עורך דין גירושין, מגשרת. עו"ד מאיה רוטנברג
En

צור קשר

checked

אגרות ושכר טרחה בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן

תעריפי אגרות בבתי המשפט לענייני משפחה בשקלים חדשים (₪)  

תוספת ראשונה תקנות [‏2(א) ו-(‏4)]

תעריפים בשקלים חדשים

1. תביעה לסכום כסף קצוב 1% מהסכום
הנתבע כערכו ולא פחות
מ - 477 ₪  
2. כל תביעה בענייני רכוש שאינה לסכום כסף קצוב, לרבות תביעה לאיזון
משאבים, לפירוק שיתוף, לפסק דין הצהרתי בענייני רכוש ולמתן חשבונות,
יהיו מספר הסעדים ומספר פריטי הרכוש אשר יהיו
2,855 ₪  
3. בוטל  
4. התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 957 ₪
4א. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה‏ 983 ₪  
4ב. בקשה למינוי מנהל עזבון 983 ₪
5. תביעה בעניין מזונות או מדור, לרבות הגדלה, הפחתה או ביטול, הודעה לצד שלישי, שיפוי, תביעה למזונות או מדור מן העיזבון או מן היורשים וכן אכיפת פסק חוץ בעניינים אלה 235 ₪
6. כל תביעה אחרת לרבות אישור הסכם אם אין תביעה תלויה ועומדת בעניין או ערעור בבית המשפט לענייני משפחה 477 ₪
7. בקשה בכתב 235 ₪
8. עשיית צוואה בפני שופט 506 ₪
9. הוכחת צוואה לפי סעיף ‏68(ב) לחוק הירושה 506 ₪
10. (נמחק).  
11. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק בית המשפט 5.16 ₪
לכל עמוד
12. ערעור על החלטת רשם, ראש הוצאה לפועל או רשם לעניני ירושה כמשמעותו בחוק הירושה 506 ₪
13. בקשה ליישוב סכסוך לפי סעיף 3 לחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ה-2014 100 ₪

תוספת שנייה [תקנות ‏2(א) ו-‏4(א)]

תעריפים בשקלים חדשים

אגרת פרוטוקול בתובענות המפורטות בתוספת הראשונה, למעט הליכים לפי פרט ‏8 ו-13 לתוספת הראשונה 71 ₪
דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות ושכר טרחה בבתי המשפט לענייני משפחה מעודכן: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד