En

צור קשר

checked

מדריך מזונות זמניים

 

מזונות זמניים
 

שאלות נפוצות על מזונות זמניים

מתגרשים רבים מבקשים ייעוץ עו"ד על מזונות ושואלים: מה משמעות המונח המשפטי מזונות זמניים? מתי לבקש מזונות זמניים ולמי זה כדאי? כיצד נקבע גובה סכום המזונות זמניים, כמה זמן משלמים מזונות זמניים? האם הסכום מתקזז רטרואקטיבית עם המזונות הקבועים?

 

במסגרת הליך הגירושין, רשאים הצדדים להגיש בקשות שונות לסעדים זמניים. הנפוצה שבהם היא בקשה לקביעת מזונות זמניים. במסגרתה, יקבע בית המשפט את תשלום מזונות הילדים בו יחויב האב, עד להכרעה סופית בתביעת המזונות. במאמר זה נסביר בהרחבה מהם למעשה מזונות זמניים, מתי ניתן להגיש בקשה לסעד זה, האם כל בקשה כזו מתקבלת ומהו שיעור המזונות הזמניים שקובע בית המשפט.

 

מהם מזונות זמניים?

בכל מקרה אשר קיימת מחלוקת בין בני הזוג באשר לגובה דמי מזונות הילדים, ניתן להגיש לבית המשפט, בקשה לקביעת מזונות זמניים. מטרתו של סעד זה היא לדאוג לרווחת הילדים, עד אשר סוגיית המזונות  תוכרע באופן סופי, אם על ידי בית המשפט ואם באמצעות הסכם פשרה בין הצדדים. היות שמדובר בסעד זמני, בית המשפט אינו נכנס לעובי הקורה של נסיבות התיק, אלא מתרשם הוא באופן כללי מרמת החיים אליה הורגלו הילדים ומהכנסות ההורים.

 

כלומר, בשלב זה אין הוא מכריע בין גרסאות בני הזוג באשר לגובה דמי המזונות המתאים, אלא פוסק הוא על דרך האומדן, על מנת שצרכי הילדים יסופקו עד למתן הכרעה בתביעת המזונות.

 

לעניין זה חשוב לציין, כי למרות העובדה כי מדובר בסעד זמני, על בית המשפט לאזן, בדומה לפסיקת מזונות קבועים, בין צרכי הילדים לבין רמת הכנסתו של האב, על מנת שלא יפסוק ולו באופן זמני, דמי מזונות שהנם מעבר ליכולתו הכספית של האב.

 

מתי ניתן להגיש תביעה למזונות זמניים?

בשל חשיבות הסוגיה לרווחת הילדים, מאפשר החוק להגיש תביעה למזונות זמניים בשלב מוקדם מאוד, עוד בטרם הוגשה תביעת מזונות ואף לפני פגישת הגישור הראשונה, בה מחויבים בני הזוג כיום, במסגרת הליך גירושין. הסיבה לכך היא ההבנה כי תשלום המזונות נועד לדאוג לצרכי הילדים ויש למנוע אפוא מצב כי האם אינה מסוגלת לכלכל את ילדיה בשל קיומו של ההליך המשפטי. על כן, בית המשפט אינו נעתר לכל בקשה לפסיקת מזונות זמניים, אלא רק כאשר סבור הוא כי הדבר הכרחי על מנת שלא לפגוע ברווחת הילדים. כלומר, במקרים בהם בית המשפט רואה כי לשני ההורים הכנסה טובה, ישנו סיכוי סביר כי ידחה את הבקשה לקביעת מזונות זמניים, משניתן להמתין לדיון בתביעת המזונות ואין חשש לפגיעה ברווחת הילדים עד למועד זה.

 

גובה המזונות הזמניים

כאמור מעלה, בבואו של בית המשפט לקבוע מזונות זמניים, אין הוא מבצע בדיקה מעמיקה של הראיות, אלא מתבסס הוא על אומדן כללי של היכולת הכלכלית של ההורים ואומדן של צרכי הילדים. משכך, בדרך כלל, סכום המזונות זמניים יהיה בשיעור המינימאלי לילד, בין 1,250 ₪ ל1,450 ₪ לילד. כמו כן, קובע בית המשפט חלוקה בין ההורים של הוצאות חריגות כגון שיעורים פרטיים, טיפולים רפואיים מיוחדים וכיו"ב. זו יכולה להיות חלוקה שווה בין ההורים, אך לא בהכרח, היכן שקיים פער משמעותי ברמת ההכנסה ויכול הוא שיקבע את החלוקה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל אחד מן הצדדים. לעניין זה יודגש כי בית המשפט אינו מחויב לסכום המזונות הזמניים בתביעה העיקרית ואלו יכולים להיות נמוכים או גבוהים מאלו שנקבעו בסעד הזמני.

 

מזונות זמניים גבוהים

כאשר המזונות הקבועים, נמוכים מאלו שנקבעו בסעד הזמני, האם לא תידרש בדרך כלל להשיב סכומים לאב, אולם במקרה שבו המזונות הקבועים גבוהים מסכום המזונות הזמניים, לרוב האב יידרש להשלים את ההפרש ממועד הגשת הבקשה לסעד זמני ועד למועד ההכרעה בתביעה העיקרית.

 

בקשה לסעד זמני של מזונות זמניים

כאשר מוגשת בקשה לצו זמני של מזונות זמניים במסגרת תובענה לשינוי שיעור המזונות בעקבות שינוי נסיבות, חשוב להבין כי בית המשפט יתייחס באופן שונה  מבקשה לסעד זמני המוגשת במסגרת תביעה ראשונית למזונות זמניים.

 

דיון בבקשה זו משליך גם על הדרישות הראייתיות, גם אם עסקינן בסעד זמני, כאן נדרשת הוכחה מוגברת לדרישת המזונות באופן מיידי.  הסיבה לכך היא שבני הזוג הגיעו להסכמות בעבר בדבר גובה המזונות, ועתה מבקשים לשנותם, כאשר ההלכה היא כי שינוי מזונות כזה יתאפשר בסוף ההליך ולאחר שמיעת כלל  הראיות ושקילתם.

 

אמנם ייתכנו מקרים בהם תתחייב פסיקת מזונות זמניים בשיעור הגבוה מהמזונות שהוסכם עליהם כקבועים, במקרים בהם מאזן הנזק נוטה באופן ברור לטובת מבקשת המזונות.

 

פסיקה זו תיתכן כאשר אי פסיקת מזונות זמניים בגובה המבוקש או בסכום העולה על זה שהוסכם עליו  בעבר, תגרום לעיוות דין ולקיפוח משמעותי של זכויות הקטינים, ותותירם ללא מקור לסיפוק  צרכי מחייתם וצרכיהם הבסיסיים.

 

לקריאה נוספת באתר:

 

בקשה למזונות זמניים-דוגמא להורדה

 

כיצד נקבע גובה מזונות זמניים?

 

 מהם מזונות זמניים לילדים

 

 דוגמא לכתב תביעה למזונות זמניים

 

כתב הגנה מזונות זמניים דוגמא

 

מזונות זמניים לאישה

 

 מזונות זמניים ביטוח לאומי

 

מהי תקנה 265 לתקנות סדר הדין האזרחי?

 

מזונות זמניים כמה זמן?

 

 

מזונות זמניים פסיקה

מזונות זמניים גבוהים? לאב נפסקו מזונות במסגרת תביעה למזונות זמניים של האישה בבית משפט לענייני משפחה. האב מערער על גובה המזונות לבית משפט המחוזי. מדובר בהחלטת מזונות זמניים, במסגרתה חוייב האב (יהודי), בתשלומי מזונות זמניים לילדיו - קטינים הצעירים מגיל שש שנים, המזונות בשיעור של 1500 ₪ לחודש לכל ילד. ובנוסף, מדור ודמי מדור בשיעור של 900 ₪ לכל אחד מהילדים.סכום זה כשלעצמו, הוא בגבולות סכום מינימלי לצרכי קטין הכרחיים ויתכן אף שפחות מכך המוטל על המבקש מכח חיוב הדין האישי. בהתאם להלכה הפסוקה, סכום מינימלי זה אף אין חובה להוכיחו בכתובים ממש, והוא בגדר ידיעתו השיפוטית של השופט היושב בדין.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה 01/11/2018 דחיית רשות ערעור בסוגיית מזונות זמניים | כבוד השופט חננאל שרעבי | פסק דין  רמש 34826-10-18): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
הליך של פסיקת מזונות זמניים מוסדר בתקנה 265 לתקנות סדר הדין אזרחי. בהתאם לתקנה 265(ו) לתקנות, "לא הגיש המשיב תשובה במועד ... רשאי בית המשפט לפסוק מזונות זמניים על יסוד הבקשה ובלבד שנוכח בית המשפט שהייתה המצאה כדין".

במקרה דנן, בית המשפט קמא חייב את האב במזונות זמניים בסכום נמוך בהרבה מהסכום שהתבקש. לא ברור מההחלטה מהו גובה החיוב בגין מדור ואחזקת מדור, וכיצד חושב.

שקלתי את האפשרות להשיב את הדיון לבית המשפט בערכאה קודמת. אך משעסקינן בשלב של מזונות זמניים, בו בית המשפט ממילא אינו נכנס בעובי הקורה, והקביעות אינן מחייבות לעניין פסק הדין הסופי שיתבסס על ניתוח מקיף של הראיות שיעמדו בפני בית המשפט, מצאתי לנכון לקבוע את המזונות הזמניים במסגרת החלטה זו, סכום שיעמוד בתוקפו עד להחלטה אחרת של בית המשפט קמא בעניין מזונות זמניים, ככל שתינתן לאחר הדיון במעמד הצדדים או הסרת המחדלים מצד האב.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה רמ"ש  45622-11-17 | בקשת רשות ערעור על מזונות זמניים - אם משמורנית יחידה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

לא בלי היסוס אני מחליט שלא להתערב בהחלטתו של בית משפט קמא, ולשנות בשלב זה את שיעור המזונות שנפסקו. אמנם, ממבט ראשון נראה כי מזונות הילדים הועמדו על סכומים נמוכים יחסית, מתחת למינימום המקובל, זאת גם בשים לב להסדרי השהייה של הקטינים שעל פי בית משפט קמא שוהים עם אימם כאשר הסדרי הראיה עם אביהם המשיב מצומצמים ואינם כוללים לינה. יחד עם זאת, אין לשלול כי הסכום שנפסק תואם את גבול יכולתו הכלכלית של המשיב, כפי שטען לפני.

משום כך נראה כי על בית משפט קמא להידרש מחדש לגובה המזונות הזמניים שפסק לאחר שיקיים, בישיבה הקרובה הקבועה לפניו – בחודש ינואר, בירור מקיף של מכלול הנתונים הרלבנטיים, ורק לאחר מכן להכריע בדבר, זאת תחת הדרך בה בחר - מתן החלטה על בסיס כתבי טענות בלבד שעל פניהם נראו כחסרים או לא מספקים מענה לאותן שאלות שמתעוררות במקרה דנן.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור על פסיקת מזונות זמניים נמוכים לאשה וילדים | רמ"ש 45393-10-17  פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
בקשת רשות ערעור על החלטת בהמ"ש לענייני משפחה בת"א שבמסגרתה נדחתה בקשת המבקשת לפסוק לה מזונות זמניים.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת רשות ערעור בנוגע למזונות זמניים | רמ"ש 36551-12-17 ש' נ' נ': 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
האב הגיש בקשה להפחתת מזונות זמניים בגין הבן נ', כשהנימוק העיקרי היה פסק הדין של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 בעניין חבות במזונות במצב של משמורת משותפת, ותוך הפנייה לתע"ר של המשיבה, לפיו נ' שוהה מחצית מהזמן אצל כל אחד מהצדדים. הבקשה נדחתה ועל כך הוא מערער.

בסמוך למתן ההחלטה הגיש המבקש בקשה לעיון חוזר בעקבות שינוי נסיבות נטען נוסף ולפיו מאז הגשת הבקשה להפחתת מזונות הבן נ' שוהה אצל המבקש באופן רצוף וקבוע מדי יום, כולל שבתות.

האב סבור כי יש מקום להתערב בהחלטה, הגם שמדובר בהחלטת ביניים בדבר מזונות זמניים, משום שהחלטה ניתנה תוך התעלמות משיקולים שהיה על בית המשפט להביא בחשבון. לשיטתו, השיקול היחיד שהיה על בית המשפט לשקול הוא העובדה שנ' שוהה אצל המבקש באופן קבוע.

בהחלטת בית המשפט לא נסתם הגולל על הבקשה להפחתת המזונות שהיא למעשה בקשה לביטולם. בית המשפט קבע כי טענות הצדדים יתבררו במעמד הדיון. החלטת בית המשפט היא אפוא החלטת ביניים–דה-ביניים.

ככל שייקבע שיש הצדקה להפחית את המזונות, גם באופן רטרואקטיבי, אין מניעה עקרונית או מעשית לעשות כן. במובן זה אין מדובר בהחלטה בלתי הדירה וגם מטעם זה אין מקום להידרש בשלב זה לטענות בבקשה לרשות ערעור.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשת אב להפחתת המזונות הזמניים אותם הוא משלם לאם בגין הקטין | רמ"ש 31723-11-17 נ.ש. נגד ש.ש.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד