En

צור קשר

checked

איסור עורך דין לטפל בייפוי כוח מתמשך כאשר יש לו "עניין אישי" או ניגוד אינטרסים

באילו מקרים עורך דין מנוע מלערוך ייפוי כוח מתמשך?

  חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות   אוסר על עורך הדין שעורך את מסמך ייפוי הכוח המתמשך להיות בעל עניין אישי בכל הקשור בהוראות ייפוי הכוח.

עורך דין  שיש לו עניין אישי כלשהו בייפוי הכוח המתמשך שהוא עורך עבור הלקוח הממנה, ייחשב כמי שמפר את חובת הנאמנות והמסירות  וכמי שפועל מתוך ניגוד אינטרסים ועניין אישי כלפי לקוחו.

 

מה נחשב ל "עניין אישי בייפוי כוח" על פי ועדת האתיקה המחוזית?

"עניין אישי" - משמעותו כל אינטרס זר, ניגוד עניינים,  בקשר לטיפול בייפוי הכוח, העלול להשפיע על עורך הדין לפעול שלא לטובת הממנה בלבד, אלא לטובתו האישית של העו"ד או לטובת צד ג' הקשור לאותו עו"ד.  במקרה זה, על עורך הדין לפסול את עצמו מעריכת ייפוי הכוח המתמשך אם הוא עלול להיות מושפע באופן איש מתוצאות כניסתו של ייפוי הכוח לתוקף. 

 

באילו מקרים ייחשב עורך הדין כפועל על פי "עניין אישי" ?

 

הרשימה להלן אינה סגורה, יש לפנות לקבלת חוו"ד מקדימה לוועדה במקרה של ספק:

 

 1. אסור לעורך הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך לעצמו : גם אם עו"ד אינו מוזכר כמיופה כוח אך בפועל מקבל זכויות מתוקף ייפוי הכוח.

 2. אסור לעורך הדין לערוך ייפוי כוח לבן משפחה מכל דרגה שהיא.

 3.   אסור לעורך הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך אם הוא בתפקיד של נאמן לממנה.

  איסור זה כולל:

   מינוי מטעם בית משפט בצו אפוטרופוס על פי דין או מיופה כוח לעניין כלשהו.

   מינוי מטעם בית משפט כבעל תפקיד על פי דין כגון: כונס נכסים, או מנהל מיוחד בהליכי פש"ר.

 4. אסור לעורך הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך לכל אדם שיש לו מרות עליו, כגון עובד, מתמחה.

 5. אסור לעורך הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך למי שיש לו יחסים עסקיים עמו, כולל שותפים עסקיים ושותפים למשרד עו"ד.

 6. אסור לעורך דין  לערוך ייפוי כוח מתמשך למי שהוא יודע שהוא יורש שלו על פי צוואה או למי שהוא יורש שלו על פי דין.

 7. אסור לעורך הדין לערוך ייפוי כוח מתמשך לשופט שהוא מכיר ומופיע בפניו באופן קבוע מתוקף עבודתו.
            

            

 

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה איסור עורך דין לטפל בייפוי כוח מתמשך כאשר יש לו "עניין אישי" או ניגוד אינטרסים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד