En

צור קשר

checked

הליכי גירושין | אגרות בית הדין הרבני

נושא תביעה

האגרה

תעריף

גירושין

פרוטוקול

99

 

 

 

אישורי גיטין

פרוטוקול

74

 

 

 

החזקת ילדים/הסדרי ראיה

פרוטוקול

74

 

 

 

הפחתת/ביטול מזונות

פרוטוקול

74

 

 

 

חלוקת רכוש - כריכה

פרוטוקול

74

 

 

 

מורדת

פרוטוקול

74

 

 

 

מזונות

פרוטוקול

74

 

 

 

שלום בית

פרוטוקול

74

 

 

 

אישורי גיטין

אגרת פתיחת תיק

383

 

 

 

אישורי גיטין

פסק דין אישור גיטין

383

תביעת גירושין

אגרת פתיחת תיק

383

 

 

 

חלוקת רכוש - כריכה

אגרת פתיחת תיק

383

 

 

 

מורדת

אגרת פתיחת תיק

383

 

 

 

מזונות

תביעת כתובה מעזבון

383

 

 

 

סידורי גיטין

מסירת גט ממקום אחר מחוץ לביה"ד

383

 

 

 

 

בקשה להעביר תביעה/תיק להרכב אחר או לבי"ד אחר

383

 

 

 

סידורי גיטין

בקשה לסידור גט בחו"ל-אחד הצד' בחו"ל

383

 

 

 

סידורי גיטין

סידור גט ע"י שליח

383

 

 

 

סידורי גיטין

סידור גט מחוץ לביה"ד

383

 

 

 

אישור הסכם גירושין

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

אישור הסכם ממון

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

ביטול צו עיכוב יציאה

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

ביטול צו עיקול

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

החזקת ילדים/הסדרי ראיה

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

הפחתת/ביטול מזונות

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

כתובה/פיצוי גירושין

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

סידורי גיטין

בקשה לסידור גט בארץ

274

 

 

 

סידורי גיטין

בקשה למסירת גט שנשלח ממקום אחר

274

 

 

 

סידורי גיטין

תעודת גירושין

274

 

 

 

שלום בית

אגרת פתיחת תיק

274

 

 

 

שלום בית

הליך ביניים בנפרד מהתביעה

274

 

 

 

בקשה לישוב סכסוך

בקשה אחרת - ישוב סכסוך

100

 

 

 

מזונות

אגרת פתיחת תיק

0

 

 

 

סידורי גיטין

סידור גט לעיגון/יוזמת ביה"ד

0

 

 

 

סידורי גיטין

אגרת פתיחת תיק

0


תעריפי אגרות בבית הדין הרבני
 
דרג את הכתבהדירוג כתבה הליכי גירושין | אגרות בית הדין הרבני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד