En

צור קשר

checked

החלטה בבקשת רשות ערעור להסדרי ראיה / זמני שהות זמניים של סבתא עם נכדיה (רמ"ש 10301-08-20)

6/08/2020

 בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים


רמ״ש 10301-08-20


בפני כבוד השופט סארי ג׳יוסי

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה בחדרה (כב׳ השופט טל פפרני), מיום 19/7/20 בתמ״ש 41822-06-20 במסגרתה הורה כי בקשת המבקשת להסדרי ראיה/זמני שהות זמניים, עם נכדיה, ילדיה של המשיבה, האחד כבן 5 והשנייה כבת 4 שנים, תידון בדיון הקבוע לצדדים ביום 16.11.20.

בגדרי אותה החלטה, הזמין בית משפט קמא תסקיר עו״ס לסדרי דין מאגף שירותי הרווחה וכן הוסמכה העו״ס לקבוע או לשנות את הסדרי הביקורים וחלוקת הזמן ההורי מעת לעת לפי הצורך.

על החלטה זו מלינה המבקשת, סבתם של הילדים, וטוענת כי על בית משפט קמא היה להורות על זמני שהות דחופים וזמניים תחת דחיית מועד ברור הבקשה ליום 16.11.20. בעיקר טוענת המבקשת כי ההחלטה ניתנה טרם טרחה המשיבה להגיב לה בזמן, ותגובתה נמסרה רק ביום 20.7.20.

הבקשה מגוללת טענות נוספות שלא מצאתי להתעכב עליהן, אולם כאמור על פי המבקשת על בית משפט קמא היה להורות כאמור בבקשתה - קיום הסדרי שהייה זמניים של הקטינים עם סבתם, שכן היא מהווה חלק חשוב בעולמם במיוחד בזמן בו אינם פוגשים באביהם.

לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, מצאתי כי היא אינה מצריכה תשובה ועל כן הנני מורה על דחייתה בהתאם לסמכותי על פי תקנה 406(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ״ד-1984.

את טעמי אפרט בקצרה אך תחילה לעובדות הרלבנטיות.

המבקשת, סבתם של הקטינים מצד אביהם. האב מסוכסך עם אשתו המשיבה, וכעולה מתיק בית משפט קמא וגם מטיעוני המבקשת, המשיבה שהתה במקלט לנשים מוכות, כאשר בשלב זה ועל פי המבקשת בנה מתגורר אצלה ואינו פוגש בילדיו.


 

מבלי להרחיב בנוגע לסוגיה הסבוכה של קשר בין סבים לנכדיהם כאשר ההורים או אחד מהם מתנגד לכך, ולפגיעה באוטונומיה של ההורים ובזכויותיהם על ילדיהם, כאשר סבורני כי ההכרעה תהא מושפעת מנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הפרטני, אין ספק כי בירור סוגיה זו מצריך עריכת בחינה מעמיקה שעל בית משפט לקיים תחילה, הן בעניין מערכת היחסים המשפחתית והן בעניינים נוספים תוך העזרות באנשי מקצוע דוגמת עו״ס לסדרי דין והנחת תסקיר לפניו טרם הכרעה גם בבקשה לסעד זמני. הדברים אמורים ביתר שאת שעה שמטיעוני המבקשת עולה כי קיים נתק בין הקטינים לבין אביהם, ונראה כי נכון יותר להסדיר תחילה את הקשר בינו לבינם, טרם בחינת עתירת הסבתא לקיום מפגשים זמניים או קבועים. כמו כן מהבקשה עולה כי מזה זמן רב המבקשת אינה פוגשת בקטינים, ואף עניין זה כשלעצמו מחייב בחינה ובדיקה, וכן היערכות והכנה נכונה של הקטינים ושל הצדדים לקראת המפגשים, ככל שבית משפט קמא ימצא לנכון לקיימם בין הסבתא לבין נכדיה.

כך נהג בית משפט קמא במקרה דנן, ולא מצאתי כל פסול בעובדה כי החלטתו ניתנה טרם הוגשה תשובת המשיבה לבקשה לסעד זמני. על כך יש להוסיף כי בהחלטה מאוחרת מיום 30.7.20 ציין בית משפט קמא דברים אלה: "בשלב זה ובטרם יוגש תסקיר, ולנוכח התיקים התלויים, ספק רב באם יש מקום לבקשה ועל המבקשת לשקול עמדתה בהתאם".

אשר על כן, הבקשה נדחית. משלא נתבקשה תשובה, אין צו להוצאות.

מותר לפרסום ללא שמות הצדדים וללא פרטים מזהים.

ניתנה היום, ט"ז אב תש"פ, 06 אוגוסט 2020, בהעדר הצדדים.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה החלטה בבקשת רשות ערעור להסדרי ראיה / זמני שהות זמניים של סבתא עם נכדיה (רמ"ש 10301-08-20): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד