צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
בית המשפט לענייני משפחה דיני משפחה וגירושין בית המשפט לענייני משפחה
תוכן מרכזי בעמוד דיני משפחה וגירושין תוכן מרכזי בעמוד

מידע נוסף בית משפט לענייני משפחה

בימ"ש לענייני משפחה בחיפה, השופטת הילה גורביץ שיינפלד: החלטה בבקשה לצירוף משיב כבעל דין (תמ"ש 21807-08-13)
מספר תיק 21807-08-13
סוג ההליך משפחה
שופט/ראש הרכב הילה גורביץ שיינפלד
בתי משפט בתי המשפט לענייני משפחה
מחוז מחוז חיפה
מועד החלטה 31.8.2019
קרא עוד
לעיתים עולה צורך שמזכירות בית משפט תודיע על מועד דיון שנקבע, בוטל או נדחה. נוהל זה מסדיר את המקרים בהם על המזכירות להודיע לצדדים על השינוי במועד הדיון, לרבות אופן

משלוח ההודעות בעניין זה לצדדים, עדים וכל גורם אחר בתיק ולפי הצורך.

קרא עוד
תשלום אגרות בית משפט למשפחה

הודעת בית המשפט לענייני משפחה (אגרות) (מספר 2), התשע"ט-2019.

נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות בית המשפט אגרות , מיום כ"ח בסיון התשע"ט (‏1 ביולי ‏2019).
קרא עוד
כאשר לבני הזוג אין הכנסות שוטפות שמאפשרות להם לשכור שירותי ייצוג משפטי, אולם יש בבעלותם רכוש רב, אשר אם היה ניתן לממשו היו יכולים לממן את ייצוגם המשפטי בהליך. במצב כזה ישנם מצבים בהם המדינה נאלצת לממן את הייצוג המשפטי של אחד מבני הזוג או שניהם, בעוד שראוי היה שמימון ההליך יעשה באמצעות מימוש הרכוש המשותף.

הצעת חוק זו נועדה לנסות להביא לאיזון בין בני הזוג ולמנוע פגיעה בבן הזוג אשר נותר ללא אמצעים, באופן שבו יתאפשר לשני בני הזוג לשכור שירותי ייצוג משפט ברמה דומה וכן נועדה לאפשר מימון ייצוג משפטי לבני זוג המתקשים לממן את הוצאותיהם המשפטיות, באמצעות מימוש נכסים משותפים של בני הזוג.

הצעת החוק מבוססת על חוקים דומים שנחקקו במדינת ניו יורק בארה"ב, באוסטרליה, בקנדה ובצרפת.
קרא עוד
עקב שינוי המדד שפורסם בחודש מאי 2018 לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר 2017, יהיה נוסח התוספות הראשונה והשנייה לתקנות, מיום י"ח בטבת התשע"ח (‏1 ביולי ‏2018) כדלקמן:קרא עוד
במכלול הנסיבות, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות העניינית נשוא התביעה. סמכותו של בית משפט לענייני משפחה מוגדרת בסעיפים 1-3 לחוק בית משפט לענייני משפחה, התשנ"ה- 1995.
כפי שנקבע בהלכת פלונית, בו נקבע שאין לכלול את אחיו של בן זוג לשעבר בגדרי בעלי הדין הרשאים להתדיין בפני בית המשפט לענייני משפחה. בהבחנה מהאמור בהלכה לעיל, במקרה דנן, נישואי המשיב והמנוחה פקעו כתוצאת מפטירת המנוחה ובעת פטירת היו השניים נשואים. על כן, לטעמי יש ליתן את הדעת להבחנה בין "גרוש" ואלמן" לעניין הגדרת "בן זוג לשעבר".

בית המשפט דחה את טענות הגיסים של בת הזוג- המבקשים בדבר חוסר סמכותו העניינית, לאור נושאה של התביעה הנובע מהקשר המשפחתי בין המשיב לאישה מנוחה, בתקופה שקיימו מערכת יחסים זוגית וכי הסכסוך המשפחתי תרם תרומה נכבדת וחשובה להיווצרות עילת התביעה . כמו כן, קיבל את בקשתו של המשיב(הבעל) לצירוף אחד הגיסים כנתבע נוסף להליך, כמבוקש על ידי המשיב לאור הלכת "חבס".קרא עוד
  1. לעמוד הבא
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד