בבית המשפט העליון

 

בע"מ  2433/04

 

בפני:  

כבוד השופטת א' פרוקצ'יה

 

המבקש:

גרמן צינובוי

                                          

 

נ  ג  ד

                                                                                                    

המשיבים:

1. דורית צינובוי

 

2. חן צינובוי

 

3. רותם צינובוי

                                          

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 28.1.04 בבע"מ 158/03 שניתן על ידי כבוד השופט י. יעקובי-שוילי

                                          

בשם המבקש:                  עו"ד שיראל בר

 

בשם המשיבים:               עו"ד שלי אייזנברג

 

 

פסק – דין

 

1.                זו בקשה לרשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה (סגן הנשיא י. יעקובי-שוילי) בו העלה בית המשפט המחוזי את סכום המזונות שעל המבקש-המערער לשלם לכלכלת שני ילדיו הקטינים. לאחר קבלת תגובת המשיבה, החלטתי לדון בבקשת רשות הערעור ולדון בבקשה כבערעור לגופו. אציין, כי המשיבה התנגדה לראות בכתב התשובה סיכומים לצורך דיון בערעור, אולם נוכח התייחסותה המפורטת לטענות המערער, לא מצאתי צורך דיוני בקבלת כתב טענות נוסף מטעמה.

 

2.                המערער עובד כרופא פסיכיאטר בבית-החולים בטירת הכרמל, ועוסק מעט גם בפרקטיקה פרטית. המשיבה מורה בבית הספר הריאלי בחיפה. השניים נישאו בשנת 1994, ונולדו להם בת ובן בשנים 1996 ו-1999. המערער עזב את בית המשפחה בחודש אוקטובר 2000. עם עזיבתו, הגישה המשיבה תביעה בבית-הדין הרבני לשלום בית ולמדור ספציפי בדירה. במקביל, הגישה תביעה למשמורת הקטינים ולמזונות לבית המשפט לענייני משפחה בחיפה. כחודש לאחר מכן, הגיש המערער לערכאות האמורות, בהתאמה, תביעת גירושין ותביעה לפירוק השיתוף בדירה.

 

בית הדין הרבני דחה את תביעת המערער לגירושין וקיבל את תביעת המשיבה למדור ספציפי ולשלום בית. על פסק דין זה לא הוגש כל ערעור. בית המשפט לענייני משפחה קבע, בין היתר, שמשמורת הקטינים תהיה אצל האם עם הסדרי ראיה לאב, ופסק לחובת האב תשלומי מזונות לילדיו בסך 1,250 ₪ לכל ילד. המשיבה הגישה ערעור על פסק הדין, ובגידרו השיגה גם על גובה המזונות שנפסקו. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור באופן חלקי, והעלה את סכום המזונות לכדי 3000 ₪ עבור כל ילד, ובסך הכל 6,000 ₪ לחודש. הערעור שלפני, נסב על עניין אחרון זה בלבד.

 

3.                לשם קביעת גובה המזונות, חישב תחילה בית המשפט המחוזי ומצא כי הכנסתו החודשית הפנויה של המערער נעה בין 10,000 ל- 11,0000 ₪ (מתוכם, כ- 1500 ₪ הכנסה מהפרקטיקה הפרטית), וכי לרשותו גם כ- 50,000 ₪ נזילים בקרן השתלמות. מן העבר האחר ציין, שמשכורתה החודשית הפנויה של המשיבה, בהתאם לנטען על-ידה בתביעת המזונות, הינה 4,500 ₪. בצד ההוצאות, ובהתאם לפסיקת בית המשפט לענייני משפחה, שני הצדדים נושאים באופן שווה בנטל תשלומי המשכנתא (כ- 1800 ₪ בחודש) ומעון עבור הבן (כ- 1,850 ₪ בחודש). ובהתאם לכך, הסיק בית המשפט, כי לאחר התשלומים האמורים, נותר למשיבה סכום של כ- 2,600 למחייתה, ואילו למערער נותרים (לפני תשלום המזונות) כ- 8,600 ₪. מעבר לבחינת הכנסותיהם של בני הזוג, פירט בית המשפט מספר שיקולים נוספים המשפיעים על גובה המזונות. בין יתר השיקולים, ציין כי אין להתחשב בהוצאות המערער למדור, שכן עזיבתו את דירת השפחה נבעה מקשריו עם אשה אחרת, כפי שנקבע בפסק דינו של בית הדין הרבני. שיקולים אחרים שהדריכוהו, היו כי יש לחייב את המשיב בהוצאות מדור הילדים, שכן הוא לא מעמיד לרשותם מדור חינם, אלא נושא במחצית תשלומי המשכנתא והארנונה בלבד; וכן כי אין לחייב את המערער בתשלום עבור לימודי הבת בבית-ספר פרטי, מקום שביכולתה ללמוד בבית-ספר ממלכתי, וזהו הסדר סביר.

 

4.                המערער טען, כי היה מקום להתחשב בצרכי מחייתו, ובהם הוצאותיו למדור. כן טען, שחישוב משכורתו הפנויה היה שגוי, מכיוון שממשכורת הברוטו שלו הופחתו אמנם הניכויים למס ההכנסה לביטוח הלאומי ולביטוח הבריאות, אולם לא הופחתו כל שאר "ניכויי החובה" שהמערער אינו יכול לוותר על הפרשתם – והם: "ניכויים לקרן רופאים ולארגון הרופאים, וכן ניכויים להלוואות וקופות גמל אשר עולים כדי כ- 2,500 ₪ לחודש".

 

המערער השיג גם על הנושאים הבאים: בניגוד לחישוב שנערך בעניינו, למשכורתה הפנויה של המשיבה לא הוספו חסכונותיה ותשלומיה לקרן השתלמות ולקופת גמל; במסגרת רכיב המדור במזונות, לא התחשב בית המשפט בכך שהמערער נושא במחצית תשלומי המשכנתא; וכן כי סכום המזונות מעבר למזונות ההכרחיים הינו מוגזם נוכח רמת החיים אליה נזקקו והורגלו הקטינים ורמת החיים הכללית של המשק, ולאור מצבו הכלכלי של המערער הנגזר מהיותו  רופא העומד בראשית דרכו המקצועית.

 

5.                המשיבה, סומכת ידיה בעיקרם של דברים, על פסיקת בית המשפט קמא ועל החישובים שערך. לעניין מדור המערער, טוענת היא עוד, כי הלה גר אצל אמו, ועל כן ממילא אין לו הוצאות מדור שיש להתחשב בהן. אשר לחישוב הכנסתו הפנויה של המערער היא מוסיפה, כי עיקר "ניכויי החובה" שהמערער טוען להתחשבות בהם, הינם הלוואות וחסכונות ולא הפרשות לזכויות סוציאליות. כמו כן, מצביעה המשיבה על פוטנציאל ההשתכרות הגבוה של המערער, ועל כך שהוא הודה בעיסוקו בפרקטיקה פרטית רק בפני בית המשפט המחוזי (ולא בפני בית המשפט לענייני משפחה) וגם אז, טען כי המדובר בהכנסה של 1,500 ₪ בלבד, ולא תמך טענתו בשום מסמך, למרות שנדרש לכך.

 

6.                דין הערעור להתקבל בחלקו. עקרון הוא כי בהערכת מזונות שעל אב לשלם לילדיו יש לקחת בחשבון את צרכי הילדים, וכן את גובה הכנסת האב ויכולתו הכלכלית. ממילא, נלקחת בחשבון בהקשר זה גם יכולתה הכלכלית של האם שבמשמורתה מוחזקים הילדים (בע"מ 5750/03, אוחנה נ' אוחנה). פסיקת המזונות נעשית על דרך איזון כולל של הכנסת המשפחה מכל המקורות, תוך התחשבות בכלל היכולות מול הצרכים, וקביעה בהתאם לכך את שיעורם הסביר של המזונות.

 

           על בסיס שיקולים אלה נראה לי כי בית המשפט המחוזי הפריז בהגדלת סכום המזונות שפסק לחובת האב, ששיעורם הועלה על ידו ב- 3,500 ₪ לחודש. אינני מוצאת הצדקה להגדלה בשיעור כזה, משהיא אינה מאזנת כראוי בין כל הנתונים שיש לאזן ביניהם. מזונות לילדים בני 6 ו-9 בשיעור 6,000 ₪ לחודש כאשר האם שבמשמורתה הילדים משתכרת אף היא, הם על הצד הגבוה. גם בהנחה שהשתכרותו של האב הינה ברמה טובה, מדובר ברופא בתחילת דרכו המקצועית, ולאחר הניכויים השונים מהכנסתו, נותר לו סכום לא גדול למחייתו הוא.

 

אוסיף כי הערת בית המשפט המחוזי לפיה כי אין זה ראוי להתחשב בהוצאות המדור של המערער בהערכת שיעור המזונות שעליו לשלם, בשל כך שעזב את בית המשפחה מרצונו בשל קשריו עם אישה אחרת נראית בעיני מוקשה ביותר. התנהגות בן זוג, ככל שהיא עומדת לביקורת כזו או אחרת במישור המוסרי, אינה מצדיקה את "הענשתו" על דרך התעלמות מצרכיו הוא למדור ולמשק בית עצמאי משלו, אם כך בחר לחיות. זכות זו עומדת לו במסגרת האוטונומיה האישית הנתונה לו לקבוע את דרך חייו, והוא זכאי להגשימה בתנאי קיום סבירים, ובלבד שיעמוד בחובתו לספק את צרכיהם של ילדיו כדרך יכולתו הכלכלית הסבירה. לפיכך, במסגרת האיזון ההולם בהערכת גובה המזונות שעל אב לשלם לילדיו (מעבר לצרכיהם ההכרחיים), יש ליתן משקל ליכולתו הכלכלית ולצרכיו שלו (ראו למשל: ע"א 6765/95 קרמר נ' קרמר, תק-על 96(1) 539; ע"א 5128/95 לוי נ' לוי, תק-על 96(2) 485; מ. שאוה, הדין האישי בישראל, מהד' 4, 2001 כרך ראשון, בעמ' 294-295).

 

           בענייננו, לא נערך איזון ראוי בין צרכי הילדים, יכולתו הכלכלית של האב ויכולתה הכלכלית של האם, כנדרש לשם קביעת גובה המזונות (פרשת אוחנה, שם). לפיכך, ראוי להפחית את גובה המזונות שפסק בית המשפט המחוזי ולהעמידם על 2000 ₪ עבור כל ילד, ובסך הכל 4,000 ₪ לשני הילדים, במקום 6,000 ₪ שנפסקו בערכאה קמא. הפחתה זו תחול ממועד מתן פסק דין זה. סכומי המזונות שהמערער חוייב בהם עד היום מכח פסק הדין נשוא הערעור ישארו בידי ילדיו, שכן יש להניח כי שימשו לסיפוק צרכיהם בעבר (ראו עניין קרמר לעיל). הוראות בית המשפט קמא הקבועות בפסקה 13(א) לפסק דינו, הנוגעות לאופן ההצמדה למדד יוקר המחיה והסכומים אותם רשאי המערער לנכות מהמזונות, יעמדו בעינן.

 

7.        לאור האמור, הערעור מתקבל בחלקו, פסק דינו של בית המשפט המחוזי יבוטל ככל שהוא נוגע לפסיקת מזונות הילדים, ובמקומו יבוא האמור בפסק דין זה.

 

           אין צו להוצאות.

 

           ניתן היום, כ"ח באלול תשס"ה (2.10.05).

                                                                                      ש ו פ ט ת

 

_____________________

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח.   04024330_R06.doc

מרכז מידע, טל' 02-6593666 ; אתר אינטרנט,  www.court.gov.il

⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍उ㰉搯癩ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩㹮਍ഉऊ਍㰉敳瑣潩汣獡㵳氢湩獫氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲ാऊउ਍उउ搼癩椠㵤搢癩潃畬湭≳㰾搯癩ാऊउ㰉晩慲敭椠㵤琢灭渭癡•慤慴猭捲∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩弯潍畤敬⽳慮楶慧楴湯桟牯穩湯慴彬楳灭敬慟捣獥彳潃畬湭㉳愮灳•敨杩瑨∽∰眠摩桴∽∰㰾椯牦浡㹥਍उഉऊउ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ാऊउ瘉牡挠汯浵獮湟浵഻ऊउഉऊउ␉眨湩潤⥷氮慯⡤畦据楴湯⤨笠਍उउ猉瑥楔敭畯⡴畦据楴湯⤨笠਍उउउ晩慲敭摟瑡彡牳⁣‽⠤⌧浴⵰慮❶⸩瑡牴✨慤慴猭捲⤧഻ऊउउ␉✨琣灭渭癡⤧愮瑴⡲猧捲Ⱗ晩慲敭摟瑡彡牳⥣഻ऊउउⱽ〱〰㬩਍਍उउ猉瑥楔敭畯⡴畦据楴湯⤨笠⼠ ⴼ‭晩渠瑯搠獩汰祡摥愠摤洠牯⁥楴敭਍उउउ晩⠠楷摮睯睟摩桴㸠ㄠ㌲⤰笠⼠⴯ⴭⴭ‾‵潣畬湭൳ऊउउउ潣畬湭彳畮‽㬵਍उउउ⁽汥敳椠⁦眨湩潤彷楷瑤⁨‾㔹⤰笠⼠⴯ⴭⴭ‾‴潣畬湭൳ऊउउउ潣畬湭彳畮‽㬴਍उउउ⁽汥敳椠⁦眨湩潤彷楷瑤⁨‾㠶⤰笠⼠⴯ⴭⴭ‾″潣畬湭൳ऊउउउ潣畬湭彳畮‽㬳਍उउउ⁽汥敳椠⁦眨湩潤彷楷瑤⁨‾㘴⤰笠⼠⴯ⴭⴭ‾′潣畬湭൳ऊउउउ潣畬湭彳畮‽㬲਍उउउ⁽汥敳笠⼠⴯ⴭⴭ‾‱潣畬湭൳ऊउउउ潣畬湭彳畮‽㬱਍उउउൽऊउउ⼉⴯ⴭⴭ‾畢汩⁤楬歮⁳湩挠汯浵獮਍उउउ潦⁲椨㴠ㄠ※⁩‼潣畬湭彳畮⭭㬱椠⬫
ൻऊउउउ⼯污牥⡴⠤甧⹬楬瑳✭⬠椠⸩瑨汭⤨㬩਍उउउ␉✨汵氮獩⵴‧‫⥩挮獳✨楤灳慬❹✬汢捯❫㬩਍उउउൽऊउउ椉⁦挨汯浵獮湟浵㸠ㄠ
⁻⼯ⴭⴭ㸭愠摤挠慬獳氠獡⁴汵਍उउउ␉✨汵氮獩⵴‧‫潣畬湭彳畮⥭愮摤汃獡⡳氧獡❴㬩਍उउउൽऊउउ瘉牡渠㴠〠഻ऊउउ␉✨汵氮湩獫猭畯捲⁥楬⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨笠਍उउउ␉桴獩江⁩‽⠤桴獩㬩਍उउउ渉㴠渠⬠ㄠ഻ऊउउउ晩⠠‾潣畬湭彳畮⥭笠਍उउउउ‽㬱਍उउउ紉਍उउउ␉␨桴獩江⥩挮潬敮⤨愮灰湥呤⡯甧⹬楬瑳✭⬠渠㬩਍उउउ⥽഻ऊउउ਍उउउ⨯⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪‪删獥穩⁥⨠⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⼪਍उउउ⠤楷摮睯⸩敲楳敺昨湵瑣潩⡮
ൻऊउउउ⠤⌧楬歮⁳汵⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨笠਍उउउउ⠤桴獩⸩瑨汭✨⤧挮獳✨楤灳慬❹✬潮敮⤧഻ऊउउउ⥽഻ऊउउउ慷瑩潆䙲湩污癅湥⡴畦据楴湯⤨ൻऊउउउ椉⁦眨湩潤彷楷瑤⁨‾㈱〳
⁻⼯ⴭⴭ㸭㔠挠汯浵獮਍उउउउ按汯浵獮湟浵㴠㔠഻ऊउउउ紉攠獬⁥晩⠠楷摮睯睟摩桴㸠㤠〵
⁻⼯ⴭⴭ㸭㐠挠汯浵獮਍उउउउ按汯浵獮湟浵㴠㐠഻ऊउउउ紉攠獬⁥晩⠠楷摮睯睟摩桴㸠㘠〸
⁻⼯ⴭⴭ㸭㌠挠汯浵獮਍उउउउ按汯浵獮湟浵㴠㌠഻ऊउउउ紉攠獬⁥晩⠠楷摮睯睟摩桴㸠㐠〶
⁻⼯ⴭⴭ㸭㈠挠汯浵獮਍उउउउ按汯浵獮湟浵㴠㈠഻ऊउउउ紉攠獬⁥⁻⼯ⴭⴭ㸭ㄠ挠汯浵獮਍उउउउ按汯浵獮湟浵㴠ㄠ഻ऊउउउ紉਍उउउउ⼯ⴭⴭ㸭戠極摬氠湩獫椠潣畬湭൳ऊउउउ昉牯⠠⁩‽㬱椠㰠挠汯浵獮湟浵ㄫ※⭩⤫笠਍उउउउ␉✨汵氮獩⵴‧‫⥩爮浥癯䍥慬獳✨慬瑳⤧挮獳✨楤灳慬❹✬汢捯❫㬩਍उउउउൽऊउउउ椉⁦挨汯浵獮湟浵㸠ㄠ
⁻⼯ⴭⴭ㸭愠摤挠慬獳氠獡⁴汵਍उउउउ␉✨汵氮獩⵴‧‫潣畬湭彳畮⥭愮摤汃獡⡳氧獡❴㬩਍उउउउൽऊउउउ瘉牡渠㴠〠഻ऊउउउ␉✨汵氮湩獫猭畯捲⁥楬⤧攮捡⡨畦据楴湯⤨笠਍उउउउ␉桴獩江⁩‽⠤桴獩㬩਍उउउउ渉㴠渠⬠ㄠ഻ऊउउउउ晩⠠‾潣畬湭彳畮⥭笠਍उउउउउ‽㬱਍उउउउ紉਍उउउउ␉␨桴獩江⥩挮潬敮⤨愮灰湥呤⡯甧⹬楬瑳✭⬠渠㬩਍उउउउ⥽഻ऊउउउⱽ㐠〰‬戢極摬江湩獫⤢഻ऊउउ紉㬩਍उउ紉㠬〵⤰഻ऊउ紉㬩਍उ㰉猯牣灩㹴਍਍उ਍उ⼼楤㹶਍㰉猯捥楴湯ാഊऊ猼捥楴湯挠慬獳∽潦浲氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲椠㵤昢牯⵭潬杮㸢਍उ㰉瑳潲杮挠慬獳∽慷⵳㕨愠捣獥≳琠扡湩敤㵸〢•摩∽歳灩∶휾힦힕₨ꟗ꧗꣗⼼瑳潲杮㰾⁡牨晥∽瀿㵧敇䙴汩♥浡㭰慃整潧祲䑉㌽㌹愦灭䄻瑲捩敬䑉ㄽ㤱☲浡㭰䑉㤽㔹猣楫㝰•汣獡㵳愢捣獥≳휾힓힜ₒꛗ闗꣗휠힧힩㲨愯ാऊ㰉捳楲瑰氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍उ琉祲笠湦敓䑴晥畡瑬潆浲慄慴搨捯浵湥⹴潦浲孳昧浲㌸崧㬩⁽慣捴⡨⥥笠ൽऊ㰉猯牣灩㹴਍उ਍उ਍उ搼癩挠慬獳∽潃瑮捡䙴浲㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳䌢湯慴瑣牆䥭湮牥㸢਍उउ搼癩挠慬獳∽潃瑮捡呴瑩敬㸢格㸳ℼⴭ휠힦힕₨ꟗ꧗꣗ⴠ㸭ꛗ闗꣗휠힧힩㲨栯㸳⼼楤㹶਍उउ搼癩挠慬獳∽潃瑮捡䉴摯≹ാऊउउℼⴭ縠繾繾繾繾繾繾繾ⴠ㸭਍उउ㰉潦浲挠慬獳∽楷慺摲牆≭洠瑥潨㵤瀢獯≴渠浡㵥昢浲㌸•捡楴湯∽䙟牯獭匯扵業䙴牯⹭獡㽰潆浲䑉㠽∳ാऊउउ㰉ⴡ‭꧗鷗ⴠ㸭਍उउउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩椠灮瑵⵳潣瑮楡敮≲ാऊउउउ搼癩椠㵤昢浲㌸楤䙶敩摬∱挠慬獳∽楤剶煥極敲≤猠祴敬∽敨杩瑨〺∻㰾搯癩ാऊउउउ氼扡汥映牯∽瑣䙬敩摬㌸ㅟ•汣獡㵳愢捣獥≳휾힩㲝氯扡汥ാऊउउउ椼灮瑵搠物∽畡潴•汣獡㵳眢穩牡≤椠㵤挢汴楆汥㡤弳∱琠灹㵥琢硥≴瘠污敵∽•汰捡桥汯敤㵲휢힩⊝渠浡㵥䘢敩摬∱ാऊउउ㰉搯癩ാऊउउ㰉ⴡ‭飗鳗ꓗ闗鿗ⴠ㸭਍उउउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩椠灮瑵⵳潣瑮楡敮≲ാऊउउउ搼癩椠㵤昢浲㌸楤䙶敩摬∲挠慬獳∽楤剶煥極敲≤猠祴敬∽敨杩瑨〺∻㰾搯癩ാऊउउउ氼扡汥映牯∽瑣䙬敩摬㌸㉟•汣獡㵳愢捣獥≳휾힘힜힤힕㲟氯扡汥ാऊउउउ椼灮瑵搠物∽畡潴•汣獡㵳眢穩牡≤椠㵤挢汴楆汥㡤弳∲琠灹㵥琢硥≴瘠污敵∽•汰捡桥汯敤㵲휢힘힜힤힕⊟渠浡㵥䘢敩摬∲ാऊउउ㰉搯癩ാऊउउ㰉ⴡ‭鏗闗郗꣗휠힐힜힧힘힨힕힠ₙⴭാऊउउ㰉楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦⁸湩異獴挭湯慴湩牥㸢਍उउउ㰉楤⁶摩∽牦㡭搳癩楆汥㍤•汣獡㵳搢癩敒畱物摥•瑳汹㵥栢楥桧㩴㬰㸢⼼楤㹶਍उउउ㰉慬敢潦㵲挢汴楆汥㡤弳∳挠慬獳∽捡散獳㸢鏗闗郗꣗휠힐힜힧힘힨힕힠㲙氯扡汥ാऊउउउ椼灮瑵搠物∽畡潴•汣獡㵳眢穩牡≤椠㵤挢汴楆汥㡤弳∳琠灹㵥琢硥≴瘠污敵∽•汰捡桥汯敤㵲휢힓힕힐₨郗鳗ꟗ飗꣗闗ꃗ駗•慮敭∽楆汥㍤㸢਍उउउ⼼楤㹶਍उउउℼⴭ휠힪힕힛₟铗铗闗鏗ꋗ铗ⴠ㸭਍उउउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩琠硥慴敲ⵡ潣瑮楡敮≲ാऊउउउ搼癩椠㵤昢浲㌸楤䙶敩摬∴挠慬獳∽楤剶煥極敲≤猠祴敬∽敨杩瑨〺∻㰾搯癩ാऊउउउ氼扡汥映牯∽瑣䙬敩摬㌸㑟•汣獡㵳愢捣獥≳휾힪힕힛₟铗铗闗鏗ꋗ铗⼼慬敢㹬਍उउउ㰉整瑸牡慥搠物∽畡潴•汣獡㵳眢穩牡≤椠㵤挢汴楆汥㡤弳∴渠浡㵥䘢敩摬∴瀠慬散潨摬牥∽꫗闗鯗鿗휠힔힔힕힓힢⊔㰾琯硥慴敲㹡਍उउउ⼼楤㹶਍उउउℼⴭ휠힧힑ₜꇗꓗ郗鷗ⴠ㸭਍उउउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩挠敨正潢⵸潣瑮楡敮≲ാऊउउउ搼癩椠㵤昢浲㌸楤䙶敩摬∸挠慬獳∽楤剶煥極敲≤猠祴敬∽敨杩瑨〺∻㰾搯癩ാऊउउउ搼癩ാऊउउउ㰉湩異⁴摩∽瑣䙬敩摬㌸㡟∱挠慬獳∽楷慺摲桃捥扫硯•祴数∽档捥扫硯•慶畬㵥ㄢ•慮敭∽楆汥㡤㸢਍उउउउ氼扡汥映牯∽瑣䙬敩摬㌸㡟∱휾힞힢힕힠힙힙⾟꫗휠힜힧힑ₜꋗ駗鏗鯗闗ꃗ駗鷗휠힑힞힙힙㲜氯扡汥ാऊउउउ⼼楤㹶਍उउउ⼼楤㹶਍उउउℼⴭ䌠灡档⁡ⴭാऊउउ㰉ⴡ‭搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩椠灮瑵⵳潣瑮楡敮⁲慣瑰档ⵡ潣瑮楡敮≲ാऊउउउ搼癩椠㵤昢浲㌸楤牶摮•汣獡㵳搢癩敒畱物摥•瑳汹㵥栢楥桧㩴㬰㸢⼼楤㹶਍उउउ㰉慬敢潦㵲爢摮㌸•汣獡㵳愢捣獥≳휾힔힧힜ₓ郗꫗휠힔힧힕ₓ铗釗郗⼼慬敢㹬਍उउउ㰉湩異⁴楤㵲愢瑵≯挠慬獳∽楷慺摲•祴数∽整瑸•慶畬㵥∢椠㵤爢摮㌸•慮敭∽湲≤瀠慬散潨摬牥∽铗ꟗ鳗鏗휠힐₪铗ꟗ闗鏗휠힔힑⊐ാऊउउउ搼癩挠慬獳∽慣瑰档ⵡ浩≧ാऊउउउ㰉浩⁧汣獡㵳猢捥牵瑩≹戠牯敤㵲〢•污㵴䌢灡捴慨•牳㵣弢慃瑰档⽡浩条噥牥晩捩瑡潩⹮獡㽰敫㵹潆浲♳楷瑤㵨㈱☲敨杩瑨㐽∰眠摩桴∽㈱∲栠楥桧㵴㐢∰ാऊउउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰昺偮慬䅹摵潩慃瑰档⡡䘧牯獭⤧∻爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउउ椼杭戠牯敤㵲〢•污㵴휢힔힧힩ₑ闗铗ꟗ鳗鏗휠힐₪铗ꟗ闗鏗휠힩힪힩힞⊢猠捲∽偟捩⽳䥟潣獮䄯摵潩慃瑰档⹡楧≦ാऊउउउ㰉愯ാऊउउउ㰉楤⁶摩∽扤䅳摵潩慃瑰档䙡牯獭㸢⼼楤㹶਍उउउ㰉搯癩ാऊउउ㰉搯癩‾ⴭാऊउउ㰉ⴡ‭ꃗ鋗鏗휠힨힕힑힕힘힙₝ⴭാऊउउ㰉楤⁶汣獡㵳眢穩牡ⵤ楨摤湥㸢档捥敫㱤搯癩ാऊउउ㰉楤⁶汣獡㵳眢穩牡ⵤ楨摤湥㸢椼灮瑵搠物∽瑬≲挠慬獳∽楷慺摲•慭汸湥瑧㵨ㄢ∰渠浡㵥挢敨正摥㸢⼼楤㹶਍उउउℼⴭⴭാऊउउ㰉楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸ാऊउउउ猼牣灩⁴慬杮慵敧∽慪慶捳楲瑰•祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ാऊउउउ昉湵瑣潩湦桃捥䙫牯䑭瑡㡡⠳䙯浲
ൻऊउउउउ慶⁲牡䥲灮瑵⁳‽敮⁷牁慲⡹㬩ഠऊउउउउ慶⁲楦汥⁤‽敮⁷楦汥噤污摩瑡⡥䘢敩摬∱‬ⰰ∠꧗鷗Ⱒ琠畲⥥※牡䥲灮瑵孳崰㴠映敩摬※਍उउउउ瘉牡映敩摬㴠渠睥映敩摬慖楬慤整∨楆汥㉤Ⱒㄠⰵ∠飗鳗ꓗ闗鿗Ⱒ琠畲⥥※牡䥲灮瑵孳崱㴠映敩摬※਍उउउउ瘉牡映敩摬㴠渠睥映敩摬慖楬慤整∨楆汥㍤Ⱒ㤠‬휢힓힕힐₨郗鳗ꟗ飗꣗闗ꃗ駗Ⱒ琠畲⥥※牡䥲灮瑵孳崲㴠映敩摬※਍उउउउ瘉牡映敩摬㴠渠睥映敩摬慖楬慤整∨楆汥㑤Ⱒ㈠‬휢힪힕힛₟铗铗闗鏗ꋗ铗Ⱒ琠畲⥥※牡䥲灮瑵孳崳㴠映敩摬※਍उउउउ瘉牡映敩摬㴠渠睥映敩摬慖楬慤整∨楆汥㕤Ⱒ㔠‬匢汥捥⁴楌瑳Ⱒ琠畲⥥※牡䥲灮瑵孳崴㴠映敩摬※਍उउउउ瘉牡映敩摬㴠渠睥映敩摬慖楬慤整∨楆汥㙤Ⱒ㌠‬刢摡潩䰠獩≴‬牴敵㬩愠牲湉異獴㕛⁝‽楦汥㭤ഠऊउउउउ慶⁲楦汥⁤‽敮⁷楦汥噤污摩瑡⡥䘢敩摬∷‬ⰴ∠桃捥扫硯䰠獩≴‬牴敵㬩愠牲湉異獴㙛⁝‽楦汥㭤ഠऊउउउउ慶⁲楦汥⁤‽敮⁷楦汥噤污摩瑡⡥䘢敩摬∸‬ⰴ∠黗ꋗ闗ꃗ駗駗鿗휯₪鳗ꟗ釗鳗휠힢힙힓힛힕힠힙₝釗黗駗駗鳗Ⱒ映污敳㬩愠牲湉異獴㝛⁝‽楦汥㭤ഠऊउउउउ慶⁲楦汥⁤‽敮⁷楦汥噤污摩瑡⡥䘢敩摬∹‬ⰶ∠楆敬Ⱒ琠畲⥥※牡䥲灮瑵孳崸㴠映敩摬※਍उउउउ瘉牡映敩摬㴠渠睥映敩摬慖楬慤整∨湲≤‬ⰰ∠铗ꟗ鳗鏗휠힐₪铗ꟗ闗鏗휠힔힑⊐‬牴敵㬩愠牲湉異獴㥛⁝‽楦汥㭤ഠऊउउउउ敲畴湲䤠噳污摩慄慴慟捣獥⡳䙯浲‬牡䥲灮瑵⥳഻ऊउउउ紉ഠऊउउउ⼼捳楲瑰ാऊउउउℼⴭ㰠牨‾ⴭാऊउउउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩戠瑵潴⵮潣瑮楡敮≲ാऊउउउ㰉湩異⁴摩∽扤䙳牯卭扵業≴挠慬獳∽畢瑴湯戠瑵潴卮扵業≴琠灹㵥猢扵業≴瘠污敵∽꧗鳗韗•湯汣捩㵫爢瑥牵湦桃捥䙫牯䑭瑡㡡⠳桴獩昮牯⥭∻ാऊउउउ㰉湩異⁴摩∽扤畳敳楲≤挠慬獳∽楷慺摲楨摤湥•祴数∽楨摤湥•慶畬㵥∢渠浡㵥產敳楲≤ാऊउउउ㰉湩異⁴摩∽扤捳瑡来牯≹挠慬獳∽楷慺摲楨摤湥•祴数∽楨摤湥•慶畬㵥∢渠浡㵥䌢瑡来牯䥹≄ാऊउउउ⼼楤㹶਍उउउ⼼楤㹶਍उउ㰉是牯㹭਍उउ㰉ⴡ‭繾繾繾繾繾繾繾⁾ⴭാऊउ㰉搯癩ാऊउ㰉楤⁶汣獡㵳䌢湯慴瑣桔湡≸㰾搯癩ാऊउ⼼楤㹶਍उ⼼楤㹶਍††਍उ⼼楤㹶਍㰉猯捥楴湯ാഊऊ猼捥楴湯挠慬獳∽潳楣污氭湩⁥畦汬猭穩ⵥ潲≷‾਍उ搼癩挠慬獳∽牷灡数≲ാऊउ搼癩椠㵤猢捯慩≬ാऊउഉऊउ㰉楤⁶摩∽潳楣污戭湡敮獲㸢਍उउ㰉楤⁶汣獡㵳䄧汬慂湮牥⁳慢湮牥猭捯慩❬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩刯摥物捥䉴湡敮⹲獡㽰慂湮牥䑉㈽∱琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢灕潬摡⽳扤䉳湡敮獲椯獮整牧浡瀮杮䈿湡敮䥲㵄ㄲ•眠摩桴∽㔴•敨杩瑨∽㘵•瑳汹㵥∢挠慬獳∽•潢摲牥∽∰愠瑬∽郗駗ꃗꇗ飗鋗꣗鷗•楴汴㵥휢힐힙힠힡힘힒힨⊝㰾愯㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳䄧汬慂湮牥⁳慢湮牥猭捯慩❬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩刯摥物捥䉴湡敮⹲獡㽰慂湮牥䑉ㄽ∹琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢灕潬摡⽳扤䉳湡敮獲是捡扥潯⡫⤱瀮杮䈿湡敮䥲㵄㤱•眠摩桴∽㔴•敨杩瑨∽㘵•瑳汹㵥∢挠慬獳∽•潢摲牥∽∰愠瑬∽ꓗ駗駗ꇗ釗闗ꟗ•楴汴㵥휢힤힙힙힡힑힕⊧㰾愯㰾搯癩㰾楤⁶汣獡㵳䄧汬慂湮牥⁳慢湮牥猭捯慩❬㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩刯摥物捥䉴湡敮⹲獡㽰慂湮牥䑉㐽∹琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢灕潬摡⽳扤䉳湡敮獲礯畯畴敢ㄨ⸩湰㽧慂湮牥䑉㐽∹†楷瑤㵨㐢∵栠楥桧㵴㔢∶猠祴敬∽•汣獡㵳∢戠牯敤㵲〢•污㵴휢힙힕힘힙힕⊑琠瑩敬∽駗闗飗駗闗釗㸢⼼㹡⼼楤㹶਍उउ⼼楤㹶਍उ㰉搯癩ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼敳瑣潩㹮਍਍㰉潦瑯牥挠慬獳∽畦汬猭穩ⵥ潲≷ാऊ㰉敳瑣潩汣獡㵳昢潯整⵲楬敮㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦⁸牷灡数≲ാऊउ㰉楤⁶汣獡㵳䌢灯特杩瑨㸢猼慰汣獡㵳䌢灯特杩瑨㸢꧂挠灯特杩瑨휠힛ₜ铗雗鯗闗駗闗꫗휠힑힐힪₨闗釗꫗鯗ꃗ駗闗휠힩힞힕힨힕₪鳗ꋗ闗휢ₓ黗郗駗铗휠힨힕힘힠힑힨㲒猯慰㹮⼼楤㹶਍उउℼⴭ㰠⁡汣獡㵳瀢獣≨栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•慮敭∽潆瑯牥楌歮≳㰾愯‾敲潭敶琠楨⁳獩椠獡⁰ⴭാऊउഉ㰊捳楲瑰ാऊ慶⁲汦湟浡⁥‽휧힜힙힠힧힙₝釗ꓗ闗飗꣗ധ㰊猯牣灩㹴਍਍उ㰉⁡汣獡㵳瀢獣≨栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•慮敭∽潆瑯牥楌歮≳㰾愯ാऊउ搼癩椠㵤䘢潯整䱲湩獫卟捥楴湯〱㸢਍उ㰉楤⁶汣獡㵳䘢潯整䱲湩獫潃瑮楡敮≲ാऊउ㰉汵挠慬獳∽潆瑯牥楌歮≳ാऊउഉऊउउ氼⁩汣獡㵳䴢摯汵䍥湯慴湩牥䘠潯整䱲湩獫瑉浥㸢਍उउउ猼牴湯⁧汣獡㵳眢獡栭‵捡散獳•慴楢摮硥∽∰椠㵤猢楫㝰㸢黗꧗꣗鏗휠힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힐힙ₔ꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗⼼瑳潲杮㰾⁡牨晥∽瀿㵧敇䙴汩♥浡㭰慃整潧祲䑉㌽㌹愦灭䄻瑲捩敬䑉ㄽ㤱☲浡㭰䑉㤽㔹猣楫㡰•汣獡㵳愢捣獥≳휾힓힜ₒ黗꧗꣗鏗휠힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힐힙ₔ꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗⼼㹡਍उउउ搼癩挠慬獳∽潍畤敬湉敮⁲潆瑯牥楌歮䥳整䥭湮牥㸢਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥瑩敬䘠潯整䱲湩獫楔汴≥㰾㑨挠慬獳∽潍畤敬楔汴⁥潆瑯牥楌歮味瑩敬㸢愼栠敲㵦⼢扡畯≴†汣獡㵳䘢潯整䱲湩獫楔汴≥휾힞힩힨ₓꋗ闗꣗鯗駗휠힓힙₟黗郗駗铗휠힨힕힘힠힑힨㲒愯㰾栯㸴⼼楤㹶਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥硥⁴潆瑯牥楌歮䉳摯⁹牦瘭敩≷㰾䅔䱂⁅瑳汹㵥吢䉁䕌䰭奁問㩔映硩摥•楤㵲瑲散汬灓捡湩㵧‰散汬慐摤湩㵧‰楷瑤㵨㜳″潢摲牥〽ാ吼佂奄ാ吼㹒㰍䑔猠祴敬∽佂䑒剅吭偏䌭䱏剏›※佂䑒剅䰭䙅ⵔ佃佌㩒㬠䈠剏䕄ⵒ佂呔䵏䌭䱏剏›※佂䑒剅刭䝉呈䌭䱏剏›㸢㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑲污杩㵮楲桧㹴匼剔乏㹇䘼乏⁔楳敺㐽휾힞힐힙ₔ꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗‬ꋗ闗꣗鯗꫗휠힓힙㲟䘯乏㹔⼼呓佒䝎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾偓乁㰾呓佒䝎㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰꫗鳗휭힐힑힙㪑⼼但呎㰾匯剔乏㹇⼼偓乁㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰⼼但呎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾但呎猠穩㵥㸴꣗韗闗釗휠힨힐힕ₜ闗鳗ꃗ釗꣗鋗ㄠⰸ휠힞힪힗₝啃⠠꧗闗ꟗ휠힦힤힕⦟휠힞힒힓ₜ⁄ꟗ闗黗铗㐠휠힨힞₪铗韗駗駗鳗㰬䘯乏㹔䄼椠㵤⍄瑨灴㩳⼯潧⹯汧洯灡⽳䕫㙃儱敺兴⁳楴汴㵥휢힢힕힨ₚ鏗駗鿗휠힒힙힨힕힩힙₟꫗鳗휠힐힑힙⊑栠敲㵦栢瑴獰⼺术潯朮⽬慭獰欯䍅ㄶ穑瑥獑㸢䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳휻힪⶜郗釗駗釗⼼但呎㰾䄯㰾但呎猠穩㵥㸴㰮䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑲污杩㵮楲桧㹴䘼乏⁔楳敺㐽휾힙힩힨힐⚜扮灳☻扮灳☻扮灳☻扮灳☻扮灳※⼼但呎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸㰾偓乁㰾呓佒䝎㰾匯剔乏㹇⼼偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰⼼但呎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴匼剔乏㹇黗駗ꟗ闗鏗⼼呓佒䝎㨾渦獢㭰㘠㜹㤱㔱渦獢㭰⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑲污杩㵮楲桧㹴匼䅐㹎⼼偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰⼼但呎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴䔼㹍匼剔乏㹇飗鳗ꓗ闗鿗⼼呓佒䝎㰾䔯㹍›渦獢㭰〠ⴳㄶㄶ㌵㰵䘯乏㹔⼼偓乁㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾偓乁㰾匯䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑲污杩㵮楲桧㹴匼䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽㰾呓佒䝎휾힤힧㲡匯剔乏㹇☺扮灳☻扮灳※渦獢㭰㌰㘭㘱㤱㌱㰠䘯乏㹔⼼偓乁㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾偓乁㰾匯䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑲污杩㵮楲桧㹴匼䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽㰾呓佒䝎휾힠힙힙㲓匯剔乏㹇☺扮灳※渦獢㭰渦獢㭰㰠䘯乏㹔䄼椠㵤⍄整㩬㔰㐴〷㜵㌳琠瑩敬∽ꋗ闗꣗鯗꫗휠힓힙₟鋗駗꣗闗꧗駗鿗휠힕힞힩힤힗ₔ黗郗駗铗휠힨힕힘힠힑힨⊒栠敲㵦琢汥〺㐵㜴㔰㌷∳㰾但呎猠穩㵥㸴㔰㐴㜭㔰㌷㰳䘯乏㹔⼼㹁⼼偓乁㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物爽汴愠楬湧爽杩瑨㰾偓乁㰾匯䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐匼䅐㹎㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮楲桧㹴䄼椠㵤䐢樣癡獡牣灩㩴扤䵳楡⡬漧晦捩❥✬潲整扮牥汧睡挮⹯汩⤧•楴汴㵥휢힞힐힙ₔ꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗휠힞힩힨ₓꋗ闗꣗鯗駗휠힓힙₟黗꧗ꓗ韗铗휠힪⶜郗釗駗釗휠힙힩힨힐ₜ•瑳汹㵥䌢䱏剏›•牨晥∽慭汩潴漺晦捩䁥潲整扮牥汧睡挮⹯汩㸢䘼乏⁔楳敺㐽漾晦捩䁥潲整扮牥汧睡挮⹯汩⼼但呎㰾䄯㰾倯㰾匯䅐㹎⼼䑔㰾启㹒⼼䉔䑏㹙⼼䅔䱂㹅㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䘼乏⁔楳敺㐽㰾䘯乏㹔⼼㹐䘼乏⁔楳敺㐽ാ䠼㹒㰍䘯乏㹔㰍㹐⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢㰍䅔䱂⁅瑳汹㵥吢䉁䕌䰭奁問㩔映硩摥•楤㵲瑲散汬灓捡湩㵧‰散汬慐摤湩㵧‰楷瑤㵨㜳″潢摲牥〽ാ吼佂奄ാ吼㹒㰍䑔猠祴敬∽佂䑒剅吭偏䌭䱏剏›※佂䑒剅䰭䙅ⵔ佃佌㩒㬠䈠剏䕄ⵒ佂呔䵏䌭䱏剏›※佂䑒剅刭䝉呈䌭䱏剏›㸢㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾呓佒䝎㰾但呎猠穩㵥㸴慍慹删瑯湥敢杲‬摁潶慣整⼼但呎㰾匯剔乏㹇⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾偓乁㰾呓佒䝎㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰敔⵬癁癩戠慲据㩨⼼但呎㰾匯剔乏㹇⼼偓乁㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物氽牴愠楬湧氽晥㹴䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾但呎猠穩㵥㸴㠱删潡汵圠污敬扮牥⁧瑓Ⱞ䈠極摬湩♧扮灳䐻‬琴⁨汦潯⁲啃戠獵湩獥⁳慰歲‬匼䅐㹎慒慭⁴慈档祡污Ⱐ敔⵬癁癩‬獉慲汥⠠散瑮牥⸩㰠匯䅐㹎⼼但呎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物氽牴愠楬湧氽晥㹴䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴匼剔乏㹇楚⁰潃敤⼼呓佒䝎㨾㘠㜹㤱㔱⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾偓乁㰾匯䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴匼剔乏㹇敔㱬匯剔乏㹇☺扮灳☻扮灳☻扮灳☻扮灳☻扮灳※渦獢㭰渦獢㭰⬠㜹ⴲⴳㄶㄶ㌵㰵䘯乏㹔⼼偓乁㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物氽牴愠楬湧氽晥㹴匼䅐㹎⼼偓乁㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰⼼但呎㰾倯ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物氽牴愠楬湧氽晥㹴匼䅐㹎䘼乏⁔楳敺㐽㰾呓佒䝎䘾硡⼼呓佒䝎㨾渦獢㭰渦獢㭰渦獢㭰渦獢㭰☠扮灳☻扮灳※㤫㈷㌭㘭㘱㤱㌱⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹐匼䅐㹎⼼偓乁㰾偓乁ാ值猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸搠物氽牴愠楬湧氽晥㹴䈼㹒䘼乏⁔楳敺㐽㰾呓佒䝎䴾扯汩㱥匯剔乏㹇☺扮灳☻扮灳※⼼但呎㰾⁁摩䐽琣汥┺〲㤫㈷㐵㜴㔰㌷″楴汴㵥䄢癤捯瑡⁥慭慹爠瑯湥敢杲∠栠敲㵦琢汥┺〲㤫㈷㐵㜴㔰㌷∳㰾但呎猠穩㵥㸴㤫㈷㔭ⴴ㜴㔰㌷㰳䘯乏㹔⼼㹁⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰•楤㵲瑬⁲污杩㵮敬瑦㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰⼼但呎㰾倯㰾匯䅐㹎⼼䑔㰾启㹒⼼䉔䑏㹙⼼䅔䱂㹅⼼㹐㰍⁐瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢渦獢㭰⼼㹐㰍䱕ാ䰼㹉㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䄼椠㵤⍄港瑯牡⵹異汢捩琠瑩敬∽黗꧗꣗鏗휠힢힕힨힛ₙ鏗駗鿗휠힞힐힙ₔ꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗휠힪ₜ郗釗駗釗∠栠敲㵦渢瑯牡⵹異汢捩㸢㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢꧗駗꣗闗꫗駗휠힠힕힘힨힙힕₟釗꫗鳗휠힐힑힙㲑䐯噉㰾䄯㰾䐯噉㰾䰯㹉⼼䱕㰾搯癩ാऊउउ㰉搯癩ാऊउउ⼼楬ാऊउഉऊउउ氼⁩汣獡㵳䴢摯汵䍥湯慴湩牥䘠潯整䱲湩獫瑉浥㸢਍उउउ猼牴湯⁧汣獡㵳眢獡栭‵捡散獳•慴楢摮硥∽∰椠㵤猢楫㡰㸢ꓗ闗꣗飗鳗휠힔힒힙힨힕힩힙₟⁼꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗휠힢⚕畱瑯휻ₓ黗꧗ꓗ韗铗⼼瑳潲杮㰾⁡牨晥∽瀿㵧敇䙴汩♥浡㭰慃整潧祲䑉㌽㌹愦灭䄻瑲捩敬䑉ㄽ㤱☲浡㭰䑉㤽㔹猣楫㥰•汣獡㵳愢捣獥≳휾힓힜ₒꓗ闗꣗飗鳗휠힔힒힙힨힕힩힙₟⁼꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗휠힢⚕畱瑯휻ₓ黗꧗ꓗ韗铗⼼㹡਍उउउ搼癩挠慬獳∽潍畤敬湉敮⁲潆瑯牥楌歮䥳整䥭湮牥㸢਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥硥⁴潆瑯牥楌歮䉳摯⁹牦瘭敩≷㰾䱕ാ䰼㹉㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䄼椠㵤⍄瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩琠瑩敬✽潲整扮牥汧睡挮⹯汩†ꋗ闗휢ₓ黗郗駗铗휠힨힕힘힠힑힨ₒ‧瑳汹㵥䌢䱏剏›•牨晥∽瑨灴㩳⼯潲整扮牥汧睡挮⹯汩㸢䘼乏⁔楳敺㐽휾힢힕힨ₚ鏗駗鿗휠힒힙힨힕힩힙㲟䘯乏㹔⼼㹁䈼㹒䈼㹒⼼䥄㹖㰍䥌ാ䐼噉猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸㰾⁁摩䐽⼣楤潶捲ⵥ条敲浥湥⁴牨晥∽楤潶捲ⵥ条敲浥湥≴㰾但呎猠穩㵥㸴铗ꇗ鯗鷗휠힒힙힨힕힩힙㲟䘯乏㹔⼼㹁䈼㹒䈼㹒⼼䥄㹖㰍䥌ാ䐼噉猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸㰾⁁摩䐽⼣桷瑡椭⵳ⵡ楤潶捲⁥牨晥∽桷瑡椭⵳ⵡ楤潶捲≥㰾但呎猠穩㵥㸴黗铗鷗휠힒힙힨힕힩힙㾟⼼但呎㰾䄯㰾剂㰾剂㰾䐯噉ാ䰼㹉㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䄼椠㵤⍄搯癩牯散栠敲㵦搢癩牯散㸢䘼乏⁔楳敺㐽휾힔힞힓힨힙ₚ鳗鋗駗꣗闗꧗駗鿗⼼但呎㰾䄯㰾剂㰾剂㰾䐯噉ാ䰼㹉㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䄼椠㵤⍄栯睯洭捵⵨潤獥搭癩牯散洭摥慩楴湯挭獯⁴楴汴㵥휢힢힜힕₪鋗駗꧗闗꣗휠힒힙힨힕힩힙⊟栠敲㵦栢睯洭捵⵨潤獥搭癩牯散洭摥慩楴湯挭獯≴㰾但呎猠穩㵥㸴鋗駗꧗闗꣗휠힒힙힨힕힩힙㪟휠힛힞ₔꋗ闗鳗铗휠힜힔힪힒힨₩釗铗鳗駗髗휠힒힙힩힕㾨⼼但呎㰾䄯㰾剂㰾剂㰾䐯噉ാ䰼㹉㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䄼椠㵤⍄㔯挭畲楣污猭整獰琭ⵯ慭敫礭畯⵲楤潶捲ⵥ敬獳瀭楡普汵猠祴敬∽佃佌㩒∠栠敲㵦㔢挭畲楣污猭整獰琭ⵯ慭敫礭畯⵲楤潶捲ⵥ敬獳瀭楡普汵㸢䘼乏⁔楳敺㐽㔾휠힦힢힓힙₝黗鯗꣗駗ꋗ駗鷗휠힩힙힔힤힛ₕ郗꫗휠힔힒힙힨힕힩힙₟鳗鯗闗郗釗駗鷗휠힤힗힕㲪䘯乏㹔⼼㹁䈼㹒䈼㹒⼼䥄㹖㰍䥌ാ䐼噉猠祴敬∽䅍䝒义›瀰≸㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰⼼但呎㰾⁁摩䐽琣敨瀭祳档汯杯⵹景搭癩牯散栠敲㵦琢敨瀭祳档汯杯⵹景搭癩牯散㸢䘼乏⁔楳敺㐽휾횜ힰ횔ힴ횪ힰ횒ힷ효ힵ힩㾁渦獢㭰ꃗ駗꫗闗韗휠힤힡힙힛힕힜힕힒⚙扮灳휻힩ₜ鋗駗꣗闗꧗駗鿗⼼但呎㰾䄯㰾剂㰾剂㰾但呎猠穩㵥㸴⼼但呎㰾䐯噉ാ䰼㹉㰍䥄⁖瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠硰㸢䘼乏⁔楳敺㐽㰾⁁摩䐽⼣慲扢湩捩污挭畯瑲⵳楤潶捲ⵥ湡ⵤ潣普楬瑣爭獥汯瑵潩⵮畧摩ⵥ湡ⵤ湩潦浲瑡潩牨晥∽慲扢湩捩污挭畯瑲⵳楤潶捲ⵥ湡ⵤ潣普楬瑣爭獥汯瑵潩⵮畧摩ⵥ湡ⵤ湩潦浲瑡潩≮㰾但呎猠穩㵥㸴渦獢㭰鋗駗꣗闗꧗駗鿗휠힕힙힙힩힕ₑꇗ鯗ꇗ闗髗휠힑힑힙₪铗鏗駗鿗휠힔힨힑힠ₙ⁼ꓗ꫗駗韗꫗휠힪힙₧釗釗駗꫗휠힔힓힙₟铗꣗釗ꃗ駗⼼但呎㰾䄯㰾剂㰾䐯噉㰾䰯㹉⼼䱕㰾䘯乏㹔⼼楤㹶਍उउउ⼼楤㹶਍उउ㰉氯㹩਍उउ਍उउ㰉楬挠慬獳∽潍畤敬潃瑮楡敮⁲潆瑯牥楌歮䥳整≭ാऊउउ㰉瑳潲杮挠慬獳∽慷⵳㕨愠捣獥≳琠扡湩敤㵸〢•摩∽歳灩∹휾힨힕힘힠힑힨ₒꋗ闗焦潵㭴鏗휠힞힕힞힗힙₝釗铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕㲟猯牴湯㹧愼栠敲㵦㼢杰䜽瑥楆敬愦灭䌻瑡来牯䥹㵄㤳☳浡㭰牁楴汣䥥㵄ㄱ㈹愦灭䤻㵄㤹⌵歳灩〱•汣獡㵳愢捣獥≳휾힓힜ₒ꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗휠힢⚕畱瑯휻ₓ黗闗黗韗駗鷗휠힑힔힡힛₝黗黗闗鿗⼼㹡਍उउउ搼癩挠慬獳∽潍畤敬湉敮⁲潆瑯牥楌歮䥳整䥭湮牥㸢਍उउउ਍उउउ㰉楤⁶汣獡㵳䴢摯汵呥瑩敬䘠潯整䱲湩獫楔汴≥㰾㑨挠慬獳∽潍畤敬楔汴⁥潆瑯牥楌歮味瑩敬㸢꣗闗飗ꃗ釗꣗鋗휠힢⚕畱瑯휻ₓ黗闗黗韗駗鷗휠힑힔힡힛₝黗黗闗鿗⼼㑨㰾搯癩ാऊउउഉऊउउउ搼癩挠慬獳∽潍畤敬敔瑸䘠潯整䱲湩獫潂祤映⵲楶睥㸢唼⁌楤㵲瑲㹬㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽瀣敲畮⵰牰捩⁥牨晥∽牰湥灵瀭楲散㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕₟黗韗駗꣗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲㼼浸㩬慮敭灳捡⁥牰晥硩㴠∠≯渠⁳‽產湲猺档浥獡洭捩潲潳瑦挭浯漺晦捩㩥景楦散•㸯漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄敨歳浥洭浡湯氭睡敹⁲牨晥∽敨歳浥洭浡湯氭睡敹≲㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힢힕힨ₚ鏗駗鿗휠힔힡힛₝黗黗闗鿗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄污⵬扡畯⵴牰湥灵⵳潦⵲敳潣摮洭牡楲条獥栠敲㵦愢汬愭潢瑵瀭敲畮獰昭牯猭捥湯ⵤ慭牲慩敧≳㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮휾힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힑힤힨₧釗⼼偓乁㰾偓乁搠物氽牴㰾匯䅐㹎匼䅐⁎楤㵲瑬㹲⼼偓乁㰾偓乁搠物氽牴㰾偓乁搠物氽牴㰾匯䅐㹎匼䅐⁎楤㵲瑬㹲⼼偓乁㰾但呎映捡㵥慃楬牢㹩㰧䘯乏㹔⼼偓乁㰾䘯乏㹔⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄敲獡湯⵳潴猭杩⵮ⵡ牰湥灵戭晥牯ⵥ慭牲慩敧栠敲㵦爢慥潳獮琭ⵯ楳湧愭瀭敲畮⵰敢潦敲洭牡楲条≥㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮휾힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힜힤힠ₙꃗ駗꧗闗郗駗鿗ⴠ휠힔힐₝雗铗휠힔힛힨힗㲙匯䅐㹎匼䅐⁎楤㵲瑬㹲⼼偓乁㰾偓乁搠物氽牴㰾匯䅐㹎匼䅐⁎楤㵲瑬㹲匼䅐⁎楤㵲瑬㹲⼼偓乁㰾偓乁搠物氽牴㰾匯䅐㹎䘼乏⁔慦散䌽污扩楲㼾⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼但呎㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽栣畯敳瀭敲畮⁰牨晥∽潨獵ⵥ牰湥灵㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕₟ꋗ鳗휠힓힙힨㲔䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽瀣潲整瑣湩ⵧ潹牵戭獵湩獥⵳楷桴愭瀭敲畮⁰牨晥∽牰瑯捥楴杮礭畯⵲畢楳敮獳眭瑩⵨ⵡ牰湥灵㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕₟ꋗ鳗휠힢힡㲧䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽⼣桷⵹ⵡ牰湥灵楴污愭牧敥敭瑮椭⵳ⵡ潧摯椭敤⁡瑳汹㵥䌢䱏剏›•牨晥∽桷⵹ⵡ牰湥灵楴污愭牧敥敭瑮椭⵳ⵡ潧摯椭敤≡㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮휾힞힓힕₢韗꧗闗釗휠힜힗힪힕₝ꋗ鳗휠힔힡힛₝黗黗闗鿗⼼偓乁㰾偓乁搠物氽牴㰾匯䅐㹎匼䅐⁎楤㵲瑬㹲⼼偓乁㰾偓乁搠物氽牴㰾偓乁搠物氽牴㰾匯䅐㹎匼䅐⁎楤㵲瑬㹲⼼偓乁㰾但呎映捡㵥慃楬牢㹩㰿䘯乏㹔⼼偓乁㰾䘯乏㹔⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄牰浥牡瑩污愭牧敥敭瑮栠敲㵦瀢敲慭楲慴⵬条敲浥湥≴㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힜힤힠ₙꃗ駗꧗闗郗駗鿗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄牰湥灵洭摥慩楴湯栠敲㵦瀢敲畮⵰敭楤瑡潩≮㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힒힙힩힕₨铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕₟鳗ꓗꃗ駗휠힠힙힩힕힐힙㲟䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽㼣慃整潧祲䑉㈽㌶栠敲㵦㼢慃整潧祲䑉㈽㌶㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰鏗闗鋗黗郗휠힜힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힜힤힠ₙꃗ駗꧗闗郗駗鿗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄潰瑳畮瑰慩⵬条敲浥湥⁴牨晥∽潰瑳畮瑰慩⵬条敲浥湥≴㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힑힙₟釗ꃗ駗휠힖힕ₒꃗ꧗闗郗駗鷗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄䌿瑡来牯䥹㵄㠲‵牨晥∽䌿瑡来牯䥹㵄㠲∵㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힘힕힤₡郗駗黗闗꫗휠힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힩힠힛힨₪鳗ꓗꃗ駗휠힔힠힙힩힕힐힙㲟䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽㼣慃整潧祲䑉㈽㔷栠敲㵦㼢慃整潧祲䑉㈽㔷㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕₟鳗郗韗꣗휠힠힙힩힕힐힙㲟䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽㼣慃整潧祲䑉㈽㌴栠敲㵦㼢慃整潧祲䑉㈽㌴㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰飗闗ꓗꇗ휠힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힓힕힒힞ₐ鳗铗闗꣗鏗铗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄䌿瑡来牯䥹㵄㐲′牨晥∽䌿瑡来牯䥹㵄㐲∲㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힓힕힒힞㲐䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰⼼㩯㹰⼼偓乁㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽挣桯扡瑩瑡潩⵮条敲浥湥⁴牨晥∽潣慨楢慴楴湯愭牧敥敭瑮㸢匼䅐⁎慬杮䠽⁅瑳汹㵥䘧乏ⵔ䅆䥍奌›䄢楲污Ⱒ慳獮猭牥晩※獭ⵯ獡楣⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ慨獮⵩潦瑮昭浡汩㩹䌠污扩楲※獭ⵯ楢楤昭湯⵴慦業祬›牁慩㭬洠潳戭摩⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲楢楤※獭ⵯ獡楣⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴㭮洠潳栭湡楳琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩㸧䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰铗ꇗ鯗鷗휠힗힙힙₝黗꧗闗꫗ꓗ駗鷗ⴠ휠힔힡힛₝釗駗鿗휠힙힓힕힢힙₝釗ꛗ駗釗闗꣗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄䌿瑡来牯䥹㵄㜲‴牨晥∽䌿瑡来牯䥹㵄㜲∴㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝韗駗駗鷗휠힞힩힕힪힤힙⶝휠힔힡힛₝雗闗鋗駗闗꫗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄䌿瑡来牯䥹㵄ㄳ‱牨晥∽䌿瑡来牯䥹㵄ㄳ∱㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝韗駗駗鷗휠힞힩힕힪힤힙₝釗ꋗ釗꣗駗꫗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄䌿瑡来牯䥹㵄ㄳ′牨晥∽䌿瑡来牯䥹㵄ㄳ∲㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝韗駗駗鷗휠힞힩힕힪힤힙₝釗郗ꃗ鋗鳗駗꫗⼼但呎㰾匯䅐㹎⼼㹁匼䅐⁎楤㵲瑬㹲漼瀺㰾漯瀺㰾匯䅐㹎⼼䥄㹖⼼䥌ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄䌿瑡来牯䥹㵄㠲‸牨晥∽䌿瑡来牯䥹㵄㠲∸㰾偓乁氠湡㵧䕈猠祴敬✽但呎䘭䵁䱉㩙∠牁慩≬猬湡⵳敳楲㭦洠潳愭捳楩昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳栭湡楳昭湯⵴慦業祬›慃楬牢㭩洠潳戭摩⵩潦瑮昭浡汩㩹䄠楲污※獭ⵯ楢楤琭敨敭昭湯㩴洠湩牯戭摩㭩洠潳愭捳楩琭敨敭昭湯㩴洠湩牯氭瑡湩※獭ⵯ慨獮⵩桴浥ⵥ潦瑮›業潮⵲慬楴❮㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힔힡힛₝黗黗闗鿗휠힐힕힠힜힙힙㲟䘯乏㹔⼼偓乁㰾䄯㰾䐯噉㰾䰯㹉㰍䥌ാ䐼噉挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴愠楬湧樽獵楴祦㰾⁁摩䐽⼣潣浭湯洭獩慴敫⵳牰湥灵⁳牨晥∽潣浭湯洭獩慴敫⵳牰湥灵≳㰾但呎挠汯牯⌽〸〸〸휾힘힢힕힙힕₪ꃗꓗ闗ꛗ闗꫗휠힩힢힕힩힙₝釗铗ꇗ鯗鷗휠힞힞힕₟鳗ꓗꃗ駗휠힠힙힩힕힐힙㲟剂㰾䐯噉㰾䰯㹉⼼但呎㰾䄯ാ䰼㹉㰍䥄⁖汣獡㵳獍乯牯慭瑳汹㵥䴢剁䥇㩎〠浣〠浣㠠瑰•污杩㵮番瑳晩㹹䄼椠㵤⍄瀯敲畮瑰慩⵬条敲浥湥⵴牦煥敵瑮祬愭歳摥焭敵瑳潩獮栠敲㵦瀢敲畮瑰慩⵬条敲浥湥⵴牦煥敵瑮祬愭歳摥焭敵瑳潩獮㸢䘼乏⁔潣潬㵲㠣㠰㠰㸰꧗郗鳗闗꫗휠힠힤힕힦힕₪釗ꃗ闗꧗郗휠힔힡힛₝黗黗闗鿗簠휠힞힙힓₢ꋗ鳗휠힔힡힛₝黗黗闗鿗⼼但呎㰾䄯㰾䐯噉㰾䰯㹉⼼䱕ാ值挠慬獳䴽潳潎浲污猠祴敬∽䅍䝒义›挰挰瀸≴搠物爽汴愠楬湧樽獵楴祦㰾偓乁搠物氽牴㰾㩯㹰䘼乏⁔潣潬㵲挣挰挰‰慦散䌽污扩楲☾扮灳㰻䘯乏㹔⼼㩯㹰⼼偓乁㰾倯㰾搯癩ാऊउउ㰉搯癩ാऊउउ⼼楬ാऊउउउഉऊउ㰉甯㹬਍उ㰉搯癩ാऊउ⼼楤㹶਍उ਍उ㰉搯癩ാऊ㰉猯捥楴湯ാऊ㰉敳瑣潩汣獡㵳戢瑯潴⵭慢⵲楬敮㸢ഠऊउ搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩戠瑯潴䉭牡眠慲灰牥㸢ഠऊउ㰉慮⁶汣獡㵳愢楬湧•摩∽潢瑴浯慂≲ാऊउउ愼挠慬獳∽捰桳•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻渠浡㵥䈢瑯潴乭癡㸢⼼㹡਍उउ㰉瑳潲杮挠慬獳∽慷⵳㕨愠捣獥≳琠扡湩敤㵸〢•摩∽歳灩〱㸢꧗駗黗闗꧗闗鿗휠힓힙힠ₙ黗꧗ꓗ韗铗⼼瑳潲杮㰾⁡牨晥∽瀿㵧敇䙴汩♥浡㭰慃整潧祲䑉㌽㌹愦灭䄻瑲捩敬䑉ㄽ㤱☲浡㭰䑉㤽㔹猣楫ㅰ∱挠慬獳∽捡散獳㸢鏗鳗鋗휠힩힙힞힕힩힕₟鏗駗ꃗ駗휠힞힩힤힗㲔愯㰾楤⁶潲敬∽慮楶慧楴湯•摩∽慎䡶牯穩湯慴卬浩汰䉥䥹㑄㸢甼潲敬∽敭畮慢≲椠㵤渢癡楬瑳∴挠慬獳∽慎楶慧楴湯慂卲浩汰⁥慎楶慧楴湯慂卲浩汰䉥䥹㑄㸢⼼汵㰾⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽捡散獳•摩∽楳灭敬戭硯攭摮㸢⼼㹡⼼楤㹶਍उउ⼼慮㹶਍उउ搼癩挠慬獳∽灯䅰楬湧•摩∽慤潲敮≴㰾慴汢⁥潲敬∽牰獥湥慴楴湯•散汬慰摤湩㵧〢•散汬灳捡湩㵧〢•潢摲牥∽∰挠慬獳∽慤潲敮≴㰾牴㰾摴挠慬獳∽慤潲敮彴浩≧㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慤潲渭瑥挮⹯汩•慴杲瑥∽扟慬歮㸢椼杭猠捲∽偟捩⽳慤潲敮彴潬潧朮晩•潢摲牥∽∰愠瑬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝琠瑩敬∽釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙⊝㰾愯㰾琯㹤琼⁤汣獡㵳搢牡湯瑥江湩≫㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慤潲渭瑥挮⹯汩•汣獡㵳䐢牡湯瑥•楴汴㵥휢힑힠힙힙₪郗꫗꣗駗鷗㸢釗ꃗ駗駗꫗휠힐힪힨힙㲝愯㰾琯㹤⼼牴㰾琯扡敬㰾搯癩ാऊउ⼼楤㹶਍उ⼼敳瑣潩㹮਍㰉是潯整㹲਍㰉楤⁶摩∽楳敤昭敲扥硯㸢਍उ਍㰉搯癩ാऊ愼爠汯㵥戢瑵潴≮挠慬獳∽潣瑮捡⵴慴ⵢ灯湥•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻휾힙힦힙힨₪ꟗ꧗꣗⼼㹡਍㰉楤⁶汣獡㵳猢摩ⵥ潣瑮捡⵴慴≢椠㵤猢摩ⵥ慴ⵢ潢≸ാऊ㰉楤⁶摩∽慴ⵢ捩湯⵳潢≸ാऊउ猼牴湯㹧駗ꛗ駗꣗꫗휠힧힩₨黗铗駗꣗铗⼼瑳潲杮ാऊउ搼癩挠慬獳∽慴ⵢ捩湯≳ാऊउ㰉⁡汣獡㵳琢扡洭楡≬栠敲㵦洢楡瑬㩯景楦散牀瑯湥敢杲慬⹷潣椮≬琠瑩敬∽黗駗駗鳗㸢椼杭猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ慭汩瀮杮•污㵴∢愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵⼢㰾灳湡휾힐힙힞힙힙㲜猯慰㹮⼼㹡਍उउ愼挠慬獳∽慴ⵢ敭獳湥敧≲栠敲㵦栢瑴獰⼺洯洮⽥慭慹潲整扮牥≧琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣弢楐獣琯扡洭獥敳杮牥瀮杮•污㵴∢愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵⼢㰾灳湡휾힞힡힠➒꣗⼼灳湡㰾愯ാऊउ㰉⁡汣獡㵳琢扡瀭潨敮•牨晥∽整㩬㔰㐴〷㜵㌳㸢椼杭猠捲∽偟捩⽳慴ⵢ桰湯⹥湰≧愠瑬∽•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㸯猼慰㹮飗鳗ꓗ闗鿗⼼灳湡㰾愯ാऊउ⼼楤㹶਍उ㰉⁡潲敬∽畢瑴湯•汣獡㵳挢湯慴瑣琭扡挭潬敳•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻琠瑩敬∽ꇗ鋗駗꣗铗㸢⼼㹡਍उ⼼楤㹶਍㰉搯癩ാऊ搼癩椠㵤猢摩ⵥ潣瑮捡⵴湥≤挠慬獳∽捡散獳•慴楢摮硥∽∰㰾搯癩ാऊ愼椠㵤朢ⵯ潴≰栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ牡潲⵷楣捲敬甭≰愠楲ⵡ楨摤湥∽牴敵㸢⼼㹩⼼㹡਍ഉ㰊捳楲瑰ാऊ慶⁲潭敶瑟‽휧힢힑힕₨鳗㬧਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊楤⁶摩∽捡散獳扡汩瑩≹挠慬獳∽敨ⵢ扡㸢਍㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤愢捣獥⵳畢≴爠汯㵥戢瑵潴≮琠瑩敬∽꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕⊪琠扡湩敤㵸ㄢ•牡慩攭灸湥敤㵤昢污敳㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ桷敥捬慨物㸢⼼㹩⼼㹡਍㰉楤⁶摩∽捡散獳椭整獭㸢਍उ搼癩椠㵤愢捣獥⵳瑩浥⵳湩敮≲ാऊउ搼癩挠慬獳∽潤牯•摩∽楲杧瑨搭潯≲㰾搯癩ാऊउ搼癩挠慬獳∽潤牯•摩∽敬晦⵴潤牯㸢⼼楤㹶਍उ㰉楤⁶汣獡㵳椢潣坮㸢਍उउ椼挠慬獳∽慦映ⵡ桷敥捬慨物㸢⼼㹩਍उउ格‵慴楢摮硥∽∰椠㵤愢捣獥⵳汥浥湥獴•楴汴㵥휢힨힛힙힑ₙꃗ鋗駗꧗闗꫗㸢꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕㲪栯㸵਍उ㰉搯癩ാऊउ甼汣獡㵳愢捣獥⵳潣瑮楡敮≲ാऊउ㰉楬ാऊउउ愼挠慬獳∽扡戭瑵潴≮椠㵤琢扡渭癡•牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩₪ꃗ駗闗闗飗휠힞힧힜힓㲪猯慰㹮਍उउउ猼慰汣獡㵳愢捣獥≳휾힕힔힪힐힞ₔ鳗ꟗ闗꣗郗휠힞힡㲚猯慰㹮਍उउउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扫瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउ⼼㹡਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ਍㰉㕨挠慬獳∽楨摤湥㸢釗韗꣗휠힒힕힓ₜꓗ闗ꃗ飗⼼㕨ാऊ甼汣獡㵳琢硥彴敲楳敺≲ാऊ㰉楬挠慬獳∽捦楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽整瑸潴杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤匢慭汬嘭敩≷ാऊउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡昭⸰湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ猼慰㹮郗駗ꓗ闗ꇗ戼㹲飗ꟗꇗ飗⼼灳湡ാऊउ⼼㹡਍उ⼼楬ാऊ㰉楬挠慬獳∽捳楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽整瑸潴杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤䴢摥畩⵭楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ獦栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힘힧힡㲘牢휾힑힙힠힕힠㲙猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳琢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳琢硥瑴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽慌杲ⵥ楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扦栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힘힧힡㲘牢휾힒힓힕㲜猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳愢楲污㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽牁慩⵬楖睥㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ牡栭扥瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힒힕힤㲟牢휾힧힨힙㲐猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍㰉甯㹬਍਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ਍㰉㕨挠慬獳∽楨摤湥㸢釗韗꣗휠힧힕힠힘힨힡㲘栯㸵਍㰉汵挠慬獳∽潣瑮慲瑳损慨杮牥㸢਍उ氼⁩汣獡㵳昢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽敄慦汵⵴潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢっ瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힐힙힤힕㲡牢휾힠힙힒힕힓힙힕㲪猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳猢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽楌桧⵴潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ扷瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힠힙힒힕힓힙힕㲪牢휾힢힓힙힠㲔猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍उ氼⁩汣獡㵳琢档汩≤ാऊउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•汣獡㵳挢湯牴獡汴杯汧牥•潲敬∽畢瑴湯•摩∽楈桧䌭湯牴獡≴ാऊउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡礭⹢湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ猼慰㹮ꃗ駗鋗闗鏗駗闗꫗戼㹲鋗釗闗铗铗⼼灳湡ാऊउ⼼㹡਍उ⼼楬ാऊ㰉楬挠慬獳∽捧楨摬㸢਍उ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻挠慬獳∽潣瑮慲瑳潬杧敬≲爠汯㵥戢瑵潴≮椠㵤䜢敲⵹潃瑮慲瑳㸢਍उउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ杧瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउ㰉灳湡휾힩힗힕㲨牢휾힜힑㲟猯慰㹮਍उ㰉愯ാऊ㰉氯㹩਍㰉甯㹬਍਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ甼汣獡㵳漢桴牥彳档湡敧≲ാऊउउ㰉楬ാऊउउउ愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•摩∽慭歲琭瑩敬≳挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥漠桴牥潬杧敬⵲∳爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡琭瑩瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩㲪牢휾힛힕힪힨힕㲪猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउउ氼㹩਍उउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤洢牡⵫楬歮≳挠慬獳∽瑯敨汲杯汧牥漠桴牥潬杧敬⵲∳爠汯㵥戢瑵潴≮ാऊउउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡氭歮瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힓힒힩㲪牢휾힜힙힠힧힙㲝猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउउ氼㹩਍उउउ㰉⁡牨晥∽慪慶捳楲瑰瘺楯⡤⤰∻椠㵤稢潯⵭慰敧•汣獡㵳漢桴牥潬杧敬⁲瑯敨汲杯汧牥㌭•潲敬∽畢瑴湯㸢਍उउउउ猼慰汣獡㵳愢ⵢ浩≧猠祴敬∽慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳捡散獳戭硯愯ⵢ潺浯瀮杮⤧㸢⼼灳湡ാऊउउउ㰉灳湡휾힔힒힓힜㲪牢휾힢힞힕㲓猯慰㹮਍उउउ㰉愯ാऊउउ㰉氯㹩਍उउ㰉甯㹬਍उउ⼼楬ാऊउ㰉楬ാऊउउ愼挠慬獳∽扡戭瑵潴≮椠㵤爢浥癯ⵥ污≬栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯㸢਍उउउ猼慰㹮郗駗ꓗ闗ꇗ휠힔힒힓힨힕₪ꃗ鋗駗꧗闗꫗⼼灳湡ാऊउउ㰉灳湡挠慬獳∽扡椭杭•瑳汹㵥戢捡杫潲湵ⵤ浩条㩥牵⡬弧楐獣愯捣獥⵳潢⽸扡稭牥⹯湰❧∩㰾猯慰㹮਍उउ㰉愯ാऊउ㰉氯㹩਍उ㰉甯㹬਍उ㰉楤⁶汣獡㵳椢潣塮㸢愼栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯•牡慩氭扡汥∽ꇗ鋗駗꣗꫗휠힗힜힕힠힙₪꣗鯗駗釗駗휠힠힒힙힩힕⊪㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦琭浩獥挭物汣≥㰾椯㰾愯㰾搯癩ാऊउ愼椠㵤愧捣獥⵳潢⵸湥❤栠敲㵦樢癡獡牣灩㩴潶摩〨㬩•潲敬∽畢瑴湯•牡慩栭摩敤㵮琢畲≥㰾愯ാऊ㰉搯癩ാऊ⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍搼癩椠㵤猢楫≰ാऊ甼汣獡㵳倢条䍥湯整瑮桓牯捴瑵㸢਍उ氼㹩愼挠慬獳∽慐敧潃瑮湥却潨瑲畣≴愠捣獥歳祥∽≓栠敲㵦㼢杰䜽瑥楆敬愦灭䌻瑡来牯䥹㵄㤳☳浡㭰牁楴汣䥥㵄ㄱ㈹愦灭䤻㵄㤹⌵扤偳䍧瑮•慴楢摮硥∽∲휾힢힑힕₨鳗꫗闗鯗鿗휠힔힢힞힕㲓愯㰾氯㹩਍उ氼㹩愼挠慬獳∽慐敧潃瑮湥却潨瑲畣≴栠敲㵦栢瑴獰⼺爯瑯湥敢杲慬⹷潣椮⽬瀿㵧楳整慭♰浡㭰慃整潧祲䑉㜽∰琠扡湩敤㵸㤢∹휾힢힑힕₨鳗黗ꓗ꫗휠힐힪㲨愯㰾氯㹩਍उℼⴭ氼㹩愼挠慬獳∽慐敧潃瑮湥却潨瑲畣≴栠敲㵦⌢•慴楢摮硥∽〱∰휾힢힑힕₨鳗铗ꛗ铗꣗꫗휠힠힒힙힩힕㲪愯㰾氯㹩ⴭാऊ⼼汵ാऊ搼癩椠㵤猢潨瑲畣⵴湥≤挠慬獳∽捡散獳•琠扡湩敤㵸〢㸢⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍਍㰉ⴡ‭ⴠ㸭㰠ⴡ‭湯祬映牯戠捡景楦散ⴠ㸭਍㰉ⴡ‭ⴠ㸭㰠ⴡ‭湯祬映牯戠捡景楦散ⴠ㸭਍⼼楤㹶愼椠㵤朢灴≣栠敲㵦㼢杰䜽瑥楆敬愦灭䌻瑡来牯䥹㵄㤳☳浡㭰牁楴汣䥥㵄ㄱ㈹愦灭䤻㵄㤹⌵扤偳䍧瑮•慮敭∽歳灩ㄱ㸢椼杭猠捲∽偟捩⽳楐數⹬楧≦眠摩桴∽∰栠楥桧㵴〢•污㵴휢힢힑힕₨鳗꫗闗鯗鿗휠힔힢힞힕⊓挠慬獳∽扤即楫≰㰾愯ാऊ搼癩椠㵤挢汴牐摯捵獴獍≧挠慬獳∽潢ㅸ慂正牧畯摮䱟杩瑨敖獲潩潢ㅸ潃潬彲楌桧噴牥楳湯•湯汣捩㵫昢䵮杳汃捩敫⡤桴獩㬩•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯㭥潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥敬瑦〺琻灯〺稻椭摮硥ㄺ〰㬱㸢਍उ琼扡敬挠汥灬摡楤杮∽∰挠汥獬慰楣杮∽∰戠牯敤㵲〢•楷瑤㵨㌢〲•楤㵲爢汴㸢਍उ琼㹲਍उ㰉摴愠楬湧∽散瑮牥•敨杩瑨∽〱┰㸢戼㹲਍उउ琼扡敬挠汥灬摡楤杮∽∰挠汥獬慰楣杮∽∰眠摩桴∽㈳∰挠慬獳∽慭獳来≥猠祴敬∽慰摤湩㩧瀰㭸慭杲湩〺硰∻戠牯敤㵲〢㸢਍उउ琼㹲਍उउ㰉摴猠祴敬∽慰摤湩㩧㔱硰∻愠楬湧∽散瑮牥㸢猼牴湯㹧猼慰摩∽瑣偬潲畤瑣獍≧㰾猯慰㹮⼼瑳潲杮☾扮灳휻힔힕힡₣鳗ꋗ鋗鳗꫗휠힔힧힠힙힕㲪琯㹤਍उउ⼼牴ാऊउ㰉牴ാऊउउ琼⁤敨杩瑨∽〲•污杩㵮挢湥整≲㰾牢㰾湩異⁴祴数∽畢瑴湯•瑳汹㵥挢牵潳㩲潰湩整㭲•汣獡㵳戢瑵潴桳灯畂瑴湯•慶畬㵥휢힡힒힕₨韗鳗闗鿗•楴汴㵥휢힡힒힕₨韗鳗闗鿗•摩∽畢䍴潬敳㸢㰠湩異⁴祴数∽畢瑴湯•瑳汹㵥挢牵潳㩲潰湩整㭲慭杲湩氭晥㩴〱硰活牡楧⵮楲桧㩴〱硰∻挠慬獳∽畢瑴湯猠潨䉰瑵潴≮瘠污敵∽鳗ꟗ闗ꓗ铗•楴汴㵥휢힜힧힕힤⊔漠䍮楬正∽楷摮睯氮捯瑡潩‽㼧杰挽獡扨硯㬧•摩∽畢䍴獡扨硯㸢戼㹲戼㹲⼼摴ാऊउ㰉琯㹲਍उउ⼼慴汢㹥戼㹲਍उ㰉琯㹤਍उ⼼牴ാऊ㰉琯扡敬ാऊ⼼楤㹶਍਍㰉灳湡椠㵤搢獢杂片祡汐捡剥晥㸢⼼灳湡ാऊ搼癩椠㵤搢獢杂片祡•瑳汹㵥搢獩汰祡渺湯㭥慢正牧畯摮椭慭敧町汲✨偟捩⽳杂片祡朮晩⤧稻椭摮硥ㄺ〰㬰潰楳楴湯愺獢汯瑵㭥㸢⼼楤㹶਍਍猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴氠湡畧条㵥樢癡獡牣灩≴搠晥牥∽敤敦≲ാ椊⁦搨捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮祂摉∨扤獳扵敪瑣⤢
ൻऊ潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥䉴䥹⡤搢獢畳橢捥≴⸩慶畬⁥‽∢഻紊਍਍慶⁲楬瑳㴠搠捯浵湥⹴敧䕴敬敭瑮䉳乹浡⡥䌢瑡来牯䥹≄㬩਍晩⠠楬瑳℠‽畮汬ഩ笊਍昉牯⠠慶⁲㵩㬰椠氼獩⹴敬杮桴※⭩⤫਍笉਍उ晩⠠楬瑳楛⹝摩琮䱯睯牥慃敳⤨㴠‽搢獢慣整潧祲⤢਍उ氉獩孴嵩瘮污敵㴠∠㤳∳഻ऊൽ紊਍⼼捳楲瑰ാഊ㰊ⴡ⨭⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪਍‪†潃祰楲桧⁴䌨㈩㈰‰慄潲敮⁴瑌⹤†††††††††††††††††††††††††പ⨊†䄠汬删杩瑨⁳敒敳癲摥‮†††††††††††††††††††††††††††††⨠਍‪†慄潲敮⁴瑌⹤††††††††††††††††††††††††††††††††††പ⨊†眠睷搮牡ⵯ敮⹴潣椮††††††††††††††††††††††††††††††⨠਍‪†猼灵潰瑲摀牡湯瑥挮浯‾†††††††††††††††††††††††††††††പ⨊⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⨪⴯㸭਍⼼潢祤ാ㰊栯浴㹬਍