En

צור קשר

checked

האם הכספים שנתנו הורים לבני הזוג נתנו כהלוואה או כמתנה?

מחירי הנדל"ן עולים ועולים, העלות המשמעותית של הדיור, קשה לבני זוג צעירים. סיוע כספי שההורים מספקים לילדם במטרה לרכוש נכס הופכת להיות נפוצה יותר ויותר.

 

הלוואות מהורים לילדים בדרך כלל לא מגובים בבטחונות, הם נעשים מתוך רצון טוב ודאגה לעתיד הילד, לרוב, בהליך לא פורמלי ולא בכתב, תוך הסתמכות על האמון והיחסים בין ההורה והילד.

 

מה זה הסכם ממון על דירה?


בתיק זה, השופט אלבז מצא לנכון לקבל את טענת הנתבע, הבעל,  ולקבוע שהמדובר היה בהלוואה ולא במתנה ולהורות על קיזוז והשבת כספי ההורים. מתמורת מכירת הדירה. 

 

רישום הזכויות על הדירה


ראשית בית המשפט קבע כי אין מחלוקת שהזכויות בדירה נרשמו על שם שני בני הזוג שנמצאים בהליכי גירושין, אך אין רישום הנכס גם על שם האישה מונע מבית המשפט לבדוק  אם הכספים שהעבירו הורי הבעל לבני הזוג היו כספי הלוואה או מתנה.

 

השאלה, שבית המשפט נדרש לה כדי להכריע מה דין הכספים שהלוו לילדים לרכישת הדירה,  אינה למי שייכות הזכויות בדירה, אלא מה אופי הסיוע שנתנו הורי הבעל לבני הזוג - האם הייתה כוונה ליתן הלוואה שמצפים להחזרתה או מתנה?.

 

אמנם לא עלה בידי הבעל והוריו להציג מסמך הלוואה או כל ראיה ממשית להוכחת כוונת מתן הלוואה ולא מתנה, אך עם זאת, בית המשפט הכריע על סמך הנסיבות והעדויות שהיגיון הדברים מלמד שההורים אכן התכוונו למתן הלוואה, ולא למתנה.


 

ההורים נותנים כסף לילדיהם ומצפים שההון ישאר עם ילדיהם, לא עם בן זוג לשעבר אומרת עו"ד לענייני משפחה וגירושין מאיה רוטנברג אשר רואה פוגשת לא מעט לקוחות הורים המעוניינים לשמור את הכסף שנותנים לילד בתוך המשפחה אם הילד מתגרש.

 

כדי לשמור על הכסף שניתן לילד בתוך המשפחה, עו"ד מאיה רוטנברג ממליצה לזוגות לחתום על הסכם  ממון לפני הנישואין או אחרי נישואין אם לא נחתם טרם החתונה. לא נעים אך הכרחי, מומלץ לחתום ולהיות שקטים בנושא הממון, למרות הרגישות הרבה והזעזוע שההסכם יכול לגרום ליחסי הזוגות.ראשית בית המשפט קבע כי אין מחלוקת שהזכויות בדירה נרשמו על שם שני בני הזוג שנמצאים בהליכי גירושין, אך אין רישום הנכס גם על שם האישה מונע מבית המשפט לבדוק  אם הכספים שהעבירו הורי הבעל לבני הזוג היו כספי הלוואה או מתנה.

 

הלוואה או מתנה מההורים?

השאלה, שבית המשפט נדרש לה כדי להכריע מה דין הכספים שהלוו לילדים לרכישת הדירה,  אינה למי שייכות הזכויות בדירה, אלא מה אופי הסיוע שנתנו הורי הבעל לבני הזוג - האם הייתה כוונה ליתן הלוואה שמצפים להחזרתה או מתנה?.

 

אמנם לא עלה בידי הבעל והוריו להציג מסמך הלוואה או כל ראיה ממשית להוכחת כוונת מתן הלוואה ולא מתנה, אך עם זאת, בית המשפט הכריע על סמך הנסיבות והעדויות שהיגיון הדברים מלמד שההורים אכן התכוונו למתן הלוואה, ולא למתנה.


ראשית בית המשפט קבע כי אין מחלוקת שהזכויות בדירה נרשמו על שם שני בני הזוג שנמצאים בהליכי גירושין, אך אין רישום הנכס גם על שם האישה מונע מבית המשפט לבדוק  אם הכספים שהעבירו הורי הבעל לבני הזוג היו כספי הלוואה או מתנה.

 

השאלה, שבית המשפט נדרש לה כדי להכריע מה דין הכספים שהלוו לילדים לרכישת הדירה,  אינה למי שייכות הזכויות בדירה, אלא מה אופי הסיוע שנתנו הורי הבעל לבני הזוג - האם הייתה כוונה ליתן הלוואה שמצפים להחזרתה או מתנה?.

 

אמנם לא עלה בידי הבעל והוריו להציג מסמך הלוואה או כל ראיה ממשית להוכחת כוונת מתן הלוואה ולא מתנה, אך עם זאת, בית המשפט הכריע על סמך הנסיבות והעדויות שהיגיון הדברים מלמד שההורים אכן התכוונו למתן הלוואה, ולא למתנה.

 

מדוע?

 

1. לא סביר שההורים יתנו לבני הזוג מתנה בסכום כה גבוה רק כדי שיוכל לרכוש דירה נוספת. העובדה שבעת מתן הכספים הייתה בבעלות הילד דירה ולא הייתה בהילות לסייע לבני הזוג על מנת שיעמידו קורת גג מעל לראשם. מסיבה זו אין לקבל את טענת האישה שהורי הנתבע נתנו לבני הזוג את הכספים על מנת "להעמידם על רגליהם.

 

2. יש לבחון היא אם הורי הבעל נהגו לתת מתנות בסדרי גודל כאלה לילדיהם. אם הבעל הכחישה  בעדותה את הטענה שנתנה לבתה כסף לרכישת דירה והוסיפה: "אין לתת מתנות בכסף אם יש הלוואה מחזירים. רק תכשיטים. כסף לא נותנים מתנות".

 

היחסים הטובים שבין בני הזוג לבין הוריו של הבעל גם הם מחזקים את הטענה שהייתה כוונה להלוואה ולא מתנה אך ששרר אמון ביניהם ולכן ההורים לא ראו צורך בחתימת הסכם ההלוואה.דרג את הכתבהדירוג כתבה האם הכספים שנתנו הורים לבני הזוג נתנו כהלוואה או כמתנה?: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד