חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
גירושיןדלג על גירושין
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

החלטה בבקשה למתן סמכויות חקירה למומחה (תמ"ש 40564-11-15)

בית משפט לענייני משפחה בירושלים

13 מאי 2020

תמ״ש 40564-11-15 ש׳ נ׳ ש׳ ואחי

בפני כב׳ השופט פליקס גורודצקי


לפניי בקשה למתן סמכויות חקירה למומחה.

הבקשה הוגשה על ידי המבקשת אך בפועל העתירה להעניק סמכויות חקירה היא עתירתו של המומחה אשר באה לידי ביטוי בסעיף 6 לחוות הדעת.

המבקשת מציינת כי המומחה הציג שתי חלופות לביצוע איזון המשאבים - חלופות שניתן להכריע בהן לאחר ביצוע בירור עובדתי וחיקור צדדים שלישיים.

 

עיקר טענות החברות

העתירה להעניק סמכויות חקירה למומחה היא דרישה דרקונית, פולשנית ובלתי מוגבלת בעניינים עובדתיים, בתחומים שאינם בתחום מומחיותו של המומחה, לרבות הסמכות לגבות עדויות ולקבל מידע מצדדים שלישיים.

המומחה מטעם בית המשפט לא נועד להחליף את בעלי הדין ולהביא במקומם ראיות ועדויות. הבקשה נעדרת בסיס משפטי ועובדתי כלשהו.

היענות לבקשה היא פגיעה אנושה בחברות נוכח החשיפה של המידע לצדדים שלישיים שאין להם קשר להליך זה.

עמדת הנתבע

הנתבע תומך בעמדת החברות.

לא ניתן להעניק סמכויות חקירה למומחה, בזכותן יוכל לחקור צדדים שלישיים שאינם צד להליך זה.

המומחה לא הציג ראיה ולו לכאורית בתמיכה בטענתו כי, ככל שהמידע בדבר המשמעויות הכלכליות היה ידוע במועד הקרע, הרי שהיה בכך להשפיע על הערכת השווי.

לא ברור כיצד מתכוון המומחה לעשות שימוש בסמכויות חקירה.

ככל שהתובעת מבקשת להוכיח כי המידע היה ידוע במועד הקרע או לפניו, עליה לצרף ראיות לכך.

תשובת המבקשת לתגובת המשיבים

הפער בין שתי החלופות אותן הציע המומחה בחוות דעתו עומד על סך של 1,372,000 ₪.

מדובר בפער משמעותי.

הצורך בהענקת סמכויות חקירה נעוץ בעובדה כי מדובר במידע שידוע אך ורק לחברות.

הדרישה להעניק סמכויות חקירה היא דרישת המומחה ולא הדרישה של מי מהצדדים.

האפשרות להעניק סמכויות חקירה למומחה מוסדרת בהוראות הדין הרלוונטיות ובפסיקה.

עמדת המומחה

במהלך עריכת חוות הדעת התגלה כי קיים מידע לגבי חברת XXX בע״מ, שהיא אחת החברות הכלולות בחוות הדעת.

ככל שהמידע היה ידוע לפני מועד הקרע, יש בו כדי להשפיע על הערכת השווי במועד הקרע.

על מנת לדעת האם המידע הרלוונטי היה ידוע במועד הקרע, נדרש בירור עובדתי לרבות חיקור של צדדים שלישיים.

ככל שיוחלט על הענקת סמכויות חקירה, יופעלו אלה במידתיות תוך שמירה על האינטרסים של בעלי הדין, תוך חתירה לגילוי התמונה הכלכלית המלאה.

עמדת בעלי המניות של החברות

עמדה זו הוגשה בהתאם להחלטה מיום 27.2.20 וזאת לאור טענת החברות כי צדדים שלישיים עלולים להיפגע מהענקת סמכויות החקירה למומחה.

יש לבצע את חקירת הצדדים השלישיים בין כותלי בית המשפט בלבד, תוך מתן אפשרות לחברות לחקור את העדים אשר בכוונת המומחה לחקור.

סמכויות חקירה ודרישה בלתי מוגבלת בעניינים עובדתיים, אינם בתחום מומחיותו של המומחה.

סמכויות החקירה המבוקשות הן סמכויות נרחבות השמורות על פי דין לגופים ממשלתיים כגון: משטרה, או לבעלי תפקיד הממונים מכוח חוק בהליכים מיוחדים כגון: מפרט בהליכי פירוק או נאמן בהליכי פש״ר.

בעלי המניות אינם מתנגדים לעיון במסמכי החברה. הענקת סמכויות חקירה נרחבות למומחה מחוץ לכותלי בית המשפט עלולה לגרום לפגיעה קשה בחברות, בקשריה עם צדדים שלישיים ולהוביל לפגיעה בזכויות בעלי המניות.

יש לאפשר עריכת חקירה נגדית שאם לא כן, תפגע זכותם של בעלי המניות ליומם בבית המשפט.

הכרעה

לאחר עיון בעמדות הצדדים, המומחה והצדדים השלישיים, הגעתי למסקנה כי יש מקום להעניק למומחה סמכויות חקירה.

אין מחלוקת כי בית המשפט מחויב לעשות משפט צדק ודין אמת עם הצדדים ראו: תמ״ש -46640 01-15 מיום 27.12.17 (פורסם בנבו).

כאשר בית המשפט מתקשה להכריע במחלוקת, עליו למנות מומחה מטעמו השוו: עמ״ש -26409-10 18 מיום 25.7.19 (פורסם בנבו) ומומחה זה משמש לצורך בירור הנושא לשמו מונה, כידו הארוכה של

ביהמ״ש רמ״ש 72714-02-19 מיום 5.3.19 (פורסם בנבו).

סמכותו של בית המשפט למנות מומחה בעל סמכויות של חוקר בודק אינה במחלוקת ראו: ,תקנה 123 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ״ד - 1984; בר״ע (ת״א) 65/96 ר.נ. נ׳ מ.נ. מיום 25.9.96 (פורסם נבו):; רמ״ש 37332-08-17 מיום 17.09.17 (פורסם בנבו); תמ״ש 51836-06-16 מיום 9.11.18 (פורסם בנבו).

על מנת לאפשר למומחה לבצע את מלאכתו ולהגיע לתוצאה נכונה וצודקת, רשאי בית המשפט "לצייד" את המומחה בכל הכלים הנדרשים.

בתוך כך נקבע בע״א 3782/14 יורם חבה נ׳ מדינת ישראל מיום 20.7.14 (פורסם בנבו) נקבע:

" זאת ועוד, בית משפט זה עמד בעבר על החשיבות שבפני המומחה מטעמו יעמוד מלוא המידע הנדרש לגיבוש חוות דעתו. כך נאמר, שאחד העקרונות שצריכים להנחות את בתי המשפט ולשמש עבורם אמת מידה לתיחום מסגרת החומר אותו יש להעביר למומחה הוא "שיאופשר למומחה לקבל זרימת מידע ותעוד הדרושים לו כדי שחוות דעתו תהיה רצינית, ענינית ומקצועית" )דברי השופטת שטרסברג כהן כפי שצוטטו ברע״א 3906/95 אמר ני הדר חברה לביטוח בע״מ, פ״ד מט(3) 303, 308 (1995)״.

בענייננו - העתירה למתן סמכויות חקירה היא עתירתו של המומחה.

לא מצאתי בנימוקי החברות טעם כלשהו לדחיית הבקשה.

על אף שיש ממש בטענת החברות כי נטל הבאת הראיות מונח על כתפי המבקשת, הדרכים להבאת הראיות יכולות להיות שונות, ואיסוף מידע באמצעות חקירת המומחה היא דרך לגיטימית להבאת הראיות, ואף הדרך היחידה במקרה הזה משעה שמלוא המידע בקשר לחברות מצוי ברשות החברות או ברשות צדדים שלישים ומכל מקום, למבקשת אין כל גישה למידע זה, שלא באמצעות המומחה.

לא ניתן לקבל את טענת החברות כי נעשה מסע דייג במקרה הזה. העתירה להענקת סמכויות חקירה באה אל העולם לאחר שהמומחה הגיש את חוות הדעת ובמסגרתה גילה את דעתו כי ״חסרה חוליה״ להשלמת חוות הדעת. יש לזכור כי ״החוליה החסרה״ משמעותה האפשרית היא הפרש בסך של 1,372,000 ₪ - הפער בין שתי החלופות על פי חוות הדעת.

החברות ביקשו לטעון לנזק שייגרם להן ולצדדים השלישיים כתוצאה מהענקת סמכויות החקירה ואולם לא פירטו את הנזק הנטען כדבעי, ואם בכלל.

בעלי המניות הנוספים של החברות לא התנגדו לעצם עריכת החקירה והם ביקשו כי החקירה מטעם המומחה תיערך בין כותלי בית המשפט שאם לא כן, תפגע זכותם לחקירה הנגדית ולא יינתן להם יומם בבית המשפט.

הפרוצדורה בה המומחה מטעם בית המשפט מבצע חקירה בין כתלי בית המשפט לא מוכרת ויש בה כדי ״לכבול״ את ידי המומחה. מטבע הדברים, ככל שתוגש חוות הדעת המשלימה, יהיה רשאי כל צד למצות את זכויותיו בהתאם להוראות הדין והפסיקה.

התוצאה היא כי הבקשה מתקבלת ואני מעניק למומחה סמכויות חקירה.

מאליו מובן כי על המומחה להפעיל את סמכויות החקירה באופן מידתי אשר יצמצם, ככל שניתן, פגיעה אפשריות כלשהי, בחברות או בצדדים השלישיים.

למותר לציין כי הממצאים, במסגרת חוות דעתו שיוגשו לתיק, יהיו אך ורק לצורך שימוש בהליך נשוא תיק זה, שהינו הליך חסוי, במסגרת תיק המתנהל בדלתיים סגורות.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתנה היום, י״ט אייר תש״פ, 13 מאי 2020, בהעדר הצדדים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה החלטה בבקשה למתן סמכויות חקירה למומחה (תמ"ש 40564-11-15): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד