En

צור קשר

checked

החלטה בבקשה לקביעת "חזקה ומשמורת" (י"ס 52522-06-21)

25/08/2021

 

1. בפני בקשת המבקש לקביעת "חזקה ומשמורת", זאת במסגרת תובענה ליישוב סכסוך שהוגשה ביום 23.6.2021 ובמסגרתה הוגשה הבקשה שבפני.

2. לטענת המבקש, הוא והמשיבה ידועים בציבור מזה כ- 16 שנים, כאשר במהלך שנים אלה נולדו להם שתי בנות, שפרטיהן בכותרת החלטתי זו - גי, קטינה כבת 11 ו - 8 חודשים ובי, קטינה כבת 4, אשר אובחנה על הרצף האוטיסטי, נכה המוגדרת כבעלת צרכים מיוחדים.

כמו כן, נטען, כי למשיבה בת נוספת בגירה, המתגוררת יחד עם סבתה (אמה של המשיבה) בדירה ב XXX, שהינה בבעלות המבקש.

המבקש הוסיף וטען, כי פרנס את משפחתו בכבוד, תוך הסתרת עובדת היות המשיבה אלכוהוליסטית. לטענתו, בתחילה נהגה המשיבה לשתות בסופי שבוע, אך מאז לידת הקטינה בי, חלה החרפה בתדירות שתיית האלכוהול ע״י המשיבה, עד כדי שתייה מידי ערב ועד כדי מצב של חוסר תפקוד ולכן נטל הטיפול בקטינות נפל על המבקש. עוד נטען, כי המשיבה הינה חולת סכרת קשה ומשכך מוכרת ע"י המוסד לביטוח לאומי כנכה בשיעור 65%.

 

לאור מצבה של המשיבה, היא שהתה בגמילה במשך תקופה של 3 חודשים, בעלות של 37,000 ₪, אך תוצאות ההליך נשמרו למשך שבועיים בלבד ולאחריהם שבה המשיבה לצרוך
אלכוהול, תחילה בסתר ובהמשך באופן גלוי (המבקש ציין בבקשתו, כי ברשותו צילומים ותיעוד קשה מנשוא לצפייה, המציג את מצבה של המשיבה עת היא שותה לשוכרה).

יחד עם זאת, נטען, כי המשיבה עובדת בחנות זהב בחצי משרה.

 

המבקש ציין, כי ביום 8.6.2021 הגישה המשיבה תלונת שווא במשטרת ישראל ובעקבותיה נלקח המבקש, בנוכחות הקטינה ב׳, לחקירה בתחנת המשטרה, שם הטיחו בו טענות, כי השקה את המשיבה בסוכר וכי ניתק את המשאבה. כמו כן, התברר למבקש, כי בתה הבגירה של המשיבה שהתה עמה בעת הגשת התלונה. לאחר 3 שעות חקירה שוחרר המבקש, תוך הרחקה למשך 7 ימים ונציגי המשטרה הודיעו לו כי ימסרו דיווח ללשכת הרווחה בעניין מצבן של הקטינות.

 

המבקש טען, כי ביום 18.6.2021 התקשר לבתו הקטינה ב׳, על מנת לשאול לשלומה והיא סיפרה לו כי אמה החלה לצרוך אלכוהול וסיימה זה מכבר ליטר של בקבוק יין. בסמוך לכך, קיבל הודעה קולית מבתו, כשהיא בוכה וממלמלת, כי אמה שתויה וכי היא חוששת לשהות עמה בבית לבד והתחננה כי יבוא לקחתה. המבקש ציין, כי לנוכח תלונת השווא וחששו מתגובתה של המשיבה וכי תעליל עליו עלילה נוספת, יצר קשר עם משטרת ישראל ושוטרים התלוו אליו לביקור בדירה בה מתגוררות המשיבה והקטינות. בביקור בדירה ולנוכח מצבן של הקטינות לקח המבקש את הקטינות לבית הוריו, שם הוא מתגורר באופן זמני וזאת חרף התנגדותה של המשיבה ולאחר שהמבקש קיבל אישור לכך מקצין משטרה בכיר.

 

עוד נטען, כי ביום 22.6.2021 הגישה המשיבה בקשה לצו הרחקה כנגד המבקש וטענה, כי הוא חטף את הקטינות, למרות שהמבקש לקח את הקטינות באישור של קצין משטרה בכיר.

לאור כל האמור, עתר המבקש להורות על העברת החזקה והמשמורת על הקטינות לידיו באופן מידי ולהורות ללשכת הרווחה להתערב. כמו כן, עתר המבקש להורות למשיבה לעזוב את דירת המגורים ולעבור להתגורר עם בתה ואמה בדירה XXXn וזאת על מנת שלא לשבש את מהלך חייהן של הקטינות ובפרט של הקטינה ג׳, שהינה על הרצף האוטיסטי וידוע כי כל שינוי עבורה מחמיר את מצבה הנפשי וההתנהגותי. עוד עתר המבקש להורות למשיבה להשיב לו את הרכב המשפחתי, לצורך שימוש הקטינות.

3. ביום 23.6.2021 הוריתי למשיבה ליתן תגובתה. כמו כן, לנוכח הדחיפות הנטענת, הוריתי לעו״ס לסדרי דין בעיריית XXXX, להגיש דיווח ראשוני בהתייחס לטענות המבקש, תוך בחינת הצורך בהתערבות עו״ס לחוק נוער.

4. ביום 28.6.2021 הוגש דיווח ראשוני מטעם עו״ס לסדרי דין וצורף לו דיווח של עו״ס המשפחה, המטפלת במשיבה.

מהדיווח הראשוני שהוגש עולה, כי העו״ס יצרה קשר עם המשיבה, לצורך זימונה לפגישה עם עו״ס משפחה ועו״ס לחוק הנוער, על מנת לבחון את טובת הקטינות. אולם, לדברי העו״ס המשיבה סירבה להגיע לפגישה וטענה, כי היא מקליטה את השיחה ומסרה כי למחרת היום אמור להתקיים דיון בעניינם. העו״ס ציינה, כי המשפחה אינה מוכרת לסדרי דין, אך מתוך הדיווח של צוות המטפל באישה והילדים עולה תמונה מורכבת של קשיים בתפקוד הורי וכן מערכת זוגית המאופיינת בכוח בשליטה. העו״ס הוסיפה, כי במקרים מעין אלה נדרש תסקיר מקיף ומעמיק, תוך כדי תהליך טיפולי של שירותי הרווחה.

 

מעיון בדיווח עו״ס המשפחה שצורף עולה, כי המשפחה מוכרת על רקע הטיפול במיצוי זכויות בתחום האוטיזם וכי המשיבה פנתה בעצמה מספר פעמים לצורך קבלת סיוע כלכלי. עוד עולה, כי ביום 8.6.2021 התקשר אחיו של המבקש למוקד 106 וסיפר, כי אחיו עצור בגין תלונה שהגישה המשיבה עקב אלימות וכי הקטינה ב׳ נמצאת אצלו ומסרבת לחזור הביתה ולכן עו״ס המשפחה יצרה קשר עם המשיבה, שהודיעה לה כי הצליחה לשכנע את הקטינה ב׳ לחזור הביתה. לאחר מספר התערבויות של עו״ס המשפחה, הסכימה המשיבה לפנות מיוזמתה למחלקת ההתמכרויות ונקבעו עבורה פגישות קבועות אחת לשבוע, כולל בדיקות שאיפה. העו״ס ציינה, כי הקטינה ב׳ שוהה אצל אביה וכי הקטינה ג׳ שוהה אצל אמה.

5. ביום 29.6.2021 התקיים דיון במעמד הצדדים, במסגרת ההליך הקשור (ה״ט 50336-06-21) ובהסכמת הצדדים ניתנה החלטה, לפיה הקטינות ישהו אצל המשיבה במשך רוב ימות השבוע וישהו עם אביהן בימי שלישי באופן קבוע ובימי חמישי/סופ״ש לסירוגין.

6. ביום 1.7.2021 הגישה המשיבה תגובתה וטענה, כי לנוכח טענותיו השקריות, המופרכות והמופרזות של המבקש, הרי שדין הבקשה להידחות. המשיבה טענה, כי לאור ההסכמות שהוצגו בדיון מיום 29.6.2021 בהליך צו ההגנה הקשור, הרי שהיה על המבקש לייתר את הצורך בהגשת תגובתה ובכך לחסוך זמן שיפוטי יקר.

 

לגופו של עניין, טענה המשיבה, כי במשך שנים רבות סבלה מהתעללות ומאלימות פיזית, מילולית ונפשית, אשר נקט נגדה המבקש (המשיבה צירפה לתגובתה תמונות של חבלות שנגרמו לה ע״י המבקש, אשר צולמו ע״י המשטרה בעת הגשת התלונה והוצגו גם בדיון בהליך המקביל). בנוסף לכך, נטען, כי המשיבה סבלה גם מטרור כלכלי וניצול וכי המבקש חי על חשבון המשיבה ודרש ממנה להעביר בהוראת קבע כספים לחשבונו ולצורך "בריחה" ממצבה נאלצה המשיבה למצוא "פתרון" בדמות שתיית אלכוהול.

עוד נטען, כי המשיבה פנתה מיוזמתה לגמילה ולאחריה שבה לשתות בעקבות התעללות נוספת מצד המבקש וכי מאז שהמבקש הורחק מדירת המגורים נכנסה רגיעה לחייה ורמות המתח והסכנה פחתו. כמו כן, טענה, כי מאז הרחקת המבקש לא נגעה באלכוהול וכי אין בביתה אלכוהול.

 

המשיבה הוסיפה, כי היא חוששת מהמבקש ומשפחתו וכי הקטינה ב׳ מוסתת ע״י המבקש וחוששת אף היא מאביה ונאלצת לשתף עמו פעולה עפ״י הנחיותיו.

 

המשיבה צירפה לתגובתה אישור מהמעסיק המעיד על חריצותה והתנהלותה בעבודה; אישור מאגף ההתמכרויות בלשכת הרווחה ב XXXX, לפיו היא מקבלת טיפול וכי עברה שתי בדיקות במועדים שונים וכי תוצאותיהן מעידות על היותה "נקיה מאלכוהול"; אישור לפיו בדיקה נוספת שביצעה יצאה נקיה מאלכוהול; אישור בעניין ביקור פתע שנערך ע״י עו״ס לחוק הנוער ועו״ס אוטיזם ולפיו המשיבה נראתה פיכחת וחיונית, הראתה שלא קיים אלכוהול בבית וכי הבית היה נקי ומסודר.

7. ביום 7.7.2021 הגיש המבקש בקשה לשינוי הסדרי השהות וטען, כי לאור העובדה שהורחק מדירת מגוריו וכי הוא מתגורר לסירוגין אצל אחיו וחבריו, הרי שאין באפשרותו להביא את הקטינות לבית אחיו, שהינו נשוי אף הוא ואב לשלושה קטינים. לטענת המבקש, הקטינה ג׳ אינה מצליחה לישון בלילה בסביבתה החדשה והיא מבקשת את מיטתה וצעצועיה וכי לנוכח טובת הקטינות ולנוכח העובדה כי המבקש נעדר יכולת בשלב זה לשכור דירה ולרכוש ריהוט, הרי שעדיף כי הקטינות ילונו במקומם הטבעי.

 

המבקש הוסיף וטען, כי בקשתו למשמורת הייתה כי יחזור להתגורר בדירה המשותפת ויגדל את הקטינות, בזמן שהמשיבה תעבור להתגורר ב XXXעם אמה ובתה הבגירה, אך המשיבה סירבה לכך. עוד נטען, כי התברר למבקש כי בתה הבגירה של המשיבה והחתן המיועד עברו להתגורר בביתם המשותף של הצדדים וכי הם מסייעים בטיפול בקטינות, בזמן שהמשיבה נמצאת בהליך גמילה באמצעות לשכת הרווחה.

 

אשר על כן, עתר המבקש להורות על שינוי הסדרי השהות, כך שיהיה רשאי לקחת את הקטינה ג׳ בימי שלישי בין השעות 17:00 עד 20:00. כמו כן, המבקש עתר לאפשר לו לקחת את הקטינה ב׳ בימים בהם הוא ישן אצל אחיו ועל פי רצונה, בימי ג׳ בשבוע ובכל סוף שבוע שני.

8. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה, בדיווח העו״ס וביתר המסמכים שבפניי ולאחר שבחנתי את טובת הקטינות, זאת במיוחד בהתחשב בטענות המבקש בעניינה של הקטינה ג׳ ועל רקע מצבה האישי ובמיוחד לנוכח הצורך בהימנעות משינויים בעניינה ובהתחשב בעובדה שהמשיבה מצויה בטיפול גמילה ובמעקב של היחידה להתמכרויות בלשכת הרווחה, הרי שלעת הזאת, אני סבור כי טובן של הקטינות כי ילונו במקומן הטבעי.

9. בקשה בעניין "משמורת" אינה יכולה להתברר במסגרתו של הליך יישוב סכסוך, שכן סעד זה אינו מנוי במסגרת הסעדים הדחופים המפורטים בתקנה 12לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, תשע״ו - 2016. גם לגופו של עניין וגם אילו לא היינו מצויים במסגרת תובענה ליישוב סכסוך, שעה שסעד זה אינו מצוי לא בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ״ב-1962 ולא בתקנה 15(א) לתקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין), תשפ״א-2020, אינני נעתר לבקשת המבקש בעניין זה.

10. יחד עם זאת ומאחר ויש צורך במתן סעד, אשר יהא לטובת הקטינות ובהתחשב בכך שהסדרי השהות שנקבעו בדיון שהתקיים בפניי ביום 29.6.2021, במסגרת בקשה לצו הגנה (ה״ט 50336-06-21) נקבעו בהסכמת הצדדים, אני מורה כדלקמן:

א. זמני השהות עם הקטינה ג׳ יתקיימו כמבוקש, בימי ג׳ בשבוע, בין השעות 17:00 עד 20:00 וללא לינה.

ב. זמני השהות עם הקטינה ב׳ יתקיימו בימי ג׳ בשבוע וכן בכל סוף שבוע שני ויכללו לינה.

11. בשים לב למועד הגשת הבקשה בהליך שבפניי ושעה שתקופת עיכוב ההליכים ממילא תמה, אני מורה על סגירת ההליך.

ככל שמי מהצדדים יהיה מעוניין בהגשת בקשות נוספות, יהיה עליו לעשות זאת במסגרת תובענה עיקרית, בהליך נפרד ולא במסגרת הבקשה ליישוב סכסוך.

המזכירות מתבקשת לסגור את התיק.

12. הצדדים יפעלו בהתאם להוראות החוק להסדר התדיינות בסכסוכי משפחה, תשע״ה- 2014.

13. המזכירות תשגר החלטתי לב״כ הצדדים ותסגור את התיק.

14. לפנים משורת הדין אינני נותן צו להוצאות.

15. ההחלטה מותרת בפרסום בהשמטת שמות הצדדים ופרטים מזהים.

ניתנה היום, י״ז אלול תשפ״א, 25 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

 

אריאל ממן, שופט

 

בית משפט לענייני משפחה באשדוד

י״ס 52522-06-21 פלוני נ׳ פלונית

תיק חיצוני:

מספר בקשה:1

בפני כבוד השופט אריאל ממן

המבקש פלוני

 

נגד

המשיבה פלונית

 

בעניין הקטינות:

גי, ילידת XXX, כבת 11 ו-8 חודשים;

ב', ילידת XXX, כבת 4 ;

(להלן - "הקטינות")

החלטה

דרג את הכתבהדירוג כתבה החלטה בבקשה לקביעת "חזקה ומשמורת" (י"ס 52522-06-21): 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד