En

צור קשר

checked

פסיקה בעקבות התקדים בעליון בע"מ 919/15 של עו"ד מאיה רוטנברג | מזונות ישולמו בהתאם לרמת הכנסה וזמני שהות | תמ"ש 39920-01-15 פלונית נגד פלוני

בפסק דינו של ביהמ"ש העליון בעם 919/15 פלוני נ' פלונית ואח' נקבע על ידי כב' השופט ע' פוגלמן: "במקרים של משמורת פיזית בגילאים האמורים הדין המחייב את האב בנשיאה בלעדית במזונות ההכרחיים – עלול להותיר את האב בלא המשאבים הדרושים לו כדי להבטיח את רווחת הילד ואת טובתו עת הוא שוהה עמו כמו גם ליצור קושי כלכלי ממשי עבור האב עצמו.

בהתאם לפסק דינו של כב' השופט פוגלמן, הוחלט פה אחד על ידי שבעת שופטי ההרכב כי: "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם לרבות שכר עבודה בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל ובשים לב למכלול נסיבות המקרה". 

בנסיבות המשפחה שלפני, משמורת הקטינים חולקה בין ההורים באופן בו הקטינים ב. וא. נמצאים במשמורת האב, והקטינים ל. וא. נמצאים במשמורת האם. כל אחד מההורים נושא בצרכי הקטינים אשר נמצאים במשמורתו. ניתן וצריך, לטעמי, להשוות, בין מצב דברים זה, לבין מצב בו ארבעת הקטינים נמצאים במשמורת משותפת עם חלוקת זמני שהות שווה בין ההורים, וכל הורה נושא בפועל במחצית הוצאות הקטינים כשהם שוהים עמו. כך שאני מוצאת שיש להחיל את תוצאות פסה"ד בבע"מ 919/15 על נסיבות המקרה שלפני.

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסיקה בעקבות התקדים בעליון  בע"מ 919/15 של עו"ד מאיה רוטנברג | מזונות ישולמו בהתאם לרמת הכנסה וזמני שהות | תמ"ש 39920-01-15 פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד