En

צור קשר

checked

ערעור על פסיקת מזונות זמניים נמוכים לאשה וילדים | רמ"ש 45393-10-17 פלונית נגד פלוני

הדברים אמורים במיוחד לעניין ההתנהלות הכלכלית של הצדדים בעבר ושל המשיב כיום בכל  הנוגע לעסק - חברה שבניהולו, ולהכנסותיו ממנו (גם פוטנציאל הכנסתו).  בהקשר זה אומר כי עדיפה בעיני, באותם מקרים דוגמת זה שלפנינו, בהם רב הנסתר מן הגלוי באשר לסוגיית הכנסות המשיב והתנהלותו במסגרת אותה חברה, כי הערכאה הדיונית תקיים דיון במעמד הצדדים, ובמהלכו של זה אף תיזום בירור נתונים רלבנטיים והכרחיים, לשם השלמת החסר, ועל  מנת שיתאפשר לה לקבוע גובהם של המזונות על יסוד נתונים ברורים יותר, גם אם פסיקתה בשלב  זה נשענת על ראיות לכאורה. לסיכום, אין להתערב בשלב זה בסכום המזונות שנפסק, ומסקנה זו מתחייבת לאור אותה הלכה  כללית המצמצמת את התערבות ערכאת הערעור בשיקול הדעת השיפוטי של הערכאה הדיונית  במסגרת מזונות זמניים. יחד עם זאת, על בית משפט קמא להידרש פעם נוספת לאותה סוגיה תוך  בחינה מעמיקה ושלמה יותר של מכלול הנתונים הרלבנטים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה ערעור על פסיקת מזונות זמניים נמוכים לאשה וילדים | רמ"ש 45393-10-17  פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד