En

צור קשר

checked

צוואה סותרת הסכם ממון - אכיפת הסכם ממון וביטול מכירה של זכויות בדירה | תה"ס 17201-09-12 ל' נ' ל' ואח'

מה קורה אם הסכם ממון מתנגש עם צוואה?

 

משרד עורכי דין להסכמי ממון רוטנברג


כאשר בן/בת זוג נפטר/ת, הצעדים המשפטיים שיש לנקוט לאחר מכן יכולים להיות מתישים בנוסף הצער אותו אתם חווים. בעולם מושלם, צוואתו האחרונה של המנוח מוגשת לבית המשפט לצורך קבלת צוואה ונכסיו / ה מחולקים בסופו של דבר ליורשים הרשומים באותה צוואה.

 

מה קורה אם כן, אם התקשרת עם בן / בת הזוג הסכם ממון  ותנאי הסכם זה מתנגשים כעת עם תנאי הצוואה שהוגשה לתנאי? צוות עורכי הדין של משרד עו"ד מאיה רוטנברג מסבירים מה קורה כאשר הסכם ממון והסכמי נישואין מתנגשים במהלך תקופת מימוש הצוואה.

 

מהו הסכם ממון?
מכונה גם הסכם טרום נישואין או קדם נישואין, הסכם ממון הוא הסכם הניתן לאכיפה מבחינה משפטית אשר נערך על ידי בני זוג לפני וגם אחרי נישואין ויוצר תוכנית כיצד ינוהלו סוגיות פיננסיות  במקרה של גירושין או מוות של בן זוג.

 

הסכם ממון  כשנערך ראוי על ידי עו"ד מומחה יכול להיות בר אכיפה כמעט במאה אחוז ממקרים. המטרה העיקרית של מרבית ההסכמים לפני ואחרי הנישואין משמשת לקביעת אופן חלוקת הנכסים במקרה של גירושין או מוות.

 

ניתן להתייחס גם למזונות בני הזוג, אך לא למזונות ילדים אם טרם נולדו, בהסכם לפני הנישואין. זה עשוי לגרום לכך שצד אחד מוותר על הזכות לבקש כספים או רכוש לבני הזוג במקרה של גירושין, או שהוא יכול לקבוע לוח זמנים לתשלומי מזונות המבוסס על גורמים כמו משך הנישואין ו / או מספר הילדים שנולדו במהלך הנישואין.נושאים הנוגעים למשמורת ו / או לתמיכה בילדים קטינים בנישואין לא ניתן לקבוע מבעוד מועד.

 

ככלל, בתי המשפט נוהגים לאכוף הסכמי ממון, כל עוד בית המשפט משוכנע שההסכם נכרת ביודעין ומרצון והתנאים ברורים והוגנים לשני הצדדים. (למעט מקרים חריגים של שינויי נסיבות)

תפקידה של צוואה, קיום הצוואה ומימושה
הצוואה היא מסמך משפטי המאפשר למוריש לקבל החלטות לגבי  כיצד הנכסים והממון שלו יחולקו לאחר מותו. צוואה ערוכה כראוי יכולה להוריש עיזבון או רק חלק מנכסי העיזבון שבבעלותו של נפטר בזמן המוות. כאשר אותרה צוואה בעקבות מותו של יחיד, יש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה, אלא אם כן קיימת התנגדות למימוש הצוואה.

מה קורה כאשר תנאי הסכם ממון סותרים את הצוואה?
ברוב המקרים, המטרה העיקרית של הסכם ממון הוא לקבוע מה קורה לנכסים במקרה של גירושין או מוות . אז אם אחד מבני הזוג נפטר, התנאים של אותו הסכם ממון צריכים להבהיר למי השייכות לנכסים המכוסים בהסכם, נכון? אמנם זה, אכן, מה שקורה רוב הזמן.

 

אך מה לגבי תרחיש שבו המוריש ביצע צוואה לאחר כריתתו של הסכם ממון והתנאים של אותה צוואה חדשה מתנגשים עם הוראות הסכם ממון. במקרה כזה, איזה מסמך קובע לגבי חלוקת הנכסים?

 

אין כלל אצבע לפסיקה מה קורה כאשר הסכם ממון מתנגש עם צוואה; עם זאת, מרבית בתי המשפט בכפוף למבחנים שנקבעו בפסיקה יקיימו ויאכפו את תנאי הסכם הממון כל עוד בית המשפט משוכנע שההסכם נכרת ביודעין ומרצון.

 

אלא אם כן ניתן להוכיח כי הסכם ממון התקבל בכפייה או היה בלתי הוגן באופן קיצוני כלפי צד אחד, בדרך כלל בתי המשפט רואים בהסכם חוזה שניתן לאכוף - ובדרך כלל - יאכפו.

 

מה הם מבחני בית המשפט? קראו את פסק הדין המצורף:

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד