מדינת ישראל
   
בית משפט ה  ב 

תאריך

 

פתיחת הליך - אזרחי

(לפי תקנה 7 א' (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984)

הליך:

[רכיב שמירת תוצאות של FrontPage]

תובענה1 ערעור הודעה לצד ג' בתיק
תביעה שכנגד בתיק בקשה בכתב בתיק

סוג התיק:

א (אזרחי) הפ (המרצת פתיחה) עז (עזבונות) ענ (ערעור נכים)
ברע (בקשות רשות ערעור) מא (מעמד אישי) עמה (ערעור מס הכנסה) עש (ערעור שונה)
ב (בקשה בכתב) עא (ערעור אזרחי) עמח (ערעור משפחות חיילים) פשר (פירוקי חברות ופשיטות רגל)
סדר דין:  ר (רגיל) מ (מקוצר) ד (מהיר)   
נושא התובענה2: קוד: תאור: סכום התובענה:

פרטי מגיש

 שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) מ"ז/ח"פ מס' טלפון כתובת 

התובענה

נ ג ד3

פרטי בעל שם (פרטי ומשפחה/חברה/מוסד) מ"ז/ח"פ מס' טלפון כתובת 
דין שכנגד
בעניין עזבון המנוח4

מ"ז

תאריך פטירה

סעדים

קוד סעד5

תאור הסעד

עקרי
סעדים
[רכיב שמירת תוצאות של FrontPage]

נוספים
 
הוגשה בקשה לפטור מאגרה. כל מגישי התובענה פטורים מאגרה
מתבקשת המצאה ידנית לכל הצדדים6 כל מגישי התובענה מסכימים לפנות להליך של גישור

חלק ממגישי התובענה מסכימים לפנות להליך של גישור, ציין שמותיהם:

 

פרט בקשות שנפתחו לפני פתיחת ההליך הנוכחי:

מס' תיק שם התיק

תאור

   
   
   

פרט באי כוח לפי סדר ההופעה בתובענה (במידה שמגיש התובענה מיוצג)

  שם עו"ד מס' רשיון מס' פקס מס' טלפון
בכת 1        
בכת 2        
בכת 3        
1. לרבות בקשה בכתב שהוגשה לפני פתיחת התיק העיקרי.
לידיעתך, אם בית המשפט לא יוכל לדון בתובענה או להמשיך את הדיון בה בשל חוסר מעש מצד בעלי הדין, ללא הסבר מניח את הדעת  - עלולה התובענה להימחק.
2. לפי רשימה של נושאי תובענה המצורפת (במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא מחייב).
3. נא לרשום את פרטי כל בעלי הדין שכנגד, ככל הידוע.   
4. בתיקי עזבונות בלבד.
5. לפי רשימת סעדים שפרסם מנהל בתי המשפט.(במקרה של סתירה בין הקוד לבין התיאור, הקוד הוא מחייב).
6. אם מתבקשת מסירה אישית לחלק מהנתבעים, יש לצרף רשימה.