בבית המשפט העליון

 

בע"מ  3184/15

 

לפני:  

כבוד השופט נ' הנדל

 

המבקשת:

פלונית

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיב:

פלוני

                                          

בקשה לעיכוב ביצוע ובקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי ירושלים מיום 06.05.2015 בתיק עמש 045528-04-15

                                          

בשם המבקשת:                      עו"ד אהרון המאירי

בשם המשיב:                         עו"ד בועז גורק

 

 

החלטה

 

 

1.       בין המבקשת למשיב פרץ סכסוך באשר לזכויות המשמרות על ילדתם המשותפת, בת כשנתיים וחצי (להלן: הקטינה). המבקשת עזבה את מקום מגוריהם של בני הזוג באנגליה, והביאה אותה עמה לישראל. תביעה שהגיש המבקש בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים להשבת הקטינה לאנגליה, לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים), התשנ"א-1991, הסתיימה בפסק דין שנתן תוקף להסכמת הצדדים (תמ"ש 21020-04-15, כב' השופט ד' טפרברג). בין היתר, הסכימו הצדדים כי המבקשת תחזור לאנגליה עם הקטינה לשם ניהול הסכסוך באשר למשמורת עליה.

 

          המבקשת הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים ערעור על פסק הדין שניתן בהסכמה. לטענתה, ההסכם אינו ישים מבחינתה, שכן אין לה את האישורים הדרושים לשם כניסה לאנגליה. עוד עולות מכתב הערעור טענות שונות כנגד הסכמתה לפסק הדין, כגון טעות או מרמה. לצד הודעת הערעור הוגשה בקשה לעיכוב ביצוע פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט המחוזי דחה את בקשת עיכוב הביצוע, בקבעו כי סיכויי ההליך ומאזן הנוחות אינם מצדיקים אותו (עמ"ש 45528-04-15, כב' השופט ע' שחם). מכאן בקשת רשות הערעור שלפני, ובקשה נוספת לעיכוב ביצוע שהוגשה עמה. המבקשת שבה ושוטחת את הטענות שהעלתה בבית המשפט המחוזי. מנגד, המשיב סומך ידיו על הקביעות שנקבעו בעניין סיכויי ההליך ומאזן הנוחות.

 

2.       בפתח הדברים יוער כי מהודעת הערעור שהגישה המבקשת בבית המשפט המחוזי עולה כי היא תוקפת את תוקף ההסכם שאליו הגיעו הצדדים, ולחלופין טוענת כי אין היא יכולה ליישם את הוראותיו. כך או אחרת, אין היא משיגה על הליך אישור ההסכם שאליו הגיעו הצדדים, כגון טענה שנפל פגם בהליכי המשפט. מכאן ניתן לסבור שדרך המלך הדיונית שבה על המבקשת לצעוד אינה הגשת ערעור על פסק הדין (ראו ע"א 151/87 ש. ארצי, חברה להשקעות בע"מ נ' אורי רחמני, פ"ד מג(3) 489, 499-498 (1989)). משוכה דיונית נוספת היא כי בהנחה שהליך הערעור ראוי בנסיבות העניין, הרי שהערעור הוגש באיחור, מבלי שנלוותה לכך בקשה או הסבר. מכל מקום, עסקינן בהליך לפי אמנת האג, שבו יש לנהוג בגמישות דיונית רבה יותר, שכן טובתם של קטינים עומדת על הפרק (ראו למשל בע"מ 2205/09 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסקה 7 לפסק דינו של הנשיא א' גרוניס (22.4.2009)). לפיכך, ולצורך הכרעה מהירה בבקשה לעיכוב ביצוע – שלה השלכות על הקטינה מושא המחלוקת – אתייחס אף לגוף הטענות. זאת, מבלי להכריע בשאלות הדיוניות שהועלו.

 

          במישור סיכויי ההליך נטען, כאמור, כי המבקשת לא הייתה מודעת למידע חשוב בעת ההסכם שהוגש לבית המשפט. ברם, על פני הדברים, ולצורך הבקשה לעיכוב ביצוע, אין בהכרח די במידע זה בכדי להוביל לביטול ההסכם. יודגש כי בכך אין לטעת מסמרות בגוף הטענה, אלא רק בדיותה לשם עיכוב ביצוע ההסכם. טענה נוספת היא שעם הגעתה לאנגליה תופרד המבקשת מן הקטינה, ובכך יסוכל ההסכם – הקובע כי עד להכרעה בשאלת המשמורת תשהה הקטינה עם המבקשת (למעט פרקי הזמן שהוגדרו, בהם תשהה עם המשיב). אלא שאף טענה זו לא עלה ביד המבקשת לבסס. מן החומר שצורף לא עולה שהקטינה תופרד מן המבקשת, אלא שמעמדה של המבקשת באנגליה לטווח הארוך טרם הוסדר. בפרט, נכון להקדיש משקל להוראות בית המשפט לענייני משפחה באנגליה לרשויות ההגירה שם, לפיהן יש לעשות הכל בכדי לאפשר למבקשת להיכנס לאנגליה לשם ניהול הליכי המשמרות, מבלי להפריד בין המבקשת לקטינה. אם כך, לא עולה כי המבקשת והקטינה יופרדו בעת כניסתם לאנגליה. לנוכח זאת, אף מאזן הנוחות אינו נוטה לטובת המבקשת במידה שמצדיקה מתן עיכוב ביצוע. ברקע הפרטני, הסכמתה העקרונית של המבקשת להגיע לאנגליה עם הקטינה, לשם ניהול הליכי המשמורת. יובהר גם כי המבקשת הייתה מיוצגת בכל ההליכים האמורים. ברקע הכללי, המדיניות התומכת בפתרון מהיר ויעיל של הסכסוך לפי אמנת האג.

 

          אודה כי הגשת ערעור על פסק דין שניתן בבית משפט לענייני משפחה, בתביעה לפי אמנת האג, מהווה בדרך כלל בסיס לעיכובו. אך אין זה כלל בל יעבור. בענייננו, עסקינן בפסק דין שניתן בהסכמה, בתקופה האחרונה, כאשר המבקשת אינה מבססת, על פני הדברים, את הסתייגותה מהסכמתה היא.

 

3.       הבקשה נדחית. בכך מתייתרת הבקשה הזמנית לעיכוב ביצוע שהוגשה יחד עמה. המבקשת תישא בהוצאות המשיב בסך של 6,000 ₪.

 

           ניתנה היום, כ"ט אייר תשע"ה (‏18.5.2015).

 

 

 

ש ו פ ט

 

 

_________________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   15031840_Z02.doc   מא

מרכז מידע, טל' 077-2703333 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il