En

צור קשר

checked

ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד המורישים | שינוי צוואה הדדית לאחר מות המוריש תע 41295-09-16

איך מבטלים צוואה הדדית

 

בית משפט לענייני משפחה בירושלים
15 אוגוסט 2018
ת”ע 09-16- 41295

בפני כב' השופט פליקס גורודצקי
תובעים 1. א.א

2. י.א

נגד

נתבעים 1. י.א (המנוח)

2. האפוטרופוס הכללי במחוז ירושלים משרדי ממשלה

3. ל.ב
בענייו המנוח י.א

 

השפעתו של סעיף 8 א' לחוק  הירושה על תקפות הצוואה המאוחרת

 

האם בוטלה הצוואה ההדדית?

נקודת המוצא בסעיף 8 א' (ב) לחוק הירושה הינה כי לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף. עם זאת, על פי תיקון מס' 12 לחוק הירושה תשכ"ה –
1965 צוואה הדדית ניתנת לביטול בהתקיים תנאים הקבועים בס' 8' לחוק.


סעיף 8 א' (ב) (2) (א) לחוק הירושה תשכ"ה - 1965 קובע כי על בן הזוג המבטל צוואה הדדית, להסתלק מכל טובת הנאה שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת.
במקרה שלפנינו המנוחה המורישה ביטלה את הצוואה ההדדית, מבלי לקיים את התנאי המחייב אותה להסתלק מחלקה בעיזבון המנוח על פי הצוואה ההדדית.


סעיף 8 א' (ב) (2) (א) לחוק הירושה אינו דורש כי בן הזוג המוריש הנותר בחיים המבצע הליך ביטול צוואה הדדית, יירש את חלקו בעיזבון "בפועל", די בכך שהוא היה "אמור לקבל" את חלקו בעיזבון.
הסעיף נוקב בלשון "יסתלק" כאשר בהעדר ביצוע הסתלקות באופן רשמי, המוריש, בן הזוג הנותר בחיים לא רשאי לבטל או לערוך את הצוואה ההדדית והוא "כבול" בהוראותיה.

 

נקבע: המנוחה מורישה לא קיימה תנאי הקבוע בסעיף 8 א' לחוק  הירושה לביטול הצוואה ההדדית ולביטולה אין תוקף. לפיכך הצוואה ההדדית לא בוטלה ומשכך היא הצוואה ברת קיום.

 

 

האם צוואה מאוחרת מבטלת צוואה הדדית חוק הירושה

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול צוואה הדדית לאחר מות אחד המורישים | שינוי צוואה הדדית לאחר מות המוריש תע 41295-09-16: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

פסקי דין צוואות וירושות

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד