של
גירושים בהסכמה: גיבוש הסכמות בין בני הזוג בענייני הגירושים, ללא מאבק משפטי ארוך ויקר.

 

להתגרש ללא עורך דין – האם זה אפשרי?
זה אפשרי אך לא מומלץ. אף בהנחה שאין בין בני הזוג מחלוקות בענייני הגירושים, חשוב מאוד לערוך
הסכם גירושים מקיף ומסודר, באמצעות עורך דין, אשר יבטיח את זכויות הצדדים וימנע אפשרות של סכסוך בעתיד.

 

כיצד מומלץ לבחור עורך דין גירושים?
ישנם ארבעה פרמטרים מרכזיים בבחירת עורך דין לגירושים – מומחיות משפטית בהליכי גירושים, זמינות לטיפול בלקוח, שכר טרחה הוגן וכימיה אישית בין הלקוח לבין עורך הדין.

 

האם בני זוג יכולים לפנות לעורך דין משותף?
בהחלט, במקרה שבו לבני הזוג אין מחלוקות משמעותיות ביניהם בנושאי הגירושים, יוכלו לפנות אל עו"ד אחד משותף אשר יערוך להם
הסכם גירושים בהסכמה..

 

כיצד גישור על ידי מגשר גירושים מוסמך יכול לעזור בעת גירושים?
כאשר ישנה מחלוקת בין הצדדים בסוגיות השונות,
גישור גירושים יסייע לבני הזוג להגיע לעמק השווה ולחתום על הסכם גירושים בהסכמה. כך יוכלו לסיים את ההליך תוך זמן קצר וללא עלויות כספיות גבוהות.

 

כמה עולה להתגרש | מהן העלויות הכרוכות בהליכי גירושים

העלות של תיק גירושים תלויה מטבע הדברים בנסיבות העניין, כאשר חשוב לומר כי במידה ובני הזוג יפנו לעורך דין משותף, יוכלו לחסוך בעלויות שכר הטרחה. כמו כן, זוגות הפונים להליך של גישור גירושים ישלמו הרבה פחות עבור ישיבות הגישור, בהשוואה לבני זוג אשר ינהלו את ההליך בבית המשפט.

 

 חוק בית המשפט לענייני משפחה, התשנ"ה-1995

 

בית משפט לענייני משפחה

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושים), תשי"ג­1953 *

הליך גירושים בני זוג ברבנות
..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל

 

מיקוד: 6971915

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס: 03-6161913

 

נייד: 0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel: +972-3-6161535

 

Fax: +972-3-6161913


Mobile: +972-54-4705733

office@rotenberglaw.co.il

..
*
*
טען קובץ
checked

לקריאה נוספת באתר:

גירושים בהריון

גירושים עם ילדים

גירושים ברבנות

גירושים ללא ילדים

גירושים אזרחיים

גירושים בישראל

גירושים מאוחרים

גירושים לאחר לידה.

גירושים אזרחיים בחו"ל.
גירושים בין בני זוג שנישאו בנישואים אזרחיים

גירושים אחרי בגידה.

גירושים ביהדות.

כיצד מתבצעים גירושים בארה"ב.

גירושים בגיל מבוגר.

גישור וגירושים.
 
גירושים גברים.
הייטק וגירושים.
גירושים של מפורסמים.
גירושים של בעלי ממון.
גירושים דרך בית משפט

מה בין גירושים ודמי מזונות

גירושים דרך הרבנות

גירושים דתיים

כמה עולה עו"ד לגירושים בת"א?

מה ההגדרה של גירושים

כיצד נקבעם הסדרי ראיה בגירושים?

גירושים והסכם ממון

גירושים הייטק

גירושים ומשכנתא

גירושים ומשמורת

גירושים וכתובה

גירושים וחלוקת רכוש.

גירושים זכויות האישה
מהן העילות לגירושים ?
במידה והבעל אינו דואג לצרכי האישה קיימת עילה לקבלת גט, על פי דין תורה מחויב הבעל לפרנס את אשתו לאורך תקופת הנישואין ועל כן אם הוא אינו ממלא חובה זו, תוכלי לפנות לבית הדין הרבני בתביעה לגט.
 
אם בעל לא מפרנס מתקיימת עילה לגירושים?

סידור הגט בין בני זוג יהודים, נעשה על פי דין תורה, הקובע כי לא ניתן להורות על מתן גט ללא שהוכחה עילה לגירושים. המשפט העברי מונה מספר עילות לגירושים לאישה ולגבר ואחת העילות הרלוונטיות לאישה היא כאשר הבעל אינו דואג לפרנסתה, קרי למזונותיה.

 

חובת הבעל לפרנס

על פי חוקי ההלכה, מחויב הבעל, לאורך כל תקופת הנישואין, לדאוג לצרכיה של אשתו: שארה – מזון וצרכים בסיסיים, כסותה – לבוש והנעלה ועונתה- לקיים עמה יחסי מין. הפרשנות שניתנה לשתי החובות הראשונות היא פרשנות רחבה ועל פיה, על הבעל לדאוג לכל צרכיה של האישה ולפרנס אותה.

 

כאשר הבעל אינו דואג לצרכיה של אשתו, ייתכן והדבר ישמש לה כעילה לגירושים, היה וברצונה להיפרד. כמו כן, תוכל היא להגיש תביעה למזונות אישה, בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה, אשר יורה לבעל על תשלום חודשי לאישה עד למתן גט.

 

לכלל המחייב את הבעל לדאוג לפרנסתה של אשתו יש חריגים, על כך נעמוד מיד.

 

לאישה, חשוב לציין אין חובת הפרנסה כלפי הבעל ומבחינת דין תורה, היא כלל אינה מחויבת לעבוד מחוץ לבית. אולם מצופה ממנה לדאוג לילדים ולמשק הבית ואם לא תעשה כן, יכול ותוכרז כאישה מורדת ועלולה היא לאבד את כתובתה.

 

החריג לכלל

כאמור מעלה, על פי דין תורה, מחויב הבעל לפרנס את אשתו, לאורך כל תקופת הנישואין, אולם לכלל זה יש חריגים. למשל, כאשר האישה עוזבת את הבית ללא סיבה מוצדקת, כגון אלימות מצד הבעל, כאשר היא אינה מקיימת את חובתה לטיפול בילדים ובבית, במקרה של ניאוף וכיו"ב.

 

במצבים אלו, לא זאת בלבד כי בית הדין הרבני לא יחייב את הבעל לדאוג לצרכי אשתו, אלא שהיא עלולה להיות מוכרזת כמורדת, על כל המשתמע מכך. חריג נוסף לחובת הבעל לדאוג לצרכי אשתו הוא במצב של בעיה רפואית, הפוגעת בכושר העבודה שלו ולפיכך מונעת ממנו למלא את חובת הפרנסה. בסיטואציה מעין זו, סביר כי מחדלו של הבעל לא יוכל לשמש לאישה כעילה לגירושים, היות שהוא אינו מקיים את חובתו, לא משום שאינו רוצה בכך, היות שאין ביכולתו לעשות כן.

 

הגשת תביעה למזונות אישה בהליך גירושים 

מן האמור לעיל אנו מבינים כי בעל המסרב לדאוג לפרנסתה של אשתו, מקים לה בזאת עילה לגירושים. אולם אין די בכך, שהרי כיצד תוכל האישה לקיים את עצמה עד אשר ייכנס הגט לתוקפו ותבוצע חלוקת רכוש בין הצדדים?

 

הדין נתן פתרון למצב זה: תביעה למזונות אישה, במסגרתה יורה בית המשפט על תשלום חודשי שיחויב הבעל להעביר לאישה, לשם כלכלתה. דמי המזונות יחושבו בהתאם להיקף צרכיה של האישה ובהתאם לרמת הכנסתו של הבעל.

 

בהקשר זה נהוג הכלל של "עולה עמו ואינה יורדת" אשר משמעותו כי הבעל נדרש לשמור על רמת החיים של האישה, אליה הורגלה בזמן נישואיהם, אולם הלכה למעשה בית המשפט מתחשב רבות ביכולת ההשתכרות של הבעל. כך למשל היה וחל שינוי לרעה במצבו הכספי של הבעל, הרי שתהיה לכך משמעות בפסיקת המזונות. תשלום זה חשוב להבהיר, יחול על הבעל כל עוד בני הזוג נשואים ותוקפו יפוג בעת פקיעת הנישואין.

 

עורכת דין גירושים מאיה רוטנברג, מנהלת תחום דיני משפחה וירושה במשרד עורכי דין רוטנברג בת"א. המשרד הינו מהמובילים בתחום וקיים מעל 20 שנה, עו"ד מאיה רוטנברג הינה בנוסף מגשרת מוסמכת לתחום המשפחה, מאחוריה מעל 15 שנים נסיון בתחום, במהלכן שימשה כעורכת דין במשרדים עו"ד ציון סמוכה ו עו"ד זורח רוזנבלום בת"א ועוד.

במידה ואת/ה זקוק/ה לעזרה או מעוניין להתייעץ, ניתן לפנות אלינו בכל שאלה.

 

גירושים- למה זה קורה?

מהן הסיבות הנפוצות לגירושים 2021?

כולם שואפים לאהבה ויחסים טובים לכל אורך חיי הנישואין, אך הסטטיסטיקה על גירושים בישראל מצביעה על מגמה הולכת וגוברת של הליכי גירושים. מהן העילות לגירושים מול העילות המשפטיות לגירושים? 10 סיבות נפוצות לגירושים.

 

סיבות לגירושים:

חוסר בשלות לזוגיות ארוכה וחיי נישואין - זוגות רבים מתחתנים תחת לחץ חברתי, משפחה וחברים או מזדרזים להתחתן תחת אילוצים כגון הריון לא מתוכנן או מסורת. פעמים רבות בני הזוג מגלים לאחר נישואין כי אין בניהם התאמה והדרך לגירושים מהירה וקצרה.

 

חוסר תקשורת בחיי הנישואין : תקשורת טובה היא הבסיס לנישואים טובים, אך אם בני הזוג לא יודעים להקשיב אחד לשני ולהימנע מלהתנהל בצעקות ופקודות. הדרך לגירושים מתקצרת והולכת. שווה ללכת לייעוץ ולתרגל תקשורת נכונה בינכם.

ציפיות גבוהות מדי מבן הזוג או ציפיות לא מציאותיות: לבני זוג לפעמים תמונה לא מציאותית של התנהלות חיי הנישואין שלהם בהשראה מזוגות אחרים שמכירים או שמעו בתקשורת ובמדיה. אך המציאות לפעמים משנה את הנסיבות וצריך להתאים את הציפיות בהתאם למה שקיים.

 

חוסר אינטימיות בקשר: סיבה נוספת לגירושים, בני זוג מאבדים אצת המשיכה המינית עם הזמן, תדירות הסקס פוחתת. הסיבה בחלק מן המקרים בעיות בחיי המין - חיי המין בין בני זוג הם אלמנט חשוב בחיי הנישואים.ירידה בחשק ורצון לקיום יחסים, בעיות בתפקוד המיני, כל אלו יכולים להוביל למשבר וגירושים.

 

בגידה: בגידה היא סיבה נפוצה ביותר לגירושים, במסגרת מערכת יחסים זוגית יש לרוב ציפייה לבלעדיות ביחסים האינטימיים, בני הזוג נותנים אמון אחד בשני לא לקיים קשר רומנטי מקביל עם בן זוג אחר. כאשר האמון מופר בצורה על ידי אחד מבני הזוג ומתגלה קיום קשר רומנטי מחוץ לנישואין, ללא ידיעה או הסכמה של בן הזוג, בני זוג מתקשים לסלוח על הפרת האמון. בגידה מובילה כמעט תמיד לגירושים.

 

גירושים מאמרים:

 

סימנים לגירושים

 

גירושים בגיל צעיר


סיבות מוצדקות לגירושים

 

פייסבוק גורם לגירושים?

 

זכויות הגבר בגירושים - מדריך

 

למה נשים רוצות להתגרש?

 

גירושי וזכויות פנסיה

 

במה שונה הליך גירושים לזוגות חד מיניים?

 

חוק גירושים חדש בשנת 2016

 

גירושים חלוקת חצי חצי

 

אילו טפסים קיימים בהליך גירושים?

 

גירושים טיפים

 

מהו טקס הגירושים

 

טופס גירושים

 

מה הקשר בין גירושים וירושה?

 

גירושים ידועים בציבור מול גירושים רגילים הסבר

 

האם מומלץ להתגרש ללא עורך דין

 

גירושים ללא הסכמה

 

גירושים ללא הסכם ממון

 

גירושים סטטיסטיקה 2017

 

גירושים עם תינוקת

 

גירושים פתיחת תיק בבית משפט או ברבנות?

 

מהם גירושים פיקטיביים?

 

גירושים כשאישה בהריון

 

גירושים שאלות ותשובות

 

עד כמה נפוצים גירושים בתל אביב

 

 

 

גירושים עם ילדים – לעשות את זה נכון

עומדים בפני הליך גירושים? זוהי אינה חוויה קלה, אין ספק בכך, בפרט אם יש לכם ילדים משותפים. במצב זה, בני הזוג מודאגים מתגובת הילדים לפרידה ולא פעם, נוצרת מחלוקת מרה ביניהם בשאלת משמורת הילדים ותשלום המזונות. אז איך עושים את זה נכון? איך נפרדים בצורה הטובה ביותר עבור בני הזוג והילדים? על כך במאמר שלפניכם.

לספר לילדים

 

לפני כל המחלוקות המשפטיות שנוצרות בדרך כלל בהליך גירושים, במקרים רבים המתח בין בני הזוג מתחיל עוד בשלב זה, עת נוצר וויכוח כיצד לספר לילדים על ההחלטה להיפרד. ובכן, ראשית חשוב להבין, כי אין דרך אחת נכונה לעשות זאת והעברת המסר צריכה להתאים לאופיים של הילדים ולרמת הבגרות הנפשית שלהם.

 

 

במקרים מסוימים, יהיה נכון לבשר את הבשורה בשיחה משותפת עם כל הילדים יחד ובמקרים אחרים, דווקא שיחה אישית של ההורים עם כל אחד מן הילדים היא האלטרנטיבה הטובה יותר. כך או כך, הכלל הבסיסי הוא כי בני הזוג חייבים לקיים שיחה מקדימה במסגרתה, יקבלו החלטה מה מספרים לילדים ואיזה מידע מתחייבים לא לשתף. אם ישנה מחלוקת בנושא, זהו המקום ללבן אותה ולערוך תיאום ציפיות, על מנת למנוע חיכוכים בשעת השיחה עם הילדים. מתקשים להגיע להסכמה? כדאי לדחות את השיחה ולקבל קודם לכן ייעוץ מקצועי.

 

מתלבטים? פנו לייעוץ

 

זוגות רבים העומדים בפני גירושים, אינם מודעים לכך כי האופן שבו הם יספרו לילדים על הפרידה, ישפיע מאוד על היכולת שלהם להתמודד עם הגירושים בצורה בריאה. איך שלא יהיה, מדובר בבשורה קשה ומערערת לילדים, אך ככל שההורים יעבירו את המסר בצורה רגועה ומושכלת וימנעו מלערב את הילדים בסכסוך שלהם, כך ההתמודדות עם הגירושים, על כל המשמעויות שלה, תהיה קלה יותר.

 

על כן, אין להקל ראש בחשיבותה של שיחה זו עם הילדים וכאשר ישנן אי הסכמות מהותיות בעניין זה, כדאי לפנות לייעוץ מקצועי. במסגרתו, יקבלו בני הזוג כלים להתנהלות נכונה ובריאה מול הילדים במסגרת הגירושים בכלל וייעוץ ממוקד אודות הדרך הטובה ביותר עבורם לבשר לילדים על ההחלטה להיפרד, בפרט. למי פונים? כיום יש מגוון רחב של בעלי מקצוע שיכולים לסייע, כגון פסיכולוג ובפרט פסיכולוג ילדים, עובד סוציאלי, מטפל זוגי, או כל דמות מקצועית אחרת אשר בני הזוג סבורים כי יכולה לסייע להם בנושא החשוב הזה.

 

להיות ערניים ולשתף פעולה

בני הזוג עברו בהצלחה את השלב המורכב הזה והילדים מודעים עתה להחלטת ההורים להתגרש. מצב זה מוביל לא פעם את הילדים לשינויים התנהגותיים, בעודם מנסים להסתגל למצב החדש וזהו המקום של ההורים להיות רגישים אך ערניים. הכוונה היא שיש לתת לילדים את הזמן לעכל ולעבד את הדברים וחשוב מאוד להמשיך ולהעניק להם תחושת חום וביטחון לאורך התקופה הזו. 

 

אולם מנגד, אם אחד מבני הזוג חש בשינוי קיצוני מדי, יש לשתף את הצד השני ולחשוב יחד מהי הדרך הנכונה לפעול, לרבות היוועצות עם אנשי מקצוע. בהקשר זה נציין כי חשוב מאוד ליידע את הגורמים הרלוונטיים במסגרות החינוך של הילדים, ראשית, על מנת שינהגו בהבנה וברגישות המתאימה ושנית, כדי שיידעו את ההורים בדבר התנהגויות או קשיים חריגים הדורשים את טיפולם והתייחסותם.

 

גירושים בהסכמה

טיב ההתנהלות של ההורים מול הילדים במסגרת הליך הגירושים וכמובן אחריו, היא חשובה מאין כמותה. על ההורים להקפיד לשמור את הילדים אל מחוץ למשבר הזוגי שהוביל לפרידה ולהתמקד ברווחתם. אולם מטבע הדברים, אין בכך די וגם ההליך המשפטי בין הצדדים חייב להתנהל באותה אווירה מכבדת. אם ההורים ינהלו מלחמת חורמה בבית המשפט, הרי שלדבר תהיה השפעה ברורה על הילדים וכל מאמציהם לעשות הפרדה בין הסכסוך ביניהם לבין הילדים, יעלו בתוהו.

 

על כן על בני הזוג לעשות כל מאמץ כדי להתגרש בהסכמה: למקד את המחלוקת ביניהם בכל סוגיה ולהגיע לעמק השווה. כאשר מדובר על גירושים עם ילדים, הקושי המרכזי נעוץ בדרך כלל בסוגיית המשמורת והמזונות. בנוגע למשמורת, זהו המקום לחשוב בצורה כנה ושקולה מהו ההסדר אשר יטיב עם הילדים.

 

לדוגמא: כאשר האב מעוניין במשמורת משותפת והאם מתנגדת, עליו להיות סמוך ובטוח כי יש לו את המסוגלות ההורית המתאימה והאם מצידה צריכה לשקול האם התנגדותה נובעת משיקולים ענייניים. באשר לסוגיית תשלום המזונות, על בני הזוג להסכים על תשלום חודשי, אשר מצד אחד יספיק לצרכי הילדים ומצד שני, הנו תואם גם לרמת הכנסתם של שני הצדדים ולא יביא לקריסה כלכלית של האב.

 

הליך גירושים

חוק הגירושים החדש מעלה שאלה- מה כולל הליך גירושים כאשר כיום חלה חובה על זוגות מתגרשים הליך גישור לפני הגשת תביעה משפטית - בהתאם לחוק יישוב סכסוכים. האם מדובר בהליך גירושים קל ומהיר או שמדובר בהליך גירושים בהסכמה. רבים מתבלבלים עם ההלכה החדשה במזונות וחושבים כי יש חוק מזונות חדש. למעשה מדובר בפסיקה שמשרדנו קבע בבית המשפט העליון ועל כך תוכלו לקרא מאמרים רבים באתר ובעיתונות. תוכלו לקרא במאמר שהעלנו על הליך הגירושים המעודכן, ההגדרה החדשה של גירושים ההשפעה של הגירושים על פי החוק החדש על זכויות האישה, במה שונה הליך גירושים ללא ילדים מהליך גירושים עם ילדים - איך פותחים תיק גירושים - הגשת תביעה לגירושים ברבנות.

 

גירושים בישראל

 

איך מתגברים על גירושים.

 

התמודדות רגשית עם גירושים.

 

מה משפיע על הסיכויים להתגרש?

 

התמודדות ילדים עם גירושים.

 

דיכאון אחרי גירושים.

 

גירושים בריאים או גירושים טובים

מהם גירושים בריאים? להפוך את הפרידה מבן או בת הזוג לפחות כואבת ומדכאת, להפרדות חלקה עם פחות סכסוכים ויותר הסכמות.

 

הסטטיסטיקה של גירושים אינה מעודדת, יותר ויותר בני זוג בנישואים ראשונים ייפרדו בגירושים ב 5 השנים הראשונות. במהלך 20 השנים שלאחר הנישואים אחוזי הגירושים גבוהים יותר.

 

פרידה של בני זוג וגירושים הם אירועים קשים מבחינה רגשית, אך ניתן להיפרד גם בצורה בריאה. כן, יש גם גירושים טובים - גירושים שבהם בני הזוג נשארים בקשר חיוני ובריא ושומרים על קשר עם במשפחות החדשות שנוצרות בנישואים השניים. לא חייבים גירושים מכוערים, במיוחד כשמבינים את החשיבות של טובת הילדים.

 

אז מה הסוד לגירושים בריאים? התשובה היא, שיתוף פעולה, תקשורת וגישור.

סוף הנישואים משחרר רגשות רבים של צער, כעס, חרדה ופחד. לא תמיד בני זוג לאחר גירושים רואים את זה בא, בהתחלה נראה כי טוב להם אך לפתע זה מציף רגשות שצריך להתמודד איתן.

 

עם הזמן הרגשות הקשים שוככים, ומוטב לשחרר ולהיות סלחן עם עצמך. מחקרים הוכיחו ש בני זוג שנמנעו מהלקאה עצמית ולמדו לאהוב את עצמם ללא נוכחות בן הזוג צלחו את הגירושים בהצלחה רבה יותר.

 

כיצד מבטאים נכון: גירושים או גירושין?
המילה גירושים וגם המילה גירושים הן למעשה דרך הגיה שונה לאותה מילה (באנגלית: divorce). שתי המילים העבריות (שמקורן בלשון חז"ל: גירש, גירוש) גירושים וגירושים מבטאות את אותו הדבר. לשתי המילים משמעות זהה: הסיום הרשמי של קשר הנישואין בין שני בני זוג. השוני בביטוי דומה לשוני בביטוי המילים נישואים או נישואין, שגם להן משמעות זהה. על אף שהשימוש במילה גירושים קיים בוויקיפדיה לדוגמא ובמילונים רשמיים הכתיבה המקובלת והמפוצה ביותר היא ג י ר ו ש י ן.

כתיבה עם ניקוד: גֵּרוּשִׁין גֵּרוּשִׁים

 

משמורת משותפת וגירושים.

גירושים גירושים גט ובית הדין הרבני מול בית משפט לענייני משפחה.

מהו תפקידו של עורך הדין בגירושים? מדריך:משפחות בסכסוך משפטי (גירושים)

 

איך מתגרשים כשאין כסף?

סיוע משפטי עצמי - עזרה עצמית בדיני משפחה


בנושאים הקשורים בדיני משפחה - כולל גירושים, משמורת, אבהות, מזונות אישה, מזונות ילדים, הסדרי שהות, פרידה של ידועים בציבור, אפוטרופסות ושינוי שם - תוכלו להיעזר במידע המשפטי הרב של דיני משפחה. למידע נוסף חפשו במאגרי המידע שלנו למדו והיעזרו בסיוע משפטי עצמי.

 

תוכלו ללמוד על הליכי גירושים ודיני משפחה בעצמכם:

 

מידע משפטי האתר שלנו מעודד עזרה עצמית בדיני משפחה מספק מידע משפטי לבעלי דין המיצגים את עצמם בנוגע לתקנות בית משפט, הליכי בית משפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני ונושאים שונים בדיני משפחה.


טפסים משפטיים: האתר מספק טפסים משפטיים ויכול לסייע בהשלמת טפסים משפטיים.


לשאול-עורך דין -במסגרת הלימוד והעזרה העצמית לדיני משפחה תוכלו לפנות אלינו בכל שאלה, ולהתייעץ עם עורך דין בנושאי דיני משפחה.

 

מה הדרך הזולה ביותר להתגרש? כדי להתגרש בצורה הכי זולה, תוכלו להתחיל את התהליך באופן מקוון בעזרת הורדת טפסים והסכמים לדוגמא ולצמצם ככל האפשר את מספר השירותים המשפטיים והמקצועיים שאתם משלמים עליהם.

 

על מנת לבצע את הגירושים בעלויות נמוכות יותר, עליכם לוודא כי גם אתם וגם בן / בת הזוג שלכם מוכנים לעבוד יחד ולבצע את הליך הגירושים שלכם בהסכמה מלאה.

 

סדרת הטלוויזיה גירושים

סדרת טלוויזיה מסוג דרמה קומית העוסקת בזוג נשוי בגיל העמידה העומד בפני גירושין, בסדרה מככבים השחקנים שרה ג'סיקה פרקר ותומאס היידן צ'רץ.  עד כה  מנו לסדרה שלוש עונות לאחר שעלתה לראשונה ברשת HBO האמריקאית ב-9 באוקטובר 2016.  הסדרה גירושים נוצרה על ידי שרון הורגן.


 

גירושים מסמלים את הסיום הרשמי של חיי הנישואים בין בני זוג. אך טרם הגירושים  בני זוג לא פעם גרים בנפרד, חיים כפרודים (פרידה לפני גירושין) ואינם מתפקדים כזוג נשוי. הגירושים במקרים רבים הינם רק הפעולה הרשמית לסיום הנישואים והכרתה על פי החוק וההלכה הדתית.
 
המילים גירושים וגירושין הן זהות במשמעותן.
 
בני זוג פרודים זכאים לחלק מן הזכויות של בני זוג לא נשואים מהמדינה גם אם לא התגרשו. עם זאת רישום הגירושים ברבנות ומשרד הפנים הנו בעל משמעויות חשובות: לדוגמא: לא ניתן להתחתן שוב ללא גירושים מחשש לביגמיה שנחשבת עבירה פלילית בישראל.
 
גירושים כרוכים בדרך כלל בהסדרת פירוק השיתוף הכלכלי של חיי הנישואים (חלוקת רכוש), כמו כן, כאשר בני הזוג הינם הורים לילדים משותפים נכרכים גם הסדרי משמורת, חלוקת זמני שהות, ומזונות ילדים. הסדרי הרכוש המשמורת ומזונות יכולים להתבצע בהסכם בין בני הזוג, בהסכם הממון לפני הנישואין (הסכם טרום נישואין) או כאשר הגירושים בהסכמה (הסכם בין בני הזוג: הסכם גירושין).
 
הדרך השניה הינה פרוצדורה משפטית ונעשית תוך כפיית הסדר על ידי בית משפט (שופט) או בית דין דתי (דיין). עם זאת, כאשר ההסכמים מסדירים הסדרים אלו, כאשר מדובר בגירושים עם ילד ונושאי הורות לאחר גירושין או פרידה, המדינה מחייבת אישור שופט או דיין לקביעה הסופית. הסכמי גירושין/ הסכמי מזונות/ הסכמי משמורת הקובעים תנאים הקשורים לרווחת הילדים או גידולם כפופים לאישור בית משפט לענייני משפחה או בית דין דתי ומקבלים תוקף של פסק דין.
 
גירושים בנצרות הקתולית
לפי הדת הקתולית בני זוג אינם רשאים להתגרש, וכך בעבר בהרבה מדינות קתוליות רבות לא הייתה קיימת דרך חוקית להתגרש. כיום בשנת 2021 רוב המדינות הקתוליות כבר שינו את חוקיהן כך שזוגות מותרים התגרש, על אף האיסור שנקבע בדת הקתולית.
 
דוגמאות:
 • גירושים באירלנד: בשנת 1996 חוקק חוק הגירושין באירלנד.
 • גירושים בצ'ילה:  למרות האיסור הקתולי חוק המאפשר גירושין לבני זוג אשר חיו בנפרד במשך יותר משנה חוקק בצ'ילה בשנת 2005.
 • גירושים במלטה: לאחר משאל עם הותרו הגירושים במלטה בשנת 2011.

 מדינות בהן חל איסור להתגרש מתוקף האיסור הקתולי בהן אין תוקף חוקי לגירושים.

 • קריית הוותיקן.
 • הפיליפינים.
 
גירושים ביהדות
הגירושים ביהדות מקבלים תוקף רשמי רק לאחר שהבעל נותן לאשה גט. בעבר הרחוק, היהדות התלמודית התירה לגבר לגרש את אשתו ללא הסכמתה. עם זאת, מזה  למעלה מאלף שנה, נאסר לגרש אשה בעל כורחה וכן אסור לקחת אישה שנייה טרם הגירושים מהאישה הראשונה. שינוי זה חל בעקבות תקנות רבנו גרשום מאור הגולה, אשר קבע את תקנות חרם דרבנו גרשום אשר והם נתקבלו בקרב עם ישראל.
 
ממזרות: שאסור לאשה נשואה ולגבר שאינו בעלה לקיים יחסי מין על פי הדת היהודית. חמור מכך, כל צאצאי יחסים מחוץ לנישואין נחשבים כממזרים.
 
סרבנות גט: בגירושים על פי היהדות, מסורב גט, הנו אדם שבן או בת זוגו מסרב להתגרש ממנו ולקיים את טקס קבלת הגט ברבנות. 
 
עגינות: אישה מודרת עגונה אם בעלה נעלם או טס לחו"ל טרם הסדרת הגט אינה יכולה להתחתן.
 
גירושים באסלאם
חוקי האסלאם בגירושים משתנים בין הפלגים האסלאמיים השונים. הזכות להחליט על גירושים נתונה לגבר בסדר העדיפויות, לפי חוקי האסלאם של הפלגים הסונים והשיעים. עם זאת ניתן לשנות זאת בהסכם הנישואין של בני הזוג.
 
כדי לקבל היתר להתגרש, על נשים מוסלמיות לבקש הליך גירושים משופט דתי בבית משפט מוסלמי - הקאדי. על האישה לפי חוקי האסלאם לשכנע את הקאדי להעניק לה גירושין.
 
נדוניה: לפי הנוהג המוסלמי, האישה הגרושה שומרת לעצמה את הנדוניה שהביא הבעל וגם את כל הרכוש שהיה רשום בהסכם הנישואין, כאשר הבעל  יוזם את הליכי הגירושים.
 
חזקת הגיל הרך באיסלאם: כאשר הבעל מבקש גירושים, האישה מקבלת משמורת בלעדית על התינוק לצורך הנקה. זאת עד להסדרת משמורת הילד/ה בהסכמת בני הזוג או באכיפת הקאדי בבית המשפט.
 
איסלאם- זכויות נשים בגירושים: על פי דיני הגירושים באיסלאם, הגברים יכולים להתגרש יחסית בקלות, ולעומת זאת, נשים נתקלות לא פעם בקשיים חוקיים וכלכליים.
 
דוגמאות בהם זכויות הנשים מוגבלות בצורה קיצונית בהשוואה לגברים בגירושים:
 • גירושים בתימן: נשים יכולות לבקש גירושים בתימן רק אם הבעל לא מסוגל לכלכל אותן. ואילו גבר יכול להתגרש מאשתו על ידי הכרזה: 'אני מתגרש ממך' בלבד. עם זאת, חוק שלוש הפעמים בתימן קובע כי גבר יכול לגרש את אשתו ולהחזירה שלוש פעמים, בפעם הרביעית חל עליהם איסור להתחתן שוב.  
 
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד