En

צור קשר

checked

משמורת ילדים: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת גיל הרך), התשע"ח-2018

 

אושר בקריאה ראשונה: שינוי חזקת גיל הרך

7 במרץ 2018, כ' באדר תשע"ח, בשעה 19:15

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת גיל הרך), התשע"ח-2018 (קריאה ראשונה) – של חבר הכנסת יואב קיש וקבוצת חברי כנסת.

מוצע לשנות את ההסדר הקיים בדבר חלוקת הטיפול בילדים שהוריהם חיים בנפרד ואת החזקה הקובעת שילד עד גיל 6 יהיה אצל אימו (חזקת הגיל הרך). מוצע שהורים בפירוד יהיו רשאים להסכים ביניהם, לפי טופס שיקבע שר המשפטים, על אופן מימוש אפוטרופסותם, וכי ההסכם יהיה טעון אישור בית המשפט. אם הם לא הגיעו להסכם, או שההסכם לא בוצע, רשאי בית המשפט לקבוע הסדר הורות שהעיקרון הראשון במעלה בו הוא טובת הקטין, שתיבחן, בין היתר, לפי אמות מידה המוצעות בחוק. לגבי חלק מאמות המידה מוצעות שתי גרסאות: גישה אחת שמה דגש על חלוקת זמן השהייה של הילד עם כל אחד מהוריו באופן שווה ככל הניתן. גישה שנייה שמה דגש על שמירת היציבות בחיי הילד ועל המשכיות של דרך הטיפול בו. עוד מוצע כי בהסדר לעניין קטין שהוא פעוט, יקבע בית המשפט כי מרבית הזמן הוא ישהה אצל אמו, תוך הבטחת קשר קבוע ומשמעותי עם האב, אם אין סיבות הקשורות בטובת הילד להורות אחרת. בנוסף מוצע לקבוע הוראות בדבר נקיטת אמצעים כנגד הורה המפר הסכם או הסדר ההורות.

בדברי ההסבר נכתב: "על פי ההסדר המוצע הורים החיים בנפרד יפעלו להגיע להסכמה ביניהם לעניין אופן מימוש אפוטרופסותם, ובכלל זה לעניין חלוקת הזמן שבו ישהה הקטין עם כל אחד מהם וחלוקת הטיפול בצרכיו השונים.אם ההורים הגיעו לידי הסכמה כאמור, הם יערכו ביניהם הסכם הורות לפי טופס שיקבע שר המשפטים בתקנות. הסכם הורות כאמור טעון אישור של בית המשפט, וזה יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין. אם ההורים לא הגיעו להסכמה לעניין אופן מימוש האפוטרופסות, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט בבקשה לקבוע הסדר הורות שבו ייקבע אופן מימושה.

בקביעת הסדר ההורות יביא בית המשפט בחשבון כשיקול ראשון במעלה את טובת הקטין. ההסדר המוצע קובע כמה אמות מידה לקביעת הסדר ההורות. יובהר כי רשימת אמות המידה אינה רשימה סגורה.לכמה מאמות המידה מוצעות שתי גרסאות המבטאות גישות שונות לעניין הדגשים שיש לשים לב אליהם בנושא זה.

לפי גישה אחת, הדגש הוא על חלוקת זמן השהייה של הילד עם כל אחד מהוריו באופן שווה, ככל האפשר, תוך הבאה בחשבון של יכולתו של כל אחד מההורים לספק את צרכיו של הקטין. לפי גישה אחרת כאמור הדגש הוא שמירה על היציבות בחיי הילד, והיא נועדה לאפשר המשכיות של דרך הטיפול בילד לפני שהוריו נפרדו, תוך בחינת אופן הטיפול ומידת הטיפול של כל אחד מההורים בילד לפני הפירוד

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית תידרש הוועדה המשותפת לוועדת החינוך, התרבות והספורט ולוועדה המיוחדת לזכויות הילד לדיון בהצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות של הכנסת להכריע בין הגישות"

 

ח"כ יואב קיש: "אנחנו קודם כל רוצים לבחון מה טובת הילד ולוודא שזה השיקול הראשון במעלה. זו לא מלחמה של גברים ונשים. לא מעט נשים היו מהמובילות והדוחפות של החוק הזה ולכן זה לא נכון להציג את זה כמלחמה מגדרית. ילד צריך את שני הוריו ואסור לנטרל הורה אחד. מי שנפגע מעל הכל זה הילד."

ח"כ אורלי לוי אבקסיס: "יש פה מעשה לוליינות. זה לא באמת חוק, יש פה שני נוסחים מנוגדים אחד לשני ושניהם דרים בכפיפה אחת בחוק, אי אפשר להעביר את זה בקריאה שנייה ושלשית. כדי שאנשים מסוימים יוכלו להציג הישגים למתפקדים מסוימים הם מוכנים להעביר את החוק ככה."

ח"כ יהודה גליק: "יש פה אנשים שלא יודעים להתנהג לפי הכללים. אני הצבעתי לא פעם על חוקים שלא אהבתי. ההצעה הזו לא הייתה צריכה להיות עם שתי גרסאות אלא עם מאה אלף כי לכל משפחה יש את המקרה שלה. יש איזו קבוצה שלא מרשה לאף אחד אחר לחשוב אחרת"

ח"כ עליזה לביא: "האם זו הדרך להעביר חוק בכנסת ישראל ועוד חוק כל כך רגיש? חוק שלא עבר ועדת שרים והועבר לוועדה שלא היה אמור להגיע אליה, ואין הסכמות.   האם  באמת טובת הילד באמת במרכז? זה חוק של יובל המבולבל, כל סעיף בו סותר סעיף אחר. אני לא מצליחה להבין על מה בעצם מצביעים היום? החוק הזה מבזה את הכנסת ואותנו כחברי כנסת.

ח"כ שולי מועלם רפאלי: " חוק שמנסים לשנות במשך עשר שנים ולא מצליחים כשחברי הכנסת מתחלפים ארבע פעמים, עדיין לא מצליחים לקדם את זה, אולי צריך לעשות חשבון נפש. אולי הציבוריות הישראלית כפי שמשתקפת בבית הזה לא חושבת שצריך לבטל את חזקת הגיל הרך."

ח"כ יפעת שאשא ביטון: החוק לא יעבור ככה בקריאה שלישית מהטעם הפשוט שעוד לא הצלחנו מה לעשות עם עניין המטפל העיקרי והחוק הזה לא יעבור ללא הסכמה לפחות של כל סיעות הקואליציה. סוגיית המטפל העיקרי לא צריכה להיות בתוך החוק כי היא מעקרת את החוק מתוכן ובולמת את המהפכה שאנחנו מנסים לעשות כאן.

 

33 תמכו 16 התנגדו וההצעה תועבר לוועדה המשותפת.

דרג את הכתבהדירוג כתבה משמורת ילדים: הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) (שינוי חזקת גיל הרך), התשע"ח-2018: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד