En

צור קשר

checked

הוצאה לפועל מזונות ילדים

פיגור בתשלום מזונות הילדים הוא תרחיש נפוץ מאוד. לעיתים הוא נובע מרגשות כעס ונקם של האב כלפי האם, אך במקרים רבים מתוך מצוקה כלכלית אמיתית של אב שאינו עומד בנטל התשלום. ככל והצדדים אינם מצליחים לפתור את הבעיה מתוך הבנה והסכמה, תוכל האם לפנות להוצאה לפועל לצורך גביית המזונות מן האב.

שני מסלולים בהוצאה לפועל
חוב מזונות אינו כמו כל חוב רגיל המתנהל בהוצאה לפועל, משום שהכספים אינם של אדם בגיר, אלא נועדו לספק את צרכיהם של קטינים, שאינם יכולים לדאוג לעצמם. על כן, הוצאה לפועל מאפשרת לאם אשר בידה חוב מזונות, לבחור האם לנהל את התיק במסלול הרגיל או במסלול ייעודי למזונות. ההבדל המרכזי בין השניים הוא כדלקמן: במסלול הרגיל, האם או עורך דין מטעמה, הם אלו שמנהלים את תיק ההוצאה לפועל. כלומר, עליהם להגיש בקשות לרשם ההוצאה לפועל, לביצוע הליכים נגד האב ואם לא תוגש בקשה, לא יינקטו פעולות גבייה. לעומת זאת, במסגרת מסלול מזונות, רשם ההוצאה לפועל הוא זה המנהל את התיק והוא נוקט מיוזמתו בהליכי עיקול נגד האב, ללא כל צורך בהגשת בקשה מצד האם.

פתיחת התיק
תיק הוצאה לפועל לצורך גביית חוב מזונות ילדים, יכול להיפתח על ידי האם או על ידי עורך דין המייצג אותה. יש למלא את הטופס המיועד ולצרף לו את המסמכים הדרושים, בהתאם לסוג המסלול שנבחר. בין היתר יש לצרף: צילום תעודת זהות של האם, כולל ספח מעודכן של פרטי הילדים, פסק דין המקורי או צילום נאמן למקור, אישור ניהול חשבון אשר אליו יועברו הכספים שנגבו במסגרת התיק וכיו"ב. עוד נציין, כי ככל והאם פנתה בעבר למוסד ביטוח לאומי לצורך גביית המזונות, עליה לצרף אישור על הפסקת תשלום המזונות או  אישור זכאות מקורי לגביית הפרשים. כמו כן, אם הנה מיוצגת על ידי  עורך דין, יש לצרף ייפוי כח.

אלו מבין המסלולים הוא טוב יותר?
לכל אחת מן האפשרויות היתרונות והחסרונות שלה. במסגרת המסלול הרגיל, השליטה בניהול התיק היא בידי האם או עורך דינה ומצב זה יכול להביא לעיתים לגבייה מהירה ואפקטיבית יותר של החוב. אולם, הדבר דורש פעילות אקטיבית, היות שאם לא תוגשנה בקשות מתאימות לא יינקטו הליכי גבייה נגד האב. מנגד, בחירה במסלול המזונות פוטרת את האם מהצורך לטפל בהליכי הגבייה אך לוקחת ממנה את השליטה בקצב התקדמות התיק. אם כן, אלו מבין המסלולים הוא טוב יותר? לשאלה זו אין תשובה חד משמעית והדבר תלוי בנסיבות המקרה: גובה חוב המזונות, נכונותה ורצונה של האם להיות מעורבת בתיק, סיכויי הגבייה מן האב וכדומה. כיצד מקבלים אפוא החלטה? על ידי פנייה לייעוץ משפטי מקצועי.

פנייה לעורך דין
ניהול תיק בהוצאה לפועל יכול להתבצע באופן עצמאי, אולם הניסיון מלמד כי סיוע של עורך דין מניב תוצאות טובות ומהירות יותר. זאת בשל כך כי הליכי ההוצאה לפועל הם בעלי אופי משפטי ובירוקרטי ונדרש ידע וניסיון רב כדי שהבקשות המוגשות תתקבלנה על ידי הרשם. במקרה של חוב מזונות ילדים, יש חשיבות רבה עוד יותר לגבייה מהירה של החוב כדי להקל על המשבר הכלכלי של האם ולדאוג לצרכי הילדים. לכן, כדאי ראשית כל, להיוועץ עם עורך דין לשם קבלת החלטה בדבר המסלול הטוב ביותר לגביית המזונות בהוצאה לפועל. לאחר מכן תוכל האם להחליט האם ברצונה כי עורך הדין יטפל בהליך הגבייה עבורה או אם ברצונה לעשות זאת באופן עצמאי. כמו כן, לקבלת ייעוץ משפטי חשיבות נוספת, היות שלעיתים, לאחר בחינת הנסיבות, המלצתו של עורך הדין תהיה דווקא לפנות למוסד לביטוח לאומי לשם גביית המזונות ולא להוצאה לפועל. כאשר בידה כל המידע, תוכל האם לקבל החלטה מושכלת אשר תקדם את סילוק החוב בהקדם האפשרי.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הוצאה לפועל מזונות ילדים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד