En

צור קשר

checked

הפחתת מזונות במשמורת משותפת בעקבות ההלכה של תקדים עליון

 בבע"מ 919/15 הוחלט פה אחד, כי: "בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, בשים לב למכלול נסיבות המקרה." הנה כי כן, הרי שיש להתאים את חיובו של הנתבע הן למצב העובדתי והן למצב המשפטי אשר כאמור, השתנה.


השינוי באופן פסיקת מזונותיהם של קטינים, בעקבות בע"מ919/15 בהכרח, שואב אליו שינוי כלל מערכתי, בדיני המשפחה בישראל, באופן בו הנרטיב נדרש להשתנות.


אם תרצו, מעתה יש לומר, כי, המשפחה "מתחלקת", ולא, "מתפרקת". המזונות, המשמורת, זמני השהות בין הקטינים להורים, צרכיהם הרגילים של הקטינים  וצרכיהם החריגים והמיוחדים של הקטינים, יתחלקו בין הוריהם, באופן שוויוני. שיעור החלוקה יהיה בהתאם לשיעור הכנסותיהם מכלל המקורות ובהתאמה ליחס הזמנים בהם שוהים הקטינים עם כל אחד ואחת מהוריהם.
 

דרג את הכתבהדירוג כתבה הפחתת מזונות במשמורת משותפת בעקבות ההלכה של תקדים עליון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד