הכל על ​ייפוי כוח מתמשך

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

ייפוי כוח מתמשך

יפוי כוח מתמשך

 

הגדרה

ייפוי כוח מתמשך זהו מסמך משפטי אשר במסגרתו ממנה אדם בגיר (מעל גיל 18) צד שלישי לבצע עבורו פעולות או לקבל עבורו החלטות בעניינים מסוימים אשר הוגדרו מראש. זאת כאשר הממנה לא יוכל לבצע זאת בעצמו עקב נסיבה מסוימת. מהו היקפו של ייפוי כח מתמשך? כיצד עורכים אותו ומתי ייכנס לתוקף? 

 

מהו ייפוי כוח מתמשך?

כל אדם מגיל 18 ומעלה, רשאי למנות עורך דין מיופה כוח אשר יטפל עבורו בעניין מסוים, כאשר הוא עצמו לא יוכל לעשות זאת מסיבה כלשהי כגון דמנציה או מוגבלות שכלית.

 

למה משמש ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול להיות רחב היקף ולהתייחס לעניינים רפואיים ולענייני רכוש כאחד, או להיות מצומצם מאוד ולייפות את כוחו של אדם בעניין אחד ספציפי או מספר עניינים בודדים.

 

האדם הממנה יכול לקבוע במסגרת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות למיופה הכוח בדבר קבלת החלטות וביצוע פעולות בשמו ויכול הוא להותיר את שיקול הדעת כולו לממונה.

 

כאשר מייפה הכוח כלל בייפוי הכוח, הנחיות מסוימות, על המיופה למלא אחריהן ובדיוק רב, משהוא נכנס בנעליו של הממנה. החריג לכך הוא מצב שבו מדובר בהנחיות בלתי חוקיות, בהנחיות המזיקות למייפה הכוח וכיו"ב.

 

במצב דברים זה, על מיופה הוכוח לפנות אל בית המשפט ולקבל ממנו הוראות כיצד לנהוג, על מנת שיוכל למלא את תפקידו כהלכה.

 

עריכת ייפוי הכוח

בשונה מסוגים אחרים של מסמכים משפטיים, לרבות ייפויי כח אחרים, ייפוי כוח מתמשך יהיה בר תוקף רק אם נחתם בפני עורך דין אשר עבר הכשרה מיוחדת ושאין לו עניין אישי בייפוי הכח. המסמך ייערך על גבי טופס ייעודי כאשר עורך הדין אשר בפניו נערך ייפוי כוח מתמשך מחויב להסביר לממנה את המשמעויות של מסמך זה, את החלופות המשפטיות העומדות בפניו ולהיות משוכנע כי הממנה הבין את הסבריו.

 

מייפה הכח יאשר בחתימתו כי הוא מבין את ההשלכות של ייפוי הכח וכי הוא ניתן מרצונו החופשי בלבד, ללא כל השפעה חיצונית, לחץ או כפייה שהופעלו עליו. לאחר עריכת ייפוי הכח, יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי והדבר מהווה תנאי לכניסתו לתוקף.

 

עלות ייפוי כוח מתמשך
כמה עולה לערוך ייפוי כוח מתמשך? שכר טרחה עבור עריכת ייפוי כוח מתמשך משתנה בהתאם למורכבות של ייפוי הכוח ושעות העבודה המושקעות להשלמתו. "ייפוי כוח מתמשך" רפואי שונה מייפוי כוח המסדיר נכסים, לדוגמא אם יש להסדיר הוראות לגבי נכסים רבים או שחלקם בחו"ל, או דוגמא נוספת הוראות למתן טיפול רפואי לכמה אנשים כשחלקם בחו"ל.  בחוק אין קביעה לגבי שכ"ט עו"ד עבור הכנת ייפוי כוח מתמשך, ניתן לעיין בתעריף המינימלי המומלץ לפי כללי לשכת עורכי הדין אך מחירון זה אינו מחייב והמצב כיום הוא שכל משרד עו"ד מתמחר את הטיפול באופן שונה.

 

כיצד מתבצעת החתימה על ייפוי כוח מתמשך?

על מנת להכין ייפוי כוח מתמשך עורך הדין המוסמך נפגש עם מבקש ייפוי הכוח- הממנה, נותן לו הסבר מפורט ומציב בפניו שאלות לגבי ההוראות שהממנה ירצה שיופיע במסמך ייפוי הכוח. לגבי נוכחות בני משפחה בהכנת ייפוי כוח מתמשך - אין מניעה שהמשפחה והילדים או חלק מהם יצטרפו לפגישת ההסבר.

 

לאחר פגישת ההסבר, עורך הדין מכין טיוטה של מסמך ייפוי הכוח מעביר לממנה לעיונו. הממנה שולח תיקונים או הערות למסמך ולאחר השלמת כל הפרטים נקבעת  פגישה נוספת בה מוודאים שוב את הבנתו של מבקש ייפוי הכוח וכשירותו לחתום על ייפוי הכוח, ומתבצעת החתימה.

מיקום הפגישה: ניתן לבצע את הפגישה במשרדנו או במקום שנוח לממנה- מבקש ייפוי הכוח.

 

מחיר ייפוי כוח מתמשך: בכפוף להצעת מחיר ולאחר קבלת כל הפרטים (ניתן לשלוח בטופס יצירת קשר, מייל או לפנות בטלפון), אם אין מורכבות מיוחדת לביצוע ייפוי הכוח כפי שצוין לעיל, עלות התהליך במשרדנו  5,000 ש"ח + מע"מ.

 

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

במשרדנו צוות המתמחה בעריכת מסמכי ייפוי כוח מתמשך וכל הכרוך בדרישות חתימה על ייפוי כוח מתמשך.

 

פנו אלינו להצעת מחיר או בכל שאלה ונשמח לעזור.

*
*
*

 

האם ניתן למנות יותר מאדם כאחד מיופה כוח?

בהחלט. הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כח אחר לכל עניין ולקבוע האם מיופי הכח יפעלו כל אחד בנפרד, או במשותף. כמו כן, ניתן למנות מיופה כוח אשר ייכנס לתפקידו כאשר מיופה הכח הראשון לא ירצה או לא יוכל למלא

את התפקיד. עוד נוסיף כי הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יהיה זכאי לקבל שכר על התפקיד ואם עשה כן, עליו לקבוע בייפוי הכוח מהו גובה השכר.

 

מתי ייפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף?

אחת הנקודות החשובות ביות בסוגיה זו, היא מתי נכנס לתוקפו ייפוי הכח. מטבע הדברים, מדובר במועד שבו האדם הממנה אינו מסוגל עוד לקבל החלטות בעניין שלשמו ניתן ייפוי הכוח. 

 

מי קובע מתי הגיע מועד זה? מייפה הכח יכול לקבוע תנאים לתרחיש זה ואם לא עשה כן, ייכנס ייפוי הכח לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, על פיה, הממנה אינו כשיר עוד לטפל בעניינים המנויים בייפוי הכח.

 

כאמור מעלה, לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך יש להפקידו אצל האפוטרופוס הכללי וכמו כן, ייכנס הוא לתוקפו רק לאחר שניתנה הודעה על כך לאפוטרופוס הכללי והוא אישר אותה בחתימתו על ייפוי הכח תוך ציון מועד כניסתו לתוקף. 

 
עם קבלת אישורו של האפוטרופוס הכללי, על הממונה להודיע לכל הגורמים הרלוונטיים על הדבר, למשל קרובי משפחתו של המייפה. אם הממנה שוהה בבית חולים או בדיור מוגן, על מיופה הכח ליידע את מנהלי המקום. מתי פוקע תוקפו של ייפוי כוח מתמשך? בעת פטירת אחד הצדדים וכן בשורה אחרת של מקרים הנובעים מייפוי הכח עצמו. כך למשל כאשר מיופה הכח הוא בן/בת הזוג של הממנה ונקבע בייפוי הכח כי אם הקשר הזוגי הסתיים, תוקפו של ייפוי הכח פוקע גם הוא.

 

ייפוי כוח מתמשך - הסכנות

 

ייפוי כוח מתמשך – למה חשוב לשים לב?

ייפוי כח מתמשך מעניק לנו שקט נפשי משהוא מאפשר לנו לקבוע מבעוד מועד מי יטפל בענייננו בעתיד כאשר לא נוכל לדאוג לעצמנו. כמו כן, באמצעותו אנו חוסכים מאבק משפטי אפשרי בין בני המשפחה בסוגיה זו.  אין ספק כי הסדר זה שבא לעולם רק לפני כשנתיים הוא דבר מבורך, אולם יש בו בשלב זה גם היבטים בעיתיים שחשוב להכיר.

 

ייפוי כוח מתמשך - אפוטרופסות
מוסד האפוטרופסות קיים מזה ימים ימימה והוא חשוב עד מאוד, אולם מינוי אפוטרופוס נעשה כאשר האדם כבר מאבד את יכולתו לדאוג לעצמו. אז, במקרים רבים נוצר מאבק משפטי בין בני המשפחה מי ימונה לתפקיד. יתרה מזאת, המינוי נעשה על ידי בית המשפט, כך שההליך יכול להיות ממושך.

 

ייפוי כוח מתמשך במקום מינוי אפוטרופוס

ייפוי כוח מתמשך מהווה אלטרנטיבה למוסד האפוטרופסות ובמסגרתו, אין כל מעורבות של בית המשפט בהליך ומדובר בפרוצדורה פשוטה ומיידית. הממנה מגיע אל עורך הדין (אשר קיבל הכשרה ייעודית לכך) ועורך את המסמך עבורו, כאשר ניתן לקבל כיום גם שירות של ייפוי כח מתמשך און ליין. נדגיש כי ייפוי כוח מתמשך יכול לתת למיופה הכח סמכות כוללת לטיפול בכל ענייננו או בעניין ספציפי, למשל רפואי או רכושי. עד כאן נשמע מצוין, אולם לצד היתרונות הרבים, עריכת ייפוי כוח מתמשכת אינה חפה מבעיות וכדאי להכירן, כמו גם את הפתרונות להן.

 

ניצול לרעה של ייפוי-כוח מתמשך

 

ייפוי כוח רכושי – תוקף מיידי
כאמור מעלה, ייפוי כח מתמשך יכול להתייחס לכלל ענייננו או לנושא מסוים. בכל הנוגע לעניינים אישיים, המסמך ייכנס לתוקף רק כאשר אנו לא צלולים עוד. אולם, ככל שמדובר בענייני רכוש, קיימת האפשרות לתת תוקף מיידי לייפוי הכח. היכן הבעיה? שהרי אם הממנה בוחר במתן תוקף מיידי לייפוי הכח, זוהי בחירתו האישית. ובכן, החוק אינו מטיל מגבלות על מיופה כח הפועל כאשר הממנה עדיין צלול, אלא רק כאשר איבד את כשירותו המשפטית.

 

במצב זה, יכול מיופה הכח לנצל לרעה את כוחו הבלתי מוגבל ויכול הוא לגרום לנזק בפעולותיו הן לממנה עצמו והן לצדדים שלישיים. מהו הפתרון אפוא? לשקול היטב ולהיוועץ עם עורך הדין האם נכון לתת תוקף מיידי לייפוי הכח הרכושי או אם לאו. 

 

ייפוי כוח מתמשך - העדר פיקוח
אחד היתרונות המרכזיים של ייפוי כח מתמשך הוא כי בשונה ממינוי אפוטרופוס אין צורך במעורבות של בית משפט. הממנה הוא זה שבוחר את מיופה הכח ולבית המשפט אין כל חלק בהחלטה. אולם, יתרון זה טומן בחובו גם חיסרון והוא העדר פיקוח. כאשר בית המשפט ממנה אפוטרופוס, הוא נמצא תחת פיקוח אשר מטרתו לוודא כי הוא ממלא את תפקידו בנאמנות ועל פי ההנחיות שניתנו בצו האפוטרופסות. בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך, אין פיקוח של בית משפט, אלא של האפוטרופוס הכללי בלבד וגם מחובה זו יכול הממנה לפטור את מיופה הכח.

 

מהו הפתרון אפוא לבעיה זו? לא לפטור את מיופה הכוח מחובת הדיווח, זו אלא יש להותירה על כנה. בנוסף לכך, יש לשים דגש על בחירה זהירה ושקולה של מיופה הכח. על הממנה לבחור באדם שיש לו עמו יחסי קרבה ואמון וכי הוא משוכנע שיגן על האינטרסים שלו באופן המיטבי.

 

ייפוי כוח מתמשך - שאלות ותשובות

 

מהו חוק ייפוי כח מתמשך?

החוק המסדיר את נושא ייפוי כוח מתמשך הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016 (לחצ/י כאן להורדה/צפייה בחוק ייפוי כוח מתמשך).

 

מי יכול להתמנות כמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך?

על מנת למנוע ניגוד אינטרסים וניצול לרעה של ממנה ייפוי הכוח בפעולתו של מיופה הכוח סעיף 32לחוק המסדיר את נושא ייפוי הכוח המתמשך קובע מי רשאי או לא רשאי להתמנות כמיופה כוח כדי לאפשר פיקוח ובקרה בלתי תלויים של מיופה הכוח בפעולתו אל מול גורמים המטפלים בממנה.

 

דוגמא 1: מנהל מוסד שבו מאושפז אדם בתשלום לא יכול להתמנות כמיופה כוח של המאושפז.

דוגמא 2: בן זוגו של אדם המתגורר עמו בדירה, רשאי להתמנות כמיופה כוחו. 

 

מי כשיר להתמנות:  כשיר להתמנות למיופה כוח בייפוי כח מתמשך הוא אדם שמלאו לו 18 שנים, אשר לא הוכרז פסול דין.

 

מי לא רשאי להתמנות: איסור תלות במיופה הכוח במישרין או בעקיפין.

בכל סוגי ייפויי הכוח המתמשך נדרש שמיופה הכוח:

1. לא יהיה עורך הדין או בעל המקצוע שלפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך.

2. לא יהיה רופא של מייפה הכוח.

3. לא יתמנה מי שנותן שירות רפואי לממנה הייפוי כוח תמורת תשלום.

4. לא יתמנה נותן שירות סוציאלי לממנה הייפוי תמורת תשלום.

5. לא יתמנה נותן שירות סיעודי או שיקומי לממנה תמורת תשלום.

6. לא יתמנה מי שמספק למייפה כוח מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין.

 

מינוי ייפוי כוח מתמשך בנושא רכוש: מיופה כוח לענייני רכוש נדרש להיות בן 18 שאינו פסול דין אשר  לא הוכרז פושט רגל ואינו לקוח מוגבל.

 

בעל כשירות למנות לעצמו מיופה כוח: אדם שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך ולהבין את מטרותיו ותוצאותיו.

לגבי אדם עם מוגבלות - בהתאם  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

לכמה אנשים יכול להתמנות אדם אחד כמיופה כוח במקביל? לפי החוק לא יהיה אדם מיופה כוח  ולא יסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן האדם הוא קרובו של הממנה.

 

 

ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד

 

ייפוי כוח מתמשך - למה זה כדאי?


ייפוי כח מתמשך הוא רלוונטי לכולנו, באמצעותו אנו יכולים לקבוע היום מי ידאג לנו מחר ויטפל בענייננו כאשר לא נוכל לעשות זאת. למה חשוב לשים לב כאשר עורכים מסמך זה?

 

ייפוי כוח מתמשך מקוון: כיצד מתבצעת הגשה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך?

 

מעוניינים לערוך ייפוי כוח מתמשך? משרדנו מציע שירות ייחודי של ייפוי כוח מתמשך און ליין, אשר יחסוך לכם זמן וכסף.

 

משרד עורכי דין לענייני משפחה תל אביב

עורכת דין מגשרת מאיה רוטנברג

 

..

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 ..

*
*
טען קובץ

 

 

 מהו מסמך הבעת רצון?

 

מה בין ייפוי כח נוטריוני לייפוי כח מתמשך?

החוק בישראל מאפשר לכל אחד מאיתנו להסמיך אדם אחר, או מספר אנשים, לפעול בשמנו ולדאוג לענייננו בנושא מסוים, או לכל צרכינו. בהקשר זה ישנן למעשה שתי אפשרויות: עריכת ייפוי כח נוטריוני וחתימה על וייפוי כח מתמשך. במאמר שלפניכם ננסה להבין מהו המשותף ומהו השונה בין השניים ואיך תדעו מה נכון יותר עבורכם?

 

מהו יפוי כח נוטריוני?
מסמך זה מאפשר לנו לייפות את כוחו של אדם אחר לבצע בשמנו פעולות משפטיות שונות. ייפוי הכח יכול להתייחס לעניין מסוים וספציפי, למשל לצורך ביצוע עסקת מקרקעין, או לעניין רפואי ויכול הוא להיות ייפוי כח כללי המקנה סמכות מקיפה למיופה הכח לטפל בכל עניין הנוגע לנו. תוקפו של ייפוי כח נוטריוני מוגבל ל10 שנים והוא עומד בתוקפו רק כל עוד מייפה הכח כשיר משפטית. כאשר הוא מאבד את כשירותו, מכל סיבה שהיא, ייפוי הכח אינו תקף עוד, אף אם טרם חלפו 10 שנים. כמו כן, אם בסיומה של תקופה זו איבד מייפה הכח את כשירותו, לא ניתן יהיה לחדש את ייפוי הכח הנוטריוני. כיצד אפוא יטופלו ענייניו של אותו אדם? במצב זה, יש למנות לו  אפוטרופוס, אלא אם נערך מבעוד מועד ייפוי כח מתמשך, אשר ייכנס לתוקפו בדיוק בנקודה זו.

 

מה מיוחד בייפוי כוח מתמשך?
בעוד שיפוי כח נוטריוני קיים שנים רבות, ייפוי כח מתמשך הוא כלי חדש, אשר נועד להוות אלטרנטיבה למינוי אפוטרופוס. באמצעות מסמך זה, אנו יכולים להיערך למצב שבו לא נוכל לקבל עוד החלטות ביחס לעצמנו ולקבוע, בעודנו צלולים, מי יהיה האדם אשר יכנס בנעלינו וידאג לנו. לשם חתימה על ייפוי כח מתמשך, יש לפנות אל עורך דין אשר קיבל הכשרה מיוחדת לעניין זה והדבר אינו דורש את התערבותו של בית המשפט כפי שקורה בעת מינוי אפוטרופוס.  ייפוי כח מתמשך יכול להתייחס לנושא מסוים, מספר נושאים או לכלל ענייננו ונוכל למנות אדם אחד או מספר אנשים כמיופי כח. שימו לב כי בעוד שייפוי כח נוטריוני מאבד את תוקפו כאשר מייפה הכח אינו כשיר משפטית מכל סיבה שהיא, הרי שייפוי כח מתמשך ייכנס לתוקפו כאשר מייפה הכח לא יהיה עוד מסוגל להבין ולטפל בדבר אשר לשמו ערך את ייפוי הכח.

 

המשותף והשונה בין סוגי ייפוי הכוח
כפי שניתן להבין, לייפוי כי נוטריוני וייפוי כח מתמשך הרבה מהמשותף. ראשית, בשני המקרים אנו חותמים על מסמך משפטי בו אנו נותנים הרשאה לאדם אחר לבצע פעולות בשמנו. שנית,  אנו יכולים לבחור, בשני סוגי המסמכים, את טיב הסמכות של מיופה הכח והיקפה ולקבוע הנחיות לביצוע עבורו. שלישית, בשל הכח שניתן בידיו של מיופה הכח, חשוב שיתקיימו יחסי אמון וקרבה בין הצדדים, הן כשמדובר על ייפוי כח נוטריוני והן כשמדובר על ייפוי כח מתמשך, על מנת שנוכל להיות שקטים כי אותו אדם יפעל לטובתנו וישמור על האינטרסים שלנו ללא משוא פנים. אולם לצד הדמיון הרב, ישנם גם מאפיינים שונים והחשוב שבהם הוא תוקפו של המסמך. ייפוי כח נוטריוני מתבטל ולא ניתן יהיה לפעול מכוחו או לחדשו, ברגע שבו מייפה הכח מאבד את כשירותו המשפטית. לעומת זאת, ייפוי כח מתמשך, נכנס לתוקפו בעת הזו, שבה הממנה אינו יכול לפעול בשם עצמו והוא נמשך ויעמוד בתוקפו עד יום מותו של מייפה הכח ועל כן שמו, ייפוי כח מתמשך.

 

על איזה ייפוי כוח מומלץ לחתום?
התשובה לשאלה זו כמובן צריכה להיענות בכל מקרה לגופו, אולם בשל ההבדל לעניין תוקף המסמך, ניתן לומר כך. ייפוי כח נוטריוני מתאים יותר לצורך נקודתי וזמני, למשל כאשר אדם עוזב את הארץ לתקופה מסוימת וזקוק למישהו שיטפל בענייני הרכוש שלו בהעדרו. מסמך זה יכול להתאים גם לעניינים רפואיים ובלבד כי מדובר בקושי זמני של מייפה הכח לטפל בעניינים אלו. אולם, ככל שאנו רוצים לדאוג לעתידנו לטווח רחוק ולוודא כי כאשר נאבד את כשירותנו המשפטית, יהיה מי שיוכל לטפל בענייננו, עלינו לחתום על ייפוי כח מתמשך. בעת הצורך, ישנה גם אפשרות לערוך את שני המסמכים ולקבוע כי האחד יחליף את השני, כלומר בעת שייפוי הכח הנוטריוני יאבד את תוקפו, ייכנס ייפוי הכח המתמשך לתוקף.

 

 

 נושאים נוספים לקריאה:

 

ייפוי כוח מתמשך 2019


ייפוי כוח מתמשך טפסים

 

 ייפוי כוח מתמשך עורכי דין


ייפוי כוח מתמשך אנגלית


ייפוי כוח מתמשך אגרה


ביטול ייפוי כוח מתמשך


חתימה על ייפוי כוח מתמשך


ייפוי כוח מתמשך כניסה לתוקף

 

ייפוי כוח מתמשך לאחר מוות


מדריך למבקש לערוך ייפוי כוח מתמשך


ייפוי כוח מתמשך נוסח

 

דוגמא לייפוי כוח מתמשך

 

טופס ייפוי כוח מתמשך להורדה

 

פורום ייפוי כוח מתמשך


קורס ייפוי כוח מתמשך 2019


ייפוי כוח מתמשך רישום

 

להורדה: טופס ייפוי כוח מתמשך

דרג את הכתבהדירוג כתבה להורדה: טופס ייפוי כוח מתמשך: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
7 מדרגים

רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962

דרג את הכתבהדירוג כתבה רשימת עורכי הדין שהוסמכו לחתום על ייפוי כוח מתמשך ע"פ חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב 1962: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
11 מדרגים

מדריך לממנה- ייפוי כוח מתמשך

דרג את הכתבהדירוג כתבה מדריך לממנה- ייפוי כוח מתמשך: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
11 מדרגים

פסקי דין בנושא ייפוי כוח מתמשך

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסקי דין בנושא ייפוי כוח מתמשך: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו-2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
8 מדרגים

מדריך הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך להורדה

דרג את הכתבהדירוג כתבה מדריך הגשת מסמכים לייפוי כוח מתמשך להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
9 מדרגים

בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך אשר ניתן לו תוקף בהתאם לסעיף 32 יט' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות | תמ"ש 8182-02-18

המבקש הנו כבן 75 שנים חתם המבקש על ייפוי כוח מתמשך לפיו מינה את בנו - המשיב כמיופה כוחו לטפל בענייניו הרכושיים והאישיים והרפואיים הופקד מסמך ייפוי הכוח המתמשך הנ"ל, על ידי עורך דין במרשם האפוטרופוס הכללי.

המבקש טען כי לא נאמר לו על מה חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם מנוע מביטול ייפוי הכוח המתמשך וזאת נוכח הסעיף הכובל הכלול בייפוי הכוח ובהתאם לסעיף כ"ג (ד) לחוק הואיל וקיימת במסמך ייפוי הכוח המתמשך פיסקה המגבילה את יכולתו של הממנה - המבקש לבטל את המסמך.
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך אשר ניתן לו תוקף בהתאם לסעיף 32 יט' לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות | תמ"ש 8182-02-18: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
13 מדרגים

משרד המשפטים האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ייפוי כוח מתמשך

דרג את הכתבהדירוג כתבה משרד המשפטים    האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי     ייפוי כוח מתמשך: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
10 מדרגים

טופס חוות דעת לקביעת היותו שלאדם מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר הנדרשת כתנאי לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך להורדה

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס חוות דעת לקביעת היותו שלאדם מסוגל או לא מסוגל להבין בדבר הנדרשת כתנאי לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

טופס חוות דעת לקביעת היותו של אדם בעל כשירות בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך להורדה

טופס 1 (תקנה 2(א))
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס חוות דעת לקביעת היותו של אדם בעל כשירות בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

Advanced Directives as to Future Medical Care Of a Dying Patient טופס הוראות מתקדמות לעניין הטיפול העתידי של חולה הנוטה למות

This form is to be filled and completed by persons wishing to give advance directives1
as to their
future medical care ―
(1) requesting that medical procedures commonly performed in Israel not be performed on
him/her , or
(2) requesting that life-prolonging medical procedures be performed, even if unjustified in the
given circumstances

download: power of attorney for issuing directives as to the medical care of a terminally-ill patient
This form is to be completed by persons wishing to give another person their power of attorney to decide on their behalf as what medical care shall be or be not given them, should they become terminally ill and incompetent, or terminally ill (death imminent) and incompetent.
דרג את הכתבהדירוג כתבה Advanced Directives as to Future Medical Care Of a Dying Patient  טופס הוראות מתקדמות לעניין הטיפול העתידי של חולה הנוטה למות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
7 מדרגים

ייפוי כוח מתמשך בחו"ל

דרג את הכתבהדירוג כתבה ייפוי כוח מתמשך בחו"ל: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך דוגמא להורדה

דרג את הכתבהדירוג כתבה אישור כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך דוגמא להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

טופס וויתור על סודיות של מיופה כוח

טופס להורדה:
כתב ויתור על סודיות של מיופה כוח
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס וויתור על סודיות של מיופה כוח: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי - ייפוי כוח מתמשך -טפסים להורדה

טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי לגבי הלקוח לנותן האשראי לפי תקנה 5 לתקנות נתוני אשראי, התשע"ח-2017
דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס הסכמת אפוטרופוס או מיופה כוח מתמשך בשם הלקוח למסירת נתוני אשראי - ייפוי כוח מתמשך -טפסים להורדה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

הכשרת עורך דין בנושא ייפוי כוח מתמשך

דרג את הכתבהדירוג כתבה הכשרת עורך דין בנושא ייפוי כוח מתמשך: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
8 מדרגים

Advance Directives - New York State Attorney General

דרג את הכתבהדירוג כתבה Advance Directives - New York State Attorney General: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו–2016

דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו–2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
10 מדרגים
עבור לתוכן העמוד