עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

חוק יחסי ממון בין בני זוג

 

חוק יחסי ממון בין בני זוג
 

 

חוק יחסי ממון נחקק בשנת 1973 הוא נחשב לאחד מהחוקים החשובים בתחום דיני המשפחה והגירושין. החוק מסדיר את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג במקרה של במקרה של גירושין, פרידה או פטירה של אחד מבני הזוג. החוק חל על זוגות שנישאו לאחר 1/1/74 וקובע כי הרכוש שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם, הוא רכוש משותף, ולכן יחולק ביניהם שווה בשווה.


החוק אינו חל על המקרים הבאים:


נכסים מחוץ לנישואין

  •  נכסים שהיו שייכים לבן הזוג לפני הנישואין.

  • נכסים שאחד מבני הזוג קיבל אותם בירושה.

  • נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה במהלך הנישואין.


במידה והוסדרו יחסי הממון בין בני הזוג במקרים הבאים:

  • הסכם ממון לפני נישואין.

  • הסכם ממון לאחר נשואים (הסכם בין בני זוג נשואים).

  • הסכם חלוקת רכוש בהליך גירושין.

מהו הרכוש המשותף?

הפריטים הבאים נחשבים בדרך כלל כדרוש משותף של בני זוג במהלך חיים משותפים: דירת מגורים, תכולת דירת מגורים, השקעות של בני הזוג בנכסי דלא ניידי.

פיקדונות בחשבונות בנק, חשבונות בנק - עובר ושב, חשבונות בנק - מטבע חוץ, אופציות, מניות, קרנות פנסיה, קרנות נאמנות, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות, קופות גמל.

 

חברה שהוקמה על ידי אחד מבני הזוג או שניהם במהלך החיים המשותפים (לפני מועד הקרע), עסקים ושותפויות.

 

 


 

לקריאה נוספת:

 

חלוקת אופציות ומניות בגירושין

 

חלוקת זכויות סוציאליות בגירושין 

 


 

 חוק יחסי ממון בין בני זוג

 

חוק יחסי ממון: הלכה למעשה

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע כי כאשר בני זוג מתגרשים, הרכוש המשותף שצברו לאורך שנות הנישואין יתחלק ביניהם שווה בשווה. אבל, רכוש אישי, כזה שנקנה לפני החתונה, או ניתן לאחד מהצדדים במתנה או בירושה, ישוב לבעליו עם הפרידה ולא ייכלל במאזן המשאבים.

 

על פניו נשמע מאוד פשוט: הרכוש המשותף הנו כזה שנקנה רק לאחר שבני הזוג נישאו. אולם הלכה למעשה, המצב מורכב יותר ומדוע?

 

משום שגם נכסים המוגדרים כנכסים אישיים כאמור, יכולים להפוך לרכוש משותף. זאת כאשר הייתה כוונת שיתוף של בני הזוג לגבי נכסים.  לעניין זה נדגיש כי נטל ההוכחה הנו ספציפי על כל נכס בפני עצמו.

 

על פי משמעות החוק, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית מרכושם המשותף אם לא הוסכם אחרת. כלל זה נקרא הלכת השיתוף ונעשה בו שימוש בעיקר כאשר מדובר על רכוש בעל ערך כלכלי רב כמו נכסי נדל"ן.

 

דוגמא ליישום החוק

כך למשל, אם האישה רכשה דירה לפני שבני הזוג נישאו והם התגוררו בה יחד לאורך שנות נישואיהם, אותה דירה הופכת לרכוש משותף ולבעל יהיה זכויות בה בעת גירושין.

 

זאת על אף שהדירה למעשה רכוש אישי, שנקנה על ידי בת הזוג לפני הנישואין. על מנת למנוע את תחולתה של הלכת השיתוף בפרט ואת הסדר איזון המשאבים בכלל, זוגות רבים חותמים על הסכם ממון.

 


לקריאה נוספת:

 

חזקת השיתוף בין בני זוג

 חתימה על הסכם ממון- מה זה אומר? 
במידה ו בני זוג חתמו על הסכם יחסי ממון, כללי הסכם הממון יחליפו את כללי חוק יחסי ממון ויקבעו לגבי אופן חלוקת הרכוש.

 

המורכבות שבהסדר שקובע חוק יחסי ממון, לצד הבעייתיות של הלכת השיתוף, מביאים זוגות רבים לחתום על הסכם ממון.

 

משמעות הדבר הוא כי בעת פרידה, הרכוש יתחלק בין בני הזוג כפי שהם קבעו בהסכם ולא תהיה תחולה להסדרים האחרים שפירטנו לעיל.

 

עריכת הסכם ממון חיונית לכל זוג באשר הוא היות שהוא צופה פני עתיד, אולם היא חשובה במיוחד כאשר מי מבני הזוג מגיע לקשר כאשר יש בבעלותו רכוש. למשל, דירת מגורים, אליה התייחסנו לעיל, או אם לאחד הצדדים יש עסק בבעלותו וכיו"ב.

 

מלבד הגנה קניינית על נכסים קיימים, להסכם ממון יש שני יתרונות נוספים:

 

1. הוא מאפשר לבני הזוג לנהל זוגיות ללא חשש מפני אינטרס כלכלי של מי מהם .

 

2. אם בני הזוג ייפרדו בעתיד, קיומו של הסכם ממון יקל על הליך הגירושין, משום שסוגיית הרכוש כבר נקבעה ולא תהווה מקור לסכסוך ביניהם עתה כשמערכת היחסים עלתה על שרטון. 

 

נציין כי הסכם ממון טעון אישור של נוטריון או בית משפט, בהתאם לעיתוי בו נחתם ההסכם: לפני או אחרי הנישואין.

 

קבלת ייעוץ משפטי
חוק יחסי ממון קובע את הסדר ברירת המחדל של חלוקת הרכוש בין בני זוג בגירושין, אך אין אנו חייבים להיות כפופים לו. חתימה על הסכם ממון מאפשרת לבני הזוג לקבוע הסדר חלופי, כאשר הם אלו שמחליטים כיצד יחולק הרכוש ביניהם במקרה של פרידה, על פי שנראה להם הוגן ומתאים.

 

נזכיר כי חתימה על הסכם ממון היא חשובה עבור כל זוג המחליט להינשא ואף לחיות יחד כידועים בציבור. עם זאת, יש לו חשיבות גדולה עוד יותר, כאשר לאחד מבני הזוג יש רכוש שברצונו להגן עליו כגון דירה או עסק ולמנוע מצב שבו הצד השני יטען לזכויות בו לאחר הפרידה.

 

עורכת דין מאיה רוטנברג, מומחית לדיני משפחה, בעלת נסיון רב שנים בניסוח הסכמי ממון, הסכמי חיים משותפים, וחלוקת רכוש בין בני זוג נשואים וידועים בציבור.

 

אנא פנו אלינו בכל שאלה ונשמח לעזור

 

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..
  
 

 

 

*
*
טען קובץ

 

 

האם ניתן להשיב כספים שקיבלה האישה בירושה ואשר שימשו לרכישת דירתם המשותפת של בני זוג בנישואין? תלה"מ 44176-01-17

חוק יחסי ממון

האם האישה זכאית להשבת כספים אותם קיבלה בירושה במהלך חיי הנישואין, אשר שימשו לרכישת דירתם של הצדדים, הרשומה על שמם בחלקים שווים?

בני זוג נישאו זל"ז (זה לזו) בשנת 2006 ומשכך, חל עליהם משטר של איזון משאבים דחוי בהתאם להוראות חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973.

סעיף 5 לחוק יחסי ממון:
(א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זה – פקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט – נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

בהתאם לסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון, הכלל הוא כי עם פקיעת הנישואין זכאי כל אחד מבני הזוג ל"מחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג", למעט נכסים מסוימים המפורטים בסעיף 5 לחוק יחסי ממון, אשר מוצאים מבסיס האיזון.

בהתאם להוראת סעיף 5(א)(1) הנ"ל, כספי ירושה שמקבל כל אחד מבני הזוג במהלך חיי הנישואין אינם מהווים נכס בר איזון, אולם בהתאם להלכה הפסוקה, כספי ירושה שמוזגו והוטמעו ברכוש המשותף, הינם משותפים.
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם ניתן להשיב כספים שקיבלה האישה בירושה ואשר שימשו לרכישת דירתם המשותפת של בני זוג בנישואין? תלה"מ 44176-01-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין