En

צור קשר

checked

תוקפו של הסכם ממון שני שלא אושר כדין | תמ"ש 64093-03-16 ס' נ' ס'

 

 

אישור הסכם ממון כדין

 

לאחר שהכרענו בנושא הסכם הממון והמשמורת המשותפת נותר נושא המזונות, למרבה הפלא איש מהצדדים לא התייחס בסיכומיו ואף לא הגיש בקשה להשלמת סיכומים, בכל האמור להלכה החדשה שנפסקה לא מכבר בבית המשפט העליון, הקובעת כי החל מגיל 6, בצרכים ההכרחיים של הילדים מחויבים שני ההורים פרופורציונאלית להכנסותיהם, מכוח דיני הצדקה. בע"מ 919/15 הלכה זו נפסק חלה גם על תיקים שהיו תלויים ועומדים בעת פסיקת ההלכה.

הנה כי כן, לפנינו אב המשתכר פי שתיים וחצי מהאם, חלוקת שהות הילדים עומדת בקרוב להיות כמעט שיוויונית, כל אחד מבני הזוג יקבל מחצית מתמורת הדירה, ועל נתונים אלה יש ליישם את ההלכות האחרונות בדיני המזונות. בענייננו, חבה גם האם בצרכיהם ההכרחיים של הילדים החל מגיל מכוח דיני הצדקה, אולם ברור הוא, כי לאור השתכרותה הנמוכה יכולה היא להפריש לאחר סיפוק צרכיה סכום קטן לצרכי הקטינים.

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד