En

צור קשר

checked

שינוי נסיבות מהותי: האם נישואים שניים מצדיקים הפחתה בדמי מזונות? | תלה"מ 50245-05-17 ב.ח ואח' נ' פ. – הפחתת מזונות

ניואים פרק ב הםחתת מזונות 

 

 

מהי תביעה להפחתת מזונות?

תביעה להפחתת מזונות, או להגדלתם, תיבחן תמיד בשאלה: האם נסיבות מהותי שהתרחש לאחר קביעת המזונות – בפסק דין או בהסכם?
כאשר מדברים על הפחתת מזונות או הגדלתם, נדרש להוכיח שינוי נסיבות מהותי ואין מדובר בשינוי של מה בכך, אלא שינוי נסיבות משמעותי ביותר שלא ניתן לצפות אותו והוא גורם עקרוני להכרעה או ההסכמה על גובה המזונות.

 

כיצד מכריע בית המשפט בתביעה להפחתת מזונות?
הכרעה בעתירה להפחתת מזונות דורשת בדיקה עקרונית  סביב סוגיית הפחתת המזונות, ובחינה קפדנית בשאלת שינוי הנסיבות – עקרונות אלו נמצאים במחלוקת משפטית כאשר יש פסיקה לכאן ולכאן.


השפעת תקדים העליון על הפחתת המזונות
ההלכה החדשה במזונות ילדים תיק בע"מ 919/15 – נקבעה בהישג משרדנו- עו"ד מאיה רוטנברג ייצגה את האב בתיק זה. השפעת  מהי פסק דינו של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15?  בעוד בית המשפט העליון אחז השור בקרניו והביא לשינוי המשוואה בכל הנוגע לפרשנות הדין האישי, שפורשה בחוסר שוויון על פי הדין העברי. בפס"ד תקדימי זה, שונתה קביעת שיעור מזונות קטינים בגילאים 6-15. עם זאת בחרו שבעת השופטים שהכריעו בדין, שלא לתת דעתם לשאלה העקרונית על דרך יישום ההלכה החדשה:


שינוי רטרואקטיבי – הפחתת מזונות
האם מזונות שנקבעו טרם פרסום ההלכה ב-19/07/2017 יעמדו לבירור מחדש נוכח שינוי ההלכה ובעקבות הדרך החדשה לבחינת חישוב המזונות, כאשר בעבר חושבו נסיבות המקרה על פי יכולתו הכלכלית של האב, וכיום נוספו למשוואת חישוב במזונות, גם הכנסות האם וחלוקת זמני השהות?

שאלה נוספת שעולה בעקבות פס"ד בעליון:
האם ניתן לשנות - להפחית או להגדיל מזונות שנקבעו בהסכם שאושר כדין טרם פרסום הלכת 919?
זאת ועוד, בהנחה ששינוי מזונות קטינים טומן בחובו הוכחתו של שינוי נסיבות מהותי, בתי המשפט נדרשו לשאלה:
האם שינוי ההלכה כשלעצמו מהווה שינוי נסיבות מהותי שדי בו על מנת לעמוד בנטל ההוכחה, תוך אבחנה בין מזונות פסוקים לבין אלה שנקבעו בהסכם?
כיום הפסיקה עדיין אינה ברורה לכאן ולכאן לגבי העקרונות או הקווים המנחים לשיקול דעתו של בית המשפט. ניתן לקרא פסיקה רבה ומאמרים באתר לגבי נושא מורכב זה.

הפחתת מזונות קטין
האב הגיש תביעה להפחתת מזונותיה של ביתו הקטינה בת  8 השנים מנישואיו הראשונים. ונולד לו בן נוסף מנישואים שניים.
ההורים  נישאו כדמו"י (כדת משה וישראל- נשואים ביהדות) בשנת 2010 והתגרשו בבד"ר ( בבית דין רבני) בשנת 2012 .מזונות הקטינה,כמו גם יתר הסוגיות הנובעות מגירושי ההורים, הוסדרו בהסכם גירושין בין האב לאם, אשר אושר כדין בבד"ר. בחלוף מספר חודשים אישר בית הדין הרבני לבקשת הצדדים תוספת להסכם הגירושין שעניינה חלוקת זמני השהות.

 

השפעת חלוקת זמני השהות על הפחתת מזונות
הורה משמורן- הקטינה מצויה באחריותה ההורית של האם, קביעת משמורת הילדים, הקטינה ב"משמורת" אמהּ. האב התובע אינו מצביע על זמני השהות או על שינוי בחלוקת זמני השהות בינו לבין הקטינה, כעילה להפחתת מזונותיה. עילותיו של האב להפחתת המזונות מסתמכות על  שינוי מצבו המשפחתי, עקב נישואיו השניים, הקטנת הכנסתו והגדלת הכנסת האם, תוך עליה ברמת החיים מכוח נישואיה מחדש.

 

פסקי דין להפחתת מזונות
לא נמצאה זיקה בין עילותיו של האב להפחתת המזונות לבין פסקי הדין אליהם הפנה התובע בסיכומיו, אשר הסתמכו על אופן חלוקת זמני השהות עם הקטינים כעילה לשינוי נסיבות מהותי בתביעה להפחתת המזונות.
הסדרי הראייה - לטענת האב הוא שוהה עם הקטינה יומיים בשבוע, ללא לינה, ואחת לשבועיים מיום ו' ועד מוצ"ש. האם טוענת כי זמני השהות בפועל מצומצמים אף יותר. אם כך, אין מחלוקת, כי זמני השהייה בין האב לבין ביתו הקטינה אינם מגיעים כדי נטילת חלק משמעותי במאזן של גידול הקטינה או כדי נשיאה בהוצאות הקטינה באופן ישיר המגדיל את חלקו במזונות.

 

סכום המזונות נקבע בהסכם גירושין שאושר על ידי בית הדין הרבני
מזונות הקטינה נקבעו בהסכם גירושין אשר נחתם על ידי ההורים בהליך הגירושין ואושר על ידי בית הדין הרבני . הסכם הגירושין הוא הסכם כולל אשר באמצעותו הסדירו הצדדים את כל העניינים הכרוכים בגירושין ו/או הנובעים מחיי הנישואין ובכלל אלה את ענייני המשמורת והאפוטרופסות, זמני השהות, ופירוק השיתוף ברכב ובמיטלטלין. מזונות הקטינה הועמדו על 3,000 ₪  סכום המזונות כולל "מדור, כלכלה, ביגוד והנעלה".

הפחתת מזונות - הוצאות חריגות
בנוסף, האב התחייב לשלם מחצית ההוצאות החריגות עבור בריאות וחינוך לטענת האב בתביעה להפחתת מזונות, שיעור ההוצאות החריגות מגיע כדי כ- 800 ₪ מידי חודש. בדיון ההורים בבית המשפט כי סכום ההוצאות החריגות מגיע כדי 1,000₪ מידי חודש. האב העמיד אפוא את שיעור המזונות השוטף בו נושא ע"ס 3,800 ₪ עד 4,000 ₪ .  לא נמצא בסיס לטענת האב לפיה נושא מידי חודש, בנוסף למזונות, אף בהוצאות חריגות בסכומים האמורים ו אף לא קרוב לכך.
הפחתת מזונות הקטינה- לטענת האב יש להפחית את שיעור המזונות ולהעמידו ע"ס של 1,500 ₪ בנוסף למחציתה הוצאות החריגות .

דרג את הכתבהדירוג כתבה שינוי נסיבות מהותי: האם נישואים שניים מצדיקים הפחתה בדמי מזונות? | תלה"מ 50245-05-17  ב.ח ואח' נ' פ. – הפחתת מזונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד