En

צור קשר

checked

תביעת משמורת משותפת תמ"ש 11985-07-16 | תביעת מזונות תמ"ש 38223-11-16 ע. ואח' נגד .ע.

תביעה למשמורת משותפת מטעם האיש, ותביעה למזונות ארבעת ילדיהם הקטינים, מטעם האישה.
במועד קדם המשפט הסכימה האישה כי המשמורת על ארבעת הקטינים תהא משותפת, אולם בסופו של דבר, חזרה בה.

הסכם משמורת הילדים  משמורת הקטינים תהיה של שני ההורים בחלקים שווים, כאשר בשבוע אחד האב  ישהה עם הקטינים 4 ימים והאם 3 ימים ובשבוע לאחר מכן האם תשהה עמם 4 ימים והאב 3 ימים. מחצית חופשות וחגים לסירוגין.

מונחת בפניי אך ורק תביעת האיש למשמורת משותפת, שכן, האישה לא מצאה לנכון לעתור  לבית המשפט בתביעה למשמורת על ארבעת הקטינים.

ייתכנו מקרים בהם, חלוקת זמני השהות בין ההורים איננה שווה, אולם שני  ההורים חולקים במשותף את האחריות ההורית המהותית בפועל, מבחינת כל הפרמטרים.

יכולותיהם הכלכליות של האישה והאיש - הנתונים מלמדים כי אמנם 75% מהאימהות בישראל מועסקות בשכר לפי הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה אך שכרן הממוצע נמוך משל  גברים אישה משתכרת 48.8 ש"ח בממוצע לשעה לעומת גבר המשתכר בממוצע 58.3 ש"ח  לשעה; ו-7,439 ש"ח בממוצע בחודש לעומת 11,114 ש"ח בממוצע לגבר.

לפיכך, אני קובעת כי פוטנציאל השתכרותה של האישה עומד על סך של 6,500 ₪ לפחות. מאחר ונקבע כי הכנסתו של האיש הינה בסך של 13,500 ₪ ואילו פוטנציאל השתכרותה של  האישה הינו בסך של 6,500 ₪ הרי שהיחס בין הכנסותיהם בקירוב, הנו: 32% לאישה, לעומת 68% לאיש השיעורים עוגלו לצורך נוחיות בהתאם ליחס זה, יש לחלק את  מזונותיהם של שני הקטינים שגילם עולה על 6. מכאן כי, מתוך 1200 ₪ על האיש לשאת ב-816 ₪ ואילו על האישה לשאת ב-384 .₪
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת משמורת משותפת תמ"ש 11985-07-16 | תביעת מזונות תמ"ש 38223-11-16  ע. ואח' נגד .ע.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד