En

צור קשר

checked

פסק דין משמורת משותפת ללא הסכמת האם


 

 

תלה"מ 62029-01-19 י' נ' י'

העברת משמורת לאב ללא הסכמת האם

 

 

תובענה של אב להעביר את המשמורת בבתו, ילידת חודש יוני 2016, אליו.


לא טובתה של האם היא שבראש סדר העדיפות אלא טובתו של הקטין.

השופט ארז שני:  חזקת הגיל הרך כשמה כן היא – הוראה שבחוק הקובעת חזקה הניתנת לסתירה בדבר עדיפות מתן משמורת לקטין שהוא מקטני קטינים בידי האם, אך מדובר, כאמור, בחזקה הניתנת לסתירה.
החזקה הקיימת עמנו מזה שנים ועודנה בתוקף נועדה לא אחת להרתיע את העוסקים בתחום, אנשי טיפול ואנשי משפט כאחד, מלהעביר קטינים מאמהות לאבות.


אלא שלטעמי לא זו כוונת המחוקק.
כוונת המחוקק היתה שבאין סיכון ובהינתן טיפול מיטיב מצד אם, יישאר קטין במשמורתה גם אם האב הוא מיטיב. אלא משהופכת האם ללא מטיבה או נחשבת כלא מיטיבה – נסתרת החזקה כך שבמקרה הטוב הופכים שני ההורים ל"מתחרים" שווי זכויות על המשמורת, אך בדרך כלל אם נסתרה החזקה, כבר אין שוויון בין ההורים שכן צריך טעם של ממש לסטות מחזקת הגיל הרך.


 יש חובה להפקיע את האחריות לשגרת יומה של הקטינה גם לחלוקת הזמן שלה, בידי האם.

דרג את הכתבהדירוג כתבה פסק דין משמורת משותפת ללא הסכמת האם: 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד