En

צור קשר

checked

חלוקת פנסיה מוקדמת בין בני זוג גרושים

 

האיש והאישה התחתנו ב1984 והתגרשו ב-2005.

ב-2007 הם הגיעו להסכמות, שאושרו בבית-משפט, בנוגע לדרך חלוקת הזכויות הסוציאליות ביניהם. הוסכם שמועד הקרע לצורך חישוב הזכויות הרכושיות ואיזון המשאבים יהיה 30.5.2005, ושהפנסיה של האיש, החסכונות, והזכויות הסוציאליות שהצטברו לצדדים עד מועד הקרע יתחלקו בין הצדדים באופן שווה "במועד פדיונה של כל זכות".

ביולי 2018 האיש עבר אירוע מוחי. לאחר מספר חודשי שיקום הוא חזר לעבודתו בעירייה, ובמאי 2019 בשל מצב בריאותו הוצא משירות העירייה והתחיל לקבל פנסיה מוקדמת (תשלום חודשי קבוע שמשלם המעסיק לעובד שפרש, ממועד הפרישה עד שהעובד מגיע לגיל פנסיה לפי החוק).

בינואר 2019 האישה הגישה תביעה לבית המשפט לענייני משפחה בבקשה לרשום את הזכויות שלה בפנסיה המוקדמת של האיש, בהתאם לחוק חיסכון פנסיוני [החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ד-2014].

בסופו של דבר המחלוקת בין האיש לאישה הסתכמה ל-2 שאלות:

1.    האם הפרישה המוקדמת של האיש, בגלל מצב בריאותו, מאפשרת לאישה לקבל את החלק שלה בפנסיה כבר עכשיו (ביציאה לפנסיה המוקדמת) או רק כאשר יגיע לגיל פרישה (67)?

 

 

2.    לפי איזה שכר יש לקבוע את החלק שמגיע לאישה – האם לפי השכר במועד סיום העבודה (2019) או במועד הקרע (2005)?

פסיקת בית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה קבע שאמנם סעיף 14 (ב)(2) לחוק חיסכון פנסיוני קובע שבמקרה של פרישה מוקדמת בשל מצב רפואי הזכויות יחולקו רק ממועד גיל הפרישה, אך זה רלוונטי רק במקרה שהצד השני מבקש שחלקו בפנסיה ישולם ישירות ע"י קרן הפנסיה.

מלבד זאת, יש לצד השני אפשרות לעתור לתשלום מוקדם על בסיס הדין המהותי בסוגיות של חלוקת רכוש ואיזון משאבים, ולדרוש למשל את חלקו בדרך של גבייה ישירה מבן הזוג באמצעות ההוצאה לפועל. (אבחנה זו נקבעה בפסיקת בית המשפט העליון בפסק-דין בע"מ 4860/16 פלוני נ' פלונית).

בהתאם לכך, בית המשפט קבע שהאישה זכאית לחלק שלה בפנסיה של האיש החל מיום פרישתו המוקדמת עד שיגיע לגיל 67 באמצעות ההוצאה לפועל, ולאחר שהאיש יגיע לגיל 67 היא תהיה זכאית לקבל את החלק שלה בפנסיה ישירות מקרן הפנסיה, בהתאם לחוק חיסכון פנסיוני.

בנוגע לשאלת השכר, בית המשפט הבהיר שהכְּלל הוא שמחשבים את החלוקה לפי גובה הקצבה בעת הפרישה בפועל, ולא לפי השכר במועד הקרע.

האיש ערער לבית המשפט המחוזי על פסיקה זו.

פסיקת בית המשפט המחוזי

מהותו ותכליתו של החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו

החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו נועד להסדיר את הדרך לחלוקת החסכונות הפנסיוניים בין בני הזוג, לצמצם את הצורך של בני הזוג להזדקק זה לזה לאחר פרידתם, ולהקל על העברת התשלום בעזרת יצירת זכות של הצד השני כלפי הגוף שמשלם את הפנסיה לקבל את החלק שלו. לפי החוק, חלוקה זו תתבצע בתנאי שתוגש בקשה לגוף המשלם לרשום את פרטי פסק הדין שמגדיר את חלוקת הזכויות הפנסיוניות בין בני הזוג.

חלוקת פנסיה מוקדמת בעקבות מצב בריאותי

פנסיה וזכויות סוציאליות הן זכויות כספיות שיש לאזן או לשתף בין בני זוג, וזה נכון גם לגבי פנסיה מוקדמת. לבית המשפט יש סמכות לשיקול דעת אם לחלק את הפנסיה או הזכות הסוציאלית באופן רגיל, של חצי-חצי, או לדחות את החלוקה, בהתאם לנסיבות.

למשל, אם בן הזוג הוא נכה אשר מתקיים מקצבה נמוכה, והצד השני מרוויח שכר גבוה, בית המשפט רשאי לפי שיקול דעתו לדחות את מועד חלוקת הזכויות לתאריך מאוחר יותר, למשל כאשר הצד השני גם הוא ייצא לפנסיה. [סמכות זו מעוגנת בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973].

בית המשפט המחוזי מקבל את פסיקת בית המשפט לענייני משפחה, שקבע שבמקרה הנדון אין סיבה לסטות מהכלל העקרוני, ויש לחלק את הפנסיה המוקדמת כבר ממועד קבלתה, ולא מהיום בו האיש יגיע לגיל 67.

זאת גם בגלל המצב הכלכלי של הצדדים – האיש נמצא במצב כלכלי טוב משל האישה, ואף בעל חסכונות גבוהים יותר; וגם בגלל שבני הזוג הסכימו כשהתגרשו שהם יתחלקו ב"מועד פדיונה של כל זכות" – כלומר הם הסכימו באופן ברור שגמלה תתחלק מיד כשמתחילים לשלם אותה.

מהו השכר הקובע – ממועד קבלת הקצבה או ממועד הקרע?

באופן עקרוני, לבית המשפט יש סמכות לשיקול דעת לגבי השכר הקובע את חלוקת הקצבה. במסגרת שיקול הדעת בית המשפט בוחן מצד אחד את משך הנישואים, ומצד שני את משך הזמן ממועד הקרע עד מועד תחילת קבלת הפנסיה.

ככל שתקופת הנישואים יותר ארוכה – הנטייה תהיה לאמץ את השכר במועד הפרישה. ככל שהתקופה ממועד הקרע עד קבלת הפנסיה יותר ארוכה – הנטייה תהיה לאמץ את השכר במועד הקרע.

במקרה הנדון, בני הזוג היו נשואים במשך 21 שנים, ועברו 15 שנה ממועד הקרע עד מועד קבלת הקצבה. כמו כן, תוספות השכר של האיש במשך 15 השנים ממועד הקרע היו תוספות ותק, ועליות השכר היו דומות לעלייה הרגילה של השכר הממוצע במשק בשנים אלה. לכן לא מדובר בעליות שכר מיוחדות בעקבות הישג של האיש לאחר מועד הקרע.

 


לפיכך, כיוון שהאיש לא הצליח להציג נימוק שיצדיק את ההקדמה מהשכר בעת קבלת הפנסיה המוקדמת למועד מוקדם יותר, יש לקבוע – כמו פסיקת בית המשפט המחוזי – שהשכר הקובע הוא השכר בעת קבלת הפנסיה המוקדמת.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה חלוקת פנסיה מוקדמת בין בני זוג גרושים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד