En

צור קשר

checked

צו עיכוב יציאה מן הארץ לקטינים בזמן משבר הקורונה

 

תלה״מ   44297-11-17

 

לפני בקשת האם לביטול צווי עיכוב יציאה מן הארץ שהוצאו ביחס לבנותיהם המשותפות של הצדדים, א' וב׳ קטינות כבנות 4 וחצי ו-3 וחצי (להלן: "הקטינות").

הורי הקטינות אינם חיים יחד.

צו עיכוב יציאה כנגד הקטינות ניתן לפני למעלה משנתיים, במסגרת החלטה מיום 16.1.2018 ע״י כבוד השופטת רות אטדגי פריאנטה. האם מבקשת לבטלו ולהתיר לקטינות לצאת לחו״ל, האב מתנגד.

הסמכות להכריע בעניינם של קטינים נתונה תחילה, בראש ובראשונה להוריהם. ר׳ לענין זה הוראות סעיף 18 (א) לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ״ב-1962.

בהעדר שיתוף פעולה הורי, אם כאשר ההורים חיים יחד ואם כאשר אינם חיים יחד , נדרש ביהמ״ש לענייני משפחה להכריע בעניינים הנוגעים לקטינים. ר׳ לענין זה הוראות סעיפים 24 ו - 25 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ״ב-1962.

בענין הקטינות שבכותרת, בהעדר הסכמה בין ההורים ונוכח היעדרותה של כבי השופטת רותי אטדגי, הועברה הבקשה להתברר בפני.

בבקשה מיום 18.2.2020 צוין כי האם מעוניינת לנסוע לארה״ב לתקופה החל מ-21.3.2020 ועד ליום 12.5.2020 על מנת לטייל ולשהות בחיק משפחתה המתגוררת בארה״ב בחופשת הפסח, לרבות בבת המצווה של אחותה, הצפויה להתקיים בתאריך 24.3.2020.

האב מתנגד לבקשה בנימוק של חשש להברחת הקטינות לחו״ל.

האב טוען כי לאם ולקטינות אזרחות אמריקאית ודרכונים בתוקף וכי היא יכולה בכל רגע נתון לעזוב את הארץ עם הקטינות ולהבריחן לחו״ל.

בתגובה נטען כי הוריה ואחיה של המבקשת כולם מתגוררים בארה״ב ומרכז חייהם שם. האב מציין שביום 19.9.2017 האם הודיעה לו במפתיע כי עזבה את העיר
X ביחד עם הקטינות ועברה להתגורר במרכז הארץ ופעולה חד צדדית זו מגבירה את חששו בדבר הברחן הקטינות לחו״ל.

עוד מעלה האב חשש להדבקות הקטינות בנגיף הקורונה ככל שתצטרכנה לצאת למסע אוירי לארה״ב.

האב מעלה חשש כי אם ייצאו הקטינות מהארץ, בשים לב להתפשטות נגיף הקורונה, יכול ולא יוכלו לשוב אליה למשך חודשים רבים.

מעבר לנימוקים הללו האב מעלה גם נימוקים ביחס לערבים שהוצעו ע״י המבקשת ובכל מקרה עומד על התנגדותו ליציאת הקטינות בכפוף לכל סוג של ערבות.

ביום 25.2.2020 נתנה החלטה ע״י כב' השופטת ר' אטדגי פריאנטה הקובעת כי בית המשפט ישקול ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ ביחס לקטינות ככל שתופקדנה ערבויות מתאימות כפי שנקבע בהחלטה: הפקדת ערבות בנקאית ע״ס 50,000 ₪ ושני ערבים שכנגדם יוצא צו עיכוב יציאה מן הארץ העומדים בתנאים שפורטו בהחלטה.

האם הפקידה ערבויות בהתאם להחלטה מיום 25.2.2020.

מאז ההחלטה בענין כך שבכפוף להפקדת ערבויות ישקול ביהמ״ש ביטול עכנ״ס נגד הקטינות עברו הרבה מים בנהר החיים בעולם ובמציאות העכשווית.

מאז הגשת הבקשה ועד היום חלה החמרה בהבנה העולמית ביחס להתפשטות מגיפת הקורונה, עד כדי כך שמדינות וממשלות רבות מכריזות על סגירת גבולות והכרזת עוצר לאזרחים, מלא או חלקי והכל בנסיון לשמור על בריאות הציבור ולמנוע אובדן חיים.

במדינת ישראל הוכרז בימים האחרונים מצב חירום מיוחד ונוכח הנסיבות הקיימות בשל התפרצות נגיף הקורונה כאשר עלולה להיות מגבלה על כניסה לגבולות ארה״ב, נתנה ביום 15.3.2020 החלטה המורה לאם להבהיר האם היא עודנה עומדת על בקשתה וכן להשיב לטענת האב בדבר החשש מאי השבת הקטינות לישראל.

בתגובת המבקשת מיום 16.3.2020 לא היו מענה ו\או התייחסות להוראות בית המשפט בהחלטתו מיום 15.3.2020 ולפיכך נתנה החלטה נוספת ביום 16.3.2020 המורה למבקשת להבהיר, האם היא עומדת על בקשתה והאם ניתן להיכנס לארה״ב בנסיבות מצב החירום שהוכרז שם בשל התפרצות נגיף הקורונה.

המבקשת הגישה תגובתה ביום 17.3.2020 ובמסגרתה ציינה כי "אין עדיין איסור על טיסות לארה״ב" וביקשה להקדים ככל האפשר את ביטול צווי עיכוב יציאה מן הארץ ביחס לקטינות על מנת שתוכל להקדים את הטיסה בגלל נגיף הקורונה.

לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובת האב וכן בהבהרות האם, בחנתי את טענות הצדדים ושקלתי את מכלול השיקולים הקשורים לתיק זה ולמציאות העכשווית, מצאתי לדחות את הבקשה ולא להתיר את יציאתן של הקטינות נכון לעת הזו, מן הארץ.

כידוע לאחרונה מתמודדת מדינת ישראל, כמו גם מדינות רבות בעולם כולו, עם האתגרים הנובעים מהתפרצות נגיף הקורונה ואנו מצויים בתקופה קשה של סכנות וחוסר וודאות, בה נגיף הקורונה מאיים על בריאות הציבור באופן הולך ומחמיר מדי יום.

מאז הוגשה בקשת האם החריף המשבר בשל התפשטות נגיף הקורונה, ארגון הבריאות העולמי הכריז על נגיף הקורונה כמגפה עולמית, בישראל הוכרז מצב חירום מיוחד ואף נשיא ארה״ב, המדינה אליה מבקשת האם לנסוע, הכריז על מצב חירום לאומי.

הקטינות אזרחיות מדינת ישראל והוריהן מתגוררים כאן. בכל הכבוד שיקול של טיול ו/או ארוע משפחתי איננו שיקול כבד משקל בימים אלו, בהם ממילא נאסרו התקהלויות, הן בישראל והן בארה״ב ויש להניח כי האיסורים יילכו ויחמירו.

זכותו של האב להסדיר מצב בו בנותיו אינן עוזבות את הארץ בעת הזו, כאשר לא ניתן להבטיח כי יוכלו לחזור בתאריך המתוכנן, כמו גם החשש כי הקטינות תחשפנה לסכנה מוגברת של הדבקות בנגיף, שעה שתאלצנה לעבור בשדות תעופה ולטוס בטיסות טראנס אטלנטיות בדרכן לארה״ב.

עוד יש לזכור כי האם (ולטענת האב אולי גם הקטינות) מחזיקות בדרכון אמריקאי ויש חשש כי ייעשה שימוש בדרכונים או במעמד זה כדי להשאר בארה״ב, במיוחד אם ייסגרו הגבולות מסיבות אחרות.

לאב הזכות לשמור על קשר עם בנותיו, במיוחד בתקופה זו של חוסר וודאות ולא מצאתי כי יש הכרח לנסיעתן של הקטינות, לא בכלל ולא בתקופה המבוקשת בפרט.

בארץ ובעולם מתפרסמות מדי יום הנחיות ומגבלות נוספות, המשפיעות על הכלכלה ועל החברה בכלל ובפרט. כך, למשל חל איסור על התקהלות מעל ל-10 אנשים וארגון הבריאות העולמי ממליץ לבני 60 ומעלה להימנע מהתקהלויות ומשימוש בתחבורה ציבורית וכן לוותר על הגעה לא נחוצה לקופות חולים ולבתי חולים.

חברת התעופה הלאומית של ישראל הודיעה על השבתת מרבית יעדיה בעולם, באופן הדרגתי. נכון הדבר כי בשלב זה ממריאות חלק מהטיסות לארה״ב, אך נוכח המצב אליו נקלע העולם כולו אין זה בלתי נמנע כי בהמשך עלולה להינתן הוראה גם בדבר סגירת גבולות המדינה, כפי שכבר מתרחש במדינות אחרות (ר׳ למשל החלטת קנדה על סגירת גבולותיה לזרים) בצורה יותר הרמטית.

במצב כזה, אם תתקבל החלטה לסגר מלא בישראל ו\או בארה״ב לרבות של קווי התעופה, האם והקטינות עלולות למצוא עצמן בעל כורחן, ללא יכולת לשוב ארצה, כאשר לא בלתי סביר כי גם ארוע בת המצווה המתוכנן לאחות המבקשת, אותו אירוע בשלו ביקשה האם לצאת מהארץ, יבוטל מראש בשל המצב.

כמובן שאין באמור כדי לגרוע מזכותה של האם לנסוע בעצמה ולהשתתף בארוע המשפחתי, ככל שיתקיים.

בנסיבות אלו, כאשר בעולמנו שורר חוסר וודאות מבחינה בריאותית, חברתית וכלכלית והתנאים משתנים במהרה, איני מוצאת להיעתר לבקשה להורות על ביטול צווי עכוב יציאה מן הארץ ביחס לקטינות על מנת לאפשר לאם לצאת עמן לארה״ב.

לאור האמור הבקשה נדחית.

האם תהא רשאית לחזור ולעתור לביטול צווי עיכוב היציאה ביחס לקטינות עם שינוי הנסיבות ככל שיתרחש ובית המשפט ישקול בקשתה.

בנסיבות הענין כאשר הבקשה הוגשה טרם התבררה תמונת העובדות העולמית ובמצב שגרה הבקשה עצמה יכול והיתה מתקבלת בכפוף להפקדת ערבויות, לא מצאתי לתת צו להוצאות על אף תוצאת ההליך.

לשלוח לב״כ הצדדים בדחיפות.

בנסיבות הענין ונוכח נושא ההחלטה הרלוונטי לעת בה אנו מצויים, מתירה פרסום ההחלטה בהשמטת פרטים מזהים.

ניתנה היום, כ״א אדר תש״פ, 17 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.


צו עיכוב יציאה מהארץ לקטין

..

דרג את הכתבהדירוג כתבה צו עיכוב יציאה מן הארץ לקטינים בזמן משבר הקורונה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד