En

צור קשר

checked

תביעת מזונות ומשמורת | תמש 30291-07-16

 

האם התובעת יכולה להחליט בינה לבינה על ההוצאה המתאימה לרצונותיה גם לעניין מדור, אך הנתבע אינו חב, אלא במדור סביר.

 מזונות במשמורת

קביעת יחס ההכנסות בין ההורים

משקבענו את יחס ההכנסות ואת יחס זמני השהות, והסברתי כי לעניין תשלום שוטף של  מזונות, לא נתקלתי בהוצאות שהוכחו ושאינן תלויות שהות, אומר עוד כי אכן, ברכישתה את  הדירה, מספקת התובעת לבנות מדור לעת שהייתן אצלה, אך גם מגדילה בה בעת את הונה.

אשר לשאלת ה"הורה המרכז", אזי למרות התנהלותה של האם, הנוטה, כפי שאסביר גם בשלב הרכושי, כדי בריאת "עובדות", ומשעה שבדעתי שלא לסבך את הליכי ההתחשבנות, בוחר אני באם, על רקע המצא הבנות יום נוסף בשבוע עמה.

באין הוצאות שוטפות שאינן תלויות שהות, אין בדעתי לפסוק כאלה, שהרי מזון, ביגוד והנעלה ירכוש כל אחד מן הצדדים, לעת שהות הבנות עימו.

בנוסף לדמי המזונות וכחלק מהם, יישא האב ב 44% מההוצאות הרפואיות  החריגות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי בו מבוטחות הקטינות, והיתרה  תשולם על ידי האם.  

באמירה הוצאות רפואיות חריגות נכללות אף הוצאות לטיפול אורתודנטי ואו  טיפול שיניים.  

 האב יישא ב – 44% מתשלום עבור שיעורים פרטיים במקצועות: לשון,  מתמטיקה ואנגלית, בהתאם להמלצת הגורם החינוכי ואת היתרה תשלם האם.   

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת מזונות ומשמורת  | תמש 30291-07-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
7 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד