En

צור קשר

checked

נישואין בישראל: לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ט – 2019

 

 

 

נישאים בישראל בשנת 2017
50,029 זוגות התחתנו בישראל במוסדות הדת המורשים לערוך נישואין, כ-72% מהם יהודים.
שיעור הנישואין הגולמי היה 5.7 לאלף בכלל האוכלוסייה (5.5 בקרב היהודים). לשם השוואה, השיעור בשנת 1985 היה 6.9 לאלף (6.7 בקרב היהודים).
כתוצאה מהירידה בשיעור הנישואין באוכלוסייה היהודית, עלה אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית מ-3% בסוף 1970 ל-12% בסוף 2017. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה באותה תקופה מ-2% ל-10%, בהתאמה.
גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל החתנים שנישאו לראשונה היה 27.4 (27.7 בקרב היהודים). לשם השוואה, בשנת 1970 היה גיל זה 25.0 (הן בכלל האוכלוסייה הן בקרב היהודים).
גיל הנישואין הממוצע בקרב כלל הכלות שנישאו לראשונה היה 25.0 (25.8 בקרב היהודיות). בהשוואה, בשנת 1970 היה גיל זה 21.7 (21.8 בקרב הכלות היהודיות).
כתוצאה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-62% בסוף 2017. אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה באותה תקופה מ-13% ל-46%, בהתאמה.

 

Bitmap
שני בני הזוג יהודים ורשומים במרשם האוכלוסין
קפריסין 38%
ארה"ב 26%
קנדה 3%
צ'כיה 14%
צרפת 3%
אחר 16%
אחד מבני הזוג יהודי והשני אינו רשום במרשם האוכלוסין 
קפריסין 6%
ארה"ב 21%
בריה"מ (לשעבר) 20%
צרפת 9%
הממלכה המאוחדת 6%
אחר 38%
8,849
  1935 22%
אחד מבני הזוג יהודי והשני אחר5 1361 15%
קפריסין 34%
ארה"ב 4%
צ'כיה 21%
בריה"מ (לשעבר) 24%
אחר 17%

 

 

 

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה נישואין בישראל: לקט נתונים לרגל ט"ו באב, תשע"ט – 2019: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד