En

צור קשר

checked

הכרזה על אחריות (משמורת) משותפת על רקע סכסוך בין ההורים

 

 

פרטי המקרה

להורים 4 ילדים. במועד הגשת התביעה 2 היו קטינים, והיום (מועד מתן פסק הדין) רק אחד מהילדים קטין–בן 17.

בין ההורים יש מאבק ארוך שנים בסוגיית המשמורת.

 

פסק הדין –אחריות הורית (משמורת) משותפת

פסק הדין נוגע לילד הקטן – שעודנו קטין.

בהתחשב בכך שבעוד מספר חודשים ימלאו לו 18, ובכך שהוא בקשר טוב עם שני הוריו – כב' השופטת קובעת שאין להכריז על אף אחד מההורים כהורה משמורן. האחריות ההורית על הקטין תהיה משותפת לשני ההורים בהתאם לסמכות האפוטרופסית שלהם.

כב' השופטת מצטטת את דברי השופט יזרעאלי בתמ"ש 22141-07-11: "במקרה בו מתרשם בית המשפט באופן חד-משמעי כי המאבק סביב סוגיית המשמורת ... הפך להיות מאבק אישי בין ההורים, הרי שלא רק שאין מקום להכריע מיהו ההורה המשמורן, אלא דווקא ישנה חשיבות להימנע מ'להעניק' הגדרה לאחד מההורים, דווקא מתוך ראיית טובתם של ההורים ובעיקר את טובתם של ילדיהם".

קביעה זו תואמת את המלצת העובדת הסוציאלית שטיפלה במשפחה, ואת טובת הקטין.

בשל גילו המבוגר של הקטין (17) – זמני השהות ייקבעו בינו לבין הוריו.

אחריות הורית משותפת ולא משמורת משותפת

השופטת ברלינר מצאה לנכון לצטט את דברי דברי כבוד השופט נפתלי שילה, בתמ"ש (ת"א) 11418-07-15 פלוני נ' אלמונית [פורסם בנבו] (15.8.16) בפסקה 12 לפסק הדין, לפיהם: "...לצורך העברת "המסר המחנך" והדגשה להורים כי שניהם "שווים" בזכויות והחובות כלפי הילדים, רצוי להשתמש במונח "אחריות הורית משותפת" ולא משמורת משותפת".

דרג את הכתבהדירוג כתבה הכרזה על אחריות (משמורת) משותפת על רקע סכסוך בין ההורים: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד