En

צור קשר

checked

האם רשויות המס יכולים לתבוע בבית משפט למשפחה בגין עסקיו של בן הזוג?

המדינה התובעת את הבעל בגין חבות עסקיו, האישה טוענת כי למעשה מדובר במחלוקת ישירה שבין בני הזוג שאינם בהליכי גירושין ובין המדינה כנושה ואין לפנינו סכסוך בענייני משפחה. משכך אין קנויה סמכות לבית המשפט לענייני משפחה ואף אין יתרון מקצועי אמיתי לערכאה זו לברר את טענות המדינה במישור חבויות המס של עסקי הבעל, פעולות המינהל והברחות נכסים נטענות של תאגידים חייבי מס שביצע לשיטת המדינה הבעל ונרשמו על שם האישה. לפיכך עותרת האישה לסלק התובענה על הסף.

חובות עסק של הבעל אינם משותפים לאישה

 

 

טענות הנוגעות לשאלת הסמכות העניינית

רשויות  המדינה טוענים  שסמכותו של בית המשפט זה היא להידרש למחלוקת שבין הצדדים, הואיל וקיימות  מחלוקות של ממש בין האישה ובן זוגה.

 מאחר שדומה כי מכתב התביעה ומכתב ההגנה לא עלו מחלוקות של ממש בין בני הזוג עצמם ואינם בהליכי גירושין עם עסק משותף, והואיל וגם כתבי הטענות השונים שהוגשו בעניין הסמכות לא פרטו את גדרי המחלוקת הספציפית בעניין נכסי בני הזוג .

במעמד הדיון ביקשה גם האישה לשאת דברים וכמובן שרשות זו ניתנה לה מדברי הצדדים עצמם עולה מפורשות, כי חרף המצב הבעייתי שבו מצויים הצדדים שעודם  מתגוררים תחת אותה קורת גג ואינם מנהלים עסק משותף הגם שנטען לפני שהאישה התבקשה לעזוב את בית  המגורים וייתכן שגם התחושות הקשות שביניהם, הלכה למעשה האישה ובעלה  מציגים  חזית אחידה בכל הנוגע לתמונת המצב ולמשטר הרכושי בענייניהם.

 

רכוש משותף של הבעל והאישה

למעט טענה כללית לפיה האישה ונתבע נקלעו לסכסוך עקב חובותיו של נתבע , שמוסכם בין בני הזוג כי אין ליחסם לאישה, ולמעט טענה כללית לפיה חלק מן  המיטלטלין בבית המגורים שייכים לבעל  ,אין עולה לפני מכתבי הטענות כל מחלוקת  אמיתית זאת, לא ביחס למשטר הרכוש הנטען בין הצדדים ולא באשר למקורם הנטען של  כספים ששימשו לרכישת נכסים, והצדדים מציגים חזית אחידה בהקשר זה אל מול רשויות  המס .

הטענה כי בין הצדדים מחלוקת לעניין מיטלטלין, כפי הנראה ובעיקר, תכשיטים של האישה אולם למעט טענות כלליות בכתב התביעה ובכתב ההגנה מטעם נתבע ביחס למחלוקת לעניין מיטלטלין דבר לא פורט בהקשר זה.

 

 

סמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה

סמכותו העניינית של בית המשפט לענייני משפחה נגזרת מהוראות סעיף 1  לחוק בית  המשפט לענייני משפחה התשנ"ה, 1995 הקובע כי בית משפט זה קונה סמכות לדון  בתובענה אזרחית בין אדם לבין בני משפחתו שעילתה סכסוך בתוך המשפחה

דומני שהאמור לעיל מבהיר כי למעשה, גם אם מצויים בני הזוג כעת בסכסוך, הרי שעילת  התובענה שלפני, כפי שטען בצדק בא כוח היועמ"ש, איננה סכסוך בתוך המשפחה עילת  התובענה שלפני נשענת ביסודה על סכסוך אזרחי שבין המדינה כנושה, ובין נתבע/

בנסיבות אלה אכן עסקינן בתובענה אזרחית שלא נסובה על הסכסוך שבין בני הזוג ככל שטענת האישה ו/ו נתבע  ,היא כי נתגלע ביניהם סכסוך של ממש לעניין הרכוש הרי  שכתבי הטענות אינם מגלים סכסוך זה לבד מהטענות הכלליות בעניין המיטלטלין או  טענות עלומות לעניין כספים

ככל שטענות האישה ונתבע  מצטמצמות אך לחלוקת המיטלטלין ביניהם או קרוב לכך,  שכן כאמור כתבי הטענות אינם מגלים מחלוקת ספציפית, הרי שלכל היותר ניתן לקבוע כי  מדובר בסוגיות אינצידנטליות אשר היה אולי מקום להביאן ולבררן במסגרת הליך ספציפי  ומובחן ; הליך שהיה מאפשר הכרעה יעילה ומהירה, בסכסוך הנקודתי, ככל שישנו, בין בני  הזוג אולם כאמור, עיקרה של המחלוקת אם לא כולה, כעולה הן מדברי הצדדים לפני והן מכתבי  הטענות, הוא בין המדינה ובין בני הזוג, כחזית אחת מחלוקת זו, אין דינה להתברר לפני  בית משפט זה.  

דרג את הכתבהדירוג כתבה האם רשויות המס יכולים לתבוע בבית משפט למשפחה בגין עסקיו של בן הזוג?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד