En

צור קשר

checked

התנגדות לצו קיום צוואה: האם ניתן לקיים צוואה מאוחרת שנעלמה ומועדה אינו ידוע?

בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
לפני כב' השופטת קרן גיל

בעניין עיזבון המנוח: א' ש' ז"ל
ת"ע 13972-04-12 ש' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 24402-04-12 א' א' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 90972-04-12 א' א' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'
ת"ע 12402-04-12 ש' ואח' נגד האפוטרופוס הכללי במחוז תל אביב ואח'

הכלל הוא שצוואה טעונה הוכחה בהצגת המקור. לפיכך, ראשית יש לקבוע האם ניתן לקיים צוואה שאין בנמצא ולו העתק הימנה. ככל שהתשובה לכך חיובית יש לבחון האם הוכח קיומה של הצוואה המאוחרת, אגב בחינת נטל השכנוע. ככל שיוכח קיומה – תדחה עתירת התובעות לקיום הצוואה הישנה.

ככל שלא יוכח קיומה – יש לבחון האם קיימת עילה לביטול הצוואה משנת הישנה. ככל שלא תמצא עילה לביטול הצוואה הישנה ינתן צו לקיומה ותדחה עתירת הנתבעת למתן צו ירושה. רק אם ייקבע שיש לבטל את הצוואה הישנה יינתן צו ירושה על פי הדין;

מיד לאחר 'השבעה' הודיעו אותה התובעות שבמהלך 'השבעה' נגנבו מחדר עבודתו של המנוח מסמכים ומחשב אישי.

 

הנתבעת טוענת שאין לה כל ספק שהתובעות הן שפתחו את הכספת והעלימו את הצוואה המאוחרת, לכן מנועות הן מלהעלות טענה לפיה הצוואה המאוחרת לא הייתה בכספת ומנועות מלטעון לקיום הצוואה משנת2002 משזו נשתכחה על ידי המנוח מוסיפה הנתבעת שמשעה שהתובעות פעלו באופן בלתי חוקי ופתחו את הכספת בבית המנוח – יש להטיל על שכמן את נטל ההוכחה.

 

לטענתה התובעות אינן יכולות לעשות שימוש בזכות לקיום צוואת המנוח שעה שזו מגואלת בעוולה שבוצעה על ידן, ובדומה להליך הפלילי אין הן יכולות ליהנות מפירות עוולותיהן. כמו כן בהתאם להוראות בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו וסעיף 2 לחוק הירושה ומאחר והתובעות העלימו או השמידו את צוואת המאוחרת של המנוח, פסולות הן מלרשת את המנוח. עוד טענה הנתבעת שכשבוע לאחר 'השבעה' הגיעה לבית המנוח וגילתה שהתובעות החליפו את מנעול דלת הכניסה מבלי שהיתה להן רשות לעשות כן ומבלי לקבל את רשותה, ועד היום עושות בו התובעות שימוש כאוות נפשן.

 

התנהגות זו של התובעות, יש בה לשלול את זכותן לרשת את אביהן המנוח. כן טוענת הנתבעת שלאור עיקרון כיבוד רצון המת, והעובדה שהתובעות איבדו את "מניותיהן" בעיני המנוח, זה המקרה החריג בו יש להורות על ביטולה של הצוואה הישנה משנת 2002 שנשתכחה, בין היתר משום עיקרון הצדק ועל קיום הצוואה המאוחרת. לחלופין בלבד יש להורות לכל הפחות על חלוקת עזבונו של המנוח על פי חוק הירושה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה התנגדות לצו קיום צוואה: האם ניתן לקיים צוואה מאוחרת שנעלמה ומועדה אינו ידוע?: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פסקי דין צוואות וירושות

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד