En

צור קשר

checked

חיוב מזונות שלא על פי תחשיב מתמטי דקדקני | מחשבון מזונות 2018 על פי ההלכה החדשה

 

 

חישוב דמי מזונות באופן מדויק

 

מחשבון מזונות

גישת השופטים בפק דין זה - חישוב דמי המזונות לא מתבצע באופן מתמטי בלבד, לא ניתן להזין נתונים למחשבון מזונות על פי ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון ולקבוע באופן חד משמעי את שיעור דמי המזונות, לשופטים קיים שיקול דעת בהתאם לנסיבות של התיק.

 

חישוב המזונות בהתאם לתקדים מזונות בעליון

על אף שפסק דינו של בית משפט קמא ניתן קודם שניתנה הלכת בע"מ 919/15, בית המשפט הקפיד בפסק דינו להתייחס הן ליחס שבין השתכרות הצדדים, הן לסוגיית פרקי שהות הקטינות אצל כל אחד מההורים (האם מתקיימת משמורת משותפת?) והן לסוגיית חלוקת נטל המזונות באופן שלא חייב את האב במלוא שיעור צרכי הקטינות שנקבעו על ידו.

 

לעניין זה חשיבות רבה לעניינו של הערעור שכן בנסיבות אלו איננו מוצאים להחזיר את התיק לבית משפט קמא על מנת שיבחן את השפעת הלכת בע"מ 919/15 על פסק הדין כפי שנוהגות ערכאות הערעור על דרך כלל בעניינו של פסק דין שניתן קודם להלכה זו, ואנו נדון במסגרתו של הערעור בקביעת שיעור המזונות והאם הוא אכן עומד במתווה שנקבע בבע"מ 919/15 לצורך קביעת מזונות  2018.

בכל הקשור לקטינות אנו סבורים כי בהתייחס לצרכיהן אותם יש להעמיד להערכתנו בשיעור של כ – 1,800₪ לכל קטינה, ללא רכיב המדור, הרי שבהתחשב  ביחס ההכנסות הפנויות של הצדדים וכן בהתייחס לפרקי שהות הקטינות עימם, יש  להעמיד את שיעור המזונות לכל אחת מהקטינות באופן מדורג מתוך מחשבה כי צרכי  הרבים מעטים מעט מצרכיו של הפרט כשלעצמו בגדר "נר לאחד נר למאה" לפיכך אנו  מעמידים את חיוב המזונות לכלל הקטינות על סך 4,300 ₪ .

דרג את הכתבהדירוג כתבה חיוב מזונות שלא על פי תחשיב מתמטי דקדקני | מחשבון מזונות 2018 על פי ההלכה החדשה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד