En

צור קשר

checked

איך להוציא צו ירושה

מהו צו ירושה?
זהו מסמך משפטי שיש לקבל בעת פטירתו של אדם שלא ערך צוואה בחייו. באמצעותו, ניתן יהיה לחלק את עזבונו של המנוח בין יורשיו. כאמור בפתח הדברים, צו ירושה מצהיר מיהם היורשים של הנפטר ואיזה חלק מקבל כל אחד מהם בעזבון. כאן עולה השאלה כיצד ניתן לדעת את זהות היורשים, שהרי המנוח לא הותיר צוואה בה קבע למי יעבור רכושו.

ובכן, בהעדר צוואה, עזבונו של אדם שנפטר יחולק על פי כללי החלוקה שבחוק הירושה. על פיהם, ישנה עדיפות ראשונה לבן הזוג המקבל את כל המטלטלין ומחצית מיתר העזבון ולילדי המנוח אשר יורשים את החצי השני של העזבון בחלקים שווים. 

איך להוציא צו ירושה?
צו ירושה ניתן על ידי הרשם לענייני ירושה אשר בתחום סמכותו התגורר המנוח. לצורך כך יש להגיש ללשכת הרשם בקשה על גבי הטופס המיועד ולחתום על התצהיר שבטופס מול עורך דין המאמת את חתימתו של המבקש. לבקשה יש לצרף מספר מסמכים, ביניהם תעודת פטירה של המנוח וכן, אישור משלוח הודעה ליורשים בדואר רשום בדבר הגשת בקשה לצו ירושה.

לחילופין, ניתן לצרף לבקשה מכתבי הסכמה חתומים מהיורשים כי ידוע להם על כך כי הוגשה בקשה כאמור. נאמר כי במרבית המקרים יש להגיש את הבקשה באופן מקוון ולא להגישה באופן ידני בלשכת הרשם כפי שהיה נהוג בעבר. עוד חשוב לציין כי ישנה אפשרות להגיש בקשה לקבלת צו ירושה בבית הדין הרבני, אולם לשם כך נדרש כי כל היורשים יחתמו על טופס הסכמה כי בית הדין יטפל בעניין.

הטיפול בבקשה
כאשר היורשים הגישו את הבקשה לקבלת צו ירושה, היא נבדקת כדי לוודא שהוגשה כראוי וכי היא כוללת את כל המסמכים הרלוונטיים. במקרה שבו חסרים מסמכים בבקשה, היא תוחזר אל השולח להשלמת פרטים והטיפול בה יתעכב עד להשלמתם. כאשר הבקשה תקינה, תפורסם מודעה בעיתון על דבר הגשת הבקשה כדי לאפשר הגשת התנגדויות למתן הצו.

היה והוגשה התנגדות, הבקשה תועבר לבית המשפט לענייני משפחה אשר יקיים דיון בעניין ויכריע בו. כאשר הבקשה תקינה ולא הוגשו בגינה התנגדויות, הליך קבלת הצו אורך בדרך כלל כשלושה חודשים בממוצע, כאשר היורשים יכולים לעקוב באינטרנט אחרי סטטוס הבקשה. הצו נחתם דיגיטלית ונשלח לכתובת המייל שרשם מבקש הצו בעת הגשת הבקשה.


האם כדאי לפנות לעורך דין?
כל יורש יכול להגיש לבדו ובאופן עצמאי את הבקשה לקבלת צו ירושה. עם זאת, מומלץ מאוד להיעזר בנושא זה בעורך דין משני טעמים עיקריים. האחד, יעילות הטיפול בבקשה. עורך הדין המכיר את ההליך והגיש עשרות בקשות כאלו בעבר, יודע כיצד לנסח את הבקשה ולהגישה באופן המסודר ביותר. על כן, הטיפול בה יחל באופן מידיי ולא יהיו עיכובים מיותרים כמו השלמת פרטים כפי שקורה לא פעם כאשר היורשים מגישים את הבקשה באופן עצמאי.

 

הטעם השני הוא ייצוג משפטי במקרה שתוגש התנגדות למתן צו ירושה. במצב כזה, זקוקים היורשים לעורך דין אשר ייצגם בבית המשפט לענייני משפחה ויפעל לדחיית ההתנגדות. נדגיש, כי בעניין בקשה לצו ירושה חשוב מאוד לפנות לעורך דין הבקיא בתחום זה אשר מתמחה בדיני צוואות וירושות ועל כן מטפל בבקשות מסוג זה באופן שוטף.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה איך להוציא צו ירושה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד