En

צור קשר

checked

ההלכה החדשה: האם אפשר לפתוח מחדש פסקי דין או הסכמי מזונות?

האם ניתן לפתוח פסקי דין למזונות ילדים בעקבות ההלכה החדשה?

משמעות הלכת בע"מ 919/15  בסוגיית "פתיחת" פסקי דין למזונות שניתנו עוד טרם ההלכה בעליון וכשהם חלוטים.  האם ההלכה החדשה של בית המשפט העליון מהווה שינוי נסיבות?

הלכת בע"ם 919/15 שניתנה על ידי בית משפט העליון, (משרדנו ייצג את האב הזוכה בתיק זה) הלכה חדשה בדיני המזונות  אשר ניתן  לקבוע כי שינתה סדרי בראשית, בכל הקשור לפסיקת מזונות ילדים. האם בתי המשפט מיישמים את ההלכה ובמיוחד כשמדובר בערכאה הדיונית ואת מה שנטען בהתייחס להלכה זו.

 

 חישוב מזונות

 

מה נקבע בפסיקה?

בתי המשפט נותנים דגש להתרשמות מההורים , חלוקת הנטל ותום הלב של הצדדים הטוענים לשינוי המזונות, אופן הנשיאה בהוצאות הילדים בעת שבאים ליישם את הלכת בע"מ 919/15.  ההלכה לגבי קטני קטינים קובעת כי חובת האב במזונות היא אבסולוטית עד גיל 6 בפסיקה נקבעו כללים ומנגנונים  לקביעת מזונות "הכרחיים" והקשור לכך.

 

 

 

כאשר מדובר ביישום ההלכה של בית המשפט העליון בנושא מזונות ילדים חישוב המזונות כאשר מדובר בילדים מגיל 6 ,אין מדובר ביישום של נוסחה זו או אחרת כמו במחשבון מזונות , בית המשפט יבחן מי ההורה המשמורן אשר בפועל ניתן לראותו כהורה "המרכז" מי נוטל על עצמו את האחריות למימון הנצרך לילדים האב או האם?

קביעות אלו נדרשות לאופן יישום ההלכה החדשה 919/15. 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ההלכה החדשה: האם אפשר לפתוח מחדש פסקי דין או הסכמי מזונות?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד